'Daha İyi Sen' için İlk Seansının %25‘i Bizden!
0 850 700 03 03
İyi Hisset

Sevdiklerini Kaybetme Korkusu Nedir? Nasıl Geçer?

Yazar: Web ve Tıbbi Yayın Kurulu
HiDoctor tarafından onaylandı
6 DK
11 Ocak 2024 tarihinde yayınlandı

07 Mart 2024 tarihinde güncellendi
Yazı Boyutu:
a
a
6 dakikalık okuma
Yazı Boyutu:
a
a

Sevdiklerimizi kaybetmekten korkmamız, normal şartlar altında gayet normal bir durumdur. Bizleri sevdiğimiz kişiye karşı motive eder ve sevdiğimiz kişilerle olan bağlarımızın devamını ve güçlenmesini sağlar. Bununla birlikte, kaybetme korkusu günlük hayatımızı olumsuz etkilemeye başladıysa, bu bir problemdir. Bu durumun pek çok sebebi olabilir. Çocuklukta yaşanan ihmal ve dolayısıyla bağlanma şekli, duygusal travmalar, özgüvenn problemleri ani kayıplar  ve yas süreçleri, bu korkunun sebeplerinden olabilir. Kaybetme korkusu, kimi zaman terk edilme korkusu olarak da ortaya çıkabilir. Bu korkular, hem bireye hem de içinde bulunulan ilişkiye zarar verebilir. Birey, zemini olmayan pek çok terk edilme ve kaybetme düşüncesiyle baş etmeye çalışırken aşırı bir endişe hissedebilir ve bu durum hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu düşüncelerle baş edilemediği noktada, psikolojik yardım almak gereklidir. Çeşitli terapi teknikleri ile bireyin endişe duygusu ortadan kalkabilir. Siz de HiDoctor üzerinden yardım alabilir ve fobinizin üstesinden gelebilirsiniz.

Sevdiklerini kaybetme korkusu, pek çok kişinin muzdarip olduğu ve etkileri yoğun şekilde gözlenen psikolojik kaynaklı rahatsızlıklardan biridir. Özgül fobiler arasında yer alan sevdiklerini kaybetme korkusuna dair pek çok alt neden sunulabilir.

Genellikle çocukluk çağından itibaren diğer insanlarla bağlanma modeline ilişkin bir temele sahiptir. Pek çok psikolojik rahatsızlıkta olduğu gibi rol model alma ve geçmiş deneyimler bu rahatsızlığın ortaya çıkışında da etkilidir. Örnek olarak güvensiz bağlanma davranışı ve aile bireylerinde gözlenen kaybetme duygusuyla gerçekleştirilen davranışların etkisinden söz edilebilir.

Sevdiklerini Kaybetme Korkusu Çeşitleri Nelerdir?

Bir çeşit kaygı bozukluğu türü olarak da değerlendirilen ve genellikle fobiler içerisinde yer alan sevdiklerini kaybetme korkusu ile ilgili bireysel göstergelerden bahsetmek mümkündür. Yani bireylerin duyduğu korkunun yoğunluğu ya da kapsamı kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Ancak bu kapsamdaki tüm fobi çeşitleri bir başlık altında incelenir ve sevdiklerini kaybetme korkusu başlığı üzerinden tedavi süreci başlatılır. Farklı fobi türlerinde olduğu gibi sevdiklerini kaybetme korkusu için de bireye özgü davranış ve yansımalardan söz etmek mümkündür.

Sevdiklerini Kaybetme Korkusu Belirtileri Nelerdir?

Sevdiklerini kaybetme korkusu belirtileri aslında pek çok kaygı bozukluğu ve fobi semptomları ile benzerlik gösterir. Kişiye göre belirtilerin yaşanması değişiklik arz edebilir; yine de bazı göstergeler üzerinden rahatsızlığın anlaşılması mümkündür.

Kaybetme korkusunun temel belirtileri aşağıda ifade edildiği şekildedir:

 • Güven sorunu yaşamak
 • Karşılıklı ilişkilerde çok fazla ödün veren taraf olmak
 • Daima başkalarını memnun etme isteği
 • Karşılıklı bağımlılık davranışı
 • Başkalarını kontrol etme duygusu
 • Sağlıksız ilişkilerden kurtulamamak ve ısrarcı davranmak
 • İlişkileri sürdürememek
 • Başkaları tarafından sevildiğine ve beraber olunacağına dair devamlı güvence ihtiyacı
 • Reddedilme duygusundan kaçınmak amacıyla başkalarını kendinden uzak tutmak
 • Romantik ilişki ve arkadaşlıklarda güvensizlik duygusu
 • Hızlı bir şekilde bir ilişkiden diğerine geçiş yapmak
 • Duygusal yakınlığa dair eksiklik hissi
 • İlişkileri sabote etmeye dair davranışlar

Sevdiklerini Kaybetme Korkusu Atakları Nasıl Olur?

Sevdiklerini kaybetme korkusu insanları derinden etkileyen ve genellikle çocukluk deneyimlerine bağlanan psikolojik bir sorundur. Çoğunlukla çocukluk çağında terk edilen kişilerin kendilerine kötü davranan ve onları terk etme potansiyeline sahip kişilere daha fazla yakın durmasına yol açan bir rahatsızlıktır. Bu durum herkes için aynı olmamakla beraber kişinin güvensizlik ve korkularını pekiştirmesi ile ilerler.

Sevdiklerini kaybetme korkusuna dair yaşanan ataklar; belirtilerin aniden ve yoğun bir şekilde sergilenmesi ile kendini gösterir. Ataklar genel olarak belirli tetikleyici unsurların görülmesinden sonra ortaya çıkar. Bunlar boşanma ya da ölüm gibi korku duyulan etkenler olabilir.

Online Sevdiklerini Kaybetme Korkusu Tedavisi Öncesi Nasıl Hazırlanılmalı?

Online sevdiklerini kaybetme korkusu tedavisi öncesinde kişinin bir uzman desteğine başvurmaya karar vermiş olması çok önemli bir gelişmedir. Ayrıca böyle durumlarda bireylerin kendilerine olan toleransı çok düşük olabilir.

Terapi ile başarı elde edileceğine ve bu zorlukların aşılacağına dair güven duymak çok önemlidir. Tedavi öncesindeki psikolojik hazırlık süreci bu tarz etkenlere bağlı olarak kurulabilir. İsteğe bağlı olarak uzman terapistle tedavi hakkında görüşülebilir.

Online Sevdiklerini Kaybetme Korkusu Tedavisi Amaçları Nelerdir?

Online sunulan sevdiklerini kaybetme korkusu tedavisi amaçları tıpkı yüz yüze yapılan yöntemlerdeki gibi ilerler.

Tedavinin öncelikli amacı kişiyi sosyal ve ruhsal yaşantı bakımından ciddi oranda etkileyen rahatsızlığın tam anlamıyla çözüme kavuşturulmasıdır. Aynı zamanda mevcut belirti ve atakların sonlandırılması da hedeflenir. Ancak nihai çözüm; altta yatan sebebin anlaşılması ve buna yönelik terapi uygulanmasıyla gerçekleşeceği için rahatsızlığın çıkış sebebi uzman terapist için çok önemlidir.

Sevdiklerini Kaybetme Korkusu Tedavisi Teknikleri Nelerdir?

Sevdiklerini kaybetme korkusu tedavisi için uygulanan teknikler psikolojide kullanılan güncel yöntemleri içerir. Bir fobi türü olan bu rahatsızlığın aşılmasında birincil tedavi yöntemi terapi uygulamalarıdır.

Terapi esnasında kişi korkularının nedenini anlamaya ve bu deneyimleri iyileştirmeye yönelir. Terapist desteğiyle gerçekleştirilen seanslar sırasında bireyin farkında olmadığı olumsuz düşünce kalıplarının anlaşılması ve sağlıklı düşüncelerle yer değiştirilmesi hedeflenir.

Tedavide uygulanan terapi tekniklerinde aynı zamanda bireyin mevcut ilişkilerinde sağlıklı sınırlar oluşturmayı öğrenmesi amaçlanır ve buna yönelik iletişim gerçekleştirilir. Kişinin kaygı düzeyinin şiddetli olması durumunda hekim tarafından çeşitli ilaçlar yazılabilir. Fakat bunlar genelde kısa vadeli çözümler olarak görülür ve amaç terapi yöntemi ile kalıcı çözümün sağlanmasıdır.

Sevdiklerini Kaybetme Korkusu Tedavisi Ayırıcı Özellikleri Nelerdir?

Sevdiklerini kaybetme korkusu tedavisinde başlıca ayırıcı özellikler bulunur. Öncelikle tedavi yöntemiyle kişinin sağlıksız bağlanma ve uygun olmayan ruhsal kabullerinin sağlıklı davranışlarla yer değiştirilmesi hedeflenir.

Bireyin çocukluktan getirdiği kabulleriyle birlikte ilerleyen kaybetme korkusunun tedavi edilmesi ile çok daha gerçekçi temellere oturan ilişkilerden söz etmek mümkün hale gelir. Hem danışan kişinin hem de çevresindeki insanların faydasına yönelik olan bu tedavinin düşünsel, davranışsal ve ruhsal boyutta çok sayıda faydası bulunur.

Sevdiklerini Kaybetme Korkusu Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Sevdiklerini kaybetme korkusu tedavisi uygulanırken öncelikle bireyin sağlıksız bağlanma duygusunu taşıdığı kişiler ve çevresel etkenler incelenir. Bu sayede mevcut sorunun nasıl bir travma ya da kabulden kaynaklandığı anlaşılmaya çalışılır. Ardından kişinin rahatsızlığının boyutuna ve yapısına uygun bir terapi süreci başlatılır.

Fobi tedavilerinde genellikle yoğun şekilde tercih edilen bilişsel davranışçı terapi uygulamaları başta olmak üzere farklı yöntemler de uygulanabilir. Kişinin hayata ve ilişkilere dair taşıdığı olumsuz düşünce kalıplarını terk etmesi ve yerine daha olumlu kabullerin konulabilmesi için tedavi uygulamasına başvurmak oldukça önemlidir.

Sevdiklerini Kaybetme Korkusu Tedavisi Avantajları & Faydaları Nelerdir?

Sevdiklerini kaybetme korkusu bireyin derinden getirdiği duygularının bir yansımasıdır ve mevcut tedavi yöntemleri bireydeki olumsuz duygudurumuna dayanan kabullerin çözümlenmesini hedefler. Bu sayede kişinin gerek günlük yaşam içinde gerekse sosyal yaşantısında çok daha etkin ve rahat olması mümkün olur.

Ayrıca tedavinin uygun şekilde sürdürülmesi ile zaman içinde kişinin ilişkilerinde nasıl bir bağlanma halinde olduğunu kendinin de görmesi olanaklıdır. Bu sayede kişi yaşam içerisinde sağlıklı bağlanmaya dair yeni davranışlar geliştirebilir.

Sevdiklerini Kaybetme Korkusu Nasıl Yenilir?

Sevdiklerini kaybetme korkusunu yenmek için öncelikle kişinin böyle bir sorun yaşadığının farkında olması ve desteğe başvurması gerekir. Birey her zaman psikolojik sorunlarda kendine en fazla yardımcı olacak kişidir, fakat bazı durumlarda sorunları tek başına çözümlemek mümkün olmayabilir. Hal böyle olunca mevcut alanda çalışan bir uzmanın desteğine başvurmak önemlidir.

Sevdiklerini kaybetme korkusunu yenmek için bireyin ilişkilerinde geçmişten getirdiği deneyimlerine bağlı olarak kabullerini anlaması gerekir. Mevcut ilişkilerini hangi duygudurumuna göre yönettiği ve bu duygudurumun sağlıklı bir kökene sahip olup olmadığı incelenmelidir.

Online Sevdiklerini Kaybetme Korkusu Tedavisi Sonrası Ne Yapmalıyım?

Online sunulan sevdiklerini kaybetme korkusu tedavisi sonrasında kişinin bu korkuya bağlı olarak geliştirdiği yanlış ilişki biçimlerinin süreç içerisinde sağlıklı bir yapıya kavuşturulması mümkün hale gelir.

Tedavi sonrasında uzman terapist eşliğinde ortaya çıkarılan duygudurumunun ve rahatsızlığın kökeninin anlaşılması önemlidir. Aynı zamanda mevcut yöntemlerin günlük yaşama uygulanması ve ilişkilerde sağlıklı bir bakış açısıyla sosyal hayata devam edilmesi olanaklıdır.

Sevdiklerini kaybetme korkusu bireylerin yaşamını pek çok farklı açıdan etkileyen ve sekteye uğratabilen bir rahatsızlıktır. Böyle bir durumun varlığından şüphe edildiğinde mutlaka uzman desteğine başvurmak gerekir.

Sevdiklerini kaybetme korkusu tedavisi başta olmak üzere diğer tüm fobiler için evinizin konforunda online psikolog desteği almak için HiDoctor’ı tercih edebilirsiniz. HiDoctor’da hizmet veren uzman psikologların deneyim ve yorumlarını inceleyerek seçim yapabilir, online terapi desteklerine dilediğiniz gün ve saat başlayabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Sevdiklerini Kaybetme Korkusu Tedavisi Yasal mı?

Sevdiklerini kaybetme korkusu, uygun kriterler izlendiği takdirde tedavisi tamamen yasal olan bir uygulamadır.

Sevdiklerini Kaybetme Korkusu Tedavisi Kaç Seans Olur?

Sevdiklerini kaybetme korkusu tedavisinde seans sayısı; hizmet veren kurumun tercih ettiği teknikler ve tedavi yöntemi gibi farklı koşullara bağlı olarak belirlenir.

Sevdiklerini Kaybetme Korkusu Tedavisi Zararları Nelerdir?

Sevdiklerini kaybetme korkusu tedavisi kişinin olumsuz sosyal ilişkilerin içinde yer almaması açısından oldukça önemlidir ve tedavinin herhangi bir zarar göstermesi beklenmez.

Sevdiklerini Kaybetme Korkusu Tedavisi Fiyatları Hangi Kriterlere Göre Değişir?

Sevdiklerini kaybetme korkusu tedavisi fiyat aralığı; hizmet veren kurum ve uzmanın politikalarına, uygulanan teknik ve seans sayısına göre farklılık gösterebilir.

Sevdiklerini Kaybetme Korkusu Tedavisi Hizmeti Sunan En İyi Online Psikoloğu Nasıl Seçerim?

Sevdiklerini kaybetme korkusu tedavisi hizmeti sunan en iyi online psikolog seçimi yapılırken uzman kişinin eğitim ve deneyimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca mevcut fobi başlığında çalışmış olması tercih sebebi sayılabilir.

Yorum Gönder
İlgili İçerikler
Daha İyi Bir Sen için E-Bültenimize Abone Ol!