'Daha İyi Sen' için İlk Seansının %25‘i Bizden!
0 850 700 03 03
İyi Hisset

Cömertliğin Psikolojik İyi Oluşumuza Katkısı: Faydalar ve Etkiler

Yazar: Web ve Tıbbi Yayın Kurulu
HiDoctor tarafından onaylandı
2 DK
05 Nisan 2024 tarihinde yayınlandı
Yazı Boyutu:
a
a
2 dakikalık okuma
Yazı Boyutu:
a
a

Cömertlik, sadece maddi yardımla sınırlı olmayıp zaman, emek ve ilgi gibi pek çok biçimde ifade edilebilir. Toplumsal hayatta önemli bir yere sahip olan bu davranış kalıbı, bireyin sadece çevresine değil, kendi psikolojik iyi oluşuna da katkı sağlamaktadır. Araştırmalar, cömertlik pratiklerinin kişilerin topluma ve sevdiklerine yarar sağlayabilmesinden dolayı kendilerini yeterli hissetmesi, kendinden ve yaptığından tatmin olmuşluk duyguları ile beraber stres seviyelerini düşürdüğünü, kişideki olumlu duyguları ve yaşam doyumunu arttırdığını göstermektedir.

Psikolojik iyi oluş, çevremizdeki fiziksel dünya, diğer insanlardan oluşan sosyal dünya yani sosyal ilişkilerimiz, özfarkındalıkların olduğu psikolojik dünya yani kendimizle ilişkimiz, olmasını istediğimiz ideal dünya ve manevi değerlerin dengede durması halidir.

Burada bireyin kendini kabul etmesi, yararlı ilişkiler kurabilmesi, etrafında olup bitene karşı kendini yok saymayacak derecede çevresel koşulları anlayabilmesi, hayatın neresinde bulunduğunu görebilmesi, özfarkındalıklarını arttırabilmesi; hayatın anlamını arayabilmesi, yaşam amacına yönelik çabadan bahsedebiliriz. Cömert davranışlar bu boyutları dolaylı yoldan etkileyerek bireyin genel iyi oluş seviyesini yükseltebilmektedir. Örneğin, birine yardımda bulunmanın getirdiği memnuniyet, psikolojik iyi oluşun olumluluğunu güçlendirir.

Ayrıca, cömertliğin kişiye sosyal çevresinde olumlu bir kimlik kazandırması ve kişinin oldukça bencil bir yaşam sürmüyor oluşundan dolayı sosyal dışlanmayı azaltması gibi faydaları da vardır. Toplum içinde yapılan olumlu hareketler, bireyler arası ilişkileri güçlendirirken, kişinin topluluk içindeki bağlılık hissini ve sosyal destek algısını da artırır, kişiyi ait hissettirir.

Cömertliğin Psikolojik Temelleri

Cömertlik, psikolojik sağlık üzerinde önemli etkilere sahip olabilir ve bu etkiler, hem bireylerin duygusal deneyimlerini hem de beyin kimyasını etkileyebilir. Bu noktada çok dikkat etmemiz gereken bir yer; cömertliğin, bir başkası için kendini feda etmeye dönüşmüyor olmasıdır.

İnsanın sadece kendini düşünmesine bencillik deriz, ama önce kendini düşünmesine kişinin kendisine değer vermek deriz. Bir başkasının ihtiyacını giderirken, kendi ihtiyaçlarımızı göz ardı etmeden cömert davranışlarda bulunmak dengesini yakaladığımız noktada yaptığımız işten tatmin olmanın verdiği olumlu duyguları yaşayabiliriz.

Cömertlik ve Mutluluk Bağlantısı

Cömertlik genellikle kişisel mutluluk ile güçlü bir bağlantıya sahiptir. Bireylerin diğerleriyle paylaşmayı seçtikleri zaman genellikle yaşadıkları yaşam doyumunu arttırdığı belirtilir. Bu, sadece malî yardımları değil, zaman, ilgi ve çaba gibi kaynakları içerebilir.

Cömert Davranışın Beyin Üzerindeki Etkileri

Cömert davranışlar sırasında beyin içindeki ödül merkezlerinin aktive olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle, bağış yapma ya da başkalarına yardım etme eylemlerinin beyinde dopamin salınımını tetikleyerek kişilere iyi hissettirdiği görülmüştür. Bu etkiler, bireylerin cömertlikleri arttıkça daha fazla pozitif duygusal deneyimler yaşamalarına yol açabilir.

Cömertliğin Bireysel Faydaları

Cömert davranışlar insanın kişisel gelişimine katkı sağlayarak özgüven artışı ve stres yönetimi gibi önemli yararlar sunar.

Özgüvenin Artışı

Bireylerin diğer insanlara yardımda bulunmaları, onların kendilerini değerli hissetmelerini ve böylece özgüvenlerinin artmasını sağlar. Yapılan iyilikler, bireyin toplum içindeki yerini olumlu bir şekilde pekiştirirken, sosyal çevrede tanınma ve saygınlık kazanmasına olanak tanır. Fakat değerimizi sosyal çevrede olan saygınlıktan öte kendimiz belirleriz. İyilik yapmak sadece karşı tarafa değil bizde de olumlu duyguları arttıran bir eylem çeşididir.

Stres Yönetimi

Cömertlik, kişiler arası ilişkilerde verici olmanın hem stresi azalttığı hem de psikolojik rahatlama sağladığı bilinmektedir. İyi niyetli davranışlar sırasında salınan endorfinler sayesinde, insanlar daha az kaygı hisseder, daha yararlı hisseder ve stres düzeyleri önemli derecede düşer.

Cömertliğin Toplumsal Etkileşimlere Etkisi

Cömertlik, toplum içerisinde sosyal ilişkilerin derinleşmesine ve kooperatif davranışların artmasına zemin hazırlar, bu da sosyal kohezyonu ve dayanışmayı pekiştirir.

Sosyal Bağların Güçlenmesi

Cömert davranışlar, bireyler arasındaki güven ve yakınlığı artırır. İnsanlar cömertlik vasıtasıyla birbirlerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirir ve bu sayede ilişkiler daha anlamlı bir hâl alır. Örneğin, cömertliğin bireylerin prefrontal korteks aktivitelerini artırdığına dair kanıtlar, cömertlik eylemlerinin insanların ruh sağlığına olumlu katkılar sağladığını ortaya koyar. Burada al-ver dengesini kurabilmek de oldukça önemlidir. Kişi bazı alanlarda karşı tarafın ihtiyaçlarını görürken, bazı alanlarda karşı tarafın kişinin ihtiyaçlarını görmesi ve bunun dengeli olması bağın kuvvetlenmesi adına altı çizilmesi gereken bir kuraldır.

Toplumsal Dayanışma

Toplumsal dayanışma, cömertlik eylemleri ile doğrudan ilişkilidir. Cömertlik, özellikle zor zamanlarda, topluluk üyeleri arasında yardımlaşma ve destek olma eğilimini güçlendirir. Bu kavram, toplumların zorluklar karşısında daha dayanıklı olmalarını sağlar ve cömert davranışlar, toplumsal dayanışmayı teşvik eder.

Yorum Gönder
İlgili İçerikler
Daha İyi Bir Sen için E-Bültenimize Abone Ol!