'Daha İyi Sen' için İlk Seansının %25‘i Bizden!
0 850 700 03 03
Mutlu Çalış

İmposter Sendromu Nedir? Neden Olur? Nasıl Geçer?

Yazar: Web ve Tıbbi Yayın Kurulu
HiDoctor tarafından onaylandı
11 DK
17 Ocak 2024 tarihinde yayınlandı
Yazı Boyutu:
a
a
11 dakikalık okuma
Yazı Boyutu:
a
a

Zaman zaman kendinizden şüphe duyma hissi ile boğuşmak, elde ettiğiniz her şeyi çabayla kazandığınızı düşünmek ya da bunları tamamen şansa bağlı olarak başardığınız düşüncesine kapılmak son derece normaldir.

Ancak bu düşünceler yoğun bir hal aldığında ve bütün yaşantınıza etki etmeye başladığında, sahtekarlık sendromu fenomeninin sizi esir aldığını söyleyebiliriz.

Peki, milyonlarca insanı etkisi altına alan imposter sendromu nedir? Hangi belirtilerle kendini gösterir? Neden ortaya çıkar ve nasıl tedavi edilir? Şayet bu sorulara yanıt arıyorsanız doğru adrestesiniz. Bu yazımızı okumaya devam ederek aklınızdaki tüm sorulara cevap bulabilir ve bu konuda çok daha bilinçli hale gelebilirsiniz!

İmposter Sendromu Nedir?

Sahtekarlık sendromu olarak da bilinen imposter sendromu, bireyin zekasını, becerilerini ve başarılarını çevreleyen güçlü bir şüphe duygusudur. Bu şüphe duygusunun kuvveti altında ezilen kişiler, kendi başarılarından şüphe duyarak, herkesi kandıran bir sahtekar olduklarına inanırlar.

Sergiledikleri performans, başardıkları iş ne kadar büyük olursa olsun, bunun gerçek yeterlilikleriyle tutarlı olmadığını düşünürler. Yetersizlik hissi sebebiyle daima mutsuz olma eğilimi taşırlar.

İmposter fenomeni ilk olarak 1978 yılında dönemin ünlü psikologları Imes ve Clance tarafından kullanılmıştır. Clance, yaptığı ilk araştırmalarda sendromun yüksek başarıya sahip kadınlar arasında yaygın olduğu görüşüne vardı. Ancak, psikoloji biliminin gelişmesiyle birlikte yapılan diğer araştırmalar, bu sendromun erkek ve kadınları aynı oranda etkisi altına aldığını göstermiştir.

Sahtekarlık sendromu DSM 5 kitapçığında tek başına bir hastalık olarak tanımlanmamıştır. Daha çok anksiyete, depresyon ve tükenmişlik sendromu ile eş zamanlı ortaya çıkabilen bir fenomen olarak belirtilmiştir. Son yıllarda insanların %82’sini etkisi altına alan bu sendrom, kişinin hem profesyonel hem de kişisel yaşantısını ciddi düzeyde etkileyebilecek güçtedir.

Imposter Ne Demek?

Imposter, İngilizce kökenli bir kelimedir. Bu sözcük, anlam olarak Türkçede ‘’sahte’’ veya ‘’hileci’’ kelimelerine karşılık gelmektedir. Çoğunlukla kendini başkası gibi gösteren veya toplum içerisinde rol yapan kişileri tanımlamak için kullanılır.

İmposter Sendromu Tipleri Nelerdir?

İmposter fenomeni birden fazla şekilde ortaya çıkabilir. Bir kişi, farklı zaman dilimlerinde kendini iki veya daha fazla türe ait hissedebilir. Türlerin özelliklerinin ne olduğunu öğrenerek hangisine yakın olduğunuzu anlayabilirsiniz. Bu da sendromun üstesinden gelmenizi kolaylaştırır.

Dr. Valerie Young tarafından 2011 yılında tanımlanan imposter sendromu tipleri şu şekildedir:

 • Solist düşünce
 • İnsanüstü duygu durumu
 • Mükemmeliyetçi kişilik
 • Tabii deha
 • Uzman görüş

1. Solist Düşünce

Bu kategoride değerlendirilen kişiler, ellerindeki iş ne olursa olsun, onu tek başlarına halletmek isterler. Birisinden yardım istemek veya birisinden gelen yardım teklifini kabul etmek, kendilerini yetersiz hissetmelerine neden olur.

2. İnsanüstü Duygu Durumu

İnsanüstü duygu durumuna sahip kişiler, genellikle aynı anda birkaç işi birden yapmaya çalışırlar. Yeteneklerini eş, partner veya çalışan gibi farklı statülerin gerekliliklerine göre değerlendirirler. Bütün rollere aynı anda sahip olmayı ve hepsinin üstesinden başarıyla gelmeyi beklerler.

3. Mükemmeliyetçi Kişilik

İmposter sendromunun mükemmeliyetçilik ile yakından ilgili olduğunu söylemek mümkündür. Zira her iki durum da birbirini tetikleyebilecek özelliktedir. Bu kişiler, elindeki işin ne olduğundan çok onu ne kadar iyi yaptıklarıyla ilgilenirler.

Görevleri çok basit olsa bile kendilerine daha üst seviyede bir hedef belirlerler ve o hedefe ulaşmaya çalışırlar. Başkaları yaptıkları işi takdir etse dahi kendileri bundan tatmin olmazlar. Çünkü zihinlerinde her zaman “Daha iyisini yapabilirdim” düşüncesi yer alır.

4. Tabii Deha

Tabii deha türünde değerlendirilen kişiler, yetkinliği olan insanların her şeyi çaba sarf etmeden halledebileceklerine inanırlar. Bu nedenle de çalışmadan veya ön hazırlıkları tamamlamadan en iyi olmayı beklerler. Gerçekten de yaptıkları işte başarılı olduklarında bunu hızlarına veya yetkinliklerine bağlarlar.

5. Uzman Görüş

Uzman görüş türünde değerlendirilen kişiler, yeterliliklerini neyi ne kadar bildiklerine göre ölçerler. Bu bireyler, herhangi bir konunun bütün detaylarına hakim olmak isterler. Bilmedikleri veya eksik bildikleri bir konuyla karşılaştıklarında kendilerini yetersiz veya sahtekar olarak hissedebilirler.

Bu sendromun tiplerini detaylıca inceledik. Dilerseniz, şimdi de nedenlerine göz atalım!

İmposter Sendromu Neden Olur?

İmposter sendromu, cinsiyet ve yaş fark etmeksizin bütün insanların başına gelebilecek bir fenomendir. İçsel çatışmaların yoğun olduğu sendrom, genellikle geçmiş deneyimler, sahip olunan inançlar veya bilişsel çarpıtmalar nedeniyle ortaya çıkar.

Rahatsızlık her bireyde farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, klinik psikologlar bazı faktörlerin genellenebilir etkide olduğunu savunmuştur.

Yaygın olarak görülen imposter sendromu nedenlerini de şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Aile Etkisi: Yetiştirilme tarzı ve aile dinamikleri sahtekarlık sendromunun oluşmasında önemli bir rol oynar. Kontrolcü, mükemmeliyetçi veya gereğinden fazla korumacı olan ebeveynler, çocuklarının imposter sendromu gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunur. Örneğin, bir çocuk, ailesine sınavdan 95 aldığını söylediğinde başarısının takdir edilmesini bekler. Bu durum, çocuğun ileride sahip olacağı davranış stilleri için önemli bir adımdır. Bunun tam tersi olduğunda, yani çocuğun neden daha yüksek not almadığı sorgulandığı zaman, çocuk yetersizlik duygusu yaşayabilir ve hatta yeteneklerini sorgulayabilir
 • Toplumsal Baskılar: Çocukken yaşadığınız çevre tarafından dışlandıysanız veya yalnızca başarılı olduğunuzda değerli hissettirildiyseniz imposter sendromuna yakalanma olasılığınız oldukça yüksektir.
 • Rekabetçi Ortam: Başarıların ve yeteneklerin sürekli olarak kıyaslandığı bir ortamda bulunmak bu sendromun ortaya çıkma riskini artırabilir.
 • Ait Olma Arzusu: Sahtekarlık fenomeninin yaygın görülen nedenlerinden biri de ait olma isteğidir. Kişinin dışlanmış hissetmesine neden olacak herhangi bir durum imposter fenomenini ortaya çıkarabilir. Kişi, sorun çözülse dahi ait olmama duygusunun etkisinden çıkamayabilir.
 • Kişilik Tipleri: Bazı kişilik tipleri başarıyı ve baskıyı içselleştirmek ile yakından bağlantılıdır. Duygularını dışa vuramayan ve içe dönük bir kişiliğe sahip olanlar, iletişim kurmak yerine var olanı içselleştirmeye çalışırlar. Bu da sendromun ortaya çıkışını hızlandırır.

İmposter Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Sahtekarlık sendromunun en yaygın belirtisi, kişinin kendi çabalarını ve başarılarını kendi kendine değersizleştirme eğilimi taşımasıdır. Ancak ortaya çıkan sinyaller bununla sınırlı değildir.

En çok görülen diğer imposter sendromu belirtileri şu şekildedir:

 • Söz Konusu Kişi Çok Fazla Çalışma Eğilimi Gösterir: İmposter sendromundan muzdarip kişilerin en çok hissettiği duygu yetersizliktir. Bireyler bununla başa çıkamadığı için gereğinden fazla çalışma eğilimi taşırlar. Bu, kötü zaman yönetimi veya kaygı ile sonuçlansa bile bireyler aynı şeyi yapmaya devam ederler.
 • Mükemmeliyetçilik Ön Plandadır: İmposter sendromu olan kişiler her ayrıntıyı gözden geçirir ve mükemmel olduklarından emin olmak isterler. Minik detaylar bile onlar için önemlidir. Nitekim, hiçbir noktayı gözlerinden kaçırmak istemezler.
 • Geri Bildirim Alma İhtiyacı Duyarlar: Bu kişilerin ‘’dur’’ noktası yoktur. Dolayısıyla da sürekli olarak kendilerini geliştirmek için adım atmak isterler. Bunu gerçekleştirmenin en kestirme yolu da karşı taraftan düzenli olarak geri bildirim almaktır. Kendilerini nasıl daha fazla geliştirebilecekleri konusunda devamlı bir geri bildirim alma ihtiyacı duyarlar.
 • Kendilerini Başkalarıyla Kıyaslarlar: İmposter fenomenine sahip kişiler, bazı durumlarda “en iyi” olmak isterler. Bu yüzden de elde ettikleri başarıyı, aldıkları maaşı veya sahip olduklarını sürekli olarak başkaları ile kıyaslarlar.
 • İnsanları Memnun Etmeye Çalışırlar: Onay alma duygusuna karşı koyamayan kişiler, yaptıklarının çevresindeki insanlarca onaylanmasını isterler. Bunu kolaylaştırmak için de kendi istediklerinden çok diğer insanların isteklerine yönelirler.
 • Aşırılık Ön Plandadır: Bahsi geçen kişi yeteneğini ve bilgilerini kanıtlamak için aşırı derecede çaba harcar. Bu da genellikle daha fazla görevin üstlenilmesine yol açar.
 • Başarısızlık Korkusu Yaşarlar: İmposter sendromu, bireyleri başarısız olma korkusuyla baş başa bırakabilir. Endişe ve anksiyetenin baskın olduğu bu duygu, daha çok sahtekarlıklarının ifşa edileceğinden kaynaklanmaktadır.

İmposter Sendromu Nasıl Teşhis Edilir?

İmposter sendromu, ‘’Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’nda’’ açıkça tanımlanmamıştır. Buna rağmen, her yıl binlerce kişiye sahtekarlık sendromu tanısı konulmaktadır. Peki, hastalığın teşhis süreci tam olarak nasıl işlemektedir?

Neredeyse hiç kimse “Ben imposter sendromundan şüpheleniyorum” diyerek psikoloğa gitmez. Kişilerin kliniğe başvurmalarının temel nedeni başa çıkamadıkları yetersizlik hissidir.

Uzman psikolog, danışanın anlattıklarını dikkatle dinledikten sonra sıklıkla ona bazı soruları yöneltir. Eğer bu sorulara verilen cevapların büyük çoğunluğu ‘’Evet’’ ise imposter sendromunun varlığından şüphelenilir.

Sahtekarlık sendromunun teşhisi için yardımcı olan sorular şu şekildedir:

 • İşinizdeki kusurlar için derin üzüntü duyuyor musunuz?
 • Elde ettiklerinizi ve başarılarınızı şansa mı bağlıyorsunuz?
 • Görevlerinizi tamamladıktan sonra onay alma ihtiyacı hissediyor musunuz?
 • Yaptıklarınızla yetenekleriniz arasında büyük farklılıklar olduğunu düşünüyor musunuz?
 • Diğerlerinden daha başarılı olduğunuz durumlarda bile kendinizi küçümsediğiniz oldu mu?

İmposter Sendromu Kimlerde Görülür?

İmposter sendromunun psikoloji literatürüne dahil edilmesi 1978’li yıllara kadar uzanmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, o yıllarda çeşitli çalışmalar yapan ünlü psikologlar, sendromun yalnızca başarılı kadınlarda ortaya çıktığını öne sürmüştür.

Fakat günümüze gelindiğinde bu durum tekrar değerlendirilmiş ve sendromun hem erkeklerde hem de kadınlarda eşit olarak görüldüğü düşüncesi kabul görmüştür.

Sahtekarlık sendromu, bulunduğu ilk yılların aksine, bütün yaştan ve cinsiyetten insanları etkileyen bir fenomendir. Hatta adını dünyaya duyurmuş birçok bilim insanı, sporcu ve sanatçı bu sendroma yakalanmıştır.

Albert Einstein, Jennifer Lopez ve Tom Hanks gibi birbirinden farklı alanlarda başarılı işlere imza atmış kişiler, bu sendromdan muzdarip olmuş bireylere örnek gösterilebilecek kişilerden yalnızca birkaçıdır.

Bununla birlikte, depresyon ya da anksiyete gibi hastalıklara sahip kişilerin de imposter sendromuna yakalanma olasılığı diğer insanlara nazaran daha fazladır. Günlük yaşantılarında son derece takıntılı davranışlar sergileyen bu kişiler, zaman içerisinde yetersizlik duygusunu ciddi düzeyde yaşar. Bu da farklı bir sendromun ortaya çıkmasına zemin hazırlar.

İmposter Sendromu Özellikleri

İmposter sendromu yıkıcı sonuçlara neden olabilecek kadar güçlü bir fenomendir. Bütün rahatsızlıklar gibi onun da kendine özgü bazı özellikleri vardır:

 • Başarıları küçümsemek
 • Kendinden şüphe duymak
 • Başarılarını şansa bağlamak
 • Kendi kendini sabote etmek
 • Gerçekçi olmayan hedefler belirlemek
 • Beklentileri karşılayamama korkusu yaşamak

Başarıları Küçümsemek

Başarıları küçümsemek, imposter sendromunun en yaygın özellikleri arasındadır. Zira bu kişi için yaptığı işin hiçbir önemi yoktur. Ne yaparsa yapsın, hangi başarısı için takdir edilirse edilsin, bu onun için asla ama asla yeterli değildir.

Kendinden Şüphe Duymak

Sahtekarlık sendromu yaşayan kişiler, yetenekleriyle ilgili kalıcı endişe yaşarlar. Öz farkındalıkları oldukça düşüktür ve çoğunlukla başarılarının kendileriyle uymadığını savunurlar.

Başarılarını Şansa Bağlamak

Normal insanlar emek verdikleri bir işin karşılığını aldığında buna şaşırmazlar. Çünkü başarıyı elde edene kadar ne kadar çaba gösterdiklerinin farkındadırlar. Öte yandan, imposter sendromu yaşayan kişiler, başarılarının tamamen şanslarına bağlı olduğuna inanırlar.

Kendi Kendini Sabote Etmek

İmposter sendromu kişinin sahip olduğu olumsuz duyguları pekiştirir. Örneğin, bir kişi kendini yetersiz veya tehlikeli hissediyorsa, sahtekarlık sendromu bu hissin kuvvetini daha da artırır. Bu da çoğunlukla riskli kararlar almakla sonuçlanır.

Gerçekçi Olmayan Hedefler Belirlemek

Özellikle mükemmeliyetçi türe sahip olan kişilerde görülen bir özelliktir. Onlar için kazandıklarının hiçbir önemi yoktur çünkü daima yapılan şeyin çok daha iyisi vardır.

Beklentileri Karşılayamama Korkusu Yaşamak

Bazı imposter sendromu vakaları onay alma ile karakterizedir. Bu kişiler, başkalarını hayal kırıklığına uğratmamak için yoğun bir çaba içerisine girerler. Hatta çoğu zaman, bu istekleri karşılayamadıklarını düşündükleri için en başından geri çekilirler.

İmposter Sendromu Risk Faktörleri Nelerdir?

Herkes imposter sendromuna yakalanabilir. Öte yandan, aşağıdaki durumlara sahip olan kişilerin fenomeni geliştirme olasılığı çok daha yüksektir:

 • Depresyon hastaları
 • Anksiyete veya kişilik bozukluğu olan hastalar
 • Toksik bir çocukluk dönemi geçirmiş kişiler
 • Mükemmeliyetçi bireyler
 • Öz farkındalığı düşük olanlar
 • Daima onaylanma ihtiyacı hissedenler

İmposter Sendromu Nasıl Geçer?

Sahtekarlık sendromu doğru tedavi seçenekleri sayesinde düzelebilen bir rahatsızlıktır. Bunun için yapılması gereken ilk şey, uzman psikolog ile görüşmektir.

Eğer herhangi bir kliniğe gitmekten çekiniyorsanız dert etmeyin! HiDoctor olarak, sizlere sunduğumuz online terapi hizmetinden yararlanın. Dilediğiniz yerden online olarak seanslara katılın. Böylece, sizin için teşhis ve tedavi süreci çok daha verimli geçebilir.

Dilerseniz, biraz da süreçten bahsedelim. Öncelikle, uzman psikolog ilk olarak şikayetçi olduğunuz konuları dinleyecek ve tanıdan emin olabilmek için size bazı sorular yöneltecektir.

Eğer farklı bir hastalık tanısı aldıysanız, süreç her iki durumu çözmek üzere düzenlenecektir. Fakat farklı bir hastalığa veya rahatsızlığa dair teşhis konulmadıysa aşağıdaki tedavi seçenekleri değerlendirilecektir:

 • Terapi: İmposter sendromu tedavisinin en önemli basamağıdır. Terapi süreci de size ve durumunuza bağlı olarak şekillenecektir. Genellikle 6 aylık bir süreç söz konusudur; fakat süreçte uzama ya da kısalma gibi durumlar oluşabilir.
 • Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Yaşam tarzınızdan dolayı bu sendromun ortaya çıkmış olması mümkündür. Yoğun stresli bir işte yaşıyorsanız veya çevreniz tarafından küçümsenerek sürekli yetersizlik duygusu hissediyorsanız bazı yaşam tarzı değişiklikleri yapmanız önerilebilir. Bu da tedavi için size olumlu yansıyabilir.
 • İlaç Tedavisi: Şunu belirtmemiz gerekir ki, doğrudan bu sendromun tedavisi için üretilmiş bir imposter sendromu ilacı yoktur. Ancak reçete edilen ilaçlar sendromun belirtilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır.

İmposter Sendromu Yaşayan Kişiler İçin Uzman Önerileri

İmposter sendromundan kurtulmak için ilk olarak sahip olduğunuz inançlarla yüzleşmeniz gerekir. Bu ilk etapta zorlayıcı olabilir. Çünkü onları benimsediğinizin farkında bile olamayabilirsiniz. Ancak bazı teknikler yardımıyla olumsuz düşüncelerinizin farkına varabilir ve onları kendinizden uzaklaştırabilirsiniz.

Duygularınızı Paylaşın

Nasıl hissettiğinizi çevrenizdeki insanlarla paylaşmaktan asla çekinmeyin. Sahip olunan mantıksız düşünceler gizlendiklerinde veya farklı şekilde yansıtıldığında daha da derinleşme eğilimi taşımaktadır. Bu nedenle, o an nasıl hissediyorsanız bunu mutlaka karşı taraf ile paylaşmalısınız.

Başkalarına Odaklanmayı Deneyin

Aynı işi paylaştığınız veya aynı okulda okuduğunuz herhangi biri sizinle aynı sendroma sahip olabilir. Bundan şüpheleniyorsanız o kişiye odaklanmayı ve içinde bulunduğu durumu anlamayı deneyin.

Örneğin, yemekhanede yalnız oturan ve bundan sıkıntı duyan birini görürseniz masanıza davet edin. Bunu yaşam tarzı haline getirerek, kendinize olan güveninizi de artırabilirsiniz. Üstelik dostluklarınızı da pekiştirebilirsiniz.

Düşüncelerinizin Farkına Varın

Yeteneklerinizi ve bunlara ait düşüncelerinizi bir kenara not edin. Daha sonra yazdıklarınızı okuyun ve neden öyle düşündüğünüzü anlamaya çalışın. Bu uygulamayı sürekli hale getirdiğinizde öz farkındalığınızın arttığını görebilirsiniz.

Kendinizi Kimseyle Kıyaslamayın

İster istemez kendimizi diğer insanlarla kıyaslarız. Herhalde bunu yaşamamış kimse yoktur. Örneğin, sokakta gördüğümüz rastgele bir insanın sürdüğü bir araba kendi yaşantımızı sorgulamamıza neden olabilir. Aynı şekilde, başkalarının giydiği kıyafet dahi kendimizle ilgili bazı şeyleri sorgulamamıza yol açabilir.

Bu, masum görünen fakat masum görüntüsünün aksine oldukça tehlikeli olabilen bir durumdur. Çünkü kendinizi başkalarıyla kıyasladığınızda artan yalnızca memnuniyetsizliğiniz olacaktır. Bu durum, sizi mutsuz edecek ve hayatınızdan neşeyi alıp götürecektir. Dolayısıyla kendinizi başkalarıyla kıyaslamaktan vazgeçin.

Sosyal Medya Detoksu Yapın

Sosyal medyanın kontrolsüz kullanımı sendromunuz için tetikleyici olabilir. Oradaki diğer insanları gördükçe onlara ayak uydurmaya çalışabilir ve kişiliğinize uymayan bir imaj çizmeye çalışabilirsiniz. Bu da sadece ve sadece sahtekar olma duygularınızı kötüleştirecektir.

Duygularınızla Savaşmak Yerine Onları Kabul Edin

Ait olmama veya yetersizlik duygularıyla savaşmak yerine onları kabul etmeyi deneyin. Unutmayın ki, olumsuz düşünceleri yenmenin en iyi yolu, onları olduğu gibi kabul edip altında yatan problemlere yönelmektir.

Terapi Almayı Deneyin

Kendinizi sahtekar gibi hissediyorsanız ve bu düşüncenin hayatınıza etki ettiğini düşünüyorsanız profesyonel yardım alabilirsiniz. Eğer keşfedilme duygunuz sizi engelliyorsa yüz yüze terapi yerine online terapi almayı düşünebilirsiniz. Birbirinden değerli uzmanlarımız size yardımcı olmak için hazır!

İmposter Sendromu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Kendini Yetersiz Hisseden Birine Ne Denir?

Kendini yetersiz hissetmenin kronik hali psikolojide aşağılık kompleksi olarak adlandırılır.

İmposter Sendromu Tedavisi İçin Hangi Terapi Önerilir?

Tedavi için en sık tavsiye edilen terapi bilişsel davranışçı terapidir.

İmposter Sendromuna Yakalandığımı Nasıl Anlarım?

İmposter sendromuna yakalanıp yakalanmadığınızı anlamak için kendinize bazı sorular yöneltmeniz gerekir. Kendinize, başarınızın neyden kaynaklandığını, başkalarının onayına ihtiyaç duyup duymadığınızı ve temel inançlarınızı sorabilirsiniz. Ancak bundan emin olmak için mutlaka uzman bir psikoloğa görünmelisiniz. Bir uzmana başvurmadan kendi kendinize herhangi bir ‘’teşhis’’ koymamalısınız.

İmposter Sendromu Testi Ne İşe Yarar?

İmposter sendromu testi, psikologların koyduğu tanıyı desteklemek için kullandığı bir envanterdir.

İmposter Sendromu Tedavisinde İlaç Kullanılır Mı?

Hayır, imposter sendromunun tedavisinde ilaç kullanılmaz. Verilen ilaçlar yalnızca belirtileri azaltmaya ve altta yatan hastalıkları çözmeye yardımcı olur.

İmposter Sendromundan Nasıl Kurtulurum?

Sahtekarlık sendromundan kurtulmak için terapi alabilir, öz farkındalık çalışmaları yapabilir ve çeşitli yaşam tarzı değişikliği stratejileri uygulayabilirsiniz.

Kaynaklar:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK585058/

https://www.apa.org/gradpsych/2013/11/fraud

https://www.mcleanhospital.org/essential/impostor-syndrome

Yorum Gönder
İlgili İçerikler
Daha İyi Bir Sen için E-Bültenimize Abone Ol!