Terapi müziği hangi hastalıklarda kullanılır?

terapi-muzigi-hangi-hastaliklarin-tedavisinde-kullanilir-min

Terapi müziği hangi hastalıklarda kullanılır?

Müziğin hastalıkla mücadeleye olan olumlu etkisi eski Yunan kültüründen günümüze kadar süregelen bir kültür ve yöntemdir. Pozitif bilimler alanında yapılan çalışmalar da müziğin çeşitli hastalıklar üzerindeki faydalı etkilerini ortaya koymuştur. Bilhassa dinlendirici makam müzikleri ile terapi uygulamaları için geliştirilen özel terapi müzikleri; tedavi sürecinde hastalık belirtilerinin hafiflemesine ve iyileşme sürecine katkı sunar.


Müzik eşliğinde uygulanan terapi türlerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

• Müzik Terapi (pasif)
• Müzik Terapi (yaratıcı – üretici)
• Uyku Terapi
• Psikoloji Terapi
• Nefes Terapi
• Bilinçaltı Terapi

Pek çok hastalık için çeşitli tedavilerde tamamlayıcı yöntem olarak kullanılan müziğin en sık tercih edildiği tıbbi bölümler arasında; psikoloji, nöroloji, psikiyatri, onkoloji ve kardiyoloji gibi klinik çalışma alanları yer alır.

Pozitif bilimlerle geliştirilen tedavi süreçlerine tamamlayıcı öge olarak eşlik eden müziklerin çeşitli hastalıklar için farklı kategorilerde olumlu etkileri mevcuttur. Dolayısıyla pek çok hastalık tedavisinde terapi müziği yöntemi kullanılır.

Kalp, kanser, psikolojik hastalıklar, çeşitli mental patolojiler gibi vakalarda bilhassa uzun sürece dayanan tedaviler için terapi müziği desteğine sıkça başvurulmaktadır.

Müzik Terapi Nedir?

Müzik terapi; insanların fizyolojik ve psikolojik açıdan gereksinimlerini karşılamak adına müziği ve bağıl aktivitelerini kullanmayı amaçlayan, bu alanda çalışmalar yürüten ve uygulayan uzmanlık alanıdır.

Müziğin bireyler üzerindeki etkileri, tedavi süreçlerindeki katkıları, sosyal – bireysel yaşam adına sunduğu farklı yansımaları araştırmak müzik terapi alanının konusudur. Devamında edinilen bilgiler ışığında müziğin bu alanlara entegrasyonu ve uygun müzik kullanımına yönelik yönlendirme yine bu uzmanlık alanı ile sağlanır.

Müzik terapi yöntemi; özellikle hastalıkların tedavi süreçlerinde destekleyici bir unsur olarak tercih edilir. Belirli bir döneme yayılan, iyileşme sürecinde yoğun tedaviler ve çabalar gerektiren hastalıkların rahatlatıcı bir araçla hafifletilmesi, müzik sayesinde mümkün hale gelir. Bu yöntem için üretilen özel müzikler ve odak frekans çalışmaları olmakla birlikte mevcut makam ve üretimler arasında da hastalık süreçlerinde kullanımı yaygın eserler bulunur.

Müzik Terapi Çeşitleri Nelerdir?

Terapi müzikleri kullanılarak yapılan özel müzik terapilerinde iki ana yöntem kullanılır. İlki müziğin pasif olarak kullanıldığı yani dinletme yoluyla terapinin yürütüldüğü uygulamalardır. İkinci terapi türü; “yaratıcı (aktif)” terapi olarak da adlandırılan ve müzik aletlerinin kullanımıyla veya şarkı söyleme gibi faaliyetlerle uygulanan terapi çeşididir.

Müzik terapi uygulamalarında kullanılan iki yöntemin de kullanılış amaçları, sıklıkları ve teknikleri alanında uzman terapistler tarafından belirli bir plan dahilinde belirlenir. Bu plana uygun destekleyici programlar sayesinde pek çok hastalığın tedavi süreci için müzik, iyileştirici yönünden faydalanılarak profesyonel şekilde kullanılır.

Müzik Terapi Seansları Nasıl Olur?

Müzik terapi seansları çeşitli hastalıkların tedavi süreçleri için etkin destekleyici yöntemlerden biridir. Bu seansların planlama ve yönetimi tedavi süreciyle uyumlu olacak şekilde uzman müzik terapistleri tarafından gerçekleştirilir.

Müzik terapi seanslarında iki ana yöntem mevcuttur. İlk yöntem pasif (dinleme) yöntemidir. Pasif yöntemde hastalara, tedavi gördükleri hastalıklara bağlı olarak uyumlu veya özel üretilmiş terapi müzikleri dinletilir. İkinci yöntemde aktif katılım tekniği kullanılır ve hastalar seanslarda kendi müziklerini üretirler. Enstrüman çalımı ve şarkı söyleme gibi faaliyetlerle bireylerin bilişsel ve motor faaliyetleri desteklenir.

Psikoloji Terapi Müzikleri

Sayısız hastalığın tedavi sürecinde pozitif etkisiyle fark yaratan müzik terapi yöntemi için özel nitelikte müzik üretilir. Bu eserler tını ve tonlarından makamlarına değin beynin farklı fonksiyonlarında uyarıcı görevi görürler.

Spotify uygulaması üzerinden psikoloji terapi müzikleri için listeleme yapmak mümkündür. Burada yer alan parçalar çeşitli psikolojik hastalıkların tedavi sürecinde olumlu etkiler yaratan müzik terapi seanslarında kullanılır.

Psikoloji terapi müzikleri Spotify listesinden “pozitif düşünce, odaklanma, meditasyon, uyku öncesi sakinleştirici etki” adındaki özel nitelikli müziklere erişmek mümkündür. Bu müzikler ve benzeri eserler bilhassa psikolojik rahatsızlıkların klinik ve terapi süreçlerinde sıklıkla tercih edilir.

Rahatlatıcı etkisi ve özel melodisiyle beynin farklı bölgelerinde çeşitli uyarılar sağlayan bu müzikler; psikolojik gerginliği azaltır, hafifleme hissiyatını artırarak olumlu düşünceleri besler.

Uyku Terapi Müzikleri

Uyku düzenindeki bozulmalar insanların yaşamını pek çok açıdan negatif etkiler. Birçok psikolojik rahatsızlığın belirtisi olarak ortaya çıkan uykusuzluk, bedensel ve zihinsel faaliyetlerin yavaşlamasına ve işlevsizleşmesine yol açar.

Müzik terapi seansları uykusuzluk çeken insanların özel müzikler aracılığıyla rahatlamasını ve nitelikli bir uyku düzenine geçmesini destekleyen seanslardır. Bu seanslarda kullanılan özel müziklere ve çeşitli rahatlatıcı melodilere Spotify üzerinden erişilebilir.

Uyku terapi müziklerinden oluşan örnek 3 Spotify listesi;

Uykudan önce meditasyon için terapi müzikleri
Derin uyku için terapi müzikleri
Uyku hipnozu için terapi müzikleri

Uyku terapi müzikleri arasında “Rahatlatıcı Nehir, Derin Uyku İçin Rüzgâr Sesleri, Uykusuzluk Tedavisi, Uykusuzluk İçin Müzik” gibi nitelikli parçalar yer alır. Bu özel melodiler uykusuzluk çeken kişilerin uyku öncesinde ihtiyaç duydukları rahatlamayı ve dinginliği sağlamaya yardımcı olur ve derin bir uyku için zemin hazırlar. Uyumadan önce bu parçaları dinleyen kişiler zihinlerini boşalmış ve rahatlamış hissederek kolaylıkla uykuya dalabilir.

Nefes Terapi Müzikleri

Nefes terapileri yalnızca hastalıkların tedavi süreçlerinde değil; normal yaşam düzeninde de uzmanlar tarafından önerilen nitelikli ve rahatlatıcı uygulamalardır. Nefes dengesinin sağlanması, oksijen miktarının artırılması ve belirli bir ritimde nefes alarak kontrol kurma becerisi hem ruh hem de beden sağlığı açısından faydalıdır. Bu uygulamalarda eşlik müzikleri de özel üretim kategorisinde yer alan müziklerdir.

Nefes terapi uygulamaları için özel hazırlanmış parçalar olmakla birlikte pek çok uygun özellikteki eser bu terapilerde kullanılır. Nefes terapi müzikleri Spotify listesi üzerinden terapi uygulamalarınıza eşlik edecek aynı zamanda da meditasyon yapmanızı sağlayacak parçalara ulaşabilirsiniz.

Özel notalara sahip dinginlik veren müzik alternatifleriyle nefes terapileriniz sırasında size uygun frekansı yakalayabilirsiniz. Bu özel frekanslar sayesinde beyin dalgalarınızın düzene girmesi ve nefes terapilerinden alacağınız verimin artması sağlanır.

Müzik terapi uygulamaları arasında en etkin türlerden biri olan nefes terapiler pek çok hastalığın tedavi sürecinde destekleyici tekniklerden biri olarak sıklıkla tercih edilir.

Bilinçaltı Terapi Müzikleri

Bilinçaltı insan zihninin en girift ve gizemli alanlarından biridir. Bilinçli olarak geliştirildiği düşünülen pek çok alışkanlıktan, farkında olmadan yapılan birtakım hareket ve düşünce eğilimlerine değin sayısız aktivite bilinçaltı yönlendirmesiyle ortaya çıkar.

Yönetimi ve kontrol altına alınması bireysel müdahalelerle mümkün olmayan bu zihin alanında zaman zaman çeşitli nedenlerle birtakım kırılmalar yaşanabilir. Bu kırılmalar genellikle psikolojik rahatsızlıkların da ya tetikleyicisi ya da kaynağı konumundadır. Bu sebeple özellikle psikolojik tedavilerde bilinçaltı terapi uygulamaları yaygın olarak kullanılan bir tekniktir.

Bilinçaltı terapi müzikleri zihnin rahatlatıcı frekanslarla buluşmasını sağlayan özel müziklerdir. Bu frekanslar sayesinde bilinçaltında yoğunlaşan düşüncelerin veya sıkışmışlıkların açığa çıkarılarak kontrol edilmesine katkı sunulur.

Bilinçaltı terapilerinde özel müzikler yardımcı ögeler olarak kullanılır. Bilinçaltı terapi müzikleri Spotify listesi ile terapi müziklerinin en nitelikli örneklerine erişebilir ve bu özel müziklerin rahatlatıcı etkisinden faydalanabilirsiniz.

Pek çok terapi yöntemi ve seans bilhassa psikolojik danışma faaliyetlerinin ve psikolojik tedavilerin bir parçasıdır. Müzik, nefes, bilinçaltı veya uyku terapi uygulamaları da bu parçalar arasında yer alır. Uzman psikologların yönlendirmeleri ve özel teknik uygulamaları ile ihtiyaç duyulan alanlarda terapiler ile rahatlatıcı etki yaşamanız sağlanır.

Depresyon, duygudurum bozuklukları ve motivasyon düşüklüğü yaşadığınız her dönemi uzman desteğiyle sağlıklı bir şekilde aşabilirsiniz. HiDoctor online psikolog hizmeti; tüm psikolojik danışmanlık hizmetlerinden online olarak rahatça faydalanmanız adına hizmete sunulmuştur. Alanında uzman psikologlar sayesinde kendinize en uygun terapi müziklerini öğrenebilir ve seanslarınızı müzik terapileri ile destekleyebilirsiniz. HiDoctor online psikolog hizmeti ile tüm terapi ve seanslara online olarak katılabilir, çevrimiçi psikologlar ile dilediğiniz zaman görüşme talebi oluşturabilirsiniz.

[do_widget id=custom_html-3]
Yorum yok

Yorum Gönder