'Daha İyi Sen' için İlk Seansının %25‘i Bizden!
0 850 700 03 03
İyi Hisset

Psikolog ile İlk Seans Nasıl Geçer? Psikolog Ne Sorar?

Yazar: Web ve Tıbbi Yayın Kurulu
HiDoctor tarafından onaylandı
5 DK
14 Ocak 2024 tarihinde yayınlandı

07 Mart 2024 tarihinde güncellendi
Yazı Boyutu:
a
a
5 dakikalık okuma
Yazı Boyutu:
a
a

Pek çok danışan, ilk terapi hizmetini alırken kafasında birçok soru olur. Halihazırdaki problemlerinin yanı sıra terapinin gidişatını ve işe yarayıp yaramayacağını merak ederler. Her terapistin kendine özel teknikleri ve yöntemleri de olsa, genellikle terapilerde belli bir yapı takip edilmelidir. Böylece hem danışan hem de terapist, terapinin gidişatını kontrol edebilir. Sağlıklı bir terapötik ilişki kurulabilir. Terapileri yapı olarak üçe ayırabiliriz. Giriş kısmı, orta kısım ve son kısım olmak üzere. Giriş kısmında, o anki duygu durumunuz, geçirdiğiniz hafta ve içinde bulunulan seansın gündemi konuşulabilir. Orta kısımda, Gündemdeki sorunlar tartışılır, ödev verilebilir, terapinin kısa bir özeti çıkarılır. son kısımda ise danışandan terapiste geri bildirim vermesi istenir. Terapilerde olabildiğince takım çalışması yapmak benimsenir. Terapist ve danışan aynı takımdadır. Bu yüzden birbirlerini iyi anlamaları önemlidir. İlk seansta öykü alınır bu nedenle normalden daha uzun sürebilir. Tedavi hakkında bilgi verilir. Danışanın bozukluğunun doğası hakkında danışana bilgi verilir. Terapiden beklentileri öğrenilir. İlk seansları terapistler yönlendirirken, zamanla şikayetleri azalan danışanlar da terapiyi yönlendirir.  HiDoctor ile, online terapi konusunda uzmanlardan destek alarak siz de problemlerinizi kısa sürede çözebilirsiniz.

Psikologla ilk seans; danışmanlar tarafından sıklıkla merak edilen konular arasında yer alır. Özellikle ilk defa psikolojik destek alacak kişilerin aklında soru işaretleri olabilir. Karşısındaki uzmanın ona yardımcı olup olamayacağı ya da bu iletişimin kişiye nasıl hissettireceği gibi konular üzerinde durulabilir. Aynı zamanda psikologların randevu sistemleri ve ne şekilde destek alınabileceğine dair sorular yöneltilir.

Yaşam içerisinde deneyimlenen yeni her durumda olduğu gibi psikolojik destek sürecinden önce de merak duygusu yaşamak ya da endişelenmek olağandır. Genellikle yaşanan sorun karşısında psikolojik yardım alıp almama konusunda tedirginlik yaşamak da sık sık gözlenen durumlar arasındadır. Bu bakış açısı genellikle psikolojik yardıma gerek duyulan alanlarda gecikmeye neden olur. Dolayısıyla böyle bir ihtiyacın hissedilmesi durumunda terapi desteğine başvurmak ve gecikmemekte fayda vardır.

Psikolog ile İlk Seansta Terapi Süreçleri

Psikologla ilk seansta belli bir yol haritası oluşturulur ve buna bağlı olarak terapilerin gerçekleştirilmesi hedeflenir. Öncelikle tanışma ve terapi hakkında bilgilerin sunulması gibi temel konular üzerinde durulur. Ardından danışanı terapi desteği almaya iten sorunun ya da sorunların değerlendirilerek terapinin amacının meydana getirilmesi söz konusu olur.

Bu adımlar terapist ve danışan iş birliğinde uygulanır. Bunun yanı sıra her iki taraf için de önemli konulardan biri olan terapiden beklenti başlığı üzerinde değerlendirme yapılarak danışanın tedaviye başvurma amacı ortaya konur.

Şimdi psikolog ile ilk seans desteği için uygulanan adımlara yakından bakalım:

Tanışma

Tanışma süreci psikologla ilk seans başlangıcında gerçekleşen ritüeldir. Hayatımızın her alanında yeni bir insanla karşılaştığımızda yaptığımız gibi tanışma aşaması ile seansa başlanır. Bununla birlikte karşıdaki uzmanı tanımak ve güven duymak açısından bu tanışmanın ayrı bir yeri vardır.

Uzmanın yetkinlikleri, aldığı eğitimler ve size yardımcı olma amacını iletmesi önemlidir. Elbette danışan kişinin de tanışma esnasında kendini net ve rahat bir şekilde ifade etmesi; ayrıca ileriye dönük yaşadığı sorunları belirterek desteğe başvurması önemlidir.

Terapi Hakkında Bilgilendirme Yapılması

Terapi hakkında bilgilendirme yapılması psikologla ilk seans başlıklarının ikincisini oluşturur. Aslında bu adımlar bir rutin içinde değil, karşılıklı sohbet içinde gerçekleşir. Dolayısıyla psikologla ilk seans gerçekleşirken resmi ancak sohbet odaklı içten bir iletişimden söz etmek mümkündür.

Bu aşamada gerek danışanın terapisti tanıması gerekse terapistin danışanın tedaviye başvurusu hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. Dolayısıyla bireyin sorunları için en uygun desteği alabilmesi açısından terapi hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Aynı şekilde psikoloji bakımından da sağlıklı ve doğru bir süreç işlemesi için terapi hakkındaki ayrıntılı bilgilerin karşıya iletilmesi söz konusu olur.

Uzman psikolog aracılığı ile gerçekleşen bu süreçte bireyin kendini rahat hissetmesi ve karşısındaki psikoloğun desteğine güvenmesi önemli bir ilerleme aracıdır. Elbette bu durum zaman içinde terapi süreci ile birlikte ve karşılıklı iletişim kapsamında gelişir.

Sorunların Değerlendirilmesi

Psikologla gerçekleşen tüm iletişim hakkında söylenebilecek ilk şey; kişinin sağlıklı zihin yapısını korumak için ya da mevcut sorunlarını aşmak için başvurabileceğidir. Her iki durumda da kişinin gün içinde yaşadığı ve aşmak istediği durumları ya da genel hayat seyri içinde onu zorlayan konuları psikologla münazara etmesi söz konusu olur.

Bu aşamada sorunların birlikte değerlendirilmesi çözüme giden en etkili yoldur. Mevcut sorunun değerlendirilmesi noktasında bazen zorluk yaşanabilir. Çünkü kişiler kendini kötü hissettiği ya da moralini bozan durumları karşıya ifade etmekte güçlük çekebilir. Ancak başvurulan kişinin psikolojik süreçler hakkında destek olma amacındaki uzman bir kişi olduğunun farkına varılması ve sürecin iyiye doğru gideceğine yönelik düşünülmesi fayda sağlar.

Terapinin Amacının Belirlenmesi

Her psikolojik destek sürecinde uygulanan belirli terapiler bulunur ve bu terapilerin çoğunluğu karşılıklı iletişim kurma yoluyla gerçekleşebilir. Uzman desteğinde doğru ve etkili iletişimin gücü psikoloji açısından uzun süredir bilinmektedir. Bu nedenle belli bir terapi yöntemine geçmeden önce uygulanacak terapinin amacı tespit edilir. Bu amaç doğrultusunda danışan kişinin terapiden beklentisi ve uzmanın yardımcı olmak için uygulayacağı destek sürecinden bahsedilebilir.

Terapiden Beklentiler

Psikologla ilk seans sırasında açıkça konuşulması gereken durumlardan biri de terapiden beklentilerdir. Özellikle danışan, sorunlarının çözümünü hedefleyerek ve sağlıklı bir zihin yapısı arzu ederek terapi sürecine başvurur.

Psikoloji bilimi özelinde değerlendirildiğinde her bireyin farklı kişilik özellikleri ve terapi beklentileri olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Genellikle mevcut sorunun en ideal şekilde çözümü amaçlanarak terapiye başvurulsa da bu beklenti aşaması net olarak belirlenmeli ve karşılıklı iletişimle sürdürülmelidir.

Danışan gibi psikoloğun da terapiden beklentisi bulunur ve bu beklentiler genellikle danışana en olumlu ve sağlıklı şekilde hizmet vermektir. Dolayısıyla her iki taraf için de karşılıklı beklentiler söz konusudur; doğru bir iletişim kurabilmek ve süreci amaçlandığı gibi başarılı şekilde tamamlamak adına bu beklentilerin netleştirilmesi önemlidir.

Psikolog ile İlk Seansta Neler Konuşulur?

Psikolog ile ilk seans uygulanırken; öncelikle yukarıdaki çalışma ve diğer aşamalar sohbet içerisinde konuşulur. Bunun yanı sıra danışan kişinin terapi ile ilgili kafasında oluşan soru işaretlerine yönelik bilgi alması mümkündür.

Psikologların değişik psikoterapi yöntemleri aracılığıyla danışanlarına yardımcı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle terapi başlamadan uygulanacak psikoterapi yöntemi ile ilgili bilgi edinmek bireyi terapi sürecine hazırlaması açısından faydalı olabilir.

Karşılıklı sorumluluklarının farkına varmak ve buna uygun davranmak için gerekli iletişim kurmak önemlidir. Ayrıca genellikle psikologla ilk seans gerçekleşirken en çok merak edilen konular arasında sürecin nasıl ilerleyeceği sorusu gelir. Yukarıdaki bilgi alışverişi aşamalarına ek olarak buna yönelik ayrıntılı sorular yöneltilebilir.

Elbette psikologla ilk seans uygulanırken karşılıklı bir iletişimden söz edilmektedir ve dolayısıyla psikoloğun da danışana yönlendireceği belli sorular olabilir. Bu durum tamamen danışanın sorununun kaynağını ve ihtiyacını anlayarak daha iyi hizmet vermek ile ilgilidir. Dolayısıyla ilk seansta kişinin kendini rahat hissetmesi ve sürecin olumlu ilerleyeceğini bilerek hareket etmesi yarar sağlayabilir.

Psikolog İlk Seansta Neler Sorar?

Psikologla ilk seans söz konusu olduğunda en çok araştırılan konulardan biri de uzman kişinin ilk seansta neler soracağıdır. Farklı psikolojik sorunlar nedeniyle başvuran kişilerin en çok tedirgin olduğu konular arasında terapistin yönelteceği sorular yer alır. Ancak bu yönde tedirgin olmamak ve terapi sürecine odaklanarak sağlıklı bir ruh haline kavuşmayı önemsemek daha doğru olacaktır.

Sürecin karşılıklı iletişime dayalı ve olumlu şekilde ilerleyen bir sohbet içerisinde geçeceği düşünülebilir. Gerekli olduğu takdirde iletişimi esas olan terapi süreçlerine ek olarak farklı psikolojik yöntemler uygulanması söz konusu olabilir. Bu kapsamda atılacak her adım danışan ve psikolog eşliğinde bilgi dahilinde gerçekleşir.

Psikolog ilk seansta kişiyi tanımayı ve sorunları hakkında bilgi edinmeyi amaçlar. Ya da danışanın isteğine bağlı olarak bu durumu sonraki seanslara ertelemek mümkün olabilir.

Sorunların göz önünde bulundurulmasının sebebi çözüme yönelik adım atmayı sağlamaktır. Bu kapsamda psikolojik tedavilerin tamamı için online psikolog hizmeti veren HiDoctor, yüzlerce profesyonel psikoloğu ile evinizin konforunda terapi desteği almanızı sağlar. Hizmet veren psikologların alan yetkinliklerini ve deneyimlerini inceleyerek dilediğiniz uzmanı seçebilir, ihtiyacınız olan terapi desteklerine hemen başlayabilirsiniz.

Yorum Gönder
İlgili İçerikler
Daha İyi Bir Sen için E-Bültenimize Abone Ol!