'Daha İyi Sen' için İlk Seansının %25‘i Bizden!
0 850 700 03 03
İyi Hisset

Sanat Terapi (Art Terapi) Nedir?

Yazar: Web ve Tıbbi Yayın Kurulu
HiDoctor tarafından onaylandı
5 DK
10 Ocak 2024 tarihinde yayınlandı

07 Mart 2024 tarihinde güncellendi
Yazı Boyutu:
a
a
5 dakikalık okuma
Yazı Boyutu:
a
a

Araştırmalar gösteriyor ki, insan beyni sembolleri algılamaya ve anlamlandırmaya daha müsait. Öyle ki siz bir tabloya bilinçli bir şekilde bakmasanız bile, bilinçaltınız bu tabloyu çoktan yorumlamış oluyor. Özellikle de ergen bireyler ve çocukların zihni, sembollere daha iyi tepkiler veriyor. Sanat terapileri, pek çok patolojide uygulanabilen fakat özellikle travma durumlarında, insanların kendilerini ifade etmelerini sağlayan, onlara, travmalarını uzayda ve zamanda ortaya koyma ve yüzleşme fırsatı veren bir uygulamadır. Bilhassa problemleri hakkında konuşamayan bireyler ve henüz konuşmakta ve kendini ifade etmekte zorlanan çocuklar için oldukça yardımcıdır. Pek çok yöntemi olan sanat terapisine dahil olmak için, sanata dair bir yeteneğinizin olmasına da gerek yok. Alanında uzman olan psikologlarımızdan hemen randevu alarak, siz de bu hizmetten faydalanabilirsiniz.

Sanat terapi hayal dünyasının faydalı bir araç olarak değerlendirildiği psikolojik destek ve tedavi yaklaşımlarından biridir. Bireylerin gün içinde sıklıkla yaşadığı endişe ve stresin aynı zamanda yaşanılan travmatik durumların etkisini azaltmayı amaçlar. İnsanların doğrudan bazı sorunlarını ifade etmesi zorlayıcı olabilir. Dolayısıyla bireylerin sanat yoluyla kendini ifade etmesini sağlayan ve bu sayede olumlu dönüşler alınan art terapi pek çok farklı alanda değerlendirilebilir. Genellikle heykel ve resim gibi farklı sanatsal etkinlikler ile danışan kişilerin bilinçaltı ve iç dünyalarını daha rahat ifade etmesini sağlayan bir yöntem olarak öne çıkar.

Sanat bireylerin ruhundakileri olduğu gibi aktarmasına olanak tanıyan ve hem içsel hem de dışsal pek çok durumu anlamlandırmayı sağlayan bir değerdir. Soyut ve somut pek çok açıdan ele alınabilecek müzik, resim ve hikâye yazma gibi çok sayıda sanatın terapi dahilinde kullanımı mümkündür. Bu nedenle sanat terapi yöntemleri oldukça fazla çeşide sahiptir.

Online Sanat Terapi (Art Terapi) Öncesi Nasıl Hazırlanılmalı?

Online terapi dahilinde uygulanan sanat terapi yöntemleri için kısaca bilgi almak yeterli olabilir. Ayrıca sanat terapisi kapsamında dahil olmak istediğiniz belirli bir sanat alanı varsa uzmanla görüşebilir ve öncesinde fikrinizi iletebilirsiniz. Bununla birlikte hizmet alacağınız terapistle doğrudan iletişime geçerek öncesinde özel bir talebi olup olmadığını değerlendirebilirsiniz.

Bazı terapistler kısa bir hazırlık olması açısından ödev ve uygulama benzeri etkinlikler talep ederken bazen özel bir hazırlığa ihtiyaç duyulmaz. Bu durum terapistin yöntemi ve danışanla iş birliği ile yakından alakalıdır.

Sanat Terapi (Art Terapi) Amaçları Nelerdir?

Sanat terapi yaklaşımı her ne kadar sanatsal uygulamalarla birebir ilerlese de öncelikli amaç psikolojik destek ve tedaviye odaklanmaktır. Dolayısıyla hemen herkes için ideal terapi yöntemlerinden biri olarak kabul edilir. Depresyondan kaygı bozukluğuna, çeşitli travmaların tedavisinden stres terapisine kadar sayısız alanda terapi art uygulamalarını görmek mümkündür.

Sanat ve terapi birbirini farklı açıdan tamamlayan birer unsur olmakla birlikte duygularını açığa çıkarmak ve daha net yansıtmak isteyen kişiler tarafından art terapi alınması söz konusu olabilir. Dolayısıyla yalnızca psikolojik sorunların çözümünde değil, kişilerin kendini daha rahat ifade etmesi noktasında da destek sunulması önemli bir detaydır.

Günlük yaşam içerisinde kendini daha iyi ve olumlu şekilde ifade etmeyi amaçlayan çok sayıda kişinin başvurduğu yöntemlerden biri sözel terapi yöntemlerinin dışında bambaşka teknikleri de sistemine dahil eden sanat terapidir. Yardımcı ve anlamlı süreçler içeren art terapide, kişilerin net bir şekilde yansıtamadığı sessizliklerinin ardındaki sorunlarının ortaya çıkarılması esastır.

Sanat Terapi (Art Terapi) Teknikleri Nelerdir?

Sanat terapi uygulama modelleri ve teknikleri etkili ve başarılı yöntemler içerir. İletişim kurma ihtiyacının ve yeteneğinin bireyler için gerekli olduğu ve sözel iletişim noktasında netlik bulunmadığı takdirde sanat terapisinin yöntemleri aracılığıyla sembolik iletişimler geliştirilebilir.

Sanat terapi tekniklerinin başlıcaları şunlardır;

  • Müzik terapisi
  • Görsel sanatlar/resim sanatı terapisi
  • Dans/hareket/tiyatro terapisi
  • Şiir terapisi
  • Film terapisi

Her bir teknik kendini farklı bir sanat dalı aracılığıyla daha net ifade etmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan bir psikolojik terapi yöntemidir.

Sanat Terapi (Art Terapi) Ayırıcı Özellikleri Nelerdir?

Sanat terapi, psikolojik terapi uygulamalarının çoğunda öne çıkan sözel ağırlıklı destek ve tedavi yöntemlerinden ayrılan bir yaklaşımdır. Sanat terapide birey, kendini ve sorunlarını ifade etme biçimi olarak konuşmayı değil, sanatı esas alır.

Kendini sözel olarak rahat ifade edemeyeceğini düşünen ya da bu konuda sıkıntı yaşayan kişilerin rahatlıkla başvurabileceği psikolojik destek yöntemlerinden biri olarak sanat terapi ortaya çıkar. Aynı zamanda sanatın ve estetiğin kaygısız, sakin ve yaratıcı konumu nedeniyle terapinin pek çok farklı faydasını görmek mümkündür. Bireylerin içindeki yaratıcılığı ön plana çıkarmasını ve kendilerini ifade etme konusunda çok daha rahat olmasını sağlar.

Online Sanat Terapi (Art Terapi) Nasıl Yapılır?

Art terapi uygulamaları çevrimiçi sistemler üzerinden rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Alanında yetkin ve profesyonel bir terapist tarafından destek sunulduğu takdirde yüz yüze yapılan görüşmelerdeki gibi yüksek başarı oranı sağlanması hedeflenir.

Online sanat terapide danışan ve terapistin birlikte kararlaştırdığı sanat terapi uygulama modelleri üzerinde seçim yapılır ve uygulamalara başlanır. Sanat terapi içinde uygun olduğu şekilde hem sanatsal faaliyetlerin devamı hem de bunların psikolojik olarak yorumlanması ve yönlendirmesi gerçekleştirilir.

Online Sanat Terapi (Art Terapi) Avantajları & Faydaları Nelerdir?

Terapi olarak sanat içeriklerinin kullanımı aslında insanların yüzyıllar boyunca bilinçli ya da bilinçsiz şekilde uyguladığı bir yöntemdir. Günümüz modern psikoloji teknikleri arasında da hak ettiği yerini almıştır ve teknolojik ilerlemeler ile birlikte çevrimiçi alanda da destek sunulmaktadır.

Online sunulan sanat terapinin avantajlarının başında, kişinin kendini çok daha rahat ifade edebileceği bir ortamda sanatla ilgilenmesi gelir. Bununla birlikte zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın terapi hizmeti alma olanağından söz etmek mümkündür.

Çocuklara ve Ergenlere Sanat Terapi (Art Terapi) Nasıl Uygulanır?

Kendini yetişkinlere nazaran sözel olarak daha zor ifade edebilen çocuklar ve ergenler için sanat terapi uygulamasının özel bir yeri vardır. Çünkü sanat terapi, her sorunun doğrudan konuşma şeklinde yansıtıldığı bir destek yöntemi değildir ve sanat aracılığıyla çocuğun ya da gencin içinde bulunduğu durumu net bir şekilde anlamak mümkün olabilir.

Art terapi çocuklarda okul öncesi ve okul çağında sıklıkla görülen pek çok sorunun çözümü için de destekleyicidir. Dikkat eksikliği, okula adaptasyon sorunları, asosyallik, çekingenlik utangaçlık gibi çocukluk çağında görülebilen sorunların çözümü noktasında sanat terapinin oldukça etkili bir yöntem olduğu bilinmektedir.

Trajik büyük kayıplar ve travmalar nedeniyle konuşma güçlüğü yaşayan ya da panik atak ve anksiyete gibi sorunlarla mücadele eden çocuk ve ergenlerin tedavisi için de art terapi yöntemlerine başvurmak mümkündür.

Hamilelere Sanat Terapi (Art Terapi) Nasıl Uygulanır?

Sanat terapi bireylerin kendini sözel yöntemler dışında rahatlıkla ifade etmesini sağlayan özel tekniklerden biridir ve hamilelik sürecinde de yoğun olarak kullanımı söz konusudur.

Özellikle anne adaylarının hamilelik sürecinde gerek fiziksel gerekse mental olarak yeni bir yaşama adaptasyonu mevcuttur. Bu aşamada kafa karışıklığı oluşması ya da stres seviyesinin yükselmesi olağandır. Ancak rahat ve mutlu bir hamilelik süreci geçirmek için sanat terapi gibi hem etkili hem de dinlendirme özelliğine sahip bir destek oldukça faydalıdır.

Yaşlılara Sanat Terapi (Art Terapi) Nasıl Uygulanır?

Terapi olarak sanat 7’den 70’e herkes için rahatlıkla bir destek niteliğinde uygulanabilir. Yaşlılıkta, sürecin getirdiği ya da kişinin geçmişten bugüne taşıdığı çeşitli sorunların ortadan kalkmasına yönelik olarak farklı teknikleri barındıran art terapi yaklaşımından destek almak mümkündür. Özellikle yaşlılık sürecinde fiziksel kısıtlılığın meydana geldiği bireylerde sanatın gücünden faydalanmak etkili bir tedavi yöntemi olarak değerlendirilebilir.

Online Sanat Terapi (Art Terapi) Sonrası Ne Yapmalıyım?

Sanat terapi yaklaşımı online platformlar üzerinden çok sayıda danışan tarafından tercih edilir. Kolay ulaşım sağlanması ve her yerden rahatlıkla destek alınabilmesi nedeniyle çevrimiçi sanat terapi yöntemleri tercih sebebidir. Bunun yanı sıra online hizmet alınan sanat terapi sonrası kişilerin ilgilendikleri sanatı devam ettirerek kendilerini bu şekilde rahatlatması söz konusu olabilir. Ayrıca terapinin asıl amaçları arasında yer alan psikolojik sorunların çözümlenmesi ve mutlu bir yaşamın elde edilmesi noktasında önerilen uygulamalar günlük hayata dahil edilebilir.

HiDoctor’ın online psikolog hizmeti ile sanat terapi alanında etkin ve başarılı bir terapi desteği alabilirsiniz. Sanat terapisinin faydaları ve etkileriyle ilgili olarak tüm sorularınızı uzman psikologlara sorabilir ve dilediğiniz yerden terapiye kolaylıkla katılım sağlayabilirsiniz.

Yorum Gönder
İlgili İçerikler
Daha İyi Bir Sen için E-Bültenimize Abone Ol!