HIDOCTOR PLATFORM KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

1.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'ne ("Sözleşme") konu hizmetler, hidoctor.health adresindeki "HiDoctor" isimli platform ("Platform") üzerinden Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, Bilişim Vadisi - Vadi İstanbul, 7A, Kat: 10 Daire: 39 34396 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim HiDoctor Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("HiDoctor") tarafından sunulmaktadır.

1.2. İşbu Sözleşme kapsamında Platform'dan faydalanacak olan kullanıcı ("Kullanıcı"), işbu Sözleşme'nin elektronik ortamda onaylanması ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu Sözleşme'de yer alan düzenlemelere uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmektedir.

1.3. Sözleşme kapsamında HiDoctor ve Kullanıcı ayrı ayrı "Taraf" birlikte ise "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. Sözleşme'nin Konusu

Platform, HiDoctor tarafından yönetilen ve sağlık alanına ilişkin hizmetler veren taraflara ("Hizmet Sağlayıcı") kendi hizmetlerini ("Üçüncü Taraf Hizmetleri") Kullanıcılar'a sunma imkânı veren bir platformdur. İşbu Sözleşme'nin konusu; Kullanıcılar'ın Platform üzerinden verilen Üçüncü Taraf Hizmetleri'nden faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

3. Taraflar'ın Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Kullanıcı, Platform'dan faydalanmak için HiDoctor tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme'yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında yahut Platform üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanmak için sair zamanlarda sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform ya da Platform üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanılamamasından HiDoctor sorumlu değildir.

3.2. Kullanıcı, Platform'un kullanımına imkân veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı'ya ait hesap bilgileri ve gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal HiDoctor'a bildirecektir.

3.3. Kullanıcı, işbu Sözleşme'yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı, hesaplarını, üyelik bilgilerini ve satın aldığı hizmetleri hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya veya telefon numarasına devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

3.4. Kullanıcı Platform'da gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Platform'da zaman zaman yayınlanabilecek koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Platform'un işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Platform söz konusu fiillerin tespiti halinde Kullanıcı'nın üyeliğini askıya alma / sonlandırma dahil yaptırım uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

3.5. Platform'da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı HiDoctor'a aittir. Platform'un tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Platform'dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Platform dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

3.6. Kullanıcılar'ın;

 • Platform'un güvenliğini tehdit edebilecek, Platform'a ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcılar'ın Platform'dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması,

 • Platform'a bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi, Platform'da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması;

 • Platform'un genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Platform, HiDoctor ve diğer Kullanıcılar'a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması;

 • Platform'un ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, HiDoctor sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

  3.7. Kullanıcı, Platform'da yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Platform'a erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

  3.8. HiDoctor'ın herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme veya Platform üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Platform'u yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. HiDoctor tarafından Sözleşme ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Platform'da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Kullanıcı, Platform'un kullanılması ile güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Kullanıcı, söz konusu belgelerin düzenli bir şekilde takip edilmesinden bizzat sorumlu olacaktır.

  3.9. Kullanıcı, Platform'u kullanırken yorumlarını paylaşmasına veya soru ve şikayetlerini HiDoctor'a iletmesine yönelik alanlar gibi diğer Kullanıcılar ve/veya HiDoctor'ın görüntüleyebileceği serbest giriş alanlarının sağlanması halinde bu kapsamda paylaştığı içeriklerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki tanımıyla özel nitelikli kişisel verilerini içeren ibarelere yer vermeyeceğini ve bu tür alanlarda suç unsuru içeren, genel ahlaka ve/veya mevzuata aykırı içerik taşıyan ya da üçüncü şahısların haklarını herhangi bir şekilde ihlal eden ibarelere yer vermeyeceğini taahhüt eder.

  3.10. Platform'un kullanımından ve Kullanıcı sıfatıyla Platform kapsamında gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı'ya aittir. HiDoctor, Kullanıcı'nın Platform üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı'nın Sözleşme'de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle HiDoctor'ın uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı'ya rücu edilecektir.​​​​​

​​​​​​3.11. Kullanıcı 2 saat öncesine kadar ​​randevu değişiklik yapma hakkına sahiptir. Kullanıcının bu süreden daha kısa sürede değişiklik yapma hakkı bulunmamaktadır. ​ Kullanıcı satın aldığı hizmet paketlerinin bir kullanım süresi olduğunun ve bu kullanım süresinin dolması ile birlikte ücret iadesi yapılamayacağını kabul ve beyan eder. Bu nedenle işbu sözleşme ile HiDoctor, platformda yer alan paket hizmetlerinin geçerlilik süreleri konusunda Kullanıcılarını açıkça bilgilendirmektedir. Buna göre; Platformada yer alan Psikolog servis hizmetleri için sırasıyla; satın alınan 1 seans geçerlilik süresi 1 ay , 2'li paket seans geçerlilik süresi 1 ay, 4'lü paket seans geçerlilik süresi 2 ay, 6'lı paket seans geçerlilik süresi 3 ay , 10'lu paket seans geçerlilik süresi ise 6 aydır. Diyetisyen servis hizmetleri için ise sırasıyla 1 seans + mesajlaşma geçerlilik süresi 1 ay, 2 seans + mesajlaşma geçerlilik süresi 1 ay, 4 seans + mesajlaşma geçerlilik süresi 1 ay, 8 seans + mesajlaşma geçerlilik süresi 2 aydır.Spor servisi kapsamında ise Fitness bölüm hizmetleri için 1 ders geçerlilik süresi 1 ay, 8 ders geçerlilik süresi 1 ay, 12 ders geçerlilik süresi 2 aydır. Pilates bölüm hizmetleri için 1 ders geçerlilik süresi 1 ay, 8 ders geçerlilik süresi 1 ay, 12 ders geçerlilik süresi 2 aydır.Yoga bölüm hizmetleri için 1 ders geçerlilik süresi 1 ay, 4 ders geçerlilik süresi 1 ay, 8 ders geçerlilik süresi 2 aydır. Bu sürelerin hesaplanmasında HiDoctor sistem kayıtlarında yer alan paket satış tarihleri esas alınacaktır..

3.12. Psikolog hizmetinde paketlerin iade taleplerinde kullanılmayan​​ ​​haklar indirimsiz seans ücretinden paket tutarından ​​mahsup edilerek​​​ Platform ​​takdirinde​​​ ​Kullanıcı'ya yapılır. Kullanılan seansların iadesi paket kullanımlarında söz konusu değildir.​​

3.13. Diyetisyen programlarında hizmet alınmaya başlanmasının ardından ücret iadesi yapılmamaktadır. ​​

​​​3.14. Kullanıcı platformdan çıkmak isterse çağrı merkezi ile iletişime geçerek süreci gerçekleştirebilir. Talep, yasal olarak belirlenen en geç 30 iş günü içerisinde gerçekleştirilir.​​

​​​3.15. Seanslarla ilgili olarak;​​

​​​(i). Kullanıcı sağlık durumunu doğru bir şekilde danışanına bildirmekle yükümlüdür. Belirtilmeyen sağlık durumlarından çıkabilecek sorunlardan danışman ve HiDoctor sorumlu değildir.​​ Kullanıcı bu platforma tanı, teşhis, tedavi kapsamında hizmetler verilmediğini bu bilinçle söz konusu hizmetleri alacağını peşinen kabul ve beyan eder.

​​​(ii). Seans sırasında veya sonrasında doğacak herhangi bir sakatlık/rahatsızlıktan danışman veya HiDoctor sorumlu değildir.​​

​​​​​​​4. Platform Üzerinden Sunulan Üçüncü Taraf Hizmetleri'ne İlişkin Koşullar

4.1. Platform üzerinden sunulan Üçüncü Taraf Hizmetleri'nin tarafı münhasıran Kullanıcı ve Hizmet Sağlayıcı olup HiDoctor, yalnızca söz konusu tarafların buluşması ve Üçüncü Taraf Hizmetleri'nin Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcı'ya sunulması için bir platform sunmaktadır. Kullanıcı, Platform'da Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan Üçüncü Taraf Hizmetleri'nin ayıplı olup olmadığı, içeriği, teslim zamanı, listelenmesi yahut lisansa/ruhsata/izne tabi olup olmadığı, regülasyonu, niteliği, açıklamaların doğruluğu veya tamlığı da dahil olmak üzere Üçüncü Taraf Hizmetleri ile ilgili hiçbir konu hakkında HiDoctor'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, HiDoctor'ın yalnızca aracı hizmet sağlayıcı olduğunu, HiDoctor'ın herhangi bir şekilde Hizmet Sağlayıcılar'ın sunduğu Üçüncü Taraf Hizmetleri'nden ve/veya iş, işlem ve eylemlerinden sorumlu olmadığını kabul eder.

4.2. Kullanıcı, Platform üzerinden sunulan hizmetlerin tarafı olarak gerçekleştirdiği her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. HiDoctor, Kullanıcı talep ve sorunlarının iletilmesi için Platform üzerinden gerekli gördüğü kanalları sağlayabilecek olup HiDoctor tarafından sunulan bilgilendirme ve iletişim kaynak ve kanalları sorunların çözümüne yönelik bir taahhüt olarak yorumlanamayacaktır.

4.3. Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı tarafından Platform üzerinden sağlanan / sunulan Üçüncü Taraf Hizmetleri'nin Hizmet Sağlayıcı'nın gündelik iş akışına göre belirlendiğini, Hizmet Sağlayıcı'nın belirlediği şartlara tabi olduğunu ve Kullanıcı'nın Platform'u kullanımı boyunca düzenli hizmet temininin garanti edilmediğini kabul ve beyan eder.

4.4. Kullanıcı, Üçüncü Taraf Hizmetleri'nin bedelini Platform üzerinden ödeyebilir. HiDoctor, ödeme hizmetinin verilmesi için üçüncü kişi ödeme hizmeti sağlayıcıları ile çalışmaktadır. Ödeme yapılmaması halinde ​​​​siparişin/satın almanın tamamlanmamış olarak kabul edilebilir ve sipariş konusu Üçüncü Taraf Hizmetleri farklı bir Kullanıcı'ya sağlanabilir. HiDoctor hiçbir şekilde işbu satın alma sürecinin / mesafeli sözleşmenin tarafı olmayıp Kullanıcı'nın muhatabı münhasıran Hizmet Sağlayıcı'dır.

4.5. Üçüncü Taraf Hizmetleri'nin bedelinin ödenmesi kapsamında Kullanıcılar tarafından sağlanan kredi kartı bilgileri kesinlikle HiDoctor nezdinde saklanmamaktadır. Kullanıcı, ödeme hizmetlerine ilişkin talep ve şikayetlere dair HiDoctor'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.6. Kullanıcılar Hizmet Sağlayıcı'ya ilişkin tüm taleplerini ve ilgili mevzuattan doğan haklarını doğrudan sunulan hizmetin karşı tarafı olan Hizmet Sağlayıcı'ya iletecektir.

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması

5.1. Platform'da bulunan tüm yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı HiDoctor'a aittir. HiDoctor, Platform'u "OLDUĞU GİBİ" sağlamakta olup Platform'un hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Kullanıcı'nın kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. HiDoctor, Kullanıcı'nın ;

(i) Platform'u kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Sözleşme'de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden;

(ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan;

(iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından;

(iv) Platform üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan;

(v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

5.2. HiDoctor, Sözleşme'nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, izinsiz olarak hesaplara girilmesi, hesapların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Platform'a ya da link verilen sitelere girilmesi, Platform'un kullanılması ile Kullanıcı'nın Platform'u ziyaret etmesi ve kullanımı sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere HiDoctor'ın her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

5.3. Kullanıcı, Platform'da paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Kullanıcı'ya iletilecek yahut rücu edilecektir.

5.4.. HiDoctor, 5651 sayılı İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile "yer sağlayıcı" sıfatına sahip olup Kullanıcı bu kapsamda HiDoctor'ın içeriklere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. Bu çerçevede Kullanıcı, HiDoctor'ın Platform üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı HiDoctor'ın sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5.5. HiDoctor, Üçüncü Taraf Hizmetleri'nin sunulmasında Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan hiçbir tavsiye, içerik, beyandan sorumlu değildir. HiDoctor, Hizmet Sağlayıcı'nın randevu iptalleri veya randevuları herhangi bir şekilde almamasından sorumlu değildir.

5.6. HiDoctor, Kullanıcılar nezdinde hiçbir sağlık muayenesi, tahlil, kontrol, muayene veya sağlık meslek mensubu için hiçbir yönlendirme yapmamaktadır. Kullanıcılar, Üçüncü Taraf Hizmetleri'nin acil tıbbi ihtiyaçlara yönelik olmadığının, Sağlık Mevzuatı kapsamında değerlendirilecek tanı , teşhis , tedavi kapsamında hizmetler verilmediğinin bilincindedir.

5.7. Kullanıcı, Platform üzerinden HiDoctor'ın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya bunların içeriği hakkında HiDoctor'ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

5.8. Kullanıcı, Platform ve Platform üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda HiDoctor'ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Platform'un işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

6. Sözleşme'nin Askıya Alınması ve Feshi

6.1. Kullanıcı'nın işbu Sözleşme'de yer alan hükümlere ve Platform'da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı'nın Platform'daki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde ya da sair nedenlerle HiDoctor, Kullanıcı'nın Platform'u kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, hizmet özelinde kullanım kısıtı koyabilir yahut Sözleşme'yi feshedebilir. Kullanıcı'nın bu nedenle HiDoctor'dan herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

6.2. HiDoctor dilediği zamanda Platform'u ve/veya işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak önceden bildirimde bulunulmaksızın süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek ve/veya sona erdirebilecektir. Kullanıcı , HiDoctor'un bu yetkisini bildiğini, bu konuda HiDoctor'a hiçbir sorumluluk yüklemeyeceğini kabul ve beyan eder.

7. İhtilafların Halli ve Uyuşmazlık Çözüm Yeri

Kullanıcı işbu platform kaynaklı yaşadığı her tür sorunu öncelikli olarak HiDoctor çağrı merkezi aracılığı ile gidermeye çalışacaktır. HiDoctor var ise Platform kaynaklı haklı sorunları müşteri memnuniyeti adına mümkün olan şekil ve zamanda gidermeyi kabul ve beyan etmektedir.