'Daha İyi Sen' için İlk Seansının %25‘i Bizden!
0 850 700 03 03
İyi Hisset

Köpek Korkusu (Kinofobi) Nedir? Nasıl Geçer?

Yazar: Web ve Tıbbi Yayın Kurulu
HiDoctor tarafından onaylandı
5 DK
14 Ocak 2024 tarihinde yayınlandı

07 Mart 2024 tarihinde güncellendi
Yazı Boyutu:
a
a
5 dakikalık okuma
Yazı Boyutu:
a
a

Kinofobi, köpeklerden aşırı ve irrasyonel korku ile karakterize olan spesifik bir fobidir. Kinofobiye sahip olan kişiler, köpekleri gördüklerinde, endişe atağı geçirebilir ve nefes almakta zorluk, donup kalma, baş dönmesi, titreme, aşırı hızlı kalp atışı gibi fiziksel semptomlar gösterebilirler. Bu sebepten dolayı, köpeklerle karşılaşabilecekleri yerlerden uzak durur, seslerini dahi duyduklarında bulundukları ortamı terk edebilirler. Kinofobinin pek çok sebebi olabileceği gibi, travmatik bir anı, ailede aynı korkuya sahip olan diğer bireyler sıklıkla görülen sebeplerdir. Aynı şekilde diğer fobilerde olduğu gibi, kinofobi de davranışçı terapilerle çözülebilir. HiDoctor’ın uzman kadrosu, tüm fobilerin tedavisinde size yardımcı olabilir.

Köpek korkusu, özgül ve yaygın fobilerden biridir. Özellikle köpeklerin bulunduğu alanlarda yoğun endişe ve korku ataklarının gelişmesine neden olabilir. Bu nedenle günlük yaşamda kısıtlayıcı olan kinofobinin varlığı; kişinin günlük yaşamının olumsuz etkilenmesine yol açabilir.

Köpek korkusu her ne kadar örümcek ya da yılan fobisi kadar yaygın olmasa da günlük yaşamda köpeklerle karşılaşma ihtimalinin daha fazla olması nedeniyle fobiyi taşıyan kişiler için zorlayıcıdır.

Köpek Korkusu (Kinofobi) Çeşitleri Nelerdir?

Köpek korkusu zaten özgül bir fobi olarak değerlendirildiği için farklı başlıklar altında değerlendirilmek yerine kinofobi tedavisi kapsamında sayılır. Köpek korkusunun başlangıcını tespit etmek zor olmakla birlikte rahatsızlığın fobi boyutunda değerlendirilmesi için en az 6 ay süresince takip edilmesi gerekir. Aynı zamanda korkunun günlük yaşamı sekteye uğratması, durumun fobi halini aldığının göstergesi olabilir.

Köpek Korkusu (Kinofobi) Belirtileri Nelerdir?

Köpek fobisi belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve herkeste aynı semptomlar görülmez. Ayrıca köpek fobisi belirtileri duygusal, fiziksel veya her iki şekilde de gözlenebilir.

Kinofobi belirtileri incelenirken aşağıdaki semptomlardan söz etmek mümkündür:

 • Karında ağrı
 • Terleme
 • Köpeklerin bulunma ihtimali olan alanlardan kaçınma davranışı
 • Göğüste sıkışma ya da ağrı
 • Nefes alma güçlüğü
 • Hızlı kalp atışı
 • Titreme
 • Üşüme ya da sıcak basması
 • Baş dönmesi ve baş ağrısı
 • Kaygı bozukluğu davranışları ve yoğun panik
 • Korku karşısında güçsüz ve çaresizlik hissi
 • Kontrol kaybı
 • Korkunun tetiklediği durumlardan kaçış

Köpek Korkusu (Kinofobi) Atakları Nasıl Olur?

Köpek korkusu atakları, yukarıda bahsi geçen belirtilerin aniden ve aşırı şekilde ortaya çıkmasıyla meydana gelir. Kinofobi atakları sırasında birey, kontrolü kaybetme duygusu ve yoğun endişe hali ile karşılaşır. Aynı zamanda atak sırasında tetikleyici unsurdan kaçınma durumu sıklıkla gözlenir.

Fobiler bireylerin tek başına aşmakta zorlandığı rahatsızlıklar olarak karşımıza çıkar. Bu durumun sebebi ise ataklar sırasında gerçekçi düşünmekte zorlanma ve gerçek dışı ya da aşırı korkuların varlığıdır.

Online Köpek Korkusu (Kinofobi) Tedavisi Öncesi Nasıl Hazırlanılmalı?

Online köpek korkusu tedavisi öncesi kişinin araştırma yaparak bu alanda deneyim sahibi bir uzman terapiste başvurması faydalı olacaktır. Ayrıca seanslar öncesinde terapistle görüşerek tedavi süreci hakkında ayrıntılı bilgi almak mümkündür.

Köpek korkusu tedavisi öncesi hazırlık süreci ile ilgili uzmanla karşılıklı görüşülür ve terapistin özel bir talebi olmadıkça hazırlık sürecine ihtiyaç duyulmaz. Tedavi öncesinde kişinin kendi rahatsızlığının farkında olarak uzman desteğine başvuruyor olması önemlidir.

Online Köpek korkusu (Kinofobi) Tedavisi Amaçları Nelerdir?

Online köpek korkusu tedavisi amaçları arasında öncelikle yüz yüze yapılan yöntemlerde olduğu gibi kişinin mevcut korkusundan tamamen kurtulması hedefi gelir. Aynı zamanda hastalığın çözümlenmesi ile birlikte belirtilerin ve kişinin günlük yaşamını sekteye uğratan atakların da ortadan kalkması söz konusu olur.

Fobi tedavilerinde kişinin korku nedeniyle kaçınma davranışı sergilediği durumlarla ilgili çözüm sağlanması amaçlanır. Online köpek korkusu tedavisinde de öncelikli amaç bireyin yaşamını olumsuz etkileyen durumun hafifletilmesi ve kaynağın anlaşılarak çözüme kavuşturulmasıdır.

Köpek Korkusu (Kinofobi) Tedavisi Teknikleri Nelerdir?

Köpek korkusu tedavisi için uygulanan teknikler çeşitli olmakla birlikte genel olarak fobiler için sunulan yöntemlerin uygulanması söz konusudur.

Kinofobi tedavisinde bilişsel davranışçı terapi başta olmak üzere çok sayıda farklı terapi tekniğinden faydalanmak mümkündür. Ayrıca son dönemlerde sıklıkla uygulanan maruz bırakma terapisi sanal gerçeklik yöntemiyle birlikte uygulanabilir. Kinofobi tedavisinde gerek duyulması halinde ilaç tedavisi desteğine de başvurulabilir.

Köpek Korkusu (Kinofobi) Tedavisi Ayırıcı Özellikleri Nelerdir?

Köpek korkusu tedavisinin ayırıcı özelliklerinin başında bireyin günlük yaşamını kısıtlayıcı hale getiren fobinin ortadan kaldırılması amacı yer alır. Köpeklerin bulunduğu alanlardan kaçınma davranışı ve ataklar sırasında yaşanan aşırı endişenin ortadan kaldırılması için çalışılır.

Kişinin korku duyduğu hayvanla ilgili duyguları incelenir ve bu doğrultuda etkin tedavi yöntemi geliştirilir. Tedavi sırasında öncelikle hayvan fotoğrafları, maket ya da videoları gösterilir. Ardından bu tetikleyiciler ve korkuyla mücadele etmek için nefes egzersizleri ve gevşeme teknikleri kullanılır. Tüm bu teknikler, köpek korkusu tedavisinin ayırıcı özellikleri arasında yer alır.

Köpek Korkusu (Kinofobi) Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Köpek korkusu tedavisi uygulaması öncelikle terapist eşliğinde tanının konulması ile başlar. Bireye kinofobi tanısı konulmasının ardından hastalığın şiddetine göre uygun bir tedavi yöntemi belirlenir. Uzman terapist; bilişsel davranışçı terapi, maruz bırakma terapisi ve farklı bir yöntem tercih edebilir.

İlerleyen seanslarda kişinin korkusunu yenme düzeyi değerlendirilir ve buna bağlı olarak seanslara devam edilir veya sonlandırılır. Tedavinin sonunda kinofobi kaynağının anlaşılarak çözümlenmiş olması hedeflenir. Bu sayede atakların ve belirtilerin ortadan kaldırılması söz konusu olur.

Köpek Korkusu (Kinofobi) Tedavisi Avantajları & Faydaları Nelerdir?

Köpek korkusu tedavisinin avantajlarının başında kişinin kendini kötü hissetmesine neden olan ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyen fobinin ortadan kaldırılması gelir. Bu sayede mevcut fobi ile karşı karşıya kalan kişi öncelikle sık sık yaşadığı atak ve belirtilerden kurtulur.

Aynı zamanda tedavi ile köpek korkusunun oluşmasına sebep olan kaynak durum incelenir ve bu sayede kalıcı bir tedavi uygulanması mümkün hale gelir. Köpek korkusu tedavisinin bir diğer faydası da kişinin korkusu nedeniyle günlük yaşamda sergilediği kendini kısıtlayıcı davranışların sonlanmasıdır.

Köpek Korkusu (Kinofobi) Nasıl Yenilir?

Köpek korkusunu yenmek için bireyin rahatsızlığının farkında olması öncelikli koşullardan biridir. Bu sayede durum anlaşılarak bir uzman desteğine başvurulması söz konusu olur. Aksi takdirde kişi korkularıyla yüzleşmekten devamlı kaçındığı için sorunun çözümlenmesi daha zor bir hal alabilir.

Köpek korkusunu aşmak için bireyin farkındalığının yanı sıra bu alanda deneyim sahibi bir uzmana başvurmak da önemlidir. Danışanın rahatsızlık boyutunun bilincinde olan ve buna yönelik fayda sağlayabilecek bir uzmanla çalışmak, terapi uygulamasını daha başarılı hale getirecektir.

Online Köpek Korkusu (Kinofobi) Korkusu Tedavisi Sonrası Ne Yapmalıyım?

Online köpek korkusu tedavisinin ardından bireyin sorunun çıkış aşaması hakkında bilgi sahibi olması beklenir. Çünkü seanslar boyunca mevcut rahatsızlığa sebep olan sorunun kaynağı değerlendirilir. Bu sayede kişi mantık dışı ve aşırı korkularının temelleri hakkında bilgi sahibi olarak durumu daha iyi yönetebilir.

Tedavi sonrasında yapılabilecek uygulamaların başında uzman terapist tarafından önerilen yöntemlerin günlük hayata aktarılması gelir. Bireyin kendi başına uygulayabileceği nefes egzersizi ve gevşeme gibi teknikleri bilmesi, korkunun tekrarlamaması ya da hafif atlatılması için faydalı olur.

Fobiler tek başına aşılması zor rahatsızlıklardan biridir ve uzman desteği ile doğru teknikler uygulandığı takdirde tedavinin başarılı sonuç vermesi mümkündür. HiDoctor online psikolog hizmeti sayesinde kinofobi başta olmak üzere pek çok psikolojik rahatsızlığın çözümüne dair evinizin konforunda terapi desteği almanızı sağlar. Köpek korkunuzun fobi boyutunda olup olmadığını anlamak ya da mevcut fobinizi en etkin şekilde çözüme kavuşturmak için HiDoctor’ın alanında uzman psikologlarından destek alabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Köpek Korkusu (Kinofobi) Tedavisi Yasal mı?

Köpek korkusu tedavisi alanda yetkinlik sahibi uzmanlar tarafından sunulduğu takdirde tamamen yasaldır.

Köpek Korkusu (Kinofobi) Tedavisi Kaç Seans Olur?

Köpek korkusu tedavisi seans sayısı, bireyin rahatsızlık boyutuna göre değişkenlik gösterir ve kalıcı çözüm sağlanana dek tedavi sürer.

Köpek Korkusu (Kinofobi) Tedavisi Zararları Nelerdir?

Köpek korkusu insanın yaşamını zorlaştıran özgül fobilerden biridir ve tedavinin zararlı olması beklenmez.

Köpek Korkusu (Kinofobi) Tedavisi Fiyatları Hangi Kriterlere Göre Değişir?

Köpek korkusu tedavisi fiyat aralığı; tedavinin süresine, danışan kişinin ihtiyaç duyduğu terapi yöntemine ve hizmet veren kurumun fiyat politikasına göre değişiklik gösterir.

Köpek Korkusu (Kinofobi) Tedavisi Hizmeti Sunan En İyi Online Psikoloğu Nasıl Seçerim?

Kinofobi tedavisi hizmeti sunan en iyi online psikolog seçilirken; psikoloğun özgül fobiler alanında ya da doğrudan kinofobi tedavisinde uzman olması tercih sebebi sayılabilir.

Yorum Gönder
İlgili İçerikler
Daha İyi Bir Sen için E-Bültenimize Abone Ol!