'Daha İyi Sen' için İlk Seansının %25‘i Bizden!
0 850 700 03 03
İyi Hisset

Depresyon Nedir? Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Yazar: Web ve Tıbbi Yayın Kurulu
HiDoctor tarafından onaylandı
5 DK
15 Ocak 2024 tarihinde yayınlandı

15 Ocak 2024 tarihinde güncellendi
Yazı Boyutu:
a
a
5 dakikalık okuma
Yazı Boyutu:
a
a

Depresyon, günümüzde en çok rastlanan psikopatolojilerden biri olup, pek çok şekilde karşımıza gelebilmekte. Bireylerin işlevselliğini ciddi derecede düşürmenin yanı sıra, hayatlarında ağır sonuçlara da sebep olabilmektedir. Depresyonun hayatınızdan çalmasına izin vermeyin, kendinizde ya da tanıdığınız birinde depresyon belirtileri görüyorsanız, en kısa sürede profesyonel desteğe başvurun.

Depresyon veya bunalım; beyinde oluşan kimyasal dengesizlikler ve çeşitli ruh hali değişimleri sebebiyle ortaya çıkan, farklı belirti ve semptomlarla izlenebilen tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu hastalıkla ilgili yaygın yanlış bilgilerin başında kişinin kendi kontrolünde ve motivasyonuna bağlı olarak ilerlediği algısı gelir.

Depresyon çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıktığı gibi çeşitli sebeplerden beslenerek derinleşebilir ve kişinin kontrolünden çıkabilir. Bu durumda hastanın kendi kendini iyileştirmesini beklemek yerine uzman yardımına başvurması gerekir.

Psikolojik travmalardan çeşitli kimyasal/hormonal değişimlere, rutin yaşam döngülerinden ani dönüşümlere değin depresyon hastalığının ortaya çıkması için pek çok sebep sayılabilir. Buna bağlı olarak depresyonun belirtilerinde ve türünde de farklılıklar gözlemlenmiştir. Dolayısıyla yaşanan depresyon çeşidine ve derinliğine göre ayrı ayrı tedavi yöntemleri kullanılır. Yaygın depresyon tedavilerinin başında davranışsal terapiler gelmektedir.

Depresyon hastalığının teşhis ve tedavi süreçleri, alanında uzman psikiyatr ve psikologlar tarafından yürütülür. Depresyona yönelik bireysel çabaların yetersiz kalmaması ve profesyonel planlamalar dahilinde müdahale edilebilmesi için belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden uzman desteğine başvurulması önerilir. Çünkü profesyonel bir yardım sağlanmadan, vakalarda bireysel müdahalelerin bir faydası olmadığı gibi yanlış yönelim ve yönlendirmeler hastalığın ilerlemesine sebep olabilir.

Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Depresyon belirtileri çeşitli şekillerde ortaya çıkmakla birlikte depresyonun çeşidine ve ağırlığına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Her depresyonlu bireyde tüm belirtiler ortaya çıkmadığı gibi belli başlı belirtilerin diğerlerine nazaran daha yoğun yaşandığı durumlar olabilir.

Genel olarak depresyon belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Karamsar ruh hali ve üzgün hissetme
  • Olumsuz düşünme eğilimi
  • Umutsuzluk ve çaresizlik hissi
  • Günlük aktivitelere ilgi kaybı
  • Kaygı ve korku yoğunluğu ile seyreden boşluk hissi
  • Motivasyon kaybı ve enerji düşüklüğü, yorgunluk, uykusuzluk
  • Unutkanlık, dikkat dağınıklığı, geçmişe dönük obsesif ve aşırı düşünme hali

Depresyon hastalarının genel olarak umutsuzluk ve mutsuzluk hissiyle mücadelesi, aynı anda hissettikleri enerji kaybı ve yorgunluk sebebiyle zorlaşır. Belirli bir süre sonra bu mücadeleden vazgeçerek ya da korkarak hissettikleri bunalım karşısında pes edebilirler. Pes edişin ardından teslim oldukları depresyon hali; farklı depresyon belirtileri ve semptomların artmasıyla ağırlaşmaya devam eder.

Bir kısır döngü halinde ilerleyen ve derinleşen depresyon için ilk evreden itibaren uzman desteği almak önemlidir. Kendine güven ve motivasyon başta olmak üzere pek çok konuda danışman desteği, verimli bir tedavi sürecinin önünü açar. Depresyon tedavisinde, depresyonun farklı türlerinin olması sebebiyle öncelikle bir uzman tarafından teşhis ve takip sürecini, ardından uzmanın müdahalesini gerektirir.

Depresyon Çeşitleri Nelerdir?

Depresyon; birbirinden farklı belirtilerle, seviyelerde, tedavi süreçleri ve ilerleme hızlarında olabilir. Bireylerin hangi ağırlıkta bir depresyona yakalandığının tespiti, tedavi sürecinin kapsamını belirlemek ve olumlu sonuç elde etmek adına kritik önem taşır. Doğru teşhis, doğru tedavi süreci için bir anahtar görevi görür.

Aynı zamanda bunalım olarak da bilinen depresyonun; klinik depresyon (majör depresyon), atipik depresif bozukluk, doğum sonrası depresyon (çöküntü), mevsimsel duygudurum bozukluğu, katatonik depresif bozukluk gibi pek çok çeşidi bulunur.

Her depresyon çeşidinin kendine özgü belirtileri olduğu gibi depresyonlarda ortak davranış eğilimleri de mevcuttur. Bu nedenle nitelikli teşhisin yapılabilmesi için klinik gözlem ve muayene gerekir. Sonrasında teşhis edilen depresyon çeşidine bağlı olarak uygun bulunan terapi yöntemi ve gerekirse ilaçlı tedavi uygulamaları uzmanlar tarafından yürütülür.

Hangi depresyon çeşidi olursa olsun, bir hastalık olarak depresyonun tedavi süreçlerinde bireysel çabalar, uzman desteğine muhtaçtır. Bu sebeple bunalım belirtileri gösteren bireylerin depresyon tedavisi için vakit kaybetmeden ilgili uzman desteğine başvurması gerekir.

Depresyon Neden Olur? Depresyon Nasıl Anlaşılır?

Duygudurumda ciddi problemlere sebep olan majör depresyonun pek çok farklı sebebi bulunur. Organik sebeplere bağlı olan vakalar görülmekle birlikte, ani/öngörülemez travmalarla ortaya çıkan depresyon da mevcuttur. (TSSB)

Her depresyon hastasının depresyonunun türüne özgü bir seyri ve derinliği bulunur. Hastalığın altında yatan sebeplerin açığa çıkarılması, bu seyir sırasında alınan tedaviyle mümkün olmaktadır. Terapi seansları ve diğer klinik tedavi yöntemleri hastalığın başlangıç evrelerinin oluşumunu ve bağlı olduğu sebepleri tespit etmek için bir araç görevi görür.

Bir kişinin depresyon hastalığına yakalanıp yakalanmadığının anlaşılması, teşhisinin aşamasındaki semptomlar ve bunların günlük yaşama etkileri ile belli olur. Tıbbi bir durum olan ve tedavisi bulunan, teşhisi uzmanlarca yapılan bu vakalarda bireysel farkındalıklar yetersizdir.

Birkaç depresyon belirtisinin görülmüş olması veya aniden kişinin umutsuzluk ve huzursuzluğa kapıldığı durumlar depresyon olmayacağı gibi çok hafif seyreden belirtilerle depresyon yaşanması da ihtimaller arasındadır. Bu durumda bireylerin depresyon olup olmadığı yalnızca tıbbi teşhis ve tetkik yöntemleriyle uzman tarafından anlaşılabilir.

Depresyon Tanısı Nasıl Konur?

Depresyon (bunalım) hastalığının tanısı için kullanılan birtakım test ve görüşme yöntemleri mevcuttur. Uzmanlara başvurulması sonrası danışanlara depresyon testi uygulanır. Depresyon testinden evvel hastalarla detaylı bir görüşme yapılır. Bu görüşmede uzmanlar çeşitli yöntemlerle kişinin içinde bulunduğu ruh durumunu inceler ve farklı yöntemlerle yaşadığı hali çözümlemeye çalışır. Ardından uygun görülmesi halinde depresyon testi ve psikometrik testler uygulanır.

Psikometrik testler ve depresyon testleri; bireylerin yaşadığı duygudurumunu tanımlamak, sınıflandırmak ve değerlendirme kriterlerine oranla kıyaslama yapmak amacıyla profesyonel tetkikler kapsamında uygulanır. Bu testler neticesinde ve uzman muayenesi bulguları ile depresyon belirtileri değerlendirilir, eğer kişinin yeterli düzeyde semptomu varsa, depresyon tanısı konur.

Depresyon Tedavisinde Neler Yapılır? Depresyon Nasıl Tedavi Edilir?

Depresyon tedavisi için kullanılan pek çok teknik ve yöntem bulunur. Bunlar arasında en etkili uygulamalar klini terapilerdir. Klinik tedavi süreçlerinde uzman psikiyatrist yönlendirmesiyle gerek görülürse ilaç kullanımı söz konusu olmaktadır. Terapi süreçlerinde ise psikologlar ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla görüşmeler yapılır.

Birbirini destekleyen ve hastalığın seyrini hafifletmeyi amaçlayan ilaçla tedavi ve terapi yöntemleri; genellikle bir arada uygulanır. Bazı vakalarda yalnızca terapi desteği yeterli olurken bazılarında klinik müdahale uygulanması mecburi olabilir. Bu duruma hastalığın ağırlığı ve seyir haline bağlı olarak incelemeler sonucu uzmanlar karar vermektedir.

Depresyon Nasıl Atlatılır? Depresyon Nasıl Geçer?

Her hastalığın tedavi sürecinde olduğu gibi depresyon tedavisi için de ortak çalışma ve uyum kriterleri büyük önem taşır. Öncelikle alanında uzman doktor ve danışmanlardan depresyon hastalığı için destek alan danışanların; bu süreçte tedavi gereklerine uygun davranması son derece mühimdir.

Nitelikli bir tedavi dönemi, depresyonun atlatılması için birincil öncelik olmalıdır. Sonrasında hastalığın seyri hafifleyerek belirli bir zaman diliminde iyileşme gerçekleşir.

Depresyon Ne Zaman Biter?

Bunalım hastalığı; genellikle zamana bağlı şekilde belirtiler gösteren ve ilerleyişi bir seyre bağlı olan hastalıklardandır. Dolayısıyla iyileşme süreci de başlangıcında olduğu gibi belirli bir zaman dilimine ve doğru uygulamalardan oluşan bir tedavi sürecine bağlıdır.

Uzman desteği ve klinik tedavi yöntemlerinin ardından depresyonun belirtilerinde azalma görülür ve iyileşme dönemi başlar. En kısa sürede hastalığın son bulması için tedavi sürecinde titiz davranılması ve özverili olunması büyük fayda sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Depresyon nasıl anlaşılır? & Depresyon tanısı nasıl konur?

Depresyon hastalığı belirli bir süreçte artan yoğun belirtilere sahiptir ve uzman muayenesi sonucu anlaşılabilir. Depresyon tanısı alanında uzmanlar (psikologlar, psikiyatristler) tarafından konulabilir.

Depresyon ne kadar sürer? & Depresyon ne zaman iyileşir?

Depresyonun ortaya çıkışı ve ilerleyişi bağlı olduğu tür ve ağırlığa göre değişebilir. İyileşme süreci de tıpkı hastalığın kendisi gibi zamana ve tedavi yöntemlerine bağlı olur.

Depresyon iyileşmezse ne olur?

Depresyonun iyileşmemesi, kişinin özel ve sosyal yaşamında yoğun bir çöküntü dönemini ve hayatta yavaş yavaş işlevsiz bir hale gelerek maddi manevi kayıpları da beraberinde getirir. Bu sebeple en kısa sürede etkin şekilde tedavi edilmelidir.

Depresyon atağı nasıl olur?

Depresyon atağı çeşitli bunalım belirtilerinin bir arada, aniden ve yoğun şekilde görülmesidir. Uykusuzluk, ağlama nöbetleri, kaygı, korku ve panik atak halleri gibi farklı semptomlar yoğun şekilde ve aniden ortaya çıkabilir.

Antidepresanlar ne işe yarar?

Antidepresanlar, çeşitli kimyasallarla destekleyici bir tedavi sunar ve beyindeki hormonal dengesizlikleri önlemek, depresyon ile tedavi ve terapi sürecinde hastaya destek sağlayabilmek amacıyla kullanılır. Tek başlarına fark yaratamazlar.

Yorum Gönder
İlgili İçerikler
Daha İyi Bir Sen için E-Bültenimize Abone Ol!