'Daha İyi Sen' için İlk Seansının %25‘i Bizden!
0 850 700 03 03
İyi Hisset

Çözüm Odaklı Terapi (ÇOT) Nedir?

Yazar: Web ve Tıbbi Yayın Kurulu
HiDoctor tarafından onaylandı
5 DK
14 Ocak 2024 tarihinde yayınlandı

11 Mart 2024 tarihinde güncellendi
Yazı Boyutu:
a
a
5 dakikalık okuma
Yazı Boyutu:
a
a

Çözüm odaklı terapi yöntemi, danışanı terapiye getiren sebeplerden ziyade, danışanın terapi ile ulaşmak istediği sonuçlara odaklanır. Tümevarımsaldır ve kısa sürelidir. Geleneksel yöntemlerden farklı olarak geçmişe değil geleceğe odaklıdır. Daha yapıcı bir bakış açısıyla ilerler. Depresyon, anksiyete, ilişki ve aile problemleri gibi pek çok bozuklukta etkisi kanıtlanmıştır. Her yaş grubunda sonuç verebilir ve online olarak da uygulanabilir. Sizler de HiDoctor üzerinden Çözüm Odaklı Terapi yaklaşımı konusunda uzman danışmanlarımızdan kolayca hizmet alabilirsiniz.

Psikolojik terapi türleri, bilimsel araştırmalar ve deneyler sonucu niteliği ispatlanmış biçimde uygulanmaktadır. Çözüm odaklı terapi tekniği de tüm terapi türlerinde olduğu gibi nitelikli psikolojik terapi süreçleri için yeterliliği kanıtlanan çalışmalardan biridir. ÇOT adı verilen bu terapi türlerinde hedeflere yönelik yapıcı çalışmalar yürütülür. Sorunların tespiti ve çözümlerin keşfi için danışanın bizzat kendini referans alması sağlanır.

Kısa süreli çözüm odaklı terapi, amaçları ve uygulama biçimleri bakımından bireylerin çeşitli sorunlarını keşfetmeye ve çözüm yollarını alternatiflerle birlikte bulmaya odaklanır. Danışanların sorunlarına karşı zamanla geliştirdiği kaçış mekanizmaları, terapi seansları ile devre dışı bırakılır. Bu sayede sorunların varlığının önce kabul edilmesi, sonra çözüm alternatiflerinin geliştirilmesi sağlanır.

Çözüm odaklı kısa terapi seanslarında danışanlar için yol gösterici bir danışman modelinden ziyade, keşiflerde eşlik eden bir danışman modeli bulunur.

Online Çözüm Odaklı Terapi Öncesi Nasıl Hazırlanılmalı?

Çözüm odaklı terapinin kurucusu olarak Steve de Shazer, Insoo Kim Berg ve birlikte çalıştıkları arkadaşları kabul edilir. Bu ekibin kurgulamaya çalıştığı teorinin ana amacı; bireylerin sorunların tespitinde değil, olumlu olguların çoğaltılmasında rol oynamasıdır. Bu sayede özellikle karamsar bakış açısının getirdiği psikolojik yük, çözüm alternatiflerinin keşfini olumsuz şekilde etkilemez. Son yıllarda tüm terapi teknikleri gibi kısa süreli çözüm odaklı terapi de online seanslar aracılığıyla uygulanmaya başlamıştır.

Online çözüm odaklı terapi öncesi danışanlar görüşme ortamının uyumunu sağlamalıdır. Teknik altyapı ihtiyaçları ve ortam izolasyonu sağlanırsa seans boyunca güçlü iletişimin desteklenmesi mümkün hale gelir.

Kısa süreli çözüm odaklı terapi öncesinde yapılacak hazırlıklardan biri de psikolojik hazırlıklardır. Bu terapi sürecinin yaşanan sorun ve çözüm yollarına uzanan bir yol olmasının bilinciyle danışanların iletişime açık, yüzleşmeye hazır ve öz güvenli olmaları sürecin başarıyla ilerlemesine katkı sağlar.

Çözüm Odaklı Terapi Amaçları Nelerdir?

Çözüm odaklı terapi etkinlikleri danışanların içinde bulunduğu sorunlu süreçlerden ziyade, gelecek hedefleri ve olumlu yargılara odaklanan bir yapıya sahiptir. Çözüm önerileri ve hedef kazanımları için danışan bizzat referans kabul edilir.

Danışmanlar için terapi sürecinde bu hedeflere veya çözümlere yönelik cesaretlendirici bir tavır söz konusudur. Asla zorlama seviyesine ulaşmayan ancak kararlı bir duruşla danışanın sorunlarına gerçekçi bir bakışla yaklaşması sağlanır. Bu sayede her danışan çözüm alternatiflerini kendi döngüsüne uygun biçimde keşfeder.

Çözüm odaklı terapi, uygulayıcı eğitimi almış uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. Özel bir çalışma alanı olarak psikolojide etkili bir kuram olan bu terapi türünde, uygulama deneyimi ve eğitim sahibi olmak oldukça önemlidir.

Kısa süreli çözüm odaklı terapi özellikleri bakımından diğer terapi süreçlerinden ayrılır. Özellikle çözüm alternatiflerinde danışanın keşifleri ve uygulamalarını olumlu çerçevede desteklemesi; yönlendirici terapi tekniklerinden en fazla ayrıldığı özelliktir.

Temel amacı danışanların olumlu olgu ve kavramlara, geçmiş ve geleceğe ait gerçekçi bir bakış açısına çözüm odaklı şekilde yaklaşmasını sağlamaktır.

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapinin Ayırıcı Özellikleri Nelerdir?

Kısa süreli çözüm odaklı terapi teknikleri diğer terapi türlerinden farklı olarak; geçmiş yerine gelecek odaklı uygulanır. Sorunların keşfinde danışanın referans alındığı ancak konuşmaların genel anlamda gelecek olumlamaları ve çözümler etrafında kurgulandığı seanslardan oluşur.

Bu yönüyle geleneksel terapi yöntemlerinin odağında yer alan travmaları keşfetme, geçmişle yüzleşme, sorunları dile getirme unsurları yerine; geleceği inşa etme, planları gerçekleştirme, sorunların üstesinden gelme alternatifleri bulabilme gibi unsurlar odak noktada yer alır.

Online Çözüm Odaklı Terapi Nasıl Yapılır?

Online terapi yöntemlerinden biri olan çözüm odaklı kısa süreli terapi; hizmet alınan platformun özel görüşme programları aracılığıyla gerçekleştirilir. Danışanların konfor alanından çıkmadan hizmet almasını sağlayan bu yöntemle, görüntülü ve sesli iletişim kuran taraflar seansları online olarak gerçekleştirir.

Online Çözüm Odaklı Terapi Avantajları & Faydaları Nelerdir?

Online terapilerin tümünde olduğu gibi online çözüm odaklı tekniklerin uygulamalarında da bazı avantajlar bulunur. Özellikle fiziki görüşmelerde yaşanan alışma süreci, ortam değişiminin verdiği stres gibi olumsuz durumlar online görüşmelerde yaşanmaz.

Belirli sebeplere bağlı olarak fiziki terapi uygulamalarına katılmayan/katılamayan danışanların; tüm profesyonel psikolojik destek uygulamalarına katılmaları online terapiler sayesinde mümkündür.

Çocuklara ve Ergenlere Çözüm Odaklı Terapi Nasıl Uygulanır?

Çocuklar ve ergenler için özellikle okul yaşamının getirdiği stresle baş etmek zaman zaman zor bir hal alır. Sınav kaygısı çözüm odaklı terapi tekniklerinin sık kullanıldığı bir sorundur.

Geleceğe yönelik planlama ve çözüm stratejilerinin terapi görüşmelerinde kurgulandığı, korkular ve kaygılara yönelik olumlu bakışın geliştirildiği bu yöntemlerle; danışanların fikir beyanında bulunması hedeflenir. Böylece kaygılarına dair daha cesaretli bir tavır sergileyebilirler. Okullarda çözüm odaklı terapi rehber öğretmenlerin yaygın kullandığı faydalı tekniklerden biridir.

Hamilelere Çözüm Odaklı Terapi Nasıl Uygulanır?

Hamilelik sürecinin getirdiği yoğun stres ve gelecek kaygısıyla ilgili psikolojik desteğe ihtiyaç duyulabilir. Bu destek sürecinde en işlevsel tekniklerden biri çözüm odaklı terapi uygulamalarıdır.

Online terapilerde de kullanılan çözüm odaklı görüşme teknikleri; hamilelik sürecinde gelişen fizyolojik, hormonal ve psikolojik sorunlara bağlı baskıyla oluşan olumsuz zamanların doğru yönetilmesine katkı sağlar.

Yaşlılara Online Çözüm Odaklı Terapi Nasıl Uygulanır?

Yaşlılar için kısa süreli çözüm odaklı terapi örnekleri genel olarak psikolojik sorunlarla ilgilidir. Süreç boyunca bağıl psikolojik hastalıkların ortaya çıkan semptomlarının azaltılması veya ortadan kaldırılması hedeflenir. Bu uygulamalar için de gelecek vizyonu ağırlıklıdır ancak sorunların çözümünde destekleyici bir bakış açısı hakimdir.

Yaşlılar için yapılan online çözüm odaklı terapilerde, yol gösterici kategorisinde yer almayan ancak eşlik edici pozisyonun ilerisine geçen bir karakterle danışmanlar danışanların sürece ortak olmasını sağlar.

Online Çözüm Odaklı Terapi Sonrası Ne Yapmalıyım?

Online terapilerin kurgulanan amacına ulaşması ve planlanan sürecin tamamlanması sonucu danışanlar için sonrasında yaşanan süreç önem taşır. Hala desteğe ihtiyaç duyduğunu hisseden veya hekim gözetiminde bu desteği bir süre daha alması uygun görülen danışanlar, yeniden online çözüm odaklı terapi sürecine başlayabilir. Tamamladıkları sürecin daha gelişkin bir kurgusuyla online terapi desteğinden faydalanmaya devam edebilirler.

Online terapi hizmeti alırken danışanlar için en önemli kriter profesyonel hizmet sunan platformları değerlendirmek olmalıdır. Çözüm odaklı terapi hizmetleri dahil olmak üzere tüm psikolojik destek süreçlerinde nitelikli ve uzman destek almanın olumsuz sonuçlara büyük bir katkısı bulunmaktadır.

HiDoctor online psikolog hizmetiyle ÇOT dahil olmak üzere sayısız terapi türünden dilediğiniz an faydalanabileceğiniz profesyonel bir platformdur. Alanda uzman psikologlar ile konfor alanınızdan ayrılmadan profesyonel destek alabilir, süreç ve uygulamaya dair aklınıza takılan her detay için danışmanlarla iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular:

Online Çözüm Odaklı Terapi yasal mı?

Online terapiler fiziki terapi uygulamaları ile aynı özelliklere sahiptir ve yasal uygulamalardır.

Online Çözüm Odaklı Terapi kaç seans olur?

Terapi seanslarının sayısına, süresine ve uygulama tekniklerine görüşmeler ve muayene sonrası uzmanlar tarafından karar verilir.

Online Çözüm Odaklı Terapi zararları nelerdir?

Online çözüm odaklı terapinin tespit edilmiş herhangi bir fiziki veya psikolojik zararı bulunmamaktadır.

Online Çözüm Odaklı Terapi fiyatları hangi kriterlere göre değişir?

Online terapi uygulamalarında hizmet alınan kurumun fiyat politikaları, uygulamanın teknik özellikleri ve süresi gibi pek çok kriter fiyat ölçütlerini doğrudan etkilemektedir.

Online Çözüm Odaklı Terapi hizmeti sunan en iyi online psikoloğu nasıl seçerim?

Profesyonel online psikolog hizmeti sunan HiDoctor sayesinde daha önce online çözüm odaklı terapi hizmeti alan kişilerin değerlendirmelerini incelemek ve en iyi psikolog hakkında değerlendirme yapmak mümkündür.

Yorum Gönder
İlgili İçerikler
Daha İyi Bir Sen için E-Bültenimize Abone Ol!