'Daha İyi Sen' için İlk Seansının %25‘i Bizden!
0 850 700 03 03
İyi Hisset

Aldatılma Sonrası Depresyon Nasıl Atlatılır?

Yazar: Web ve Tıbbi Yayın Kurulu
HiDoctor tarafından onaylandı
6 DK
15 Ocak 2024 tarihinde yayınlandı

15 Ocak 2024 tarihinde güncellendi
Yazı Boyutu:
a
a
6 dakikalık okuma
Yazı Boyutu:
a
a

Aldatılma sonrasında duygu durum bozuklukları, kişiler arası bozukluklar, sosyal geri çekilme gibi pek çok problemle karşılaşabiliriz. Aldatılmanın ardından gelen depresyon da bu bozukluklardan biridir. Bu süreci en hafif şekilde atlatabilmek ve bunun uzun süreler hayatınızı meşgul etmemesi için bir uzman yardımı almak en doğru karardır. Depresyonla karşılaşılmasa da öz güvenin aldığı hasarı ve aldatılmışlık duygusunu aşmak için de uzman yardımı kritiktir.

İlişkiler için en derin yaralardan ve insanlar için en acı verici duygulardan biri olan aldatılma; insanların kendilerine verilen değeri sorguladığı, öz güvenlerinin sarsıldığı ve inançlarının yıkıldığı zorlu bir süreçtir. Bu süreçte hem aldatılan hem de aldatan taraf için farklı duygu karmaşaları yaşanır. Ancak ağırlıklı olarak aldatılan taraf, bu olayın en fazla zarar gören tarafı konumundadır. Bunun en temel sebeplerinden biri ilişkilerin kuruluşundan itibaren en mühim duygulardan biri olan güven duygusunun boşa çıkmasıdır.

İnsanlar ilişkilerinde sevgi, aşk, dostluk, paylaşım, değer görmek ve vermek gibi pek çok farklı beklenti ve kriter arar. Ancak tüm bunlardan önce gelen ve aslında her ilişkinin yürümesinde temel zemini oluşturan ana duygu güven duygusudur. Çünkü insanlar için kendileri dışında güven duyabilecekleri, her hallerini ve zaaflarını, hayallerini ve yanlışlarını paylaşabilecekleri birinin olduğunu bilmek önemli bir duygu paylaşımıdır. Bu güven paylaşımı her ilişki için maya görevi görür ve hissedilen diğer manevi duyguların pekişmesini sağlar.

Aldatılma duygusu ilişkilerin ilk evresinden itibaren özenle oluşturulan ve tüm manevi duyguları besleyen güven zeminini derinden sarsar ve yok olmasına sebep olabilir. Böyle bir durumda ne denli büyük bir sevgi ve aşk yaşanıyor olursa olsun, tüm duyguların bağlı olduğu güven zemini artık o ilişkinin var olması için gereken gücü kaybeder.

Aldatılmak hem ilişki paylaşımlarındaki roller adına hem de kişinin kendine duyduğu öz saygı adına yüksek çarpıcılıkta bir sarsılmayı da beraberinde getirir.

Aldatılan taraflar için sonraki süreçlerde kendilerine duydukları öz güven ve inancın dışında farklı duygu kayıpları da söz konusu olabilir. Bunların başında çeşitli duyguların gerçekliği ve değerleri hakkındaki düşünceleri sorgulamak yer alır. Sevgi, aşk, güven, paylaşım ve karşı taraf için duyulan inanç gibi ilişkilerde yoğun yaşanan duyguların gerçek değerleri aldatılan kişiler tarafından sorgulanır.

Aldatılan kişiler zamanla belirli duyguların değerinden şüpheye düşebilir veya bu duygulardan soğuyabilirler. Öte yandan kendileri için besledikleri güven ve inanç temellerinin sarsılması sebebiyle boşluğa düşebilir, hayatları için önemli olarak konumlandırdıkları bir ilişkide aldatılmışlarsa depresyona girebilir, sosyal geri çekilme yaşayabilir ya da bağlanma problemleri pek çok kişilerarası sorunla karşılaşabilirler.

Aldatılma Sonrası Depresyon Nedir?

Aldatılma sonrası depresyon; bireylerin ilişkilerindeki aldatılma olayının ardından yaşadıkları ruhsal çöküntü sürecidir. Bu süreçte aldatılan kişilerin pek çok duygu ve olayı sorguladığı, karşı tarafı veya kendilerini suçladıkları, öfke – ağlama krizleri yaşadıkları ya da farklı depresyon belirtileri gösterdikleri bir evre yaşanır.

Aldatılan kişiler için pek çok duygu ve hatıra biriktirdikleri, mutlu ve güven dolu anlarını yaşadıkları ilişki ortamından bir anda aldatılmak gibi sert bir düşüşle çıkmak; ani bir ruh hali değişimine neden olur.

Beynin ve ruh sağlığının farklı şekillerde etkilendiği olumsuz süreçlerden biri olan aldatılma dönemleri, bireylerde çeşitli depresyon belirtilerinin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu belirtilerden birkaçı şu şekilde sıralanabilir:

  • Uykusuzluk
  • Umutsuzluk
  • Mutsuzluk
  • Olumsuz düşünce eğilimi
  • Öz güven kaybı
  • Kaygı, korku

Depresyon beyinde birtakım kimyasal dengesizliklerle birlikte ruh sağlığının yoğun olarak bozulmaya uğradığı; tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Aldatılma sonrası kişilerin yaşadığı derin üzüntü, benlik sorgulamaları, yoğun duygu patlamaları ve ani değişimler depresyonun ortaya çıkmasına ve derinleşmesine sebep olabilir. Bu durumda aldatılma sonrası depresyon adı verilen bir süreç başlar ve destek alınmaması halinde aldatılan kişiler için bu olumsuz sarmaldan çıkmak zor, yorucu bir dönemi beraberinde getirir.

Aldatılma sonrası yaşadığınız duygu değişimlerinin ve olumsuz düşüncelerin uzman yardımıyla kolay bir şekilde üstesinden gelebilirsiniz. HiDoctor’un alanında uzman psikologları sayesinde evinizden çıkmadan, istediğiniz gün ve saatte online psikolog hizmeti alabilirsiniz. Bu süreci bir uzmanın desteğiyle aşmak, depresyona girmeden duygu ve düşüncelerinizi kontrol edebilmenizi sağlar.

Kadınlar Neden Aldatır, İhanet Eder?

İhanet etmek fiziki veya duygusal şekilde ilişki taraflarından birinin partneri dışında başka birine ilgi duyması olarak tanımlanır. Bu eylem yalnızca başka biriyle birlikte olmak anlamı taşımaz.

Özellikle duygusal yönde ve romantik anlamda paylaşım bakımından partneri dışında kişilerle iletişim kurmak ya da vakit ayırmak, değer vermek, karşılıklı manevi paylaşımlarda bulunmak da ihanet etmek kapsamında sayılır. Öte yandan kişinin partneri dışında biriyle fiziksel ilişki kurması da bir ihanet eylemi olarak kabul edilir. Kadınların ihanet etmeleri için birbirinden farklı sebepler bulunur.

Kadınların duygu dünyası erkeklere nazaran daha hassas ve kırılgandır. İlişkilerinde aradıkları özeni bulamamalarından, partnerlerinin kendilerine olan sevgilerine inanmamalarına kadar ihanet etmeleri için pek çok sebep bulunur.

Bir başkasının kendilerine gösterdiği yoğun ilgi ve özen, halihazırdaki ilişkilerinde arayışında oldukları bir durumsa, kendilerini bu ilgi ve özene kaptırmaktan alamayabilirler.. Bu durumda kadınlar partnerleri dışında beklentilerini karşılayan bir başkasıyla ilişki kurmak isteyebilirler.

Erkekler Neden Aldatır, İhanet Eder?

Erkeklerin ilişkilerinden beklentileri ve partnerleriyle paylaşımlarından almak istedikleri mutluluk duygusuna olan ihtiyaçları gibi pek çok farklı etken, ilişkilerine olan bakış açılarını yakından etkiler. Bu beklentilerinin karşılanmadığını düşündükleri veya bekledikleri şekilde mutlu olamadıkları ilişkiler erkeklerin aldatmasına sebep olabilir.

Aldatma eylemi aslında kadın veya erkek; insanın temelde ilişkisine duyduğu inanç ve mutlulukla ilişkilidir. Yaşadığı duygu paylaşımını, duyduğu aşkı, aldığı sevgiyi, kurduğu ilişkiyi kaybetmek istemeyen hiç kimse; kadın veya erkek fark etmeksizin aldatma eylemine yönelmez. Bu durum kişilerin arasındaki bağın kuvvetiyle alakalıdır.

İhanet & Aldatılma Sonuçları Nelerdir?

İnsan yaşamında duygusal ilişkilerin ve birlikteliklerin özel bir yeri vardır. Bu ilişkiler insanların duygularını paylaşabildikleri, cinsel bağlam kurabildikleri, karşılıklı güven, saygı, sevgi ve aşk gibi temel duyguları tadabildikleri önemli ilişkilerdir.

Yaşadığı ilişkide aldatılan kişiler için tüm bu duygu ve anıların yerini, kandırılmışlığın verdiği öfke ve tercih edilmemenin verdiği öz güvensizlik alır. Bu durumda bireylerin yaşadığı ani duygu değişimleri ve boşluk hissi, ruh sağlığını kötü anlamda etkiler ve bunalıma girmelerine sebep olabilir.

Aldatılmanın sonuçları arasında bireylerin hissettiği öfkeye veya nefrete bağlı olarak gelişen hırçınlaşma ve huzursuzluk hissi yer alır. Bu davranış eğilimleri de depresyon belirtileri arasında sayılmaktadır. Aldatılma sonrası dönemde ihanet eden sevgili veya eşe dair beslenen tüm duygular yerini derin bir öfke yoğunluğuna bırakarak kişinin duygu dünyasını altüst edebilir.

İhanet & Aldatılma ile Başa Çıkma Yolları Nelerdir?

İhanetle karşılaşan kişiler için oldukça yorucu ve kısıtlayıcı olan aldatılma sonrası depresyon ile başa çıkmak; öncelikle uzman desteği alınması gereken bir durumdur. Öte yandan ihanete uğramanın verdiği duygularla başa çıkmak için bireylerin bazı zihinsel kavrayış süreçlerinden geçmeleri gerekir.

Duygu karışıklıkları karşısında bilinçli olma, ilişkinin akıbetini belirleme, kişinin kendine duyduğu güveni tazelemesi ve affetme gibi başlıklardan oluşan bu süreçler bütününü uygun şekilde yaşamak, aldatılma ile başa çıkmanın en önemli adımlarını oluşturur.

Duygu Karışıklıkları Karşısında Bilinçli Olma

Aldatılan kişilerin, sonrasındaki dönemde pek çok duygunun iç içe geçişi ve karmaşasıyla karşılaşması olağan bir durumdur. Bu durumun yaşanması gerektiğini ve bunun atlatılması gereken bir süreç olduğunu bilerek hareket etmek; yaşanan karmaşa karşısında duyulan kaygıyı azaltacaktır. Bu nedenle ani duygu değişimlerinin ya da duygu patlamalarının yaşanan sürecin bir parçası kabul edilmesi ve kişinin endişeye kapılmaması gerekir.

İlişkinin Akıbetini Belirleme

İhanete uğrayan kişi duygularından sıyrılarak temiz bir zihinle düşünebildiği zaman dilimlerine ulaştığında, yaşadığı ilişkiye devam edip etmemeye karar vermelidir. Böylece aldatılma hissinin zihninde ve duygularında daha fazla yer etmemesini kolaylaştırabilir. İlişkisinin akıbetini belirleyerek ona göre hareket etmesi, bireylerin gelecek planlarına daha güvenli şekilde bağlanmasını sağlar.

Kişinin Kendine Duyduğu Güveni Tazelemesi

İlişki yaşadığı kişinin başka biriyle duygusal veya fiziksel bir paylaşımda bulunması, aldatılan tarafın tercih edilmediğini hissetmesine sebep olur. Dolayısıyla bu tercihte saf dışı bırakılmak öz güven duygusunu zedeleyebilir. Aldatılma ile başa çıkmak için ilişkinin devam edip etmeme durumuna karar verildikten sonra, yaşanan olaylar sebebiyle kendini suçlamaktan vazgeçerek güven tazelenmesi oldukça faydalı olacaktır.

Affetme

Aldatılma sonrasındaki süreçte bireyler ilişkiye devam etse de etmese de karşı tarafı affetmeyi öğrenmelidir. Bunu yapmalarındaki en büyük fayda, hayatlarında taşımak zorunda olmadıkları bu duygu yükünden kurtulmak olacaktır.

İster yeni bir başlangıç yaparak ilişkinizi sürdürüyor olun isterseniz birlikteliğiniz bu ihanetle noktalanmış olsun, yaşananlardan sıyrılarak yepyeni sayfalar açabilmenin yolu affetmekten geçer. Böylece bu zorlu süreci arkanızda bırakarak gelecekteki mutluluk dolu anlarınıza gölge düşürmemiş olursunuz.

Yorum Gönder
İlgili İçerikler
Daha İyi Bir Sen için E-Bültenimize Abone Ol!