'Daha İyi Sen' için İlk Seansının %25‘i Bizden!
0 850 700 03 03
İyi Hisset

Duygu Odaklı Terapi (EFT) Nedir?

Yazar: Web ve Tıbbi Yayın Kurulu
HiDoctor tarafından onaylandı
5 DK
14 Ocak 2024 tarihinde yayınlandı
Yazı Boyutu:
a
a
5 dakikalık okuma
Yazı Boyutu:
a
a

Geleneksel yöntemlerden pek çok yönden ayrılan Duygu Odaklı Terapi, kısa sürelidir ve duyguları temel alarak davranışlarımıza yorumlar getirmeyi merkeze alır. Duygularımızın, karar alma ve kişisel tercihlerimizin temeli olduğu düşünülür ve bu yüzden tüm duyguların yorumlanarak zihinsel süreçlerde işlenmesi ve özümsenmesi gerektiğini savunur. Aksi takdirde, görmezden gelinen duygular, kişiye zarar verir. Duygu Odaklı terapide danışan, duyguyu tecrübe eden olarak terapide aktif rol alır. Online olarak da uygulanabilen yönteme, HiDoctor üzerinden ulaşılabilir.

Duygu odaklı terapi, gizlenen duyguların açığa çıkarılmasını ve bu sayede psikolojik sorunların çözülmesini amaçlar. Duyguların düzenlenmesi yöntemi ile öfke kontrolünün kazandırılması terapinin ana hedefleri arasında yer alır.
Duygular şüphesiz yaşamdaki karar ve seçimlere etki eden en önemli unsurlar arasındadır. Bireyin çocukluktan yetişkinliğe tüm yaşam sürecinde ifade edemediği ya da vaktinde hissedilemeyen çeşitli duyguların benliğe zarar verdiği bilinir. Duygu odaklı terapi yöntemiyle bu duyguların anlaşılarak yansıtılması esastır.

Her insanın belli duygusal şema çevresinde doğduğu ve yetiştiği ifade edilebilir. Bu duygusal şemaların, kişinin fiziksel anlamda duygularının etkisini yaşadığı noktada etkili olduğu bilinir. Duyguların bu ilerleyiş biçimi, fizyolojik değişimler ve düşüncenin şekillenmesi noktasında teselli unsurlarıdır.

Online Duygu Odaklı Terapi (EFT) Öncesi Nasıl Hazırlanılmalı?

Online duygu odaklı terapi tıpkı yüz yüze yapılan terapi yöntemlerinde olduğu gibi yüksek başarı oranı hedefleyen psikolojik desteklerden birisidir. Çevrimiçi yöntemle sunulan online duygu odaklı terapinin uzman psikolog tarafından bir öneri sunulmadıkça özel ön hazırlık süreci bulunmaz.

İlgilenen kişiler duygu odaklı terapinin kapsamına dair bilgi edinerek hazırlamayı tercih edebilir. Bunun dışında zaten uzman psikolog yardımıyla ve karşılıklı iletişim şeklinde bir tedavi uygulanacağı için kişi üzerinde stres ve baskı oluşturmadan rahatlıkla sürece başlamak uygun olacaktır.

Duygu Odaklı Terapi (EFT) Amaçları Nelerdir?

“Duygu odaklı terapi nedir?” sorusu cevaplanırken aynı kapsamda terapinin amaçları da değerlendirilebilir. Duygu odaklı terapide temel amaç, ruhsal ve psikolojik boyuttaki sorunların uygun duygu terapisi ile çözümüdür. Kişinin bilinçaltına ittiği ve temelini tam olarak bilmediği duyguların ön plana çıkarılarak öfke kontrolünün ve kişisel dengenin korunması amaçlanır.

Duygu odaklı terapi teknikleri, hayatımızda önemli rol oynayan duyguların anlaşılması ve kontrolü noktasında oldukça faydalıdır. Bu doğrultuda her kişinin hayatının bir sürecinde duygularını doğru yansıtamaması olasıdır ve duygu odaklı terapi, çeşitli duygudurumlarının çözümünde rol oynar.

Duygu Odaklı Terapi (EFT) Teknikleri Nelerdir?

Duygu odaklı terapi tekniklerinin temel olarak derindeki duygulara erişim hedefi vardır. Bu sayede duygusal farkındalığın artması ve duyguların doğrudan hissedilmesi amaçlanır. Ayrıca bu teknikler sırasında serbest bırakma yöntemi sıklıkla tercih edilir.

Serbest bırakma yöntemi, var olan bir duygunun kişiye verdiği zararın fark edilmesi ve onu tutma ısrarının terk edilmesidir. Duygu odaklı terapinin temel olarak varoluşçu terapi, deneyimsel terapi ve birey merkezli terapiyi ele aldığı bilinmektedir. Bu nedenle birden fazla tekniğin uygulanması ve bu sayede duyguların yeniden yapılandırılması söz konusu olur.

Duygu Odaklı Terapi (EFT) Ayırıcı Özellikleri Nelerdir?

Duygu odaklı terapi, mevcut duyguların merkezine odaklanarak ortaya çıkarılmasını ve çözümlenmesini amaçlayan farklı psikolojik terapi yaklaşımlarından biridir. Ayrıca duygu odaklı terapinin süreci diğer tedavi yöntemlerinden ayrılmasını sağlar.

Bu kapsamda kişinin duygularının anlaşılması ve empati kurulması süreçlerini kapsayan bağlanma, danışan ve terapist arasındaki bağın kurulduğu keşfetme ve duyguyu yeniden yapılandırma süreçleri ele alınır.

Terapi süresince asıl amaç öneri ya da tavsiyede bulunmak değil, danışanın duygularını ve çıkış şeklini anlamasını sağlamaktır. Bu sayede kendi hisleriyle yüzleşen ve farkındalığı artan bireyin çözümleme süreci çok daha hızlı ve kolay olacaktır.

Online Duygu Odaklı Terapi (EFT) Nasıl Yapılır?

Online duygu odaklı terapi ile ev konforunda psikolojik destek almak ve çözüme ulaşmak mümkündür. Online duygu odaklı terapinin yüz yüze yapılan uygulamadan temel farkı Çevrimiçi uygulanması ve ortam farklılığıdır.

Duygu odaklı terapi teknikleri bu yöntemde online sunulur ve alanında uzman psikolog aracılığıyla iletişim kurularak çözüm hedeflenir.

Online Duygu Odaklı Terapi (EFT) Avantajları & Faydaları Nelerdir?

Online duygu odaklı terapi sayesinde yüz yüze terapiye ulaşma konusunda zorluk yaşayan herkes kolaylıkla destek alabilir. Ayrıca bir ofiste hizmet almak yerine ev rahatlığında duygu odaklı terapiye ulaşmak isteyen kişiler Çevrimiçi hizmetin avantajlarından faydalanabilir.

Duygu odaklı terapi aracılığıyla kişilerin bilinç düzeyindeki ve bilinçaltına işleyen duygu ve duygusal tepkilerini anlamak mümkün olur. “Duygu odaklı terapi nedir?” sorusu yanıtlanırken gerek online gerekse yüz yüze yöntemlerle davranışların duygusal temellerinin anlaşılması sağlanır.

Çocuklara ve Ergenlere Duygu Odaklı Terapi (EFT) Nasıl Uygulanır?

Duygu odaklı terapi her yaş ve süreçte oldukça değerli psikolojik destek yöntemlerinden biri olarak öne çıkar. Özellikle çocuklarda ve ergenlik sürecindeki gençlerde kendini ifade etme konusunda zorluk meydana gelebilir ve bunun çözümü noktasında duygulara odaklanılarak serbest bırakma tekniği uygulanabilir.

Duygu odaklı terapi sayesinde çocukların ve gençlerin duygularını daha net ifade etmeye çalışarak ilerleyen tüm süreçlerde sağlıklı bir duygudurumu oluşturması sağlanabilir. Duygu odaklı terapi çocuk ve ergenlerde, yetişkinlerdeki gibi karşılıklı konuşma ve iletişim yoluyla gerçekleştirilir.

Hamilelere Duygu Odaklı Terapi (EFT) Nasıl Uygulanır?

Duygusal değişimler hayatın her döneminde olduğu gibi hamilelik sürecinde de devam eder. Özellikle anneliğe hazırlık döneminin değişen psikolojisi ve hormonal durumları göz önünde bulundurulduğunda kişilerin kendi duygularını anlamlandırmaları ve açığa çıkarmaları daha da önem kazanır.

Hem annenin hem de bebeğin sağlıklı gelişiminin desteklenmesi amacıyla duygu odaklı terapi yöntemi rahatlıkla tercih edilebilir. Bireyin dışarı net olarak yansıtamadığı duygularının anlaşılarak daha rahat ifade edilmesi amacıyla uygulanan duygu odaklı terapi, gebelik döneminde de bu alanda uzmanlık sahibi psikologlar tarafından uygulanır.

Yaşlılara Duygu Odaklı Terapi (EFT) Nasıl Uygulanır?

Duygusal süreçler her yaşta değişmeye ve gelişmeye devam eden, durağan olmayan unsurlardır. Bireyin davranış ve düşüncelerinin arkasında yatan duyguların net olarak anlaşılarak sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla yaşlılara duygu odaklı terapi sıklıkla uygulanan yöntemler arasında yer alır.

Duygu odaklı terapide karşılıklı iletişim ve duyguların özüne inmek esastır. Yaşlılık sürecinde bireylerin yaşam tecrübesi oldukça yüksektir ve duygularını anlamlandırma noktasında terapi ile fayda sağlayarak daha doyumlu bir yaşam elde etmek mümkündür.

Duygu odaklı terapi teknikleri farklı olmakla birlikte uygulama tercihi uzmanın kullandığı yönteme ve kişinin ihtiyaç durumuna göre değişiklik gösterir. Teknikler farklı olsa da duygu odaklı terapinin özünde karşılıklı iletişim ve empati kurma yer alır.

Online Duygu Odaklı Terapi (EFT) Sonrası Ne Yapmalıyım?

Her şeyden önce duygu odaklı terapide kişinin kendisi ile bağlantı kurmasının yolları aranır. Dolayısıyla arka plana itilen ya da zamanında yaşanılamayan duyguların açığa çıkarılarak farkına varılması ve çözümlenmesi hedeflenir.

Yüz yüze yöntemde olduğu gibi online duygu odaklı terapide de aynı amaçlar güdülmekle birlikte terapi sonrasında benzer öneriler değerlendirilebilir. Öncelikle duygu odaklı terapide temel amaç bir öneri ya da tavsiye vermek olmadığı için kişinin kendisi ile bağ kurması esastır ve sonrasında da bu yöntem sürdürülebilir.

Yaşamı büyük ölçüde etkileyen duyguların daha iyi anlaşılması ve gerekli sorunların çözümlenmesi amacıyla uygulanan duygu odaklı terapi hizmeti HiDoctor’un uzman ve başarılı psikologları tarafından sunulmaktadır. Başta duygu odaklı terapi olmak üzere tüm terapi süreçlerinde HiDoctor psikologlarından destek alabilir ve ev konforunda terapi hizmeti almanın rahatlığından faydalanabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Online Duygu Odaklı Terapi (EFT) Yasal mı?

Online duygu odaklı terapi, alanında gerekli donanım ve yetkilere sahip uzman bir psikolog tarafından uygulandığı takdirde diğer psikolojik yöntemler gibi yasaldır.

Online Duygu Odaklı Terapi (EFT) Kaç Seans Olur?

Duygu odaklı terapi teknikleri değişik yöntemler barındırdığı için kişinin ihtiyacı olan seans sayısı farklılık gösterebilir.

Online Duygu Odaklı Terapi (EFT) Zararları Nelerdir?

Bireylerin ilk etapta duygularıyla yüz yüze gelmesi biraz zorlayıcı görünebilir ancak duygusal sorunların kaynağının anlaşılması ve çözümlenmesi için duygu odaklı terapi yöntemi sıklıkla tercih edilir.

Online Duygu Odaklı Terapi (EFT) Fiyatları Hangi Kriterlere Göre Değişir?

Online duygu odaklı terapinin fiyat politikası uygulanan merkez ve hizmet veren uzmana göre değişiklik göstermekle birlikte aynı zamanda seans sayısı ve tercih edilen yöntem gibi unsurlar da fiyatlandırmada farklılık oluşmasına neden olur.

Online Duygu Odaklı Terapi (EFT) Hizmeti Sunan En İyi Online Psikoloğu Nasıl Seçerim?

Online psikolog seçiminde tıpkı yüz yüze hizmet alımında olduğu gibi uzman bilgileri değerlendirerek karar verilmelidir. Eğitim, referans ve tecrübeler dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlar arasında yer alır.

Yorum Gönder
İlgili İçerikler
Daha İyi Bir Sen için E-Bültenimize Abone Ol!