'Daha İyi Sen' için İlk Seansının %25‘i Bizden!
0 850 700 03 03
Mutlu Çalış

Endüstriyel Psikolog Nedir? Ne İş Yapar?

Yazar: Web ve Tıbbi Yayın Kurulu
HiDoctor tarafından onaylandı
4 DK
17 Ocak 2024 tarihinde yayınlandı

14 Mart 2024 tarihinde güncellendi
Yazı Boyutu:
a
a
4 dakikalık okuma
Yazı Boyutu:
a
a

İş dünyası ve endüstriyel ortamlarda çalışan psikologlar, endüstriyel psikolog ünvanını taşırlar. Bu psikologlar, endüstri ve örgüt psikolojisi üzerine uzmanlaşmışlardır.

Ayrıca iş psikoloğu, şirket psikoloğu veya kurum psikoloğu gibi isimlerle de anılırlar. İş yerlerindeki çalışan davranışları, performans, liderlik, ekip çalışması, işe alım süreçleri, eğitim ve geliştirme gibi konularda destek sağlarlar.

Endüstriyel psikoloji ve endüstri psikologlarının çalışma alanlarına dair aklınızda soru işaretleri varsa doğru adrestesiniz. Bu yazımızda, endüstriyel psikoloji ve bu alanda çalışan uzmanlar hakkında çok önemli bilgiler paylaşacağız. Hazırsanız, başlayabiliriz!

Endüstriyel Psikolog Nedir?

Daha önce de belirttiğimiz gibi, iş dünyasında çalışan davranışlarını gözlemleyen ve çalışanlara destek sunan uzmanlar, endüstriyel psikolog olarak tanımlanır. Bu psikologlar, işe alım süreçlerini geliştirmek, performans yönetimi, eğitim ve liderlik geliştirme gibi konularda şirketlere danışmanlık yaparlar.

Genellikle insan kaynakları departmanlarında çalışan bu uzmanlar, çalıştıkları iş yerinde her şeyin yolunda gitmesi için çalışmalarını yürütürler. Gereken durumlarda çalışanlarla tek tek konuşur ve onların sorunlarını dinlerler.

Edindikleri bilgiler ışığında çalışanların sorunlarına çözüm getirmeyi amaçlarlar. Bu sorunlar çalışanların iş hayatıyla ilgili olabilirken, aynı zamanda performanslarını etkileyen özel hayatlarıyla ilgili problemler de olabilir.

Bu uzmanların amacı, iş ortamında verimliliği artırmak, çalışan memnuniyetini artırmak ve organizasyonel hedeflere ulaşmada etkili olmaktır. Bunun için de birtakım psikolojik prensipleri uygularlar.

Bu prensiplere geçmeden önce endüstriyel psikolojinin tarihine yakından bakalım.

Endüstriyel Psikolojinin Tarihçesi

Endüstriyel psikolojinin tarihi, 19. yüzyılın sonlarına kadar uzanıyor. Bu kavram, Sanayi Devrimi ile birlikte iş dünyasındaki değişimler sonucu ortaya çıkmıştır. Psikolog Hugo Münsterberg’in çalışmalarıyla başlayan bu alan, Birinci Dünya Savaşı’nda personel seçimi ve yerleştirmesiyle önem kazanmaya başlar.

1930’lu yıllarda Western Electric Hawthorne Works’te yapılan bir dizi araştırmayla, 1930’dan 1940’lara kadar iş yerindeki sosyal dinamiklere odaklanılır. İkinci Dünya Savaşı, endüstriyel psikolojinin askeri personel yönetimi ve savaş sonrası iş dünyası için kritik bir rol oynamasına neden olur.

Günümüzde endüstriyel psikoloji, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayarak liderlik, motivasyon, takım dinamikleri ve işe alım gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir.

Endüstriyel Psikolog Ne İş Yapar?

Şu ana kadar birçok noktaya değindik. Peki, endüstriyel psikolog ne yapar? Bu alanda çalışan uzmanlar, iş ortamlarında ortaya çıkan problemleri tespit etmek ve bu problemlere bir çözüm yolu bulmakla ilgilenirler. Bunu yapabilmeleri için öncelikle çalışanlarla iyi bir iletişim kurmaları gerekir.

Problemlere bir çözüm bulabilmek için bu psikologların çalışma ortamını dikkatlice izleyip gözlemlemesi gerekir. Ardından bu gözlemler üzerinden yola çıkarak, çalışanlar için iyi bir iş ortamı yaratılması adına danışmanlık sağlarlar. Çalışan memnuniyetini artırmak için iş yeri ortamının dikkatlice hazırlanmış olması önem taşır.

Bu alanda çalışan uzmanların işi sadece bununla da sınırlı kalmaz. Çalışan davranışlarının altında yatan sebepleri ve sonuçları araştırmak ve verimli çalışma için gerekli kurumsal çalışmaları yürütmek de yine sorumlulukları arasındadır. İş yerindeki çalışanların uzun soluklu ve sağlıklı bir şekilde şirkete bağımlılıklarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütürler.

Bununla birlikte işe alım süreçlerindeki kriterleri belirlemek de onların işlerinden sayılabilir. Çalışanlar arasındaki iletişimin sağlıklı kurulması adına çalışanlar arasındaki ilişkilerin kurulmasına da yardımcı olurlar. İhtiyaç duyan çalışanlar için psikolojik destek sağlamak da görevleri arasındadır.

Endüstriyel Psikolog Nerede Çalışır?

Bu alanda çalışan uzmanların sadece iş yerlerinde ya da fabrikalarda çalıştıkları düşüncesi yanlış bir düşüncedir. Endüstriyel psikologların çalışma alanları son derece çeşitlidir. İnsan kaynakları departmanlarında, danışmanlık firmalarında, eğitim kurumlarında veya kendi bağımsız pratiklerinde de çalışabilirler.

İnsan kaynakları departmanlarında çalışan psikologlar, genellikle işe alım süreçlerini yönetir, performans değerlendirmesi yapar ve çalışanların gelişimine odaklanırlar. Bununla birlikte, danışmanlık firmalarında çeşitli şirketlere danışmanlık hizmetleri sunarlar.

Eğitim kurumlarında öğretim görevlisi olarak çalışan uzmanlar da mevcuttur. Bu uzmanlar, öğrencilere endüstriyel psikoloji alanında bilgi aktarabilirler. Tüm bunlara ek olarak, kendi bağımsız pratiklerini kurarak müşterilerine direkt danışmanlık hizmeti de sunabilirler.

Endüstriyel Psikolog Nasıl Olunur?

Endüstri psikoloğu olabilmek için ilk başta dört yıllık psikoloji lisans programını tamamlayarak diploma almak gerekir. Ardından bu alanda uzmanlaşmak isteyen kişiler, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi yüksek lisans programını tamamlamalıdır. Bu sayede, endüstriyel psikolog ünvanını elde etmek ve bu alanda çalışmak mümkündür.

Endüstriyel Psikolog Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?

İyi bir endüstri psikoloğu olmak için sahip olunması gereken özellikler şunlardır:

 • İnsanlarla güçlü ve etkili iletişim kurabilmek.
 • İyi bir hitabete sahip olmak.
 • Analitik düşünebilmek.
 • Sosyal psikoloji ya da eğitim psikolojisi gibi diğer psikoloji alanlarında da kendini geliştirmek.
 • Etkin problem çözme yeteneğine sahip olmak.
 • Empati kurabilmek.
 • İnsan kaynakları bilgisine sahip olmak.
 • Etik değerlere önem vermek.
 • İyi bir gözlemci ve araştırmacı olmak.
 • Takım çalışmasına değer vermek.
 • İş birliğine açık olmak.

Endüstriyel Psikoloji Alanında Hangi Uzmanlıklar Vardır?

Endüstriyel psikoloji dalında pek çok uzmanlık alanı vardır. Bunun nedeni, söz konusu alanın oldukça geniş bir yelpazeyi kapsamasıdır. Bu alandaki uzmanlıklar arasında;

 • Performans yönetimi,
 • Örgütsel davranış,
 • Örgütsel kültür ve değerler,
 • Kişilik,
 • Örgütsel öğrenme ve gelişme,
 • Çalışan motivasyonu,
 • Örgütsel iş birliği ve iletişimi,
 • İş-aile çatışmaları,
 • Çalışan sağlığı ve güvenliği yer alır.

Bu geniş yelpaze, kurum psikoloğunun iş dünyasındaki çeşitli ihtiyaçlara yönelik çözümler sunma kapasitesini güçlendirir. Performans yönetimi ile çalışanların etkili bir şekilde değerlendirilmesine ve geliştirilmesine odaklanılırken, örgütsel kültür ve değerlerle şirket kültürünü anlama ve şekillendirme konularında çalışma yürütülür.

Tüm bunlara ek olarak kurum psikoloğu, iş-aile çatışmaları ve çalışan sağlığı gibi konularla iş yerindeki insan faktörlerini anlamak ve çözüm sunmak için çeşitli araçlar ve stratejiler geliştirmeye odaklanır.

Endüstriyel Psikoloji Alanında Hangi Yöntemler Kullanılır?

Endüstriyel psikoloji, iş dünyasındaki insan davranışlarını anlamak ve sorunlara çözüm üretmek için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler;

 • Veri toplama,
 • Analiz,
 • Çözümleme gibi süreçleri içerir.

İşe alım ve seçim yöntemleri, adayların becerilerini ve başvurdukları işe uygunluğunu değerlendirirken kullanılır. Performans değerlendirme yöntemlerine ise mevcut çalışanların performansını objektif bir şekilde değerlendirmek adına başvurulur.

Örgütsel kültür değerlendirme yöntemleri, şirket kültürünü anlama ve şekillendirmeyi amaçlar. Çalışan motivasyonu ve memnuniyetini ölçme yöntemleri çalışanların duygusal durumlarını, sorunlarını ve şikâyetlerini anlamak ve çözüm üretmek için kullanılır.

Çalışanlar arası ilişki değerlendirme yöntemleri, iş ortamındaki sosyal dinamikleri anlama ve iyileştirmeye yöneliktir. Çalışanların daha iyi ve açık iletişim kurabilmesini sağlama amacı güder.

Aynı zamanda verimlilik ve işe bağlılık ölçme yöntemleri, örgütsel değişim ve gelişim programlarını değerlendirme yöntemleri, çalışan sağlığı ve güvenliği değerlendirme yöntemleri, çalışanların işe uyumu ve gelişimini değerlendirme yöntemleri ve yeterlilik değerlendirme metotları gibi çeşitli araçlar, endüstri psikologlarına şirketlere özgü etkili stratejiler geliştirirken yardımcı olur.

Eğer sizin de kurumsal psikolog ihtiyacınız varsa hemen bizimle iletişime geçin. HiDoctor olarak, size özel sunduğumuz kurumsal psikolojik danışmanlık hizmetimizle daima yanınızdayız!

Yorum Gönder
İlgili İçerikler
Daha İyi Bir Sen için E-Bültenimize Abone Ol!