'Daha İyi Sen' için İlk Seansının %25‘i Bizden!
0 850 700 03 03
İyi Hisset

Takıntı Hastalığı (OKB) Nedir? Saplantı Nasıl Geçer?

Yazar: Web ve Tıbbi Yayın Kurulu
HiDoctor tarafından onaylandı
5 DK
14 Ocak 2024 tarihinde yayınlandı

11 Mart 2024 tarihinde güncellendi
Yazı Boyutu:
a
a
5 dakikalık okuma
Yazı Boyutu:
a
a

Tekrar eden düşünceler, içinden çıkılamayan yineleyici davranışlar ile ortaya çıkan obsesif kompulsif bozukluk, pek çok bireyin hayatını olumsuz yönde etkiler. Günlük hayattaki pek çok aktiviteyi kısıtlayan ve bireylerin özgürlüğünü olumsuz yönde etkileyen bu durum tedavi edilmediği takdirde pek çok sorunu beraberinde getirir. OKB, çoğu zaman kaygı, stres ve korkunun getirdiği bir sonuçtur. Altta yatan bu duygular, kimi zaman bir travmadan, kimi zaman da bir kaygıdan ileri gelir. Zemindeki bu problemin çözülmesi halinde OKB davranışları da ortadan kalkar. Ancak bunun için verimli bir terapi sürecine dahil olmalısınız. Unutmayın, OKB uygun ilaç tedavisi ve terapi ile tamamen üstesinden gelinebilen bir durumdur. Hayatınızı OKB ile yaşamak zorunda değilsiniz. En kısa sürede destek alarak bu durumu ortadan kaldırabilirsiniz.

Günlük yaşamı kısıtlayacak boyutta yineleyici davranışlar (Kompulsiyon) ve ileri düzey takıntılı düşünceler (Obsesyon) birleşimiyle ortaya çıkan OKB; zihinsel ve fiziksel eylemlerin dürtüsel hareketlerle kontrolden çıktığı psikolojik bir rahatsızlıktır.

Takıntı hastalığı uzman psikiyatrlar ve psikologlar tarafından teşhisi konulan ve tedavisi yapılan hastalıklar arasında yer alır. Her OKB hastasının yaşadığı belirtiler ve bu semptomların derinliği farklılık gösterebilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk olarak adlandırılan takıntı hastalığının tedavisinde ilaç kullanımı ve bilişsel terapi yöntemleri tercih edilir. Bireylerin özellikle dürtüsel şekilde yineledikleri hareketler nedeniyle bozulan yaşam düzenleri; terapiler aracılığıyla belirtiler azaltılarak düzeltilmeye çalışılır. Zihinsel eylemlerin herhangi bir konu ya da belirli konular topluluğu üzerinde sürekli şekilde yoğunlaşması, obsesyonun temel belirtisidir.

Takıntı Hastalığı (OKB) Belirtileri Nelerdir?

Saplantı düzeyine ulaşan hareketlerin artık dürtüsel biçimde tekrarını engelleyemeyen OKB hastaları için çeşitli belirtiler söz konusu olabilir. Bu belirtilerin her biri farklı derinliklerde ve sıklıkta gözlemlenebilir. Obsesyonun konusu olan olay ya da duruma karşı hastaların verdiği tepkiler, hissettiği korkular ya da aldıkları önlemler de farklılık gösterir.

Yaygın obsesyon ve takıntı hastalığı belirtileri şunlardır:

  • Mikrop ve hastalık korkusu
  • Başkasına zarar verme ihtimaline karşı korku
  • Hata yapmaya karşı aşırı duyarlılık
  • Sosyal ilişkilerden uzak kalmayı korunma kabul etmek
  • Günahkâr düşüncelerden korkmak
  • Sürekli kuşku içinde olmak
  • Güven sorunları ve güvence ihtiyacı

Günlük yaşamın her anında ve her alanda farklı şekillerde ortaya çıkan OKB belirtileri; hastaların takıntı geliştirdikleri olay ve durumlarda daha yoğun yaşanır. Örneğin; genel olarak mikropların kendini hasta etmesinden korkan bir OKB hastası, evi dışındaki ortamlarda alarm durumuna geçerek etrafındaki her şeyden korkmaya ve mikropların ona saldırdığını düşünmeye başlar. Buna benzer takıntı örnekleri OKB hastalarının yaşam düzeninde normal kabul edilen boyutlara ulaşabilir.

Takıntı Hastalığı (OKB) İçin Hangi Doktora Gidilir?

OKB için başvurulması gereken tıbbi birim psikolog bölümüdür. Alanında uzman hekimlerin muayene ettiği ve değerlendirmeye aldığı kişilere, gözlemleri sonucu OKB tanısı konur.

Çeşitli konularda farklı obsesyonlar geliştirmenin mümkün olduğu OKB tedavisi de yine psikolog ve psikiyatristler tarafından yönetilir. Uzman psikologların hekimlerle iş birliği içinde yürüttüğü terapi seansları ile OKB tedavi edilir.

Genç Yaşta Takıntı Hastalığı (OKB) Neden Olur?

Takıntı hastalarının yaş ortalaması 35-55 yaş arasındadır. Ancak genç yaşlarda farklı sebeplere bağlı olarak obsesif kompulsif bozukluk yaşayan bireyler de vardır. Bunun temel sebeplerinden biri gelişim veya çocukluk evrelerinde yaşanan travmatik olaylardır. Bu olayların zihinlerinde bıraktığı izden kurtulmak için sürekli başka konulara karşı takıntı geliştiren hastalar olabilir.

Aynı şekilde bu olaylarla ilişkili konulara takıntı geliştirerek yaşadığı travmaya yönelik kısır döngüye giren hastalar da vardır. Genç OKB hastaları da tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi alan uzmanı hekimler tarafından tedavi edilebilir.

Hamilelikte (Gebelikte) Takıntı Hastalığı (OKB) Neden Olur?

Hamilelik süreciyle birlikte pek çok açıdan değişime uğrayan kadınlar için OKB belirtilerinin ortaya çıkması da mümkündür. Fiziki, psikolojik ve zihni açıdan çok yoğun bir dönem olan hamileliğin OKB belirtilerini ortaya çıkarmasının altında çeşitli sebepler vardır.

OKB belirtilerinin ortaya çıkmasında bazen hormon değişimleriyle ilgili sebepler yer alırken bazen de gebeliğin verdiği stres, gelecek kaygısı, annelik duygusunun yarattığı sorumluluk ve baskı ile doğum korkusu gibi sebepler olabilir. Tüm bunların ortaya çıkardığı yoğun ve sıkışık ruh hali hamilelerin farklı konularda obsesyon geliştirmesine neden olabilir.

Yaşlılıkta Takıntı Hastalığı (OKB) Neden Olur?

Yaşlı insanların psikolojik hassasiyetleri diğer yaş gruplarına oranla daha yüksektir. Olaylardan etkilenmeleri, zorluklarla mücadelede sahip oldukları dirayet diğer insanlara göre farklı hassasiyetleri doğurur. Bu durum OKB hastalığı için bir risk faktörüdür.

Yaşlıların zihinsel faaliyetleri gençlere oranla daha yavaş ve kırılgandır. Travmatik durumlar, baskı ve stres karşısında belirli konulara karşı obsesif tepkimeler yaşanabilir. Gizli takıntı geliştirmek de yaşlılar için OKB hastalığının belirtilerinden biridir.

Takıntı Hastalığı (OKB) Tedavisinde Neler Yapılır? Takıntı Hastalığı (OKB) Nasıl Tedavi Edilir?

Takıntı hastalığı kendiliğinden geçen ve zamanla çözümlenebilen bir rahatsızlık değildir. Bu nedenle mutlak olarak uzman hekim tedavisi uygulanmalıdır. Takıntı ve vesveseden kurtulmak isteyen kişilerin öncelikle uzman psikiyatristlerden randevu alması ve tedaviye başlaması gerekir.

OKB tedavisi için çeşitli ilaç kullanımları ve terapi teknikleri uygulanır. Bu hastalığın iyileşme sürecinde başarılı sonuçlar alabilmek özellikle hastaların tedaviye yüksek katılım sağlaması ve gayret göstermesiyle mümkündür.

Takıntı hastalığının bitkisel tedavisi gibi yöntemleri denemeden evvel hekim görüşü almak gerekir. Erken tanı OKB tedavilerinin verimini artırdığı gibi iyileşme sürecinde de önemli vakit kazançları sağlar.

Takıntı Hastalığı (OKB) Nasıl Giderilir?

Uzman psikiyatristler tarafından yapılan takıntı hastalığı testi ve muayenelerin ardından OKB tanısı konan kişilerin tedavi süreci başlar. Bu hastalığın tedavi süreçlerinde hastaların tavsiyelere uyumu ve önerilen terapi seanslarına yüksek katılım sağlaması oldukça önemlidir.

OKB hastalığının giderilmesi için takip edilmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir:

Profesyonel destek alın!

OKB belirtileri gösteren kişiler için erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Obsesyon testi ve çeşitli tetkiklerle hızlı şekilde tanı konabilir. Bu sebeple vakit kaybı yaşamadan uzman psikiyatrist desteği alınmalıdır. Böylece tedavi teknikleri ve ilaç kullanımından maksimum verim alınabilir.

Psikolojik danışmanlıktan faydalanın!

OKB hastalarının genelinde travmatik yaşanmışlıklardan kaynaklanan takıntılar oluşmaktadır. Bu travmaların çözümlenmesi, onlarla mücadelede özel tekniklerin kullanılabilmesi için nitelikli psikolojik danışmanlık desteği alınabilir. Bu sayede ilaçlı tedavi süreci de desteklenmiş olur.

Sürece uyum sağlayın!

Dürtüsel hareketlerin hayatı ele geçirdiği OKB hastaları için tedavi süreçlerinde verilen tavsiyelere uymak zorlaşabilir. Ancak iyileşme sürecinden verimli sonuçlar almak isteyen kişilerin danışmanlarından aldığı ya da hekimlerinin önerdiği tavsiyelere uyum sağlaması gerekir.

Takıntı Hastalığı (OKB) Ne Zaman Geçer?

Her hastalığın ve her hastanın özellikleri özgün yapıdadır. Cinsel obsesyon, gizli takıntılar, mikrop korkusu, temizlik takıntısı, fobiler gibi sayısız türde ve belirtiyle ortaya çıkan OKB için de aynı durum geçerlidir. Dolayısıyla iyileşme süreçleri de hastalara ve hastalığın durumuna bağlı olarak farklılık gösterir.

OKB tedavisi için en verimli yöntemlerden biri olarak kabul edilen psikolojik terapi seansları nitelikli şekilde uygulandığında iyileşme sürecine katkı sunar. HiDoctor tarafından sunulan online psikolog hizmeti ile nitelikli psikolojik danışmanlık hizmetine online olarak erişebilir, konfor alanınızdan ayrılmadan terapilere katılabilirsiniz. HiDoctor tüm tıbbi tetkik, teşhis ve muayene ihtiyaçlarınızda; online ve evde bakım hizmetine kolaylıkla ulaşmanızı sağlar!

Sıkça Sorulan Sorular:

Takıntı Hastalığı (OKB) Nasıl Anlaşılır?

OKB tanısı uzman psikiyatristler tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonucu konur. Çocuklarda takıntı teşhisleri çocuk psikiyatristleri tarafından konur.

Takıntı Hastalığı (OKB) Ne Kadar Sürer?

Takıntı hastalığının belirtileri, türleri, derinlik ve ilerleme hızları hastalara göre değişkenlik gösterir. Birini takıntı haline getirmek gibi belirtileri olan OKB ile mikroplara karşı obsesyon geliştirilen OKB farklı zaman dilimlerinde tedavi edilebilir.

Takıntı Hastalığı (OKB) Geçmezse Ne Olur?

OKB geçmediği takdirde insanların günlük yaşamını ve gelecek planlarını alt üst edebilecek boyutlara ulaşabilir. Bu sebeple profesyonel şekilde tedavi edilmelidir.

Takıntı Hastalığı (OKB) Zararları Nelerdir?

Takıntı hastalığının en büyük zararları; özel ve sosyal yaşamda iletişim zorlukları, yalnızlaşma, güven sorunları, gelecek kaygısı gibi sorunları tetiklemesidir.

Takıntı Hastalığı (OKB) İlaçları Ne İşe Yarar?

Takıntı hastalığı ilaçları bireylerin zihinsel açıdan kimyasal bir dengeye erişmesini sağlayarak OKB belirtilerinin azaltılmasını hedefler.

Yorum Gönder
İlgili İçerikler
Daha İyi Bir Sen için E-Bültenimize Abone Ol!