'Daha İyi Sen' için İlk Seansının %25‘i Bizden!
0 850 700 03 03
Mutlu Çalış

Örgütsel Bağlılık Nedir? Nasıl Geliştirilir?

Yazar: Web ve Tıbbi Yayın Kurulu
HiDoctor tarafından onaylandı
7 DK
17 Ocak 2024 tarihinde yayınlandı

17 Ocak 2024 tarihinde güncellendi
Yazı Boyutu:
a
a
7 dakikalık okuma
Yazı Boyutu:
a
a

Şirketinizin ne kadar başarılı olduğu, ekip üyelerinin kuruma bağlılığı ile doğru orantılıdır. Yüksek seviyede bağlılık işletme verimini artırabilir, ekibin moral katsayısını yükseltebilir ve şirketin hedef kapasitesini geliştirebilir.

Bu noktada, sadakatin temelini oluşturan örgütsel bağlılığın nasıl geliştirileceğini bilmek, verimli sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

Peki, örgütsel bağlılık nedir ve nasıl geliştirilir?

Örgütsel Bağlılık Nedir?

Çalışanların çalıştığı şirkete psikolojik olarak bağlanması, örgütsel bağlılık olarak tanımlanmaktadır. Örgütsel bağlılığı benimseyen çalışanlar, kuruluşun vizyon ve misyonunu kolayca benimserler. Kendilerine verilen görevle uyum içerisinde çalışır ve işverenlere karşı derin bir sadakat duygusu geliştirirler.

Örgütsel Bağlılık Türleri

Örgütsel bağlılık, çalışanın şirket hakkındaki algılarına ve sorumluluklarına bağlı olarak farklı türlerde gelişebilir. Bununla birlikte, çalışanların her biri genellikle aşağıdaki üç kategoriden birine dahil olur:

  • Duygusal bağlılık
  • Devam bağlılığı
  • Normatif bağlılık

Duygusal Bağlılık

Çalışanın kurumla arasında geliştirdiği psikolojik bağa, duygusal bağlılık denir. İş yerine duygusal olarak bağlı olan çalışanlar, kuruluşun amaç ve hedeflerini tanıyarak kendilerini hedeflere ulaşmadaki temel etken olarak algılarlar. Bu nedenle, işteki konumlarından memnun olurlar ve bazı zamanlar gereğinden fazla çabalarlar.

Duygusal bağlılığı olan kişiler iş arkadaşlarına karşı olumlu tutum benimserler. Olumlu tutum, yalnızca kendilerinin değil, diğer çalışanların da yüksek performans sergilemelerine yardımcı olur. Çünkü çalışanlar mutlu oldukları ortamda sevdikleriyle birlikte daha uzun süre kalmak isterler.

Duygusal olarak bağlı çalışanlar, şirketin düzenlediği faaliyetler konusunda oldukça hassastır. Hataları fark ederler ve bunun kısa sürede düzeltilmesi için çözüm bulmaya çalışırlar.

Duygusal bağlılık, örgütsel bağlılık boyutlarının en önemlisidir. Çünkü bu kategoriye giren çalışanlar, kuralları ihlal eden meslektaşlarını uyarır ve onları verimli çalışmaları konusunda teşvik ederler.

Devam Bağlılığı

Personelin halihazırda çalıştığı şirkette çalışmaya devam etmesi, beklentilerin karşılanmasına ve potansiyel iş alternatiflerinin olmamasına bağlıdır. Devam bağımlılığı olan kişilerin gösterdiği çaba verilen görevle doğru orantılıdır. Bu kategoriye giren çalışanlar genellikle 40 ila 50 yaş aralığındadır.

Devam bağlılığına sahip çalışanlar kendilerini ellerindeki görevle sınırlarlar. İş birliğinden kaçınırlar ve şirket hedefleri için ekstra çaba göstermezler. Ne kadar uzun çalışırlarsa çalışsın, bu kişiler şirket için tehlikelidir. Çünkü genellikle memnuniyetsizdirler ve iş yerindeki hatalarla ilgili sıklıkla şikayette bulunurlar.

Normatif Bağlılık

Çalışanların şirkete veya göreve karşı sorumluluk hissettiği türdür. Şirketten ayrıldıklarında veya görevi başkalarına devrettiklerinde, hedefe sapma konusunda büyük boşluk olacağına inanırlar. Duygusal bağlılığa benzer şekilde, normatif bağlılığa sahip çalışanlar da şirketin kültürel değerleri tarafından yönlendirilir.

Bu kategoriye giren çalışanlar, görevleri zamanında yerine getirebilmek için iş birliği yapmaktan çekinmezler. Firmanın başarısı için bu çalışanları şirkette tutmak önemlidir. Çünkü mevcut potansiyellerini tam anlamıyla kullanır ve sıklıkla inovasyon çalışmalarına katılırlar. Bu da şirketin amaç ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Örgütsel Bağlılık Neden Önemlidir?

Örgütsel bağlılığı anlamak ve onu beslemek, çalışan motivasyonunu ve şirket başarısını artırdığı için çok önemlidir. Çalışanlar kuruluşa bağlı olduklarında, kuruluşun hedefleri için çabalama olasılıkları daha yüksektir.

Bağlı çalışanlar daha üretken, yenilikçi ve şirketin başarısı için ekstra çaba göstermeye isteklidir. Ayrıca, kuruluşta uzun süre kalmaları sayesinde, ciro maliyetlerini düşürme ve istikrarlı bir işgücü sürdürme olasılıkları çok daha fazladır.

Örgütsel Bağlılığın Faydaları Nelerdir?

Örgütsel bağlılık hem çalışanlar hem de işletmeler için çok sayıda avantaj sağlamaktadır. Örgütsel bağlılığın sunduğu avantajlardan en çok öne çıkanları şu şekildedir:

Verimlilik Artar

Çalışanlar şirkete bağlı olduğunda, şirketin misyon ve vizyonuna göre hareket ederler. Bu da motivasyon eksikliğinin giderilmesine ve daha verimli çalışmalarına olanak sağlar. İş verimliliği de örgütsel bağlılık yoluyla artırılır.

Kendini işine adamış personel, meslektaşları ve yöneticileri üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Ortak hedeflere ulaşmak için herkesin aynı çabayı göstermesini isterler.

Kurumsal Performans İyileşir

Örgüt bağlılığı olan kişilerin işbirlikçi olma ve ekipler halinde çalışma olasılığı daha yüksektir. Bu da genel olarak kurumun moralini ve verimliliğini artırır.

Devamsızlık Azalır

Kendini işe adayan çalışanlar çoğunlukla iyi bir ruh hali içerisindedir. Bu da onların anksiyete, depresyon ya da stres gibi yaygın görülen hastalıklara yakalanma riskini minimuma indirir. Böylelikle, bağlı olmayan arkadaşlarına göre, daha az devamsızlık hakkı kullanırlar.

Marka Bilinirliği Artar

Çalışanlar, şirkete çeşitli yönlerden bağlı oldukları için, çalıştıkları kurumu müşterilere karşı savunma olasılıkları çok yüksektir. Profesyonel ve kişisel olarak, kuruluşun amaçlarını ve değerlerini özümserler. Bunun sonucunda da, çevresindeki kişilere karşı kuruluşun hizmetlerini veya politikalarını mutlulukla anlatırlar.

Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörler

Birbirinden farklı faktörler çalışanın örgütsel bağlılığını etkileyebilir. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz:

İş Tatmini

İşlerinden zevk alan çalışanların örgüt bağlılığı geliştirme olasılığı daha yüksektir. Yaptıkları işten dolayı takdir edilen ve hatta ödüllendirilen çalışanlar iş yerine karşı bağlılık duygusu hissederler.

Tam tersi olarak, işlerinden tatmin olmayan çalışanlar, sıklıkla istifa etme eğilimi taşımaktadır. Bu nedenle, çalışanların işlerini sevmelerini sağlamak tüm firmalar için önemli olmalıdır.

Lider Etkisi

Liderlerin çalışanlar üzerindeki etkisi büyüktür. Şefler ne kadar destekleyici olursa çalışanlar o kadar kuruma bağlı olacaktır. Yeterince desteklenen çalışanlar daha azimli ve üretken olurlar.

Görev Belirsizliği

Rol çatışmasının hüküm sürdüğü bir kurumda, kimse örgütsel bağlılıktan söz edemez. Çünkü hangi işten sorumlu olduğunu anlamayan çalışanlar stresli ve gergin olurlar. Bu da performansı, üretkenliği ve iş tatminini azaltabilir.

Yönlendirme ve Teşvik Etme

Çalışanları hedeflere ulaşmaya teşvik etmek ve onlara koşulsuz enerji vermek bağlılık geliştirilmesinde faydalı olacaktır. Personelin görevleri tamamlamaları için desteklenmeli ve gerektiğinde kaynakları sorunsuz bir şekilde kullanmalarına izin verilmelidir.

İstihdam ve Maaş

İş güvencesi ve düşük maaş örgütsel bağlılık ile yakından ilgilidir. Çalışanlar uzun süre aynı yerde çalışacaklarına inanırlarsa ve maaşlarında adil bir artış olacağını görürlerse iş yerlerine bağlı kalacaklardır.

Örgütsel Bağlılık Ölçeği

Örgütsel bağlılık ölçeği, çalışanın kuruma olan bağlılığını ölçmeye yardımcı olur. Meyer ve Allen tarafından 1991 yılında geliştirilmiştir. Ölçek, örgütsel bağlılığı üç farklı boyut olacak şekilde kavramlaştırır. Önceleri genel bir terim olarak kullanılan kelime, bu çalışma sonrasında duygusal, devam ve normatif bağlılık olarak genişletilmiştir.

Örgütsel Bağlılık Örnekleri

Örgütsel bağlılık, çalışan ile kuruluşu arasında oluşan psikolojik bir bağdır. Ancak bu, tek taraflı değildir. Aynı zamanda çalışanın ihtiyaçlarının karşılandığı ve sürekli desteklendiği bir yoldur. Birçok firma, davranışları ve faaliyetleriyle örgütsel bağlılığı sağlamış ve bu konuda diğer kurumlara örnek olmuştur.

İşte, örgütsel bağlılık örneklerinden bazıları:

  • Çalışan Çabası: Bir çalışan, kurumun standartlarını karşılamak için çaba sarf eder ve bunun verimli olduğundan emin olur. Böylece çalışanın başrolde olduğu iş yeri kültürü oluşturulur. Bu kültür hem çalışan hem de iş yeri için faydalıdır.
  • Ek Sorumluluklar Üstlenen Çalışan: İş tanımlamalarının dışında yer alan görevleri üstlenmeyi veya diğer projeler için gönüllü olmayı içerir. Bu, kuruluşun başarılı olmasına yardımcı olmak için elinden gelenin fazlasını yapacağını gösterir.
  • Yönetici Etkisi: Ekibinin başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu bütün kaynakları temin eder. Ekip için zaman ayırmayı ve onlara gerekli motivasyonu sunmayı içerebilir. Yöneticinin verici olduğu iş yerlerinde daha üretken bir çalışma ortamı yaratıldığı için hem kurum hem de çalışan için faydalıdır.

Örgütsel Bağlılık ve Motivasyon İlişkisi

Örgütsel bağlılık ve motivasyon ilişkisinin şirket üzerinde önemli etkileri vardır. Bir çalışanın tam potansiyelini ortaya çıkarmanın anahtarı, ekip üyelerinin motive olduğu bir iş yeri ortamı yaratmaktır. Bu iki kavram genellikle el ele çalışır ve bazı İK stratejileri her ikisini de aynı anda ele alır.

Ancak motivasyon, her zaman örgütsel bağlılık kurulacağı anlamına gelmez. Kuruluşunuzda aktif olarak bağlı olmayan fakat yüksek motivasyonlu çalışanınız olabilir. Bu kurum için bir sorundur; çünkü motive olmuş ancak bağlılığı olmayan çalışanların daha iyi fırsatlar aradığı kaçınılmaz bir gerçektir.

Bunun tam tersi bir şekilde, bağlı ama motive olmayan bir çalışanınız da olabilir. İş yerinde bağlar kurdular ve şirketin ana hedeflerine inanıyorlar. Bu kişileri motive etmek için çaba göstermelisiniz.

Çünkü motive olmayan bağlı çalışanlardan alacağınız verim oldukça düşüktür. Bir süre sonra şirket hataları ve sorunları göz önüne gelmeye başlayabilir ve bu da istifa ile sonuçlanabilir.

Peki, örgütsel bağlılığı sağlamak için çalışanlarınızı nasıl motive edebilirsiniz? Şimdi yapabileceklerinize yakından bakalım.

Çalışanlarınızın İlgi Alanlarını Öğrenin

Çalışanlar gerçekten ilgi duydukları projeler üzerinde çalışmak için daha fazla motive olurlar. Yöneticiler, ekip üyelerinin hangi iş için uygun olduğunu bilmelidir. Onların becerilerini ve ilgi alanlarını öğrenmek için zaman harcamalıdır.

Çalışanlarınızı Kişisel Gelişime Teşvik Edin

Büyük liderler çalışanlarını desteklemek için teşviklerde bulunur. Google ve Amazon gibi şirketler, çalışanların zamanlarının belirli kısmını onların gelişimine ayırıyor. Bu yalnızca kişisel gelişimle kalmadı. Aynı zamanda AdSense ve Gmail gibi devasa hizmetlerle sonuçlandı!

Çalışanlarınızı Övün

Bazı çalışanlar herkesin içinde övülmeyi severken, bazıları yöneticilerden doğrudan gelen geri bildirimleri sever. Çalışanınızı ister hediye ister ödülle motive ediyor olun, onları nasıl ödüllendireceğiniz konusunda dikkatli davranın.

Özel Yönergeler Hazırlayın

Çekiliş, uygun maliyetli bir motivasyon kaynağı olsa da ne yazık ki sanıldığı kadar etkili değildir. Çünkü onu kazanabilmek için yalnızca şansa güvenmeleri gerekir.

Bunun yerine, çalışanların garantili bir sonuç elde edebileceği ödül tanıtımları yapın. Örneğin, ödülü almak için yapılması gereken kriterler belirleyin ve tamamlayan herkesi ödüllendirin.

Örgütsel Bağlılık Nasıl Geliştirilir?

İş performansı, kar etme, üretkenlik ve daha birçok şey örgütsel bağlılık boyutları ile yakından ilişkilidir. Bu, şirketin personelinden isteyebileceği taahhüt miktarıdır.

Peki, örgütsel bağlılığı nasıl artırılır?

Ekip Kültürü Oluşturun

İş birliği kültürü oluşturmak, pozitif çalışma ortamına zemin hazırlayacaktır. Farklı kültüre sahip iki insanı aynı göreve verdiğinizde birbirinden ilham almalarını sağlayabilirsiniz. Bu da bağlılıklarını artırmaya ve çalışma kültürü uyumunu teşvik etmeye katkı sağlayacaktır.

Hedefler ve Beklentiler Konusunda Net Olun

Çoğu çalışan yaptığı işte neyin en önemli olduğunu ve bunda nasıl başarılı olabileceğini bilmek ister. Hedeflerin etkili olabilmesi için yönetimin amaçlarını ve beklentilerini net bir şekilde aktarması gerekir.

Şeffaf İletişim Kurun

Çalışanların kuruluşun gelişiminde söz sahibi olmalarına izin verin. Liderler çalışanlara karşı açık olduğunda, personelin aidiyet duygusuna sahip olması olasıdır. Bu da onların performansını ve bağlılığını artırır.

İş Ahlakını Önemseyin

Çalışanlar, gününün büyük saatini geçirdiği iş yeri hakkında iyi hissetmek ister. İş ahlakına sahip olmak, çalışanların kuruma karşı saygılı olmasını sağlar. İyi iş ahlakı olan bir şirkette çalışan kişi, herkesle eşit fırsatlara sahip olduğunu düşündürür.

Olumlu Geri Bildirimler Verin

Çalışanlarınıza karşı yapıcı geri bildirimler verin. Çabalarını takdir edin, hatalarının ne olduğunu söyleyin ve doğrusunu nasıl yapacaklarını şeffaf bir şekilde anlatın.

Teşvikler Sağlayın

Çalışanlarınızın katkısını tanıyın ve gerektiğinde takdir edin. Böyle durumlarda çalışanları sadakatleri için ödüllendirmek iyi bir fikir olabilir.

Profesyonel Destek Alın

Mutlu ve bağlı çalışanlar, bütün firmalar için vazgeçilmez bir unsurdur. Organizasyona bağlılık gösteren çalışanları tanımak ve onları takdir etmek oldukça önemlidir. Kuruluşlar, çalışanlarıyla ilgili derinlemesine araştırma yapmalı ve çalışanı elinde tutmak için harekete geçmelidir.

Birçok şirket teoride bu gerçeğin farkındadır. Ancak bu şirketlerin çok azı kuvvetli bir örgütsel bağlılığa sahiptir. Zira etkili sonuçlara ulaşmak için doğru adımlar atmak gerekir.

Bunu yapmanın en kestirme yolu da işi iyi bilen kişilerden destek almakta saklıdır. Eğer siz de örgütsel bağlılığı elde etmede sorunlar yaşıyorsanız ve kurumsal psikolojik destek almak istiyorsanız hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Gönder
İlgili İçerikler
Daha İyi Bir Sen için E-Bültenimize Abone Ol!