Temas Bağımlılığı Nedir? Temas Bağımlılığı Nasıl Geçer?

temas-bagimliligi-nedir-temas-bagimliligi-nasil-gecer

Temas Bağımlılığı Nedir? Temas Bağımlılığı Nasıl Geçer?

Son zamanlarda sıkça duyduğumuz temas bağımlılığı, pek çok bireyin temas etmekten hoşlanması olarak yorumlanıyor. İnsan olarak her birimiz bir bağ ve temasa ihtiyaç duyuyoruz. Yani temas etmek, aslında bir ihtiyaçtır. COVID – 19 ile temastan kaçınmamız, sürekli belli bir sosyal mesafede kalmak, temas konusundaki dengelerimizi doğal olarak bozdu. Bunun sonucunda temasın bir takıntı haline gelmesi de şaşırtıcı bir sonuç değil. Temas bağımlılığı, belli bir seviyeye kadar normal olabilse de bazı durumlarda bazı bireyler temas etme konusunda aşırı ve dayanılmaz bir istek duyar. Kendilerini bu şekilde güvende hissederler ve temas olmadığında problemler yaşayabilirler. Pek çok sebebe bağlı olabilen bu durum, kimi zaman sosyal problemleri de beraberinde getirir. Hayatınızın olumsuz yönde etkilenmemesi için bu problemle yüzleşiyorsanız bir an önce bir profesyonelle görüşmeniz gerekebilir. Temelde kompülsif bir davranış haline gelen temas etme durumu, obsesif düşüncelerin bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Bilişsel davranışçı terapi ile obsesif düşünceler incelenir ve buna bağlı davranış ortadan kalkar. Siz de HiDoctor üzerinden psikologlarımızla iletişim kurarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.


Temas bağımlılığı, belli bir aşamaya kadar sevgi göstergesi olarak ifade edilmek ile birlikte aşırı hal aldığında hastalık boyutunda değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Temas bağımlılığı esasen yanında bulunan kişilerle temas kurmadan duramayan kişilerin yaşadığı bir rahatsızlıktır. 

Bu rahatsızlık genellikle ikili ilişkilerde dile getirilse de bir temas bağımlısı çevresindeki pek çok kişiye karşı temas davranışı gösterebilir. Dolayısıyla insanın yaşamını olumsuz etkileme riski yüksek olan bağımlılık türlerinden biridir.

Temas Bağımlılığı Çeşitleri Nelerdir?

Temas bağımlılığı çeşitleri tedavi noktasında tek bir başlık altında incelemek ile birlikte genellikle bir kişiye ya da nesneye dokunma ve takıntılı şekilde temas kurma halini tarif eder. Bu nedenle kişinin çevresindekilere yönelik temas bağımlılığı oluşabileceği gibi örneğin vitrinde görülen bir kıyafete dokunma isteği gibi nesnelere yönelik bağımlılığın oluşması da olasıdır.

Temas Bağımlılığı Nasıl Başlar?

Temas bağımlılığının başlangıcı doğru değerlendirilmeli ve bir uzman tarafından tespit edilmelidir. Genelde sevgiliye duyulan aşırı bağlılık gibi kavramları tanımlamak için kullanılan temas bağımlılığı aslında bu tanımların ötesinde ciddi ve önü alınamaz bir takıntı halidir. Temas bağımlılığının sebebi kişiden kişiye değişen psikolojik kaynaklara bağlı olabilir. Dolayısıyla bu sorunu yaşayan kişilerin uzman desteği alması oldukça önemlidir. 

Temas Bağımlılığı Nasıl Anlaşılır?

Temas bağımlılığının anlaşılması kişinin rahatsızlığının farkında olması ve bu durumun çevre tarafından da bilinmesi açısından dikkate değerdir. Temas bağımlılığı istemsiz şekilde bir nesneye ya da kişiye dokunma takıntısının oluşmasına neden olur. Bu nedenle kişi endişeli bir şekilde dokunma davranışı içinde olabilir ve bu eğilimin tekrar etmesi temas bağımlılığının anlaşılmasına dair önemli bir ipucudur. 

Temas bağımlılığı kişiden kişiye farklı şekilde gözlenebilir. Bağımlılığın bulunduğu bazı insanlarda fiziksel şekilde belli bölgelere dokunma hali ortaya çıkar. Örnek olarak devamlı sırta dokunma isteği gibi.

Temas Bağımlılığı Belirtileri Nelerdir?

Temas bağımlılığı belirtileri rahatsızlığın boyutuna ve kişinin karakter özelliklerine bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte genel olarak temas bağımlılığı belirtileri şunlardır;

  • Depresyon hali
  • Memnuniyetsizlik
  • Uyku sorunları
  • Devamlı yorgunluk
  • Endişe ve stres
  • Benlik saygısında düşüş
  • Sıkıntılı ve tekrarlayan dokunma davranışı

Temas Bağımlılığı Olan Birine Nasıl Davranılmalı?

Temas bağımlılığı olan birine nasıl davranıldığı oldukça önemlidir. Çevredeki kişilerin bireydeki rahatsızlığın farkında olması ve mümkünse uzman desteğine yönlendirmesi faydalı olacaktır. Ayrıca bu durumun bir bağımlılık olduğunun ve kişinin iradesi dışında takıntı boyutunda meydana geldiğinin farkında olmak gerekir. 

Temas bağımlılığı olan birine yaklaşırken yaşadığı sürecin rahatsızlık olduğunun farkına varılmalı ve uygun şekilde açıklama yapılmalıdır. Bu konuda en iyi desteği ve çözüm önerisini uzman bir terapistin sunması daha doğru olacaktır.

Online Temas Bağımlılığı Tedavisi Öncesi Nasıl Hazırlanılmalı?

Genellikle seks bağımlılığı gibi konularla karıştırılabilen ancak farklı bir bağımlılık çeşidi olan temas bağımlılığının tedavisi online kanallar üzerinden sunulabilir. 

Online temas bağımlılığı tedavisi öncesinde bu alanda çalışmış deneyimli ve başarılı bir uzmanla iletişim kurmak yararlı olacaktır. Ayrıca kişinin mevcut sorunun bir rahatsızlık olduğunu anlaması ve kendine yönelik hoşgörülü davranması da önemlidir.

Online Temas Bağımlılığı Tedavisi Amaçları Nelerdir?

Online temas bağımlılığı tedavisi her şeyden önce bireyin mevcut rahatsızlığından kalıcı olarak kurtulmasını ve yaşamına daha kaliteli bir şekilde devam etmesini amaçlar. 

Tıpkı yüz yüze yapılan temas bağımlılığı tedavilerinde olduğu gibi online temas bağımlılığı tedavisinde de farklı tekniklerin kullanılması söz konusudur. Öncelikle temas bağımlılığının oluşmasının altındaki temel neden terapiler aracılığıyla anlaşılmaya çalışılır ve sorunun çözümü ile birlikte dokunma takıntısının da ortadan kalkması hedeflenir. Bu sayede kişi istemsiz ve irade dışı şekilde dokunma davranışı sergilemeye devam etmez.

Temas Bağımlılığı Tedavisi Teknikleri Nelerdir?

Temas bağımlılığı psikolojik kaynaklı ve kişiye göre farklı temelleri olabilen bir rahatsızlıktır. Diğer psikolojik rahatsızlıklarda olduğu gibi burada da terapistle süreci gözlemlemek ve çözümlemek mümkündür. 

Temas bağımlılığı tedavisinde uygulanan teknikler farklı terapi yöntemlerini içerir. Terapilerle bireyin bağımlılığının temelindeki altyapı anlaşılır ve sonuçlandırılır. Terapi yöntemlerinin başında gelen bilişsel davranışçı terapi desteği temas bağımlılığı açısından dikkate değer bir tekniktir.

Temas Bağımlılığı Tedavisi Ayırıcı Özellikleri Nelerdir?

Temas bağımlılığı tedavisine dair çok sayıda ayırıcı özellikten söz edilebilir. Öncelikle tedavinin sonuçlanması ile kişinin günlük ve sosyal yaşantısını sekteye uğratan düşünce ve davranış bozukluklarının çözümlenmesi söz konusu olur. Bu sayede daha konforlu ve kaliteli bir yaşam sürdürülmesi hedeflenir. 

Temas bağımlılığı hem psikolojik hem fiziksel belirtilere sahip bir rahatsızlık olduğu için buna uygun tedavi yöntemleri geliştirilir. Sorunun psikolojik kaynağının çözüme kavuşturulması ile fiziksel dışa vurumların da ortadan kalkması beklenir.

Ergenlerde Temas Bağımlılığı Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Ergenlerde temas bağımlılığı, genç bireylerin yaşadığı ruhsal sıkıntıların bir yansıması olarak ortaya çıkabilir. Bağımlılık davranışları genelde farklı psikolojik bir alt kaynağa sahiptir ve bağımlılık daha ilk seviyedeyken çözümlenirse çok daha başarılı olacaktır. Bu nedenle ergenlik çağında gözlenen temas bağımlılığı için hem gencin sağlıklı bir psikolojiye sahip olması hem de bağımlılığın kısa süre içerisinde çözümlenmesi amacıyla mutlaka bir uzman desteğine başvurulmalıdır.

Yetişkinlerde Temas Bağımlılığı Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Yetişkinlerde temas bağımlılığı tıpkı diğer yaş aralıklarında olduğu gibi etkin şekilde tedavi edildiğinde tamamen çözüme kavuşturulabilecek bir rahatsızlıktır. Özellikle yetişkinlik döneminde takıntılı dokunma davranışına sebep olan temas bağımlılığının bireyi sosyal yaşamı içinde olumsuz etkilemesi söz konusu olabilir. Bu durum kişide çeşitli korkuların oluşmasına ve öz benlik saygısının düşmesine sebep olur. Kişinin kendine güvenli ve sağlıklı bir sosyal süreç içinde yer alması amacıyla tedavinin belirlenen tekniklerle uygulanması önemlidir.

Hamilelikte Temas Bağımlılığı Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Hamilelerde temas bağımlılığı, daha önce yaşanan bir rahatsızlığın devam etmesi ve artış göstermesi ile oluşabileceği gibi bu süreçte psikolojik baskıya bağlı olarak da gelişebilir. Hamilelikte anne adayının fiziksel, ruhsal ve psikolojik değişimlerle birlikte zor bir süreç geçirmesi söz konusu olur ve bu durum çeşitli bağımlılıkları tetikleyebilir. 

Hamilelik döneminde meydana gelen temas bağımlılığının da uygun tedavi yöntemleriyle çözüme kavuşturulması elbette mümkündür. Bu süreçte anne adayının kendine baskı yapmaması ve tedavinin olumlu sonuçlanacağına inanması önemlidir.

Temas Bağımlılığı Tedavisi Avantajları & Faydaları Nelerdir?

Temas bağımlılığı tedavisinin avantajlarının başında kişinin bağımlılığından kurtularak daha sağlıklı bir yaşama kavuşması gelir. Bu sayede gerek psikolojik gerekse fiziksel belirtilerden kurtulan birey, hayatına çok daha konforlu ve rahat bir şekilde devam edebilir. 

Çeşitli bağımlılıklarda gözlenen suçluluk ve savunma gibi davranış özellikleri de rahatsızlığın tedavi edilmediği durumda kişiyi yoran bir boyuta ulaşabilir. Dolayısıyla tedavinin hızlı, etkin ve başarılı şekilde sürdürülmesi bireyin sosyal açından içe kapanmasına sebep olan temas bağımlılığının önüne geçmesine yardımcı olur.

Temas Bağımlılığı Nasıl Yenilir?

Bağımlılıklar psikolojik kaynaklı rahatsızlıklardır ve genellikle belli bir alt kaynağa sahiptir. Başta temas bağımlılığı olmak üzere; mastürbasyon bağımlılığı ve pornografi bağımlılığı gibi çok sayıda farklı bağımlılık türü bulunur ve hepsi farklı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkar. Uzman desteğiyle kişinin yaşadığı sorunun açığa çıkarılması ve anlaşılmasıyla bağımlılıkların çözülmesi için büyük bir adım atılmış olur. 

Genel olarak bağımlılıklarla ilgili çözüm üretme noktasında bireyin tek başına başarılı olması zorlayıcıdır ve uzman terapist desteğine başvurmak fayda sağlar. Temas bağımlılığını yenmek için durumun bir rahatsızlık olduğunun kabul edilmesi ve zaman içinde terapilerle çözüme kavuşturulacağının bilinmesi gerekir.

Online Temas Bağımlılığı Tedavisi Sonrası Ne Yapmalıyım?

Online temas bağımlılığı tedavisinin ardından kişinin rahatsızlık ve belirtilerinden kurtulmuş olması beklenir. Tedavi sonrasında uzman önerilerinin günlük yaşama aktarılması ve belirtilerin ortaya çıkması halinde uygulanması yarar sağlayacaktır. Ayrıca kalıcı olması hedeflenen tedavi sürecinin ardından rahatsızlığın tekrarlaması halinde uzmanla tekrar iletişime geçmek, belirtilerin kısa süre içinde çözümlenmesi adına önemlidir. 

Bağımlılıklar kişinin irade gücünü sınırlandıran rahatsızlıklar olduğu için bu aşamada belli teknikleri uygulayan uzman desteğine başvurmakta fayda vardır. HiDoctor alanında uzman psikologları aracılığıyla temas bağımlılığı çözümüne dair online psikolog hizmeti almanızı sağlar. Psikologların deneyimlerini ve uzmanlık alanlarını inceleyerek seçim yapabilir, online terapilere evinizin konforunda ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Temas Bağımlılığı Tedavisi Yasal mı?

Temas bağımlılığı psikolojik bir rahatsızlık türüdür ve uzman tarafından uygulandığında yasal bir tedavi süreci içerir.

Temas Bağımlılığı Tedavisi İçin Nereye Başvurulur?

Temas bağımlılığı tedavisi için uzman psikolog ve psikiyatr desteğine başvurmak gerekir.

Temas Bağımlılığı Tedavisi Kaç Seans Olur?

Temas bağımlılığı tedavisi seans sayısı; kişinin rahatsızlığının boyutuna ve ihtiyaç duyduğu tedavi yöntemine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Temas Bağımlılığı Tedavisi Fiyatları Hangi Kriterlere Göre Değişir?

Temas bağımlılığı tedavisi fiyat aralığı; tedavi yöntemi ve terapinin seans sayısı gibi farklı etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir.

Temas Bağımlılığı Tedavisi Hizmeti Sunan En İyi Online Psikoloğu Nasıl Seçerim?

Temas bağımlılığı tedavisi hizmeti sunan en iyi online psikolog seçilirken özellikle uzmanın bağımlılıklar ile ilgili çalışmış olması ve referansları göz önünde bulundurulabilir.

[do_widget id=custom_html-3]
Yorum yok

Yorum Gönder