'Daha İyi Sen' için İlk Seansının %25‘i Bizden!
0 850 700 03 03
Mutlu Çalış

Şirket Kültürü Nedir ve Nasıl Oluşturulur?

Yazar: Web ve Tıbbi Yayın Kurulu
HiDoctor tarafından onaylandı
5 DK
17 Ocak 2024 tarihinde yayınlandı
Yazı Boyutu:
a
a
5 dakikalık okuma
Yazı Boyutu:
a
a

Bir şirketin ve bünyesinde barındırdığı çalışanların tutum ve davranışları, kısaca şirket kültürü olarak tanımlanır. Fakat bu tanım başlı başına yetersizdir. Kurum kültürünü temellendirmek ve güçlü bir şirket kültürü oluşturmak için çok kapsamlı bir süreç yönetimi gerekir.

Şirketin normları, iş yapma tarzı, liderlik anlayışı da bu kavrama dahil edilir. Yazılı olmayan bu değerler, çalışanların birbirleriyle iletişiminde, çalışmalarında ve birlikte aldıkları kararlarda kendini belli eder.

İyi ve oturmuş bir kurum kültürüne sahip şirkette çalışanlar daha iyi motive olur, iş birliği konusunda daha sağlam adımlar atılır ve şirket çok daha iyi bir şekilde temsil edilir.

Peki, bu kavrama daha geniş bir çerçeveden bakacak olursak; şirket kültürü nedir ve nasıl oluşturulur? Gelin, bu soruların yanıtına ve çok daha fazlasına yakından bakalım!

Şirket Kültürü Nedir?

Bir kurumda sorunların giderilmesini, çalışanların daha etkili iletişim kurabilmesini ve birlikte çalışmak için motive olmalarını sağlayan değerler zinciri şirket kültürü olarak adlandırılır.

Bu kavram, bir organizasyon içinde çalışanların birbirleriyle etkileşim biçimlerini, iş birliği ve iletişim tarzlarını belirleyen bir kurumsal kültürü ifade eder.

Bu değerler ise sadece yazılı kurallardan ibaret değildir. Zaman içinde kendini yenileyen veya güncellenen, kuruma yeni katılan çalışanlar tarafından zamanla öğrenilen, şirkete olan inanç, tutum ve alışkanlıkların tümünü içeren gelenekler de bu kapsama girer.

Şirket Kültürü Neden Önemlidir?

Bir kurumun temel unsurlarından biri olan şirket kültürünün, şirket içi uyum ve başarıyı sağlama konusunda çok önemli bir rolü vardır. Zira genel olarak çalışanlar; kendilerine değer veren, strese ve huzursuzluğa yol açmayacak bir şirket ortamında çalışmayı tercih ederler. İyi ve oturmuş bir kurum kültürü de işte bu yüzden önemlidir.

Çalışanlar, genellikle değerlere dayalı bir iş yapısına sahip şirketlerde daha memnun olurlar. Bu tür şirketlerde işlerini daha az stresli bir şekilde gerçekleştirirler ve birbirleriyle daha koordine bir şekilde çalışırlar.

Güçlü bir kültüre sahip olan şirketlerde çalışanlar, şirketin en kritik ve değerli varlıkları olarak kabul edilir. Şirket yönetimi, çalışanlarını korumanın, başarıya giden yolda önemli bir adım olduğunun bilincindedir.

Bu nedenle, iş yapma tarzını belirleyen değerleri vurgulayan bir kültür oluşturmak mühimdir. Bu sayede, çalışan memnuniyeti artar ve aynı zamanda şirketin uzun vadeli başarısına katkı sağlanır.

Kurum Kültürü Öğeleri Nelerdir?

Bir şirketi tanımlayan değerlerin bütününü temsil eden kavram, kurum kültürü öğeleri olarak adlandırılır. Bu öğeler arasında;

 • Şirketin misyonu,
 • Vizyonu,
 • Hedefleri,
 • Değerleri,
 • Sosyal sorumluluk projeleri,
 • İç prensipleri,
 • Piyasadaki konumu ve benzeri pek çok unsur bulunur.

Şirket Kültürü Oluşturmanın Faydaları Nelerdir?

Güçlü bir şirket kültürü oluşturma ve bu kültürü düzenli bir şekilde sürdürme pek çok konuda fayda sağlar. Bu faydalar şu şekilde sıralanabilir:

 • Çalışan bağlılığını ve memnuniyetini artırır.
 • Verimlilik ve üretkenliği maksimum seviyeye yükseltir.
 • Genç yetenekler ve deneyimli çalışanlar için şirketinizi daha cazip hale getirir.
 • Çalışanların yaratıcılıklarını yansıtmaları için daha özgür bir çalışma ortamı sunar.
 • Çalışanların hızlı değişimlere ve yeni kararlara uyum sağlamasını kolaylaştırır.
 • Çalışanları motive ederek müşterilere daha iyi yardımcı olmalarını sağlar ve müşteri memnuniyetini artırır.
 • İş hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırır.
 • Verimliliği yükseltir.

Şirket Kültürü Olmazsa Ne Olur?

Bildiğiniz gibi çalışanlar, kendilerini daha iyi hissedebilecekleri bir ortamda çalışmak isterler. Şirket kültürünün önemi burada ön plana çıkar. Kurum kültürünün bulunmadığı bir organizasyonda, çalışanlar yeterince verimli çalışamayabilir ve kendilerini şirkete bağlı hissedemeyebilir.

Şirket kültürünün bulunmadığı organizasyonlarda ise şu olumsuzlukların görülmesi muhtemeldir:

 • Düşük çalışan memnuniyeti
 • Şirkete bağlılık hissetmeyen çalışanlar
 • Yüksek seviyede istifa oranları
 • Çalışanlar arası zayıf iletişim ve iş birliği
 • Çalışanlarda gözlemlenen motivasyon kaybı
 • Şirketin itibarında kayıp
 • İtibar kaybı ile doğru orantılı olarak rakip firmalarla rekabette zayıflık
 • İnovasyon eksikliği
 • Alanında deneyimli ve başarılı çalışanların başka şirketleri tercih etmesi

Şirket Kültürü Seviyeleri

Şirket kültürü tekil bir kavram olarak düşünülemez. Bu özelliğiyle de oldukça çeşitli bir yapıya sahiptir. Aslına bakılırsa, iki ayrı düşüncenin birleşimini temsil eder. Bu iki düşünce, bir şirketin resmi olarak ifade ettiği ya da açıkladığı kültür ile gerçek kültürdür.

Gerçek kültür, bir organizasyondaki bireylerin birbirleriyle olan gerçek ilişkilerini ve davranışlarını temsil eder. Bu iki kavram genellikle uyum içindedir. Güçlü bir şirket kültürü, şirket değerlerini anlayan, benimseyen ve uygulayan liderler ve çalışanlardan oluşur. Bu kişiler genellikle bu kültürü benimsemek adına kapsamlı bir eğitim sürecinden geçerler.

Zayıf bir kültüre sahip şirketlerde ise kültür ve değerlerden söz etmek mümkün olmayabilir. Ya da kültür ile çalışanlar arasında bir bağlantı kopukluğu bulunabilir. Bu durumun nedeni, kültürün çalışanlar tarafından benimsenmemesi, anlaşılamaması ve bundan dolayı desteklenmemesidir.

Durum böyle olduğunda, kültür yaklaşımının sürdürülebilirliği yoktur. Bu da şirket içindeki gerçek kültür ile var olduğu iddia edilen kültür arasında çatışmalara sebep olur. Zayıf bir kültüre sahip şirketlerde işverenler, çalışanların deneyimlerini ve fikirlerini göz ardı edecektir. Gerçek kültür ise bir misyon etrafında şekillenir ve bu misyonu yazılı olarak ifade ederek çalışanların dikkatine sunar.

Şirket Kültürü Örnekleri

Kurum kültürü örnekleri üzerinden giderek bu kavramı açıklayacak olursak iki örnek üzerinden gidebiliriz:

 • Global bir şirketlerin kurum kültürüne örnek olarak, farklı kültürlerden gelen çok uluslu bir firma gösterilebilir. Bu şirket, dünya genelinde faaliyet gösteren büyük bir organizasyon olup, çalışanları arasındaki kültür farklılıklarını kucaklar. Kurum kültürü, şeffaf iletişim ve uyumu vurgulayarak, farklı coğrafyalardan gelen ekipler arasında etkili iş birliğini destekler. Global değerlerin benimsenmesiyle çalışanlar ortak bir misyon etrafında birleşir. Bu da çalışanların farklı kültürlerden gelmelerine rağmen tek bir amaç için çalışmasını sağlar.
 • Lokal ve yeni kurulan bir şirket örneğinde ise sınırlı bir alanda faaliyet gösteren ve az bir çalışan sayısına sahip bir firma düşünülebilir. Bu şirketin kültürü, esneklik ve girişimcilik ruhunu teşvik ederek çalışanlara özgürlük tanımalıdır. Yaratıcı çözümler bulma ve sorumluluk alma konularında çalışanlara geniş bir alan sağlanır. Ayrıca açık iletişime geçme konusunda sağlanan özgürlükler de hızlı karar alınmasını kolaylaştırır.

Şirket Kültürü Nasıl Çalışır?

Bu kültür, liderlik tutumu, açık iletişim, çalışan katılımı ve sürekli izleme gibi unsurları içerir. Liderlerin etkisiyle şekillenen bu kültür, çalışanların ortak değerlere bağlılığını teşvik eder ve organizasyonun hedeflere uyumlu bir şekilde hareket ederek çalışmasını sağlar.

Şirket Kültürü Nasıl Oluşturulur?

Şu ana kadar kurum kültürüne dair pek çok konuyu açıklığa kavuşturduk. Aklınızdaki soru işaretlerini olabildiğince giderdik. Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken başka bir aşama daha mevcuttur. Şirket kültürü oluşturmak için de bunları bilmeniz şarttır.

Peki, bir şirket kültürü nasıl oluşturulur?

Öncelikle, bu kültürün şirkete özgü olması ve şirketin değerlerini yansıtması gerektiği unutulmamalıdır. Basit ve etkin adımlarla bu kültürün nasıl oluşturulabileceği şöyle özetlenebilir:

 • Şirketin değerlerini belirlemek.
 • Şirketin liderlerinin bu değerleri benimseyerek çalışanlara aktarması.
 • Kültürün çalışanlar tarafından benimsenmesi adına oryantasyon ve eğitim süreçleri hazırlamak.
 • Açık iletişim ve şeffaflığa önem vererek çalışanlar arası güven oluşturmak.
 • Çalışanların katılımını teşvik etmek, ekip çalışmasını desteklemek.
 • Kültüre uygun hareket eden çalışanları ödüllendirmek.
 • Kültüre uyum sağlayamayan çalışanlara destek olmak.
 • Çeşitlilik ve farklılıklara kucak açmak.
 • Şirket kültürünü güncel tutmak için çalışanların geri dönüşlerine değer vermek ve bundan yola çıkarak güncel tutmak için çalışmalar yapmak.

Eğer siz de bu adımları uygularsanız sürdürülebilir bir şirket kültürü oluşturabilirsiniz. Eğer bu kültürü oluşturma konusunda kurumsal bir psikoloğa ihtiyaç duyarsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kurumsal psikolojik destek hizmetimizle daima sizin yanınızdayız!

Yorum Gönder
İlgili İçerikler
Daha İyi Bir Sen için E-Bültenimize Abone Ol!