'Daha İyi Sen' için İlk Seansının %25‘i Bizden!
0 850 700 03 03
İyi Hisset

Öyküsel (Narrative) Terapi Nedir?

Yazar: Web ve Tıbbi Yayın Kurulu
HiDoctor tarafından onaylandı
4 DK
10 Ocak 2024 tarihinde yayınlandı

07 Mart 2024 tarihinde güncellendi
Yazı Boyutu:
a
a
4 dakikalık okuma
Yazı Boyutu:
a
a

Algılarına asla güvenemezsiniz. Öyküsel terapi bunu kanıtlayan nitelikte bir yöntem. Her öykü ve sürece yüklediğiniz anlamlar, öyküsel terapide daha önemlidir. Terapiye getirilen öyküler üzerinden insan deneyimleri anlaşılmaya çalışılır. Bu yüzden bu süreç, bir özgürleşme süreci olarak görülür. Geleneksel prensipler bir kenara bırakılır. Olabilecek hikayeler anlatılarak dışsallaştırılır, uzayda ve zamanda yer bulur. Böylece endişeler ve problemler kişinin dışına çıkmış olur. Öyküsel terapiyi, HiDoctor ile uzmanlarımızdan alabilirsiniz.

Dışsallaştırma yöntem ve uygulamalarıyla postmodern bir anlayışa sahip olan öyküsel terapi bu açıdan geleneksel terapi yöntemlerinden ayrı bir yere sahiptir. Bireysel ve toplumsal anlamda ulaşılması gereken geleneksel kabullere odaklanılması öyküsel terapinin bir özgürleşme süreci olarak kabul edilmesini sağlar.

Öyküsel terapi esnasında sorunların sebeplerine odaklanmak yerine ne anlama geldikleri ile ilgilenmek esastır. Diğer yöntemlere nazaran daha yeni bir terapi biçimi olarak bilinen bu yöntemde danışanların zayıflıkları ve sorunları odak noktası olmaktan çıkarak sorun çözme yetileri ve güçlü tarafları temel kaynak olarak algılanır.

Online Öyküsel (Narrative) Terapi Öncesi Nasıl Hazırlanılmalı?

Yöntemleri itibarıyla oldukça dikkat çekici bir yapıya sahip olan öyküsel terapide terapistin bir otorite figürü olarak kabulü söz konusu değildir. Dışsallaştırma tekniği kullanımının yanı sıra terapiste atfedilen öğretici rolü bu uygulamada yoktur. Diğer pek çok psikolojik terapi sürecinde olduğu gibi öyküsel terapi içinde çevrimiçi yöntemlerden söz etmek mümkündür.

Online öyküsel terapi alanında uzman psikolog ve terapistler tarafından uygulandığında yüz yüze terapi yönteminde olduğu gibi ciddi ilerlemeler katedilmesi beklenir. Online terapi sürecine başlamadan önce öyküsel terapinin uygulanma biçimine ve mantığına dair bilgi sahibi olmak faydalı olacaktır. Bu sayede terapistin bir otorite rolü oynamadığı ve karşılıklı iletişim kurmayı amaçlayan iki denk insanın bir araya geldiği bir terapi süreci olarak değerlendirmek mümkün olur. Terapist merkez olmamakla birlikte öyküsel terapi aşamasında etkili bir role sahiptir. Özellikle danışana yöneltilen soruların ayrıntıları sohbetin ilerleyişini önemli ölçüde belirler.

Öyküsel (Narrative) Terapi Amaçları Nelerdir?

Dışsallaştırma süreci olarak da kabul edilebilecek bir yöntemi uygulayan öyküsel terapide danışanın kendi dışında gerçekleşebilecek alternatif öykülerini keşfetmesi ve bunları mümkün olduğu ölçüde yeniden meydana getirerek anlamlı ve tatmin edici öykülerin ortaya çıkarılması amaçlanır. Bu keşif ve anlamların varlığı bireylerin aynı şekilde anlamlı deneyimler ortaya çıkarmasına yardımcı olacaktır.

Daha sağlıklı bir zihin yapısı ve olumlu değişimlerin hedeflendiği öyküsel terapi yaklaşımında; danışan ve kendisine ait gördüğü sorunun ayrıştırılması öncelikli amaçlar arasında yer alır. Bireyde ya da ailede gerçekleşen sorunlara bir isim verilir ve mevcut sorun somutlaştırılır.

Öyküsel (Narrative) Terapi Teknikleri Nelerdir?

Öyküsel terapi psikolojik destek süreçlerinde olduğu gibi belli teknikler aracılığı ile çalışır. Pek çok danışan destek için başvurduğunda bazı açılardan sorun yaşadıklarını belirtir. Sorunların kendine ait görülmesi yani içselleştirilmesi; mevcut problemlerin kişinin doğasında bulunan bir şeymiş gibi algılanmasına sebep olabilir. İşte dışsallaştırma tekniği tam da bu noktada devreye girer ve kişilerin kendisi ve sorunlarını ayrı yerlere koyar.

Postyapısalcılık üzerine inşa edilmiş psikoterapi yöntemlerinden birisi olan öyküsel terapide bireyin kimliğini oluşturma biçimi ve anlam arayışı gibi çok sayıda konu üzerinde durularak dışsallaştırma tekniği başta olmak üzere pek çok yöntem uygulanır.

Öyküsel (Narrative) Terapi Ayırıcı Özellikleri Nelerdir?

Özellikle güncel yöntemleri barındırması ve postmodern bir psikoterapi tekniği olması nedeniyle öyküsel terapi diğer bazı yöntemlerden ayrılır. Geleneksel psikolojik destek süreçlerinde birey ve sorunu ayrı ayrı değerlendirmek söz konusu değildir. Genellikle sorun bireye ait olarak görülerek destek sunulur ve terapi süreci başlatılır.

Öyküsel terapinin ayırıcı özelliklerinin başında kişilerin ve sorunların birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiği gelir. Bu bakımdan mevcut sorunu dışsallaştırma ve aidiyet duygusunun dışında alternatif kişisel öykülere yaklaşma bu terapi yönteminin önemli ayırıcı özellikleri arasında yer alır.

Online Öyküsel (Narrative) Terapi Nasıl Yapılır?

Online gerçekleştirilen öyküsel terapi sürecinde yüz yüze uygulanan yöntemlerde olduğu gibi karşılıklı iletişim esastır. Terapistin otorite kimliğinden ziyade etkin ama baskın olmayan bir yöntemi vardır ve çevrimiçi sunulan terapi hizmetinde de benzer uygulamalar tercih edilir.

Online öyküsel terapide özellikle terapistin önemli ve ayırt edici sorular sorarak danışanı farklı şekilde düşünmeye yönlendirmesi söz konusu olur. Dışsallaştırma yönteminin uygulanması, en temel geleneksel düşünme yöntemlerinden birisini oluşturur ve bireyde sorunlara dair aidiyet duygusu oluşturulmasının önüne geçilmesi hedeflenir. Böylelikle kişinin yaşam hikayesi içerisinde alternatif öyküleri görmesi ve bu deneyimlere yönelmek için çaba göstermesi söz konusu olacaktır. Dolayısıyla yüz yüze yapılan terapi görüşmelerindeki teknikler online öyküsel terapi için de geçerlidir.

Online Öyküsel (Narrative) Terapi Avantajları & Faydaları Nelerdir?

Online öyküsel terapi yüz yüze yöntemlerde olduğu gibi kişinin mutlu ve ideal hayat anlayışına daha yakın doyumlu bir yaşam sürmesine yardımcı olmayı hedefler. Bu bakımdan avantajlı olmasının yanı sıra ev rahatlığında ve istenilen her yerden kolaylıkla bağlanabilecek çevrimiçi bir yöntem olması nedeniyle sıklıkla tercih edilir.

Çocuklara ve Ergenlere Öyküsel (Narrative) Terapi Nasıl Uygulanır?

Dışsallaştırma uygulaması çocuk ve ergenler ile öyküsel terapi yapılırken de geçerlidir. Genel bakış açısı ve yöntemlerin aynı kalması koşuluyla çocukların yaş aralığına uygun bir iletişim dili geliştirilir. Bu sayede çocuk ve ergenlerin durumu daha rahat anlaması hedeflenir.

Küçük yaştaki bireylerin sorunu kendi dışında değerlendirmek için somutlaştırma yardımı alması ve mevcut problemlerini somut bazı duyular aracılığıyla canlandırması kendini ifade etme konusunda destek sağlar.

Hamilelere Öyküsel (Narrative) Terapi Nasıl Uygulanır?

Hamilelik sürecinde dışsallaştırma örnekleri etkin ve doğru şekilde uygulandığında annenin psikolojik açıdan daha rahat bir süreç geçirmesine yardımcı olur. Aynı zamanda hamilelere uygulanan öyküsel terapi, yaşamın tüm aşamalarında dışsallaştırma yöntemi uygulanarak önemli bir bakış açısı geliştirilmesine destek olur.

Yaşlılara Öyküsel (Narrative) Terapi Nasıl Uygulanır?

Dışsallaştırma savunma mekanizması yönteminin en dikkat çeken tarafı “kişinin bir sorun olmadığı, aksine sorunun kendisinin bizzat bir sorun olduğu” yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre kişiler sorunları çok fazla içselleştirme eğilimindedir ve zaman içinde kendilerini sorunun bir parçası haline getirirler. Ancak sorunun dış kaynaklı bir durum olduğu bilinir ve birey mevcut problemi sahiplenmek durumunda değildir. Kişinin sorunu kendi içerisinde bir unsur olarak algılaması çözüm konusunda zorlayıcı olacaktır. Yaşlılarda öyküsel terapinin bu özellikleri dikkate alınarak terapi ve destek sürecine başlanır.

Online Öyküsel (Narrative) Terapi Sonrası Ne Yapmalıyım?

Dışsallaştırma ve öyküleştirme yöntemlerinin sıklıkla uygulandığı online öyküsel terapi sonrasında kişilerin kendine ait anlamlar çıkararak bu bilgileri yaşamına yayması mümkündür. Online öyküsel terapisi sonrasında uzman tarafından sunulan ve karşılıklı iletişimde geliştirilen olumlu süreçlerin değerlendirilerek yaşatılması öyküsel terapi yaklaşımından daha fazla verim alınmasını sağlayacaktır.

HiDoctor online psikolog desteğine başvurarak öyküsel terapi ve dışsallaştırma yöntemlerine dair ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. Başta öyküsel terapi olmak üzere çok sayıda psikolojik terapi sürecinde etkin destek sağlayan HiDoctor; online psikolog hizmetiyle farklı pek çok bölgeden terapi yardımı almayı mümkün kılar. Alanında uzmanlık ve deneyimle çalışan online psikologlarımız hakkında merak ettiğiniz tüm bilgilere sitemiz üzerinden erişebilirsiniz.

Yorum Gönder
İlgili İçerikler
Daha İyi Bir Sen için E-Bültenimize Abone Ol!