'Daha İyi Sen' için İlk Seansının %25‘i Bizden!
0 850 700 03 03
İyi Hisset

Akılcı (Düşünsel) Duygusal Davranışçı Terapi Nedir?

Yazar: Web ve Tıbbi Yayın Kurulu
HiDoctor tarafından onaylandı
5 DK
10 Ocak 2024 tarihinde yayınlandı

07 Mart 2024 tarihinde güncellendi
Yazı Boyutu:
a
a
5 dakikalık okuma
Yazı Boyutu:
a
a

Pek çoğumuz, özellikle bizim için önemli olan konularda mantıksız düşünmeye yatkın olmuşuzdur. İki gün konuşmadığımızda bir arkadaşımızın bizimle artık görüşmek istemediğini, kırk yaşlarına geldiğimizde hayatın artık sona yaklaştığını ya da bir spor dalında baştan asla iyi olamayacağımızı düşünmek gibi. Akılcı düşünsel duygusal davranışçı terapi, insanın mantıklı ve mantıksız düşünceler üretme kapasitesini referans alarak, mantıksız ve negatif olan düşünceleri değiştirmeyi odağına alır. Danışana bir farkındalık sağlar. Mantık dışı ve aşırı genellenen düşünceleri ortadan kaldırmayı hedefler. Pek çok yaş grubunda etkili olan bu yöntemi HiDoctor üzerinden tecrübe edebilirsiniz.

Akılcı duygusal davranışçı terapi bireylerin kendisine zararlı olan davranış ve düşüncelerini değiştirerek mutlu bir yaşam sürmelerini amaçlayan etkin psikoterapi yöntemlerinden biridir. Bu terapi yöntemi ilk olarak Albert Ellis aracılığı ile uygulamaya geçirilmiştir.

Akılcı duygusal davranışçı terapi; karar verme, düşünme, analiz etme ve uygulama önerileri ile bilişsel davranışçı terapileri ile benzer özellikler gösterir. Yaşanan psikolojik sıkıntı ve olayların kişinin yorumlama biçiminden kaynaklandığı felsefesi üzerine kurulu olan akılcı duygusal davranışçı terapi eğitimi aynı şekilde çok önemlidir.

Online Akılcı (Düşünsel) Duygusal Davranışçı Terapi Öncesi Nasıl Hazırlanılmalı?

Online akılcı duygusal davranışçı terapi öncesinde uzmanın yönlendirmesi söz konusu olabilir ve bir ön hazırlık süreci talep edilebilir. Eğer böyle bir talep olmadıysa kişiler nasıl bir terapi uygulamasıyla destek alacağını anlamak açısından akılcı duygusal davranışçı terapi kavramına kısaca göz atabilir.

Günümüzde çok sayıda farklı ve etkin psikoterapi türü olduğu bilinmekle birlikte her bireyin almak istediği destek ve terapi özelliği değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla online akılcı duygusal terapiye başvurmadan önce bunun hakkında kısa bir bilgi almak faydalı olabilir.

Akılcı (Düşünsel) Duygusal Davranışçı Terapi Amaçları Nelerdir?

Akılcı duygusal davranışçı terapi örnekleri gösteriyor ki pek çok farklı psikolojik sorunun çözümünde gelişim, düşünme ve analiz etme gibi kavramlar bulunmaktadır. Dolayısıyla çok farklı teknikler üzerinden ilerleyen terapi yönteminin bazı ana hatlara sahip olduğunu ve temel amaçlar doğrultusunda geliştiğini söylemek mümkündür.

Akılcı duygusal davranışçı terapi tüm insanlarda mantık ve mantık dışı bir taraf bulunduğunu iddia eder ve yaratıcılık, hatadan ders alma, düşünce analizi ile sevme gibi yapıcı özelliklere odaklanmak temel yöntemleri arasında gösterilebilir. Bu yöntemler aracılığıyla akılcı duygusal davranışçı terapi tıpkı diğer psikolojik destek süreçlerinde olduğu gibi mevcut sorunu çözümlemeyi amaçlar. Ancak bununla sınırlı kalmaz ve temelde sorunu meydana getiren eğilimleri ortadan kaldırmayı da hedefler.

Kişilerin mevcut sorunlarının bazıları sorgulanmayan inançlar, mantıksız ve dogmatik tutumlar üzerine kuruludur. Örnek olarak ayrılık yaşayan bir insanın tüm sorumluluğu kendi üzerinde değerlendirmesi ve kendi yetersizliğine odaklanması verilebilir.

Aslında hayat bütünsel olarak bir süreç içerir ve tek yönlü değerlendirme elbette sağlıklı değildir. İşte bu noktada akılcı duygusal davranışçı terapi yönteminin amaçları ön plana çıkar ve özellikle kendini suçlamak, mükemmeliyetçi olmak, zorunluluk belirten düşünce yapıları gibi gerçeği yansıtmayan düşünce biçimlerinden uzaklaşarak tatmini yüksek bir hayata yönelmek söz konusu olur.

Akılcı (Düşünsel) Duygusal Davranışçı Terapi Teknikleri Nelerdir?

Akılcı duygusal davranışçı terapi teknikleri farklı yöntemler içermek ile birlikte genelde bireylerin duygusal sorunların kaynağında kendi sorumluluklarının kabulüne dayanır. Ayrıca terapist ve danışanın iş birliği bu terapi yönteminde oldukça etkili bir şekilde gözlenir.

Terapist aracılığıyla gerçekliği bulunmayan inançların varlığı danışan tarafından incelenir ve tahrip edici olan düşünce biçiminin değiştirilmesi ile birlikte uygun olmayan davranışların da önüne geçilmesi için çeşitli teknikler uygulanır.

Yalnızca tek bir sorun için değil, yaşamın tümüne uygulanabilecek bir bakış açısı olarak değerlendirilen akılcı duygusal davranışçı terapi yöntemleri uzman terapist desteği ile pek çok fayda sağlar. “Şimdi” ve “burada” kavramına odaklanarak hareket eden bu terapi yönteminde daha önceden meydana gelmiş ve kalıplaşmış duygu ve düşüncelerin değişimine yönelik bugünkü yeteneklere ağırlık verilerek çalışmalar sürdürülür.

Akılcı (Düşünsel) Duygusal Davranışçı Terapi Ayırıcı Özellikleri Nelerdir?

Akılcı duygusal davranışçı terapi örnekleri incelendiğinde bu yöntemin geçmişe inmek ve oradaki derinlikleri inceleyerek değiştirmek olmadığı anlaşılabilir. Bugünün davranış biçimine ve çözüm üretimine odaklanan yapıya sahip olması bu terapi yöntemini farklı kılan özelliklerden birisidir.

Akılcı duygusal davranışçı terapide terapist, pek çok açıdan yönlendirici konumdadır ve danışanların terapi seanslarının ardından belli yükümlülükleri yerine getirmesi beklenir. Davranışsal ödevler aracılığıyla bireylerde meydana gelen ve rahatsızlık veren duygu ve düşüncelerin yapısının değiştirilmesi amaçlanır. Tüm bu özellikleri ile akılcı duygusal davranışçı terapi diğer yöntemlerden ayrılır.

Online Akılcı (Düşünsel) Duygusal Davranışçı Terapi Nasıl Yapılır?

Online hizmet veren terapistin akılcı duygusal davranışçı terapi eğitimi almış olması ve gerekli yetkinlikleri taşıması önemlidir. Buna bağlı olarak uzmanın yönlendirmesi eşliğinde tıpkı yüz yüze yapılan görüşmelerde sunulduğu gibi belirli teknikler aracılığı ile psikolojik destek süreci başlatılır.

Akılcı duygusal davranışçı terapi genel olarak karşılıklı iletişime dayalı ve ödevlerle desteklenen bir çözüm biçimi olarak tanımlanabilir. Kaygı bozuklukları, depresyon ve kişilik bozukluğu ve daha birçok psikolojik kaynaklı sorunda rahat iletişimi nedeniyle öncelik verilen online akılcı duygusal davranışçı terapiye başvurmak mümkündür.

Online Akılcı (Düşünsel) Duygusal Davranışçı Terapi Avantajları & Faydaları Nelerdir?

Çevrimiçi olarak sunulan akılcı duygusal davranışçı terapi yöntemlerinin çok sayıda faydası bulunur. İlk olarak istenilen her yerden kolaylıkla ulaşılması ve belli bir yere bağlı kalmaksızın özgürce hareket olanağı sağlaması sayılabilir.

Evden çıkma zorluğu bulunan kişilerde, engellilerde ya da çok yaşlı bireylerde de rahatlıkla uygulama imkânı sunması nedeniyle online duygusal davranışçı terapi tercih edilir. Yüz yüze yapılan terapi yönteminden çok farklı olmaması ve aynı teknikleri uygulaması online terapinin avantajlı bir diğer özelliğidir.

Çocuklara ve Ergenlere Akılcı (Düşünsel) Duygusal Davranışçı Terapi Nasıl Uygulanır?

Özellikle uzman terapist yönlendirmesinin yoğun olarak gözlendiği akılcı duygusal davranışçı terapi yönteminde çocuklar ve ergenlerle çalışmak mümkündür. Terapi kapsamında uygulanan yöntemlerin temel olarak benzerlik göstermesi ile birlikte çocuklarda ve ergenlerde özel olarak yaşanan sorunlara eğilmek ve yaş grubuna uygun bir açıklama dili geliştirmek gerekli olabilir. Uzman terapist tüm bu özellikleri göz önünde bulundurarak yardım sunmayı hedefler.

Hamilelere Akılcı (Düşünsel) Duygusal Davranışçı Terapi Nasıl Uygulanır?

Akılcı duygusal davranışçı terapi eğitimi almış uzman bir kişinin desteği ile aynı zamanda hamilelik süreci için daha önce akılcı duygusal davranışçı terapi desteği sunmuş bir terapistin etkin yardımından söz etmek mümkündür.

Hamilelik süreci manevi açıdan yani fiziksel ve ruhsal açıdan zor geçen bir süreç olabilir. Herkeste farklı seyretmekle birlikte bedende gerçekleşen hormonal değişimler ve anneliğe hazırlık sürecinin zorluğu bu terapi yöntemiyle hafifletilebilir. Hamilelik terapisi alanında çalışmış bir uzmanın desteğini almak uygun bir tercih olacaktır.

Yaşlılara Akılcı (Düşünsel) Duygusal Davranışçı Terapi Nasıl Uygulanır?

Yaşamın her döneminde ruhsal sağlığı korumak için psikolojik destek almak oldukça faydalıdır. Dolayısıyla yaşlılıkta akılcı duygusal davranışçı terapi desteğine başvurarak daha mutlu ve tatmini yüksek bir hayata yönelmek mümkündür.

İnsanlar zaman zaman doğal olarak bir uzman desteğine ihtiyaç duyabilir ve karşılıklı iletişimle sorunlarına çözüm bulabilir. Diğer yaş gruplarında uygulanan akılcı duygusal davranışçı terapi tekniklerinde olduğu gibi yaşlı bireylerde de bu dönemin kişisel sorunlarına odaklı bir terapi süreci başlatılır.

Online Akılcı (Düşünsel) Duygusal Davranışçı Terapi Sonrası Ne Yapmalıyım?

Online sunulan akılcı duygusal davranışçı terapi örnekleri üzerinden inceleme yapıldığında yüz yüze yöntemlerle oldukça benzerlik gösterdiği ifade edilebilir. Temel olarak aynı sistemin uygulanması ile birlikte sadece hizmet verilen ve alınan mekân değişkenlik gösterir.

Çevrimiçi olarak sunulan akılcı duygusal davranışçı terapi desteğini yaşamın tümüne yaymak için teknikleri içselleştirmek ve hayata geçirmek önemlidir. Genellikle seanslar sonrasında uzman tarafından ödevler verilir ve bu konuda destek sağlanmış olur.

HiDoctor uzmanlığı ve yetkinliği ile alanında profesyonel şekilde çalışan online psikologlarımızdan destek alabilir; akılcı duygusal davranışçı terapi yöntemlerine dair merak ettiğiniz tüm bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Özellikle online sunulan hizmetler vasıtasıyla istediğiniz yetkinliğe sahip psikolog ile doğrudan iletişime geçmek ve terapi sürecini hemen başlatabilirsiniz.

Yorum Gönder
İlgili İçerikler
Daha İyi Bir Sen için E-Bültenimize Abone Ol!