'Daha İyi Sen' için İlk Seansının %25‘i Bizden!
0 850 700 03 03
İyi Hisset

Karanlık Korkusu (Niktofobi) Nedir?

Yazar: Web ve Tıbbi Yayın Kurulu
HiDoctor tarafından onaylandı
6 DK
11 Ocak 2024 tarihinde yayınlandı

07 Mart 2024 tarihinde güncellendi
Yazı Boyutu:
a
a
6 dakikalık okuma
Yazı Boyutu:
a
a

Niktofobi, karanlıktan ve geceden aşırı korku ile karakterize bir fobidir. Genellikle çocuklukta başlayan karanlık korkusu, gelişim periyodu içerisinde belli bir süre için normaldir. Çalışmalar, bu fobinin içindeki korkunun zemininde görme yetisinin kısıtlanması olduğuna dair sonuçlar çıkarıyor. Yani, niktofobiye sahip olan bireyler, çevrelerinde  ne olduğunu göremediklerinden dolayı korkuyorlar. Bunun yanında karanlıkta yaşanan negatif bir tecrübe, travmalar ve farklı spesifik korkular da karanlık korkusunu destekleyebilir. Niktofobili bireyler, karanlıkla karşı karşıya kaldıklarında, anksiyetenin fiziksel belirtilerini gösterirler. Hızlı kalp atışı, baş dönmesi, uzuvlarda uyuşma, mide bulantısı gibi semptomlar bunlardan yalnızca birkaçıdır. Bazen de sadece karanlıkta kaldıklarını düşünmek bile, bireylere bu semptomları yaşatabilir. Niktofobi, tıpkı diğer fobiler gibi, psikolojik destek ve çeşitli terapi yöntemleri ile çözülebilir. HiDoctor, uzman kadrosu ile bu korkuyu yenmenize yardımcı olabilir.

Karanlık korkusu, karanlıkta ya da geceleri aşırı korku ve kaygıya neden olan karanlık olgusuna dair gelişen bir fobi biçimidir. Bunun yanı sıra karanlık korkusu doğrudan karanlıktan korkmak ya da karanlıkta gizlenmiş hayali tehlikelere yönelik bir korku olarak da kendini belli edebilir.

Genelde çocuklarda görülen karanlık korkusunun yetişkinlerde de gözlemlenmesi mümkündür. Gelişim çağında bulunan çocuklar için karanlık korkusunun belli bir aşamaya kadar olağan olduğu bilinmektedir. Ancak belli bir aşamayı geçtikten sonra hala devam eden karanlık korkusu için bir uzman desteği almak şarttır.

Karanlık Korkusu (Niktofobi) Çeşitleri Nelerdir?

Fobi boyutunda ortaya çıkan karanlık korkusu tedavisi için farklı yöntemler sunulmak ile birlikte genelde niktofobi çeşitleri bir başlık altında incelenir.

İnsanların yaygın şekilde karşılaştığı korku türlerinden biri olan karanlık korkusunun kişinin ruhsal dengesini ve günlük yaşantısını olumsuz etkilemesi olasıdır. Bu anlamda karanlıktan ya da karanlığa dair tüm ayrıntılardan yoğun şekilde rahatsız olma durumu doğrudan niktofobi başlığı altında değerlendirilir.

Karanlık Korkusu (Niktofobi) Belirtileri Nelerdir?

Karanlık korkusu belirtileri temel olarak kişinin karanlık yerde bulunmaktan çekinmesi ve böyle hallerde yoğun endişe duyması ile karakterizedir. Psikolojik ve zihinsel şekilde ortaya çıkan karanlık korkusunun yoğunlaştığında ve ileri bir hal aldığında fobiye dönüşmesi söz konusudur. Tüm bu etkiler anksiyete sorununda görüldüğü gibi aynı zamanda fiziksel belirtilere de yol açabilir.

Karanlık korkusu belirtileri kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte genellikle aşağıdaki şekilde seyreder:

  • Vücut ısısında ani düşüş ya da yükselme
  • Titreme, terleme ve bayılma
  • Baş dönmesi ve göğüs ağrısı
  • Ayak ya da ellerde karıncalanma
  • Delirme ya da ölüm korkusu

Karanlık Korkusu (Niktofobi) Atakları Nasıl Olur?

Karanlık korkusu atakları hastalığın seyrine göre şiddetli şekilde ortaya çıkabilir. Karanlıkla karşılaşma durumunda ya da karanlığın bahsi edildiğinde dahi atakların gelişmesi olasıdır. Böyle durumlar belirgin şekilde karanlık fobisine işaret etse de alanında uzman bir psikolog tarafından teşhis konulması gerekir.

Niktofobi kişinin aşırı endişe duyduğu karanlıktan kaçınmasına ve kaçınamadığı durumlarda ciddi fiziksel ve psikolojik belirtiler yaşamasına sebep olur. Kaçınma durumu meydana gelemediğinde ve fobi ile karşı karşıya kalındığında atakların görülmesi söz konusudur.

Online Karanlık Korkusu (Niktofobi) Tedavisi Öncesi Nasıl Hazırlanılmalı?

Online karanlık korkusu tedavisi, günümüzde yaygın şekilde uygulanan terapi yöntemlerinden biri olarak öne çıkar. Genellikle online tedaviler psikolojik terapi eşliğinde ilerlemekle birlikte hastalığın seyrine göre farklı destek tedaviler sunulabilir.

Tedavi öncesi hazırlıkla ilgili uzman terapist ile görüşmek ve terapinin seyrine dair ayrıntılı bilgi edinmek mümkündür. Bu sayede kişiler mevcut tedavinin nasıl ilerleyeceği ile ilgili endişelerini gidermiş olur.

Aynı şekilde bireysel olarak karanlık korkusunun tedavi sürecine dair kısa bir araştırma yapmak da fayda sağlayabilir. Kişinin tedavi öncesinde rahatsızlığının bilincinde olarak yardıma başvurması en önemli gelişmelerden biridir.

Online Karanlık Korkusu (Niktofobi) Tedavisi Amaçları Nelerdir?

Online karanlık korkusu tedavisi amaçları arasında pek çok unsur yer almakla birlikte ilk olarak kişinin yaşamını ciddi oranda zorlaştıran atakların tedavisi gelir. Ataklar belirsiz süreçlerde gözlenebilir ve kişinin yaşantısını ciddi anlamda olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda herhangi bir karanlık durumunda bireyin kendi duygu, düşünce ve davranışlarını kontrol edememe hali ortaya çıkabilir.

Karanlık korkusu tedavisinin temel amaçları; atakların, belirtilerin ve temel olarak karanlık korkusunun kökeninin anlaşılarak, çözümlenmesidir. Bu nedenle online şekilde sunulan karanlık korkusu tedavisinin amaçları yüz yüze gerçekleştirilen terapi amaçlarından farklı değildir.

Karanlık Korkusu (Niktofobi) Tedavisi Teknikleri Nelerdir?

Karanlık korkusu tedavisine dair birden fazla teknik sunulmaktadır. Tüm bu uygulamalar alanında uzman kişilerce gerçekleştirilmeli ve hastalığın seyrine göre bir yol izlenmelidir.

Fobiler kişinin tek başına aşması zor olan, yoğun korku ve endişe durumlarıdır. Bu anlamda bir uzmandan destek almak fayda sağlar ve profesyonel tekniklerle ilerlemek mümkün hale gelir. Özellikle fobi tedavileri söz konusu olduğunda tedavi tekniklerinin başında terapi yöntemleri gelir.

Terapi teknikleri ile ilgili olarak pek çok rahatsızlıkta uygulanan bilişsel davranışçı terapi yöntemleri tercih edilir. Ek olarak uzmanın deneyimi ve danışanın ihtiyacına göre farklı teknikler uygulanması da olasıdır.

Örnek olarak belli bir boyuta kadar maruz bırakma terapisinin uygulanması söz konusu olabilir. Ancak bu durum danışanın toleransına bağlı olarak ve tamamen denetim altında gerçekleştirilir. Bazı durumlarda uzmanlar tarafından ilaç desteği sunulmakla beraber fobi tedavilerinde genellikle ilaç kullanımı yerine terapi uygulamaları öne çıkar.

Karanlık Korkusu (Niktofobi) Tedavisi Ayırıcı Özellikleri Nelerdir?

Karanlık korkusu tedavisi ile ilgili ayırıcı özelliklerin başında kişinin yaşamını olumsuz etkileme potansiyeli barındıran niktofobinin çözümlenmesi hedefi gelir.

Günümüzde karanlık korkusunun bir fobi olarak kabul edilmesi ve belli boyutları aşan korku durumunda tedaviye başvurulması söz konusudur. Dolayısıyla niktofobi tedavisi bu anlamda sorun yaşayan kişilerin başvurabileceği ilk tedavi yöntemi olması açısından dikkate değerdir.

Karanlık Korkusu (Niktofobi) Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Karanlık korkusu tedavisinin uygulaması sırasında uzman tarafından ilk dikkat edilen nokta; mevcut rahatsızlığın fobi boyutunda olup olmadığıdır.

Hepimiz yaşamımızın bir bölümünde belirli korkularla karşı karşıya kalırız ve bu korkular belli bir seviyeye kadar olağan karşılanır. Ancak korkuların günlük yaşamı olumsuz etkilemesi ve kişinin ruhsal sağlığı üzerinde etkili olması durumunda bunların bir fobi olarak değerlendirilmesi söz konusu olur.

Karanlık korkusu tedavisi için de aynı durum geçerlidir ve uzman tespitinin ardından başta terapi yöntemleri olmak üzere çeşitli tedavilere başvurulur. Uzman terapist, kişinin karanlık korkusunun kaynağını anlamaya özen gösterir ve bu sayede çözüme ulaşmayı hedefler.

Karanlık Korkusu (Niktofobi) Tedavisi Avantajları & Faydaları Nelerdir?

Karanlık korkusu tedavisinin avantajlarının başında kişilerin sağlıklı bir ruh haline kavuşturulması hedefi gelir. Karanlık korkusu ilerlediğinde ciddi anlamda ruhsal kaygı ve endişeye sebep olabilir.

Özgül fobiler arasında gösterilen karanlık korkusunun tedavisinde, mantık dışı ve yoğun korkuların ortadan kaldırılması en önemli amaçlar arasında yer alır. Bunun yanı sıra çevresel ve genetik etkenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen karanlık korkusunun tedavi edilmesiyle bireyin karanlıkla ilgili kaçınma davranışının iyileştirilmesi söz konusu olur.

Karanlık Korkusu (Niktofobi) Nasıl Yenilir?

Karanlık korkusu tıpkı diğer fobilerde olduğu gibi bireysel olarak aşılması zor olabilen ve uzman desteğine ihtiyaç duyulan korkulardan biridir. Kişinin bu süreçte mevcut sorununun farkında olması ve duruma mümkün olduğunca rasyonel şekilde yaklaşması önemlidir. Ayrıca kişinin kendine zaman ve tolerans tanıması da oldukça önemlidir.

Her rahatsızlığın bir çıkış nedeni vardır ve uzman tarafından bu nedenin incelenmesi çözüm açısından oldukça önemlidir. Kişinin rahatsızlığını yenebileceğine dair olumlu bir tavır sergilemesi ve süreci zamana yayması önemlidir. Bunun yanı sıra uzman desteği tüm anksiyete ve fobi tedavilerinde olduğu gibi niktofobi için de dikkate değer bir unsurdur.

Karanlık korkusu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak ve rahatsızlığa dair çözüm elde etmek için, HiDoctor uzman psikologlarından etkin şekilde destek alabilirsiniz. HiDoctor başta karanlık korkusu olmak üzere tüm fobi çeşitleri için evinizin konforunda, online psikolog hizmeti almanızı sağlar. HiDoctor üzerinden hizmet veren psikologların bilgilerini inceleyerek hemen randevu oluşturabilir ve terapi desteklerine dilediğiniz gün başlayabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Karanlık Korkusu (Niktofobi) Tedavisi Yasal mı?

Karanlık korkusu tedavisi alanında uzman ve eğitimli kişiler tarafından uygulandığı takdirde yasaldır.

Karanlık Korkusu (Niktofobi) Tedavisi Kaç Seans Olur?

Karanlık korkusu tedavisinin seans sayısı oldukça değişkendir ve danışanın ihtiyacına bağlı olarak belirleme yapılır.

Karanlık Korkusu (Niktofobi) Tedavisi Zararları Nelerdir?

Karanlık korkusunun ilerlemesi halinde kişinin günlük yaşamını sekteye uğratması mümkündür ancak tedavinin zararı olması beklenmez.

Karanlık Korkusu (Niktofobi) Tedavisi Fiyatları Hangi Kriterlere Göre Değişir?

Karanlık korkusu tedavisine dair fiyat aralığı pek çok etkene bağlı olarak değişiklik gösterir. Bunlar arasında terapi yöntemi ve seans sayısı gibi kriterler yer alır.

Karanlık Korkusu (Niktofobi) Tedavisi Hizmeti Sunan En İyi Online Psikoloğu Nasıl Seçerim?

Karanlık korkusu tedavisi hizmeti sunan en başarılı online psikoloğu seçerken uzmanın alandaki deneyimleri ve sunduğu referanslar dikkate alınmalıdır.

Yorum Gönder
İlgili İçerikler
Daha İyi Bir Sen için E-Bültenimize Abone Ol!