'Daha İyi Sen' için İlk Seansının %25‘i Bizden!
0 850 700 03 03
İyi Hisset

Unutkanlık (Demans) Nedir? Unutkanlık Nasıl Geçer?

Yazar: Web ve Tıbbi Yayın Kurulu
HiDoctor tarafından onaylandı
7 DK
15 Ocak 2024 tarihinde yayınlandı

11 Mart 2024 tarihinde güncellendi
Yazı Boyutu:
a
a
7 dakikalık okuma
Yazı Boyutu:
a
a

Unutkanlık, küçükten büyüğe pek çok bireyi etkileyen ve yaygın olan bir rahatsızlıktır. Fizyolojik sebeplerin yanısıra hayatınızdaki bir takım değişiklikler ve bunların getirdiği psikolojik sonuçlarla da unutkanlık durumu ile mücadele etmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca hemen herkesin hayatında yer edinmiş stres faktörü de unutkanlığın ortaya çıkmasında ve gelişmesinde büyük rol oynar. Eğer unutkanlıkla mücadele ediyorsanız, zaman kaybetmeden öncelikle bir nöroloğa ardından unutkanlığınızın asıl sebebine göre bir psikoloğa veya psikiyatriste yönelebilirsiniz. Unutkanlık için en doğru müdahaleleri HiDoctor üzerinden psikolojik danışmanlarımızdan alabilir veya diğer sağlık hizmetlerimizden de yararlanabilirsiniz.

Demans; unutkanlık belirtilerinin sık yaşandığı ve pek çok hastalıkla birlikte seyreden, sosyal/özel yaşamı olumsuz etkileyen, öz bakım dahil olmak üzere birçok alanda yeterliliği düşüren semptomlar bütününe verilen addır.
Demansın sayısız türü bulunur. Bunlar arasında en yaygın görülen türlerin başında Alzheimer demansı yer alır. İkinci sırada ise inme sonrası görülen vasküler demans bulunur.

Halk içinde unutkanlık, bunama vb. isimlerle anılan demansın oluşum sebepleri, bağlı olduğu hastalıklar veya ortaya çıkış şekilleri birbirinden farklı olabilir. Anlam bakımından “zihin” sözcüğünden türetilen demansın hafıza sorunlarıyla bir ilişkisi bulunur. Belirli ani demansların ortaya çıkışı gözlemlenmiş olsa da genel olarak bu sorunların oluşumu bir süreci kapsar.

Özellikle Alzheimer demansı yavaş yavaş ilerleyen, derinliği ve seviyesi hastalığa bağlı olan demans türlerinden biridir. Bireylerin kendi ihtiyaçlarını dahi ihmal ettiği durumlar son süreçlerde ortaya çıkar.

Bazı demansların ortaya çıkışında bağıl hastalıkların ilerleyişi rol oynarken; bazıları için bir madde eksikliği veya yan etki söz konusu olabilir. İlaç kullanımlarından kaynaklı yan etkilerle veya vücuttaki bir maddenin optimal seviyenin altına düşmesiyle ortaya çıkan kayıtsızlık hali (unutkanlık) geri dönüşü mümkün olan durumlardır ve tedavi edilebilir. Bu tarz demanslar için tıbbi tedavi süreçleri olumlu yanıt verir.

Unutkanlık Hastalığı (Demans) Belirtileri Nelerdir?

Unutkanlık hastalığı pek çok farklı nedenle ortaya çıkan ve her vakada farklı seviyelerde seyredebilen bir durumdur. Bağıl sebeplerin yansıması olarak ortaya çıkan demanslarda daha farklı bir ilerleme hızı, derinlik ve etki söz konusu olurken; ani, yan etki olarak veya eksiklik dolayısıyla ortaya çıkan türlerin özellikleri çok daha farklıdır. Bu sebeple belirtilerde de birtakım değişiklikler söz konusu olabilir.

Genel olarak demansın belirtileri arasında şu başlıkları saymak mümkündür:

  • Bilişsel farklılıklar
  • Hafıza sorunları (yakın dönem/uzun dönem)
  • İletişim becerilerinde azalma, konuşmada zorluk
  • Akıl yürütme becerilerinde azalma
  • Karmaşık iş veya fikirlere karşı zorlanma hissi
  • Motor becerilerinin körelmesi, kaybolması
  • Odaklanma problemleri
  • Psikolojik değişim belirtileri
  • Bunalım (çöküntü) belirtileri

Aşırı unutkanlık hastalığının ortaya çıkışında birbirinden farklı belirtilerin bir arada görülmesi mümkündür. Her demans hastalığı için tüm belirtilerin bir arada görülmesi gerekmez. Ancak demansa yönelik genel belirtilerin birçoğu tekil olarak ortaya çıkmaz ve birkaçı bir arada görülür.

Unutkanlık belirtileri fark edildiğinde hastalığın veya altta yatan sebeplerin ilerleme kaydetmemesi adına tıbbi muayene ve tedavi desteğine başvurulması, zaman kazanmak bakımından oldukça önemli bir husustur.

Unutkanlık Hastalığı (Demans) İçin Hangi Doktora Gidilir?

Unutkanlık nedenleri araştırılırken tıbbi desteğe başvuran kişilerin belirli adımları uygulaması gerekir. Öncelikle yaşanan durumun altında yatan sebeplerin incelenmesi ve fiziki bir hastalıktan kaynaklı olup olmadığının anlaşılması gerekir. Çünkü çoğu fiziksel hastalık için demans bir haberci niteliğindedir.

Bu bağlamda unutkanlık hastalığı için ilk olarak nöroloji bölümüne başvurulur ve tıbbi tetkik süreci başlatılır. Hekim tarafından yaşanan belirtilerin (hafıza zayıflığı, aşırı unutkanlık vb.) fiziki bir sebebe bağlı olmadığına kanaat getirilirse psikiyatri bölümüne başvurulur. Çünkü pek çok psikolojik hastalık için de demans güçlü semptomlardan biridir.

Aşırı Unutkanlık (Demans) ve Halsizlik Nedenleri Nelerdir?

Unutkanlık sebepleri arasında fiziki ve psikolojik olarak pek çok hastalık sayılabilir. Bu hastalıkların bütünsel sürece dayalı bir belirtisi olarak da ortaya çıkabilen demansların ilgili hastalık tedavileriyle azaltılması mümkündür.
Bazen de vücudun ihtiyaç duyduğu maddelerden, özellikle vitaminlerin eksikliğinden dolayı aşırı unutkanlık ve halsizlik yaşanabilir. Bu durumda uzman hekim kontrolünde ilaç ve takviye tedavilerine başlanarak eksiklik tamamlanır ve belirtilerin azalması sağlanır.

Çocuklarda Genç Yaşta Unutkanlık (Demans) Neden Olur?

Unutkanlığın yaygın olarak görüldüğü yaş grubunda orta yaş ve ileri yaş bireyler yer alır. Ancak bazı vakalarda çocukların da demansa yönelik belirtiler gösterdikleri gözlemlenmiştir. Çocuklarda unutkanlık nedenleri çeşitli hastalıklarla bağlantılı olabilmekle birlikte genel olarak vitamin eksikliğiyle ilgili olabilir.

Vücutlarının ihtiyaç duyduğu ve hormonal gelişimlerini de destekleyen maddeleri alamayan veya eksik alan çocuklarda bazı demans semptomları ortaya çıkabilir. Bilhassa B12 eksikliği unutkanlık yaşanmasına sebep olan durumların başında yer alır.

Hamilelikte (Gebelikte) Unutkanlık (Demans) Neden Olur?

Hamilelikte unutkanlık sık rastlanan durumlardan biridir. Bunun pek çok sebebi olmakla birlikte kadınların fiziksel, zihinsel ve psikolojik olarak en büyük dönüşümleri yaşadığı gebelik sürecinde demans semptomlarının yaşanması genellikle vitamin eksikliğinden kaynaklanabilir.

Normalde vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve kimyasallara gebelik döneminde çok daha yoğun şekilde ihtiyaç duyulabilir. Bunların eksikliğinden ötürü anlık unutkanlık, genel demans belirtileri ortaya çıkabilir.

Yaşlılıkta Unutkanlık (Demans) Neden Olur?

Genç yaşta unutkanlık oranları yaşlılık dönemine nazaran daha azdır. Çünkü ileri yaştaki bireylerin beyin faaliyetleri, psikolojik yapıları ve hassasiyetleri daha kırılgan bir yapıdadır. Altta yatan fiziki hastalıklardan etkilenme oranları yaşlı bireylerde gençlere göre daha yüksektir. Aynı zamanda psikolojik hastalıklar için daha yoğun belirtiler ortaya çıkabilir. Dolayısıyla yaşa bağlı sebeplerle ortaya çıkan farklı hastalıklar için de bu bireyler daha fazla risk altındadır.

Dikkatsizlik, aşırı unutma alışkanlığı, öz bakım becerilerinde azalma, sosyal yaşam becerilerini kaybetme gibi bütüncül semptomlar yaşlılarda demans için sık görülen belirtiler arasında yer alır.

Anlık Unutkanlık ve Hafıza Zayıflığı Neden Görülür?

Hafıza kayıplarının yaşandığı, hafızada zayıflamanın başladığı ve ilerlediği, anlık unutkanlıkların meydana geldiği demans semptomlarının ortaya çıkışında birçok neden bulunur.

Özellikle zihinsel, fiziksel ve psikolojik hastalıklarla birlikte seyrine sık rastlanan demansın çeşitli sebeplerle ortaya çıkması mümkündür. İleri yaştaki bireylerde bağıl sebeplerle ortaya çıkışı yaygın olan demans; genç yaşta unutkanlık hastalığı olarak da ortaya çıkabilir.

Unutkanlık Hangi Vitamin Eksikliğinde Daha Çok Görülür?

İnsan vücudunun çeşitli vitamin ve minerallere duyduğu ihtiyaç, beden döngüsünün sağlıkla tamamlanması adına oldukça önemlidir. Özellikle bazı vitaminlerin eksikliği demansın ortaya çıkışını tetikleyebilir veya ilerlemesine yol açabilir. B12 vitamini bu anlamda en önemli kategoride yer alır.

Unutkanlık ilacı kullanımlarında eksikliğinin tespiti halinde takviye olarak B12 kullanımı da önerilebilir. Hastaların tedavi süreçlerinde doğal yollardan da vitamin takviyesi yapmaları oldukça faydalıdır. Unutkanlık için vitamin kullanımı yalnızca hekim onayında ve takibinde yapılabilir.

Unutkanlık Hastalığı (Demans) Çeşitleri Nelerdir?

Unutkanlığın pek çok çeşidi, seviyesi ve ortaya çıkış nedeni bulunur. Bunlar arasında en yaygın olanı Alzheimer kaynaklı demanslardır. Bunun yanı sıra genç yaşta unutkanlık nedenleri veya anlık unutkanlık sorunları gibi hususlar da ilgili alanın araştırma konuları arasında yer alır.

Vitamin eksikliğine bağlı unutkanlık süreçleri, hamilelik döneminde yaşanan aşırı unutkanlık gibi hastalıklar da yine tedavisi mümkün olan ve ilgili alanın araştırma konuları arasında yer alan çeşitlerden bazılarıdır.

Unutkanlık Hastalığı (Demans) Tanısı Nasıl Konur?

Öncelikle demansa dair belirtileri olan hastalar nöroloji bölümünde fiziki muayene ve tetkiklerini yaptırmalıdır. Yapılan değerlendirmeler sonucu altta yatan nörolojik hastalıklara bağlı bir demans yaşanıyorsa hekim tarafından tanı konur. Ancak herhangi fiziki bir bulgu olmadan yaşanan unutkanlık için sonraki adım psikiyatri muayenesidir.

Psikiyatri bölümünde yapılan tetkik ve değerlendirme sürecinin ardından ilgili bir hastalık bulunuyorsa tanı bu bölümün uzman hekimi tarafından konur. Ardından demans belirtilerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması için unutkanlık tedavisi uygulamalarına ve ilaç kullanımına başlanır.

Unutkanlık Hastalığı (Demans) Tedavisinde Neler Yapılır? Unutkanlık Nasıl Tedavi Edilir?

Demansın teşhisi farklı tıbbi bölümlerin incelemesinin ardından yapılır ve elde edilen bulgularla hastalığın fiziksel, zihinsel veya psikolojik temelli olduğuna karar verilir. Bu bilgiler ışığında ilgili birimin tedavi süreci başlar.

Unutkanlık giderici ilaçlar başta olmak üzere hastalığın iyileştirilmesi için çeşitli yöntemler kullanılır. Bilhassa psikolojik temelli hastalıkların tedavilerinde yan dal uzmanlıklarından faydalanılır ve farklı tekniklerle tedavi desteklenir.

Unutkanlık için ilaç kullanımının yanı sıra bağıl hastalığın iyileştirilmesine yönelik farklı terapi uygulamaları da tedavi sürecinde tercih edilebilir.

Unutkanlık Hastalığı (Demans) Nasıl Atlatılır? Unutkanlık Nasıl Geçer? Ne İyi Gelir?

Unutkanlık hastalığının iyileştirilmesi için öncelikle uzman hekim tanısı konmalıdır. Ardından ilgili birimin fizyolojik ve psikolojik incelemeleriyle hastalığın derinliği, ilerleme hızı, hastanın fiziki ve psikolojik durumu bütünsel olarak değerlendirilir.

Eldeki veriler ışığında belirlenen tedavi kapsamında ilaç kullanımı, destekleyici uygulamalar veya terapilerden faydalanılır. Unutkanlık için Tebokan, çeşitli vitamin takviyeleri ve unutkanlık giderici alternatifler gibi ilaçlar önerilebilir. Bu uygulamalar bütünü hastalığın geriletilmesine ve iyileştirilmesine yardımcı olur.

Unutkanlık Hastalığı (Demans) Ne Zaman Biter?

Demansın ortaya çıkışı bir genelde zamana dayalıdır. Hastalık belirli bir zaman diliminde, kendi seyrinde ilerleyerek derinleşebilir. Dolayısıyla tedavi süreçleri için de aynı döngü söz konusudur.

Uygulanan tedavi yöntemleri, hastalığın çeşidi, seviyesi ve hastanın özellikleri gibi kriterlere bağlı şekilde tedaviye yanıt almak belli bir süreyi kapsar. Burada tedavinin uygulama kalitesi, alınan tıbbi desteğin nitelikli olması gibi hususlar da son derece önemli detaylardır.

HiDoctor ile ihtiyaç duyduğunuz tüm tıbbi hizmetlerde olduğu gibi unutkanlık hastalığının tedavi süreçlerinde de gereken hizmetlere en hızlı ve güvenilir şekilde ulaşabilirsiniz. Tanı, teşhis, tetkik ve tedavi ihtiyaçlarınızı dilediğiniz an talepte bulunarak karşılayabilir; evde sağlık, evde bakım ve online psikolog hizmetinden konfor alanınızdan ayrılmadan faydalanabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Unutkanlık Hastalığı (Demans) nasıl anlaşılır? & Unutkanlık Hastalığı (Demans) tanısı nasıl konur?

Demansın tanısında multidisipliner bir çalışma söz konusudur. Öncelikle nörolojik muayene ve tetkikler yapılarak hastanın bulguları değerlendirilir, ardından psikiyatri bölümü yaşanan semptomların psikolojik temelli olup olmadığını değerlendirerek hastalığa dair tanı koyar.

Unutkanlık Hastalığı (Demans) ne kadar sürer? & Unutkanlık Hastalığı (Demans) ne zaman iyileşir?

Demansın çeşitleri ve derinliği bağlı olduğu sebeplere göre, hastanın fiziki ve psikolojik özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu durumda tedavi sürecinin kapsamı ve süresi de aynı değişken özelliklere sahiptir.

Unutkanlık Hastalığı (Demans) iyileşmezse ne olur?

Unutkanlık hastalığı özel ve sosyal yaşamı yoğun şekilde etkiler ve iyileşmemesi halinde derinleşerek kişinin yaşamında büyük sorunlara sebebiyet verebilir.

Unutkanlık Hastalığı (Demans) zararları nelerdir?

Demansın verdiği en büyük zararların başında hafıza zayıflıkları ve kayıpları yer alır.

Unutkanlık Hastalığı (Demans) ilaçları ne işe yarar?

Unutkanlık hastalığının tedavisi için kullanılan yöntemler arasında ilaçların özel bir yeri bulunur. Çünkü ihtiyaç duyulan kimyevi denge ilaçlar sayesinde sağlanır ve hastalığın geriletilmesi mümkün olur.

Yorum Gönder
İlgili İçerikler
Daha İyi Bir Sen için E-Bültenimize Abone Ol!