GÜNÜN EN POPÜLER BLOG YAZILARI:

Korona Virüsü PCR Testi Nedir? PCR Ne Demek?

coronavirus-covid-19-korona-hizli-pcr-testi-fiyati

Korona Virüsü PCR Testi Nedir? PCR Ne Demek?

PCR (Polymerase Chain Reaction / Polimeraz Zincir Reaksiyonu), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isim olarak tanımlanmaktadır. PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve Korona Virüsü (Covid-19) ait RNA’yı göstermektedir.


PCR testi (Polymerase Chain Reaction- Polimeraz Zincir Reaksiyonu) iki farklı segment arasındaki özel bir bölgeyi, enzimatik şekilde kopyalama tepkimeleri için kullanılan özel bir çalışma düzeninin adıdır.

Bu sistemde virüsün tespiti için kimliğinin belirlenmesi ve vücudun virüs karşısında yarattığı tepkimeler gibi yorumlamaların yapılması sağlanır. Herhangi bir semptomu bulunmayan bireyler için bile pozitif veya negatif sonuç gösterme yetisi bu yorumlama kabiliyetinden kaynaklanmaktadır.

Günümüzde Korona Virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle adı sıkça duyulan PCR testleri aslında uzun yıllardır tıp dünyasının kullanımında olan gereçlerden biridir. Genetik hastalık tespitlerinde, babalık testi yapmak için ya da hepatit araştırmaları gibi işlemlerde kullanılan PCR testi; korona salgınının ardından Covid-19 (Sars-CoV-2) virüsü için de kullanılmaya başlanmıştır.

PCR testleri ilk olarak Almanya-Berlin’de “erken PCR olarak testleri” tanımlanan ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından onaylanan kitler olarak kullanılmaya başlandı. Ardından Birleşik Krallık, ABD ve Rusya gibi ülkeler kendi devlet veri laboratuvarlarında PCR kitlerinin üretim testlerini başlattılar.

PCR testleri ortaya çıkışının ardından ilk Covid-19 kullanım onayını 2020 yılında erken kullanım kitleri için almıştır. Sonrasında tüm hızlı ve temel laboratuvar kitleri Covid-19 ve mutasyonlu korona tespiti için kullanılmaya başlanmıştır.

Boğaz ve burun çubukları kullanılarak veri toplaması yapılan, sonrasında reaksiyon testine sokulan kitler için yanlış bildirilen negatiflik değerleri %2-%37 arasındadır. Yanlış bildirilen pozitif sonuçların ortalaması ise %5 olarak açıklanmıştır.

Temelde Yeni Korona Virüsü (Covid-19) tespiti için kullanılan test grupları arasında güvenilir kaynaklardan kabul edilmesi sebebiyle şu an dünyanın tüm ülkelerinde en yaygın şekilde kullanılan test tipi PCR testidir. PCR testi doğruluk oranı, test sayılarının artmasıyla yeni araştırmalara konu olduğunda sonuçlar artışa bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Korona PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Testi Nasıl Yapılır? Acı Verir Mi?

Korona Virüsü (Covid-19) salgınının ardından tespit süreçlerinde en yoğun kullanılan testler, PCR testleri olmuştur. Test yaptırmak isteyen veya semptomlar sebebiyle zorunlu olan kişiler için PCR testlerinin yapılış aşamalarında karşılaşılacak acı ya da farklı negatif hissiyatlar yoğun merak konularından biridir. PCR testleri ucu pamuk kaplı ince çubuklar aracılığıyla sürüntü örneği alınarak yapılmaktadır.

Test için gerekli sürüntünün toplandığı pamuk uçlu çubuklar esnek ve yumuşaktır. Bu sebeple burun ya da ağızda sürüntü toplanırken herhangi bir acıya sebebiyet vermemektedir. Örnek olarak kullanılacak sürüntü koruyucu kaba yerleştirilerek test için laboratuvara gönderilir.

Her test için burun ve ağızdan ayrı ayrı sürüntü örneği almak gerekebilir. İleri seviye hastalık hallerinde bu bölgelerde örnek olmaya yetecek veri olmayabileceğinden derin tahlil yöntemleri gerekebilir.

Korona PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Testi Nerede Yapılır? Kimlere Yapılabilir?

Korona Virüsü (Covid-19) salgınının ardından vaka tespitinin en hızlı ve güvenilir şekilde yapılabilmesi için geliştirilen PCR testleri, kullanımı sağlık kuruluşlarına mahsus kitlerdir. Salgının başlangıç dönemlerinde yalnızca devlet yönetimlerine bağlı hastanelerde yapılabilen PCR testleri; sonrasında uygun modellemeler kullanılarak özel sağlık kuruluşları için de temin edilmiştir.

PCR testi Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere, tüm özel hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında yaygın hale geldiğinden ulaşılabilirliği artmıştır. Bu sayede özel ve devlet hastaneleri ile çeşitli sağlık laboratuvarlarında Korona Virüsü (Covid-19) tespiti için PCR testi yapılmaktadır.

PCR testleri Korona Virüsü (Covid-19) vakalarına yönelik semptomları gösteren veya semptom göstermese dahi bulaş riski bulunan herkese yapılabilir. Ayrıca bireysel olarak isteyen herkesin de test yaptırma hakkı bulunur.

Güvenlik amaçlı olarak ön PCR testleri yapılabilir. Yaş grubu veya cinsiyet fark etmeksizin uygulanan testlerde, hastalığın herhangi bir bulgusunun bulunmasına gerek olmaz. Semptomsuz seyri mümkün olan vakalar söz konusu olduğundan PCR testi yapan hastaneler ve sağlık kuruluşlarında özel olarak test yaptırılabilir.

Korona Yurt Dışı PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Testi Zorunlu Mu?

Korona Virüsü (Covid-19) salgınının önüne geçebilmek ve gereken güvenlik önlemlerinin alınabilmesi, vakaların tespit ve tedavi oranlarıyla doğrudan bir ilişki içerisindedir. Bu sebeple belirli işlemler ve seyahatler için kurumlar tarafından PCR testi sonucu ibrazı zorunlu hale getirilmiştir.

Müsabakalar, seyahatler, rezervasyonlar ve belirli kamu kurumlarında işlem gerçekleştirme talepleri gibi durumlar için PCR testi yaptırmak ve sonucunu ibraz etmek zorunludur. Aynı zorunluluk yurt dışı seyahatleri için de geçerlidir. Bu sebeple zorunlu yurt dışı PCR testi yapılması gerekmektedir.

Korona PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Testi Ne Zaman/Ne Kadar Sürede Çıkar?

Korona Virüsü (Covid-19) vakalarının tespitinde kullanılan pek çok test çeşidi bulunur. Bunlar arasında salgının başlangıcından itibaren en fazla tercih edilen PCR testi sonucu; 2-5 saat arasında çıkmaktadır.

Özel hastane ve sağlık kuruluşlarının da test yapmaya başlamasının ardından PCR testi fiyat değerleri belirlendi ve artık PCR testleri için uzun süre beklenmesine gerek kalmadı. PCR testi yaptıranlar sonuçları web adreslerinden veya yaptırdıkları kuruluşlardan en geç 5 saat içerisinde öğrenebilirler.

Korona PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Testi Ücreti/Fiyatı Nedir?

Korona Virüsü (Covid-19) PCR testi günümüzde farklı sağlık kuruluşları, özel hastaneler ve devlet hastanelerinde Korona Virüsü (Covid-19) vakalarının tespiti için uygulanmaya devam etmektedir. Bu testi devlet hastanelerinde yaptırmak isteyenler herhangi bir ücret ödemezler. Ancak yoğun talep ve vaka sayılarının artışı sebebiyle, devlet hastanelerinde yapılan PCR test sonuçları ortalama 1 gün sonra çıkmaktadır.

Özel sağlık kuruluşları aracılığıyla yapılan PCR testleri ücretlidir. PCR testi ücreti testin yapıldığı özel sağlık kuruluşlarına göre farklılık gösterebilir. Bu bilgilere test yaptırılmak istenen kuruluşun resmi iletişim kanalları üzerinden erişmek mümkündür. HiDoctor aracılığıyla yapılan PCR testlerinin fiyatları 219 ile 349 TL arasında değişmektedir.

Korona PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Testinin Antikor ve Antijen Testinden Farkı Nedir?

PCR açılımı “Polimeraz Zincir Reaksiyonu”dur. Antijen ve antikor testi olarak iki farklı kategoride uygulanması mümkündür. Antijenler vücudun hastalık sebebiyle hasar almış veya dönüşmüş hücreleri olarak tanımlanır. Antikorlar; virüslerin vücuda girmesinin ardından sebep oldukları hasarla ve hastalıklı hücrelerle savaşan proteinleri ifade eder.

PCR testleri, antijen ve antikor için iki kategoride de hastalığın vücuttaki varlığının tespitine dair kullanılır. Bireylerde hastalık olup olmadığı, ilk önce antijen testi yapılarak belirlenir. Sonrasında tepkimelerin ölçümü ve bağışıklık sisteminin virüse karşı verdiği savaşın takibi için antikor testi yapılır. Dolayısıyla hastalığın varlığı ve anlık takibi için yapılan bu iki ayrı test ile virüs varlığı tespit edilir ve bağışıklık durumu takip altına alınır.

Sıkça Sorulan Sorular

Korona PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Testi ne kadar güvenilir?

PCR testleri pozitifte %5, negatifte %37 sapma oranına sahip olan ve güvenilir kategoride yer alan testlerdir.

Korona PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Testi ne zaman yapılmalı?

Bireylerde koronavirüs semptomlarının görüldüğü durumlarda; herhangi bir yakın temas halinde ya da çevrelerinde pozitif Covid-19 vakası olması durumunda PCR testi yapılarak virüs varlığına dair takip yapılmalıdır.

Korona PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Testi reaksiyon ne demek?

Polimerazların belirlenen şartlar altında ve güvenli ortamda tüp içerisinde çoğaltılması işlemine PCR testi reaksiyonu adı verilir.

Korona PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Testi negatif ne demek?

Covid-19 için sağlık kuruluşlarında, özel ve devlet hastanelerinde yapılan ya da evde PCR testi uygulamalarında çıkan “PCR testi negatif” sonucu, vücutta Korona Virüsü (Covid-19) olmadığı anlamına gelir.

Korona PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Testi pozitif ne demek?

PCR testi pozitif; Korona Virüsü (Covid-19) semptomlarını göstermesinin ardından ya da tedbir amaçlı test yaptırdıktan sonra “PCR pozitif” sonucu olan kişilerin Covid-19’a yakalandığı anlamına gelir.

Korona PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Testi nasıl çalışır?

PCR testleri; polimerazların güvenli şekilde çoğaltılarak test edilmesi yöntemini benimseyen, PCR antijen ve antikor test türlerinde vücutta virüsün varlığının tespiti ya da antikor oranının belirlenmesi metoduyla çalışır.

Korona PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) Testini hangi ülkeler istiyor?

Korona Virüsü (Covid-19) salgınının ardından önlem amaçlı olarak Almanya, Avusturya, İngiltere, Belçika ve ABD gibi pek çok ülke seyahat izni için PCR test sonucunun ibrazını zorunlu kılmıştır.

5 1 Oy
Bu Yazıyı Puanla!
Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm Yorumları görüntüle

HiDoctor'un hizmet verdiğini; Online Psikolog, Online Diyetisyen ve daha birçok tedavide, ilk görüşmede geçerli:

%50'ye varan İndirim!

*Bu açılır pop-up'u kapattığınızda tekrar görüntüleme şansınız olmayacak.