'Daha İyi Sen' için İlk Seansının %25‘i Bizden!
0 850 700 03 03
İyi Hisset

Sinirli Ergenlere Nasıl Davranılmalı?

Yazar: Web ve Tıbbi Yayın Kurulu
HiDoctor tarafından onaylandı
5 DK
11 Ocak 2024 tarihinde yayınlandı

07 Mart 2024 tarihinde güncellendi
Yazı Boyutu:
a
a
5 dakikalık okuma
Yazı Boyutu:
a
a

Oldukça zor bir süreç olan ergenlik döneminde ebeveynleri en çok zorlayan konulardan biri de ergen bireyin öfke patlamaları ve düzeyi olabilir. Ergenlik, hem fizyolojik hem de psikolojik anlamda oldukça zor bir dönemdir. Bu dönemde olabildiğince yapıcı olmak, ergen bireyin karakteri gelişirken onu pozitif yönde etkiler. Bu sebeple sinirli olan ergenlere olabildiğince sakin yaklaşmak önemlidir. Bununla birlikte başa çıkılamayan öfke nöbetleri için bir terapiste başvurmak ve destek almak, en doğrusu olacaktır. Sizler de HiDoctor üzerinden uzmanlarımızla iletişim kurarak kendiniz destek alabilir yada ebeveyni olduğunuz ergen bireyin destek almasına yardımcı olabilirsiniz.

Ergenlikte sinir belirtilerini genellikle kolay bir şekilde gözlemlemek mümkün olurken sorunun çözümünü sağlamak için bilinçli ve sağduyulu bir yaklaşım gerekir. Sinirlilik durumunun ölçüsü ve süresi bu kapsamda belirleyici etkenler olarak gösterilebilir.

Her yaşta karşılaşılabilen öfke halinin ergenlikte de sıklıkla ortaya çıktığı gözlenmektedir. Böyle hallerde uzman desteği alarak mevcut sinirliliğin kaynağının anlaşılması önemlidir. Ebeveynlik açısından zor süreçlerden biri olarak değerlendirilebilecek ergen bir çocuğa sahip olmak, sabır ve özen isteyen bir süreçtir.

Ergenlik döneminde genelde anlaşılamama ve ani ruhsal değişimlere yönelik şikayetler öne çıkar. İki tarafın da anlaşılmadığını düşündüğü durumda ebeveyn-çocuk ilişkisi çıkmaza girebilir ve iletişim bozulabilir. Öncelikle ergenlik sürecinin yapısı ile ilgili bilgi sahibi olmak ve sinirli ergenlik dönemi geçiren çocuklara doğru şekilde yaklaşmak gerekir.

Ergenlik Çağındaki Çocuklar Neden Sinirli Olur?

Ergenlik süreci hem psikolojik hem de fizyolojik değişimlerin çok hızlı şekilde yaşandığı dönemlerin başında gelir. Bu nedenle bazı çocuklarda mevcut değişimlerin yansıması olarak sinirlilik hali gözlenebilir. Bu durum bir yere kadar olağan karşılanabilirken sürekli ve aşırı bir hal aldığı durumlarda uzman desteği şarttır. Ergenlikte sinir nedenleri farklılık gösterse de tepkiyi dışa vurma yöntemi genellikle benzer seyreder.

Ergenlikte sinir hali farklı sebeplere bağlanmak ile birlikte çocukluktan gençliğe geçiş sayılan özel dönemde hayatı sorgulama tavrı başta olmak üzere pek çok düşünce farklılığı oluşur. Hem bireyselliği kanıtlama isteği hem de anlaşılmamak ve yalnız olmaktan yakınmak söz konusudur. Ayrıca okul başarısı ile ilgili kaygılar, akran iletişiminde kendini gösterme çabası, popülerlik amacı, gelecek kaygısı ve duygu geçişlerinin yoğunluğu bu süreci gençler için daha da zor hale getirebilir. Özellikle duygular arasında denge kurmakta zorlanmak, ergenlik sürecinde sıklıkla gözlenir ve ebeveynlerin bu süreçte uygun şekilde yol gösterici olması önemlidir.

Ergenlik Çağındaki Sinirin Nedenleri Nelerdir?

Ergenlikte sinir nedenleri kişiye özel bir durumdur ve özel olarak incelenmelidir. Bu sayede bu sinirliliğin altında yatan sebebin psikolojik, fizyolojik ya da hormonal kaynakları anlaşılabilir ve buna bağlı olarak bir tavır geliştirilebilir.

Zaman zaman sinirlilik hali ani öfke patlaması ve kendine zarar verme noktasına gelebilir. Bu tarz durumlarda mümkün olduğunca soğukkanlılığı korumak ve uzman desteği alarak uygun davranışları göstermek gerekir.

Ergenlik çağındaki sinirin temel nedenleri şunlardır;

  • Fiziksel ve hormonal değişimler
  • Depresyon başta olmak üzere psikolojik sorunlar
  • Gençliğe adım atan çocuğun kendini dünyaya kanıtlama ihtiyacı
  • Kimse tarafından anlaşılmadığı ve yalnız olduğu duygusuna kapılma
  • Çevresel etkenlerin ve ergenlik sürecinin getirdiği sorunlarla mücadele etme çabası
  • Kendini ve dünyayı tanıma ihtiyacı

Her Çocuk Ergenlik Döneminde Sinirli Olur mu?

Sinirli ergenlik dönemi elbette her genç için geçerli bir durum değildir. Bu dönemdeki psikolojik ve fizyolojik değişimler düşünce ve davranış değişimlerine sebep olabilse de her çocuğun ergenlik dönemini öfkeli geçireceğine dair bir söylemde bulunmak yanlıştır. Yine de sanıldığından daha zor olabilen ergenlik süreci hakkında ebeveynlerin yeterince bilgi sahibi olması faydalı olacaktır.

Ergenlik sürecinde bazı tepkisel davranışlar doğal karşılanabilir ve bu dönemin tabiatı içinde değerlendirilebilir. Örnek olarak reddetme ya da eleştiriye karşı aşırı hassasiyet gösterme gözlenebilir. Ayrıca bu süreçte öfkeyi bir güç gösterme aracı olarak ifade etme davranışına da sıklıkla rastlanır. Bu davranış biçimlerine uygun şekilde karşılık vermek ve ergenliğin daha doğal seyrinde ilerlemesini sağlamak için psikolog desteğine başvurulabilir.

Ergenlikte sinir durumu her gün ve uzun süreli devam eden ayrıca yoğun şekilde gözlenen bir yapıya sahipse; bunu yalnızca ergenlik sürecine bağlamak doğru değildir. Her gencin ergenliği farklı yaşaması söz konusu olabileceği gibi bazen öfke problemlerinin ergenlikten bağımsız şekilde değerlendirilmesi gerekebilir.

Ergenlik Çağındaki Çocukların Sinirleri ile Nasıl Başa Çıkılır?

Şüphesiz ergenlik çağındaki çocukların siniri ile başa çıkma çok kolay bir durum değildir. Ancak ebeveynler yeterli ve doğru bilgi sahibi olduğu takdirde ergen çocuğun davranışlarını anlamlandırmaya daha yatkın olur ve bu sayede hem çocuk için hem ebeveynler için yaşam kolaylaşır.

Ergenlik çağının getirdiği psikolojik değişim ve zorluklara bağlı olarak sinirlilik hali sıklıkla gözlemlenmekle birlikte bununla başa çıkmanın bazı yöntemlerini saymak mümkündür. Bu yöntemler temel olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Sağlıklı Beslenme Düzeni

Sağlıklı beslenme düzenini ergenlik öfkesiyle başa çıkmak için konuya dahil etmek çok önemlidir. Çünkü beslenmemiz sağlığımıza, sağlığımız da davranışlarımıza doğrudan yansır. Özellikle güne başlangıçta kahvaltıyı ihmal etmemek ve vücut için gerekli vitamin, mineralleri doğru şekilde takviye etmek çocuğun daha iyi bir ergenlik süreci geçirmesi açısından elzemdir.

Sorunu Anlama ve Çözme Becerisi

Mevcut bir sorunu çözümleme becerisi elde etmek ergenlik döneminde kazanılmış olması ya da kazanılması gereken önemli vasıflardan birisidir. Bir sorunu çözmek için öncelikle durumu saptamak ve sorunu tanımlamak gerekir. Çocuğun sorununu anlamasının ardından yardım alabileceği kişiler olduğunu bilmesi ve çözüm yolu için güvenle başvurabileceğini hissetmesi çok önemlidir.

Gerektiği noktalarda sorun hakkında birlikte münazara ettikten sonra çocuğun kendi çözüm yollarını üretmesi için uygun koşullar altında serbest davranmak faydalı olacaktır. Yani yalnızca nasihat vermek ve doğruyu göstermek değil, bu yöntemleri çocuğunuzun öğrenmesine yardımcı olmak da oldukça değerlidir.

Kaliteli ve Düzenli Uyku

Ergenlikte sinir etkinliğini artıran ve öfke nöbetlerine olumsuz şekilde etki eden durumların başında verimsiz uyku düzeni gelir. Uyku kalitesi her yaşta önemli olmakla birlikte ergenlik döneminde de zihinsel ve fiziksel açıdan sağlığa olumlu etkileri olduğu bilinen önemli bir faktördür.

Sporla İlgilenmek

Spor ve hareketli yaşam tarzı depresyon ve anksiyete gibi rahatsızlıkların önüne geçmekle birlikte gençlerin motivasyonlarını olumluya çeviren önemli etkenler arasında yer alır. Sporla ilgilenen gençlerde hedef belirleme ve buna yönelik çalışma davranışları netlik kazanarak çocuğun kendi bakış açısını elde etmesine yardımcı olur. İster hobi olarak ister profesyonel olarak sporla ilgilenen çocuklar öfke konusunda daha sağduyulu olabilir.

Mevcut Hobiler

Tamamen çocuğa ait özel ilgi alanı ve hobilerin olması hem toplumsal ortamlarda kendini ifade etme ihtiyacını olumlu şekilde yansıtmasına yardımcı olur hem de kendini gerçekleştirme yolunda daha anlamlı şekilde ilerlemesini sağlar.

Çocuğu Dinlemek

Çocuğunuzu dinlemek ve olumsuz değerlendirme yapmadan onu anladığınızı belli etmek; bu süreçte çocuğunuz için düşündüğünüzden çok daha faydalı olacaktır. Karşılıklı sohbet edebiliyor olmak ergenlikte oldukça önemlidir.

Ergenlik Döneminde Sürekli Sinirli Olmak Depresyon Belirtisi mi?

Ergenlikte sinir hali her zaman depresyon işareti sayılmasa da süreklilik arz etmesi bir belirti olarak olasılıklar dahilindedir. Özellikle ergenlik sürecinin getirdiği zihinsel ve psikolojik zorluklara bağlı olarak depresyon gelişme ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu doğrultuda sinirlilik durumu ile ilgili doğru tanımı yapabilmek için mutlaka uzman desteğine ihtiyaç vardır. Ek olarak çocukta sosyallikten kaçınma, intihar ya da ölümle ilgili şaka ya da ciddi konuşmalar ve dengesiz seyreden davranışlar gözlemleniyorsa vakit kaybetmeden psikolog desteğine başvurmak önemlidir.

Ergenlik Çağındaki Çocukların Sinir Krizlerini Tedavi Etmek Mümkün mü?

Hayatın farklı dönemlerinde ortaya çıkabilen sinir ve öfke nöbetleri gibi sorunların ergenlikte de görülmesi olasıdır ve uygun şekilde yaklaşıldığında tedavisi mümkündür. Ancak hem çok hassas bir süreç olması hem de doğru yaklaşımın kritik öneminden ötürü psikolog desteği ile ilerlemekte fayda vardır. Bununla birlikte ebeveynler ergenlik sürecindeki çocuğun duygudurum ve davranışlarını anlamlandırma konusunda geliştikçe, karşılıklı iletişim de kuvvetlenecektir.

Sinirli ergenlik dönemi ve sürece dair diğer tüm ayrıntılar için HiDoctor’ın alanında uzman doktorlarından destek almak mümkündür. HiDoctor online doktor ve online psikolog hizmeti almak isteyenler için kolaylıkla ulaşılabilir tedavi süreçleri sunar. Çocuğunuz için doktor desteğine başvururken alanında uzman online hekimlerin eğitim ve yetkinliklerini inceleyerek kolaylıkla seçim yapabilir; terapi desteklerine evinizin konforunda, istediğiniz gün ve saatte başlayabilirsiniz.

Yorum Gönder
İlgili İçerikler
Daha İyi Bir Sen için E-Bültenimize Abone Ol!