'Daha İyi Sen' için İlk Seansının %25‘i Bizden!
0 850 700 03 03
İyi Hisset

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Nedir?

Yazar: Web ve Tıbbi Yayın Kurulu
HiDoctor tarafından onaylandı
5 DK
10 Ocak 2024 tarihinde yayınlandı

07 Mart 2024 tarihinde güncellendi
Yazı Boyutu:
a
a
5 dakikalık okuma
Yazı Boyutu:
a
a

Psikolojik esneklik, size yararlı olduğunu düşündüğünüz duygu ve düşünceleri kucaklarken, yararlı olmadığını düşündüklerinizi bir kenara koyabilme yeteneğidir. Böylece düşünerek hareket etme, kısa vadeli ve dürtüsel eylemlerden kaçınma şansınız artar. Pek çok teknikten farklı olarak sizi rahatsız eden ve çözemediğiniz problemleri kabullenmenizi, onları bir kenara koymanızı ve sizi iyi hissettiren düşüncelerle yola devam etmenizi vurgular. Böylece daha fazla probleme sebep olan negatif düşüncelerinizin sizi olumsuz etkilemesine izin vermezsiniz. Hoş olan deneyimlerinizin üzerine gitmeyi tercih edersiniz. Böylece size iyi hissettiren davranışlara yönelir ve hayatınızı daha çok pozitif davranışlar ve durumlarla doldurursunuz. HiDoctor üzerinden bu terapi yöntemini deneyimleyebilir, güvenle hizmet alabilirsiniz.

Kabul ve kararlılık terapisi, davranışçı terapi yöntemlerinden birisidir. Eyleme geçme ve yaşam amacıyla ilgili soruların cevabını bulma yolunda ilerlemeyi amaçlar. Bireylerin yaşamdaki serüvenlerini nasıl değerlendirmek istediklerine dair ipuçları sunmayı hedefleyen psikolojik bir yaklaşımdır.

Dolu dolu ve anlamlı bir hayat için destekleyici olan ACT (kabul ve kararlılık terapisi), yaşamdaki acılara karşı da dayanıklı ve tarafsız bir görüş kazandırmayı amaç edinir.

Online Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Öncesi Nasıl Hazırlanılmalı?

Zihni çift yönlü bir kılıç gibi gören kabul ve kararlılık terapisinde, düşüncelerimizi iki taraflı değerlendirmenin mümkün olduğu öngörülür. Buna göre doğru ve sağlıklı bir düşünce biçimi geliştirildiği takdirde çok faydalı bir süreç başlatılırken; tersi de yaşamda zorlayıcı bir düşünce kalıbını beraberinde getirebilir.

Önemli terapi biçimlerinden birisi olan kabul ve kararlılık terapisi, uzmanlar tarafından çevrimiçi yöntemlerle sunulabilir. Özel bir hazırlık sürecine gerek duyulmamakla birlikte; uzman terapist ya da psikolog tarafından gerek görülürse online kabul ve kararlılık terapisi öncesi bir hazırlık süreci başlatılabilir.

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Amaçları Nelerdir?

Kabul ve kararlılık terapisi ile farklı psikolojik süreçlerde ve hayatın anlam arayışı noktasında destek sunmak amaçlanır. Özellikle olumsuz duygu, düşünce, koşul ya da semptomlarla başa çıkmak için kabulleniş süreçlerini içeren bir psikoterapi türü olarak bilinir.

Bunun yanı sıra kabul ve kararlılık terapisi, bireylerin hedef ya da değerlerini destekleyici ve yapıcı faaliyetler için yönlendirici bir teşvik niteliğindedir. İnsan yaşamında artan kabullenmenin pek çok açıdan psikolojik esnekliği sağlayacağını öneren ACT kabul ve kararlılık terapisi ile belli olumsuz duygu ve düşüncelerden uzaklaşmak ve onları serbest bırakmak daha mümkün hale gelir.

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Teknikleri Nelerdir?

Kabul ve kararlılık terapisi eğitimi alan uzmanlar belli teknikler konusunda donanım kazanır. Özellikle kabul ve kararlılık terapisi, bilişsel terapi yöntemlerinden farklı olarak rahatsız eden duygu ve bilişsel çarpıtmaların deneyimlerini azaltmak yerine; mevcut deneyimleri kontrol etmek için mücadeleyi azaltmayı seçer. Bunun yanı sıra kişilerin günlük sosyal aktivite ve etkinliklere katılımını artırarak yaşama karışmasını öngörür.

ACT kabul ve kararlılık terapisi teknikleri kendi içerisinde farklılık göstermekle birlikte genelde temel bazı süreçleri içerir. Aşağıdaki adımlar bu süreçlerin özeti niteliğindedir:

Kabul etme aşaması: Bu adımda bireye ait içsel duygu ve düşünceleri değiştirmek ya da görmezden gelmek değil, gerçekleşmesine izin vermek söz konusudur. Dolayısıyla düşünce, duygu ve durumların gerçekleşmesine izin verilerek kabullenme süreci aktif hale getirilir.

Bilinçli ayrışma aşaması: Bilişsel bir ayrışma olarak da nitelendirilebilecek süreç kişinin içsel deneyimleriyle kendisini ayırma aşamasıdır. Bu şekilde düşüncelerin zihnin oluşturduğu önemden arınmış şekilde, basitçe görülmesi hedeflenen temel unsurdur.
Benlik ve farkındalık aşaması: Kişinin kendisi ile ilgili düşüncelerini eylemlerinden ayrı olarak değerlendirmeyi ve öğrenmeyi içeren bir adım olarak benlik ve farkındalık aşaması öne çıkar.

Mevcudiyet aşaması: ACT kabul ve kararlılık terapisi kişinin dikkatini, devamlı olarak incelediği içsel duygu ve düşüncelerden uzaklaştırarak çevreye yansıtmasını hedefler.

Değerler aşaması: Yaşam içerisinde bireyi harekete geçirme potansiyeline sahip önemli unsurların anlaşılması değerlerin farkındalığı ile mümkündür.

Bağlılık ve davranışa yansıtma: Kabul ve kararlılık terapisinde sunulan ilkeler doğrultusunda bireyin davranışını değiştirme ve anlama sürecini içerir.

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Ayırıcı Özellikleri Nelerdir?

Kabul ve kararlılık terapisi yöntem olarak pek çok terapi biçiminden ayrılır. Özellikle bilişsel-davranışçı terapilerde sunulan tekniklerin dışında bir anlayış içerir ve bireyin düşüncelerinden uzaklaşması yerine kontrol duygusunu azaltmayı kapsar. Bu doğrultuda kabul ve kararlılık terapisi psikolojik esneklik üzerine odaklanarak kişilerin olumsuz durumlar karşısında anlayış ve mücadelesini güçlendirmeyi amaçlar. Psikolojik esneklik depresyon ve anksiyete gibi semptomları kabul etmeyi içerir.
Kabul ve kararlılık terapisi depresyon ve anksiyete başta olmak üzere yeme bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluklar (OKB), madde kullanımı, psikoz ve stres gibi çok sayıda psikolojik duygu durum bozukluğunun çözümünde kullanılan önemli bir psikoloji yöntemidir.

Online Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Nasıl Yapılır?

ACT kabul ve kararlılık terapisi yüz yüze sürdürebildiği gibi online platformlar üzerinden de gerçekleştirilir. Alanında yetkin ve uzman bir terapist ya da psikolog tarafından verildiği takdirde çevrim içi şekilde hizmet sunulması mümkündür.

Online kabul ve kararlılık terapisi genel olarak yüz yüze verilen terapi hizmeti ile benzerlik göstermekle birlikte seanslar arasında uygulama açısından farkındalık kazandırmak amaçlanır. Değer açıklama ya da bilişsel alıştırmalar için bu süreçte çeşitli ödevlerin verilmesi söz konusu olabilir. Danışan ve psikolog arasında kararlaştırılan bu yöntemler mümkün olduğu kadar kullanışlı ve kişisel şekilde seçilir.

Online Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Avantajları & Faydaları Nelerdir?

Her şeyden önce belirli duygu ve düşünceleri bastırmanın ya da yok saymanın sağlıklı bir durum olmadığı çeşitli psikolojik araştırmalarla desteklenmektedir. Bu bakımdan psikolojik esneklik kavramı üzerinde duran kabul ve kararlılık terapisi ile düşüncelere daha fazla odaklanmak yerine onları aşmak daha kolay hale gelir.

Psikolojik esneklik ise temelde faydalı olduğu takdirde duygu ve düşünceleri kucaklamak ve faydalı olmadığı anlaşıldığında onları anlayarak ayırmak olarak tanımlanabilir. Kabul ve kararlılık terapisi, kişinin kendi içsel deneyimiyle olumlu bir paylaşım sağlamayı hedefler. Kronik ağrılar, anksiyete ve depresyon gibi pek çok psikolojik sürecin tedavisinde kullanılan bu yöntem çoğunlukla psikolojik esneklikteki artış ile semptomlarda azalma şeklinde kendini gösterir.

Online kabul ve kararlılık terapisi yüz yüze alınan terapilerden farksızdır. En büyük avantajı ise kişinin kendini rahat ve huzurlu hissettiği ortamdan ayrılmadan psikolojik desteğe ulaşabilmesidir. Psikoloğun önerilerine uyma ve seanslara düzenli katılım sağlama ile online kabul ve kararlılık terapisinin faydaları kısa sürede görülebilir.

Çocuklara ve Ergenlere Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Nasıl Uygulanır?

Elbette her yaş grubunun kendine özgü terapi süreçleri bulunur. Öncelikle kabul ve kararlılık terapisi eğitimi kapsamında çocuk ve ergenlerle çalışan uzmanlar tarafından destek alınması gerekir. Eğitim ya da tecrübe değerlendirilerek kolaylıkla karar verilebilir.

Çocuklarda ve ergenlerde tıpkı diğer yaş gruplarında olduğu gibi belirli psikolojik süreçler söz konusu olabilir ve terapi yoluyla kendilerini daha huzurlu hissetmeleri sağlanabilir. Temelde ACT kabul ve kararlılık terapisi uygulamalarında yaş grubu dikkate alınarak; çocuk ve gençlerde benzer yöntemler söz konusu olur.

Hamilelere Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Nasıl Uygulanır?

Hamilelik süreci pek çok açıdan gerek bebek gerekse anne için yeni bir yaşamın başlangıcı anlamına gelir ve bu döneme rahatlıkla uyum sağlayabilmek için kabul ve kararlılık terapisi desteğinden yararlanmak mümkündür. Özellikle eğitim ve referans olarak hamilelerde kabul ve kararlılık terapisi ile çalışabilme yetkisine sahip uzmanlar tarafından terapi sunulur.

Yaşlılara Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Nasıl Uygulanır?

Yaşlılara uygulanan kabul ve kararlılık terapisi yetişkinlerde uygulanan yöntem ve teknikleri kapsamak ile birlikte yaşlanma sürecinin getirdiği kişisel duygu ve düşünceler üzerinde durulur. Hayatın her anını her yaşta doyumlu ve mutlu yaşamak için uygulanabilecek psikolojik esneklik kavramı yaşlılara uygulanan kabul ve kararlılık terapisinde de geniş bir yer tutar.

Online Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Sonrası Ne Yapmalıyım?

Online kabul ve kararlılık terapisi bireyin yaşama karşı tutumu ve olumsuz duygu, durum ve düşüncelere karşı geliştirdiği bir bakış açısı olarak öne çıkar. Kabul ve kararlılık terapisi uygulanırken çevrim içi yöntemler tercih edilebilir.

Online kabul ve kararlılık terapisi sonrasında bireyin öğrendiği tekniklerle kendisini daha iyi hissetmesi söz konusu olabilir. Örnek olarak belli bir düşüncenin yoğunlukla zihinde yer tutması durumunda psikolojik esneklik ile ilgili uygulanan terapi yöntemlerine başvurmak mümkündür.

Kabul ve kararlılık terapisi ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmak ve ev konforunda uzman desteği almak için HiDoctor’daki online psikologlara başvurabilirsiniz. Alanında uzman ve deneyimli psikologlar aracılığıyla online terapi alarak psikolojik esneklik ve diğer tüm terapi yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yorum Gönder
İlgili İçerikler
Daha İyi Bir Sen için E-Bültenimize Abone Ol!