GÜNÜN EN POPÜLER BLOG YAZILARI:

Pornografi Bağımlılığı Nedir? Nasıl Geçer?

pornografi-bagimliligi-nedir-pornografi-bagimliligi-nasil-gecer

Pornografi Bağımlılığı Nedir? Nasıl Geçer?

Pek çok insan, hayatının belli bir döneminde farklı sebepler ve motivasyonlarla pornografi ile tanışır. Kimi hayatı boyunca ilgilenmezken, kimisi bu konuyu hayatında derinleştirebilir ve hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getirir. Bir başkası ise sadece ara ara pornografi ile ilgilenebilir. Bu durum tamamen kişisel seçimlerle alakalıdır. Fakat yapılan araştırmalar gösteriyor ki, pornografi, tıpkı alkol veya madde bağımlılığı gibi bazı bireylerde var olabiliyor. Bununla birlikte bunun bir bağımlılık mı yoksa kompülsif bir davranış mı olduğu da ayırt edilmeli. Kompülsif davranışlar, genellikle bir davranışın rasyonel olmamasına karşın tekrar tekrar yapılması anlamına gelir. Bununla birlikte stresinizi düşürmenizi sağlar. Ancak bağımlılık, söz konusu davranışın negatif sonuçlarının olmasına rağmen yapılmasının engellenememesi durumu vardır. Her ikisinin ortak noktası ise  kontrol kaybıdır. Eğer bu durumla başa çıkmak zorlaşmaya başladıysa ve hayatınızın büyük bir kısmını pornografi kaplıyor ve siz bunu kontrol edemiyorsanız, bir uzmanla görüşme vaktiniz gelmiş demektir. Uzmanlarımız sizlere bu konuyu tekrardan kontrol edebilmenizi sağlayabilir ve normal ve sağlıklı olan düzeninize dönebilirsiniz.


Pornografi bağımlılığı, dopamin salgılanmasına neden olan bağımlılık unsurlarına ulaşma çabasını ve pornografiye duyulan aşırı bağlanmayı tarif eder. Porno bağımlılığı, kişinin duygusal sağlığını ciddi anlamda olumsuz etkileyebileceği gibi yakın ilişkilerde sorun yaşanmasına neden olabilir. Tedavisi mümkün olan pornografi bağımlılığının çözümü için bir uzman desteğine başvurmak oldukça önemlidir.

Pornografi Bağımlılığı Çeşitleri Nelerdir?

Pornografi bağımlılığı çeşitleri; porno izleme neticesinde gelişen tüm bağımlılık türlerini ifade eder ve genelde tek başlık altında değerlendirilerek tedavi başlatılır. Cinsel video bağımlılığı, tedavi edilmesi gereken ve tedavi edilmediğinde kişisel yaşam kalitesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen bir psikolojik rahatsızlıktır. 

Pornografi bağımlılığının utanma ve suçluluk duygusu gibi nedenlerden ötürü geç tanı ve geç tedavi ihtimali oldukça yüksektir. Dolayısıyla kişi kendinde bu sorunu tespit ettiğinde vakit kaybetmeden bu alanda çalışan bir cinsel terapiste başvurmalıdır. 

Pornografi Bağımlılığı Nasıl Başlar?

Pornografi bağımlılığı; temas bağımlılığı ve seks bağımlılığı gibi türlerle ilişkili olsa da tedavi süreçleri ve teşhis açısından farklılık gösterir. Bu nedenle bağımlılığın başlangıcının ve net tanısının anlaşılması önemlidir. Pornografiye dair bağımlılığın gelişmesi genelde bu temaya sahip içeriklere maruz kalma ve aşırı ilgi gösterme neticesinde gelişir. 

hidoctor-online-psikolog-terapi-randevu-al-min

Pornografi Bağımlılığı Nasıl Anlaşılır?

Pornografi bağımlılığı ile ilgili tespit; genelde bireyin günlük yaşamına yansıyan sorunlar neticesinde anlaşılabilir. Kişinin devamlı olarak telefon ya da televizyona yönelmesi, devamlı yalnız kalmayı tercih etmesi ve sağlıksız cinsel davranışlar sergilemesi gibi ayrıntılar bağımlılığın anlaşılması açısından ayırt edicidir. 

Pornografi Bağımlılığı Belirtileri Nelerdir?

Pornografi bağımlılığı belirtileri kişiden kişiye değişmekle beraber bazı semptomlarla kendini gösterir:

  • Pornografik görüntülere karşı bağımlı hale gelmek
  • Tekrarlayan pornografik içerik saplantısı oluşması
  • Kişinin sosyal yaşantısından uzaklaşması
  • Mutsuz, depresif ve yaşamla bağını koparmış bir kişi izlenimi

Pornografi Bağımlılığı Olan Birine Nasıl Davranılmalı?

Pornografi bağımlılığının en riskli taraflarından birisi; kişinin giderek porno içeriklerine karşı duyarsız hale gelmesi ve başka heyecanlar arayışına yönelmesidir.  Bu durum, mastürbasyon bağımlılığı başta olmak üzere farklı cinsel bağımlılıkların gelişmesine zemin hazırlayabilir. Bu nedenle pornografi bağımlılığı olan bir kişiyi rencide etmeden bir cinsel terapist desteğine yönlendirmek gerekir. 

hidoctor-online-psikolog-terapi-randevu-al-min

Online Pornografi Bağımlılığı Tedavisi Öncesi Nasıl Hazırlanılmalı?

Online pornografi bağımlılığı tedavisi öncesi hazırlık sürecinde, bu alanda çalışma deneyimine sahip bir uzman araştırmak yerinde olacaktır. Günümüzde bireylerin dışlanma veya eleştirilme gibi kaygılar nedeniyle çoğunlukla porno bağımlılığını ifade edemediği düşünülmektedir. Bu açıdan doğrudan uzman desteğine ulaşılabilecek online kanallardan terapi hizmeti almak mümkündür.

Online Pornografi Bağımlılığı Tedavisi Amaçları Nelerdir?

Online pornografi bağımlılığı tedavisi amaçları incelendiğinde; öncelikle kişinin sağlıklı bir ruh ve beden yapısına kavuşturulması hedefinden söz edilebilir. Birey, her türlü bağımlılıktan arınmış şekilde ve mutlu bir yaşama yönelir. Bu sayede gerek çift ilişkilerinde gerekse de tüm sosyal ilişkilerde iyileşmeler görülür. Tedavi aynı zamanda hastalığa bağlı belirtilerin kalıcı şekilde çözümünü hedefler. 

Pornografi Bağımlılığı Tedavisi Teknikleri Nelerdir?

Pornografi bağımlılığı sanılanın aksine bir davranış eğilimi olmaktan öte ciddi bir rahatsızlıktır. Tedavisi oldukça başarılı sonuçlar veren bağımlılığın tedavisi birden fazla teknik içerir. Öncelikle cinsel terapi, çift terapisi ve medikal tedavi yöntemlerinden söz etmek mümkündür. Tedavi ile kişinin hangi sebeple pornoya yöneldiği anlaşılmaya çalışılır. 

hidoctor-online-psikolog-terapi-randevu-al-min

Pornografi Bağımlılığı Tedavisi Ayırıcı Özellikleri Nelerdir?

Pornografi bağımlılığı tedavisinin ayırıcı özelliklerinin başında bireyin bağımlılık davranışından kurtulmasını sağlamak gelir. Birden fazla tedavi yöntemi ile çağımızın sosyal vebası olarak kabul edilen porno bağımlılığının ortadan kaldırılması sağlanır. Pornografiye eğilim; kişisel özelliklerin yanı sıra günümüz şartlarıyla da bağlantılı ilerler. 

Ergenlerde Pornografi Bağımlılığı Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Ergenlerde pornografi bağımlılığı, ebeveynler tarafından farkındalık sahibi olunması gereken bir konudur. Kendi cinselliğini keşfetme yolculuğunda olan gencin internet kullanımıyla ilgili bilinçli şekilde yetiştirilmesi pek çok bağımlılığın önlenmesinde etkilidir. 

Gençlerde uygulanan pornografi bağımlılığı tedavisinde mevcut yaş aralığıyla çalışma yetkisine sahip uzmanlar hizmet sunar. Cinsel terapist desteği ile hastalığın erken yaşta tedavisi mümkün olur.

Yetişkinlerde Pornografi Bağımlılığı Tedavisi Nasıl Uygulanır? 

Yetişkinlerde pornografi bağımlılığı tedavisi uygulanırken cinsel terapi teknikleri başta olmak üzere farklı yöntemler uygulanır. Terapist tarafından psikoterapi aracılığıyla sorunun kaynağına ulaşılmaya çalışılır. Her bağımlılığın gelişiminde kaçış, suçluluk ya da üzüntü gibi duygular yatar. Kişinin hangi tetikleyicilerin oluşmasıyla bu içeriklere yöneldiğinin anlaşılmasının ardından başarılı bir tedavi süreci başlar. 

Hamilelikte Pornografi Bağımlılığı Tedavisi Nasıl Uygulanır? 

Hamilelerde pornografi bağımlılığı; hormon değişimi, stres ya da kişisel eğilim gibi durumlardan kaynaklı olarak yaşanabilir. Bu süreçte annenin ruhsal sağlığı açısından tedavi uygulanması gerekir. İlaç tedavisi genel olarak tercih edilmezken; pornografi bağımlılığı için cinsel terapi süreci başlatılır. 

Pornografi Bağımlılığı Tedavisi Avantajları & Faydaları Nelerdir?

Pornografi bağımlılığı tedavisi; ruhsal, bedensel ve zihinsel açıdan sağlıklı bir yaşantıyı destekler. Birey, dopamin bağımlılığı geliştirdiği durumdan kurtularak çok daha sağlıklı bir cinsel yaşam ve sosyal hayat kurabilir. 

Bağımlılık durumu, zaman içinde bireyin beyin yapısında değişimler meydana getirerek cinsel birleşmeye karşı sağlıksız davranışlara yol açabilir. Tedavi ile başta iktidarsızlık gibi rahatsızlıklar olmak üzere çok sayıda sağlık sorununa çözüm bulmak mümkün hale gelir. 

Pornografi Bağımlılığı Nasıl Yenilir?

Pornografi bağımlılığını yenmek için kişinin rahatsızlığının farkında olması ve bir uzman yardımına başvurması önemlidir. Cinsel terapist yardımıyla bir çıkmaz haline gelen bağımlılık durumundan, sanılanın aksine kalıcı ve başarılı bir şekilde kurtulmak olanaklıdır. 

Bireyin farkındalığı ve porno içeriklerine erişimini sonlandırması; tedaviyi destekleyen unsurlar olarak öne çıkar. Ayrıca kişinin tedavi aracılığıyla neden porno içeriklerine yöneldiğini anlaması önemlidir. Korku, endişe veya üzüntü, hangi duygudan kaçınmak için bu eğilimin ortaya çıktığı anlaşıldığında çözüm aşamaları kolaylaşacaktır. Bu duygu meydana geldiğinde, porno içeriklerine yönelmek yerine olumlu ve farklı bir alışkanlık geliştirmek de fayda sağlar. 

Online Pornografi Bağımlılığı Tedavisi Sonrası Ne Yapmalıyım? 

Online pornografi bağımlılığı tedavisi sonrası, bireyin porno içeriklerine erişimi sonlandırması çok önemlidir. Bu davranış eğilimi ortaya çıktığında uzman önerisi olan terapi teknikleri uygulanabilir. Sağlıklı bir cinsel yaşamın sürdürülmesi açısından da pornografi bağımlılığının tedavisi son derece önemlidir. Tedavi sonrası bireyin yeni ve faydalı alışkanlıklar edinmesi yararlı olacaktır. 

Pornografi bağımlılığı ve diğer tüm bağımlılık türleri, beyni etkileyen önemli rahatsızlıklardır. Çözümü ise uzman desteği ile kolaylaşır. HiDoctor uzman psikologları aracılığıyla porno bağımlılığı konusunda online cinsel terapi desteği almanızı sağlar. HiDoctor’da hizmet veren uzman psikologların bilgilerine erişerek hızlıca randevu oluşturabilir, online psikolog hizmetini evinizin rahatlığında alabilirsiniz. 

Sıkça Sorulan Sorular

Pornografi Bağımlılığı Tedavisi Yasal mı?

Porno bağımlılığı tedavisi uzman cinsel terapistler tarafından sunulur ve yasaldır. 

Pornografi Bağımlılığı Tedavisi için Nereye Başvurulur?

Pornografi bağımlılığı tedavisi için uzman bir cinsel terapiste başvurulmalıdır. 

Pornografi Bağımlılığı Tedavisi Kaç Seans Olur?

Porno bağımlılığı tedavisi seans sayısı, danışanın ihtiyaç duyduğu tedaviye göre belirlenir. 

Pornografi Bağımlılığı Tedavisi Fiyatları Hangi Kriterlere Göre Değişir?

Pornografi bağımlılığı tedavisi fiyatları; mevcut terapi yöntemi ve seans sayısı gibi özelliklere göre değişir.

Pornografi Bağımlılığı Tedavisi Hizmeti Sunan En İyi Online Psikoloğu Nasıl Seçerim?

Pornografi bağımlılığı tedavisi hizmeti sunan en iyi online psikolog seçilirken cinsel terapi alanında uzmanlaşmış bir terapist olması tercih edilmelidir. Bu içerik, HiDoctor Sağlık Uzmanları tarafından hazırlanmıştır.


Prev 1 of 5 Next
Prev 1 of 5 Next

5 1 vote
Bu Yazıyı Puanla!
Subscribe
Notify of
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments