GÜNÜN EN POPÜLER BLOG YAZILARI:

Korona Virüsü (Covid-19) Ne Zaman Bulaşıcılığını Kaybeder?

coronavirus-covid-19-korona-ne-zaman-bulasiciligini-kaybeder

Korona Virüsü (Covid-19) Ne Zaman Bulaşıcılığını Kaybeder?

Yapılan araştırmalar sonucunda, Covid-19 hastalığı hafif-orta şiddetli geçiren bireylerde bulaştırıcılığın 10 güne kadar devam edebildiği gözlemlenmiştir. Yine hastalığın semptom göstermeye başlamadan 48 saat öncesine kadar bulaştırıcı olabildiğine dair veriler mevcuttur. Hastalık temas sonrası 2-14 gün arasında ortaya çıkabilmektedir. Çeşitli nedenlerle bağışıklık sistemi baskılanmış kabul edilen hastalarda hastalık ağır seyredebildiği için virüs yükünün uzun süre vücuttan uzaklaştırılamamasına bağlı olarak bulaştırıcılık süresinin 20 günü bulabildiği gösterilmiştir. Bu nedenlerden ötürü karantina süreleri 7 ile 14 gün arasında uygulanmalıdır.


Wuhan’da 2019 yılında ortaya çıkan ve akut solunum yolu enfeksiyonuna sebep olarak ölümcül bir salgın başlatan Korona Virüsü (Covid-19); bulaşıcılık oranı bakımından en tehlikeli virüslerden biridir. Sars-CoV ailesine mensup olan bu virüs için tutunma yollarının başında solunum yolu hücreleri gelir.

Covid-19’un en rahat tutunduğu ve en sık kullandığı hücreler solunum yollarında yer alır. Hava yoluyla bulaş oranının yükselmesine sebep olan bu özelliğiyle birlikte Korona Virüsü (Covid-19) farklı yollarla da bulaş oranını arttırmaktadır.

Virüslerin en yaygın bulaşma taktiği solunum yolları arasında hava kabarcıklarının solunmasıdır. Özellikle akut solunum enfeksiyonları için akciğer ve diğer solunum kanallarına ulaşmak adına nefes yoluyla bulaşma kadar elverişli bir yöntem yoktur. Bu sebeple aynı havayı soluyan insanlar arasında virüs alışverişleri Korona Virüsü (Covid-19) için çok sık gerçekleşir. Dışarı çıkan mikro kabarcıklar sayesinde kendine bulaşma zemini bulan Korona Virüsü (Covid-19) bazı durumlarda nesneler ve fiziksel temas yoluyla da bulaşabilir.

Fiziksel temas ve yüzey teması yoluyla bulaşabilen Covid-19’un bu gücü, cansız ortamlarda yaşama süreleriyle ilişkilidir. Farklı ortamlarda farklı sürelerle yaşayabilen ve bulaşabilen Covid-19’un yayılımı; hava yolundan sonra en sık yüzeysel/fiziksel temas yoluyla olur. Bir zemine pozitif bir kimse tarafından bırakılan Covid-19’lu kabarcıklara, başka bir kişi dokunduğu an eliyle aslında bu kabarcıkları da almış olur. Sonrasında elini, yüzüne veya burun/ağız bölgesine götürdüğünde virüsler solunum kanallarına rahatlıkla ulaşabilir.

Pozitif bireylerin bulaşıcı hastalıklar kapsamında karantinaya girmesinin sebebi, çeşitli yollarla başka insanlara virüsü bulaştırmalarını engellemektir. Bu bulaştırıcılık Covid-19’un seyrine bağlı olarak devam eder ve hastalığın atlatılmasından sonra son bulur.

Korona Virüsü (Covid-19) sürecinde hastalığın bulaştırıcılık oranı ilk evrelerde çok yüksektir. Orta ve son evrelere doğru azalma eğilimi gösterse bile karantina süreci bitene kadar bulaştırıcılık devam eder. Bu nedenle tanımlanan karantina süresi bitene kadar pozitif ya da temaslı bireyler izolasyon kurallarına uygun hareket etmelidir.

Bulaşıcılık durumu Korona Virüsü (Covid-19) hastalığı yaşandığı dönemde kişinin hareket döngüsüyle birlikte hesaplanır. İzolasyon ve karantina dönemi bu hareket döngüsünün en aza indirilmesini hedefler. Bu sayede kişiler arası temas azaltılarak bulaş oranının da azaltılması sağlanır.

Korona Virüsü (Covid-19) ortalama olarak 15 gün içerisinde bulaşıcılığını kaybeder. Ancak son yapılan araştırmalar nadir de olsa 28 gün sonra bile bulaşıcılığını kaybetmeyen varyantların olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla bulaşın devam etme süresi kısmi olarak yaşanan varyantla da ilişkilidir.

Covid-19’un Bulaşma Evreleri

Korona Virüsü (Covid-19) daha önceleri Mers virüsü olarak bilinen Orta Doğu Gribinin de mensup olduğu Sars-CoV virüs ailesinden gelir. Bu sebeple bulaş oranı en yüksek virüslerden biridir. Zaten ortaya çıkışından sonraki süreçte, birkaç hafta içinde tüm dünya ülkeleri için salgın ilan edilmesine sebep olmuştur. Bunun nedeni virüsün çok yüksek bir yayılım hızı göstermesi ve ölümcül riskler barındırmasıdır. Yayılım hızının yüksekliğindeki en büyük etken ise hava yoluyla bulaşabilmesi ve zeminlerde maksimum 5 güne kadar yaşayabilmesidir.

Bir kişinin Covid-19 Pozitif olmasının ardından o kişi için hastalıkla birlikte bulaştırıcılık yani taşıyıcılık evresi de başlamış olur.

Covid-19’un bulaştırıcılık evreleri şunlardır:

• Kuluçka dönemi bulaş evresi
• İlk evre bulaştırıcılığı
• Orta evre bulaştırıcılığı
• Tedavi sonrası son süreç bulaştırıcılığı
• İyileşme sonrası bulaştırıcılık
• Yeniden temas bulaştırıcılığı
• Taşıyıcılık

Korona Virüse (Covid-19) yakalanan kişiler için sırasıyla gerçekleşen bu bulaştırma evreleri çoktan aza doğru bir etki oranına sahiptir. Hastalığın en yoğun şekilde bulaşma eğilimi gösterdiği evreler ilk evrelerdir ve sonrasında bulaşıcılıkta azalma görülür.

Yeniden temas bulaşıcılığı; iyileşme sürecinden sonra bireylerin yeniden korona olmalarından ötürü yaşanan bulaş döngüsünü ifade eder. Taşıyıcılık ise temaslı bireylerin veya pozitif olmasına rağmen belirti göstermediği için test yaptırmayan kişilerin virüsü başkalarına bulaştırması anlamına gelir.

Korona Virüsü (Covid-19) belirtileriniz ya da pozitif olduğunuza dair şüpheleriniz varsa risk almadan PCR testi yaptırıp, sonucuna göre önlem almanız gerekir. Kendinizi ve çevrenizdekileri riske atmadan HiDoctor ile hızlıca PCR testi talebi oluşturabilirsiniz. PCR testinizi dışarı çıkmadan dilediğiniz adreste yaptırıp, sonuçlarını aynı gün içinde alabilirsiniz.

Covid-19 Kuluçka Dönemi Bulaşıcılık Oranı

Virüslerin bir yüzeyden veya hava yoluyla vücuda girişinin ardından hücrelere tutunarak kendileri için “konakçı” koloniler oluşturduğu bir evre mevcuttur. Bu evre henüz Covid-19’a dair herhangi bir belirtinin görülmediği, daha doğrusu henüz virüs için bağışıklık sisteminin etiketleme yapmadığı dönemdir.

Virüslerin hücrelere tutunarak kendileri için yaşam alanı oluşturmaya başladığı ve henüz etiketlenerek vücuttan atılmaya başlamadığı evreye “kuluçka” dönemi (ilk 1-3 gün) adı verilir. Bu dönemde virüsler vücut içindeki yayılımı artırarak kendilerini çoğaltmaya başlar.

Kuluçka evresinde Korona Virüsü (Covid-19) boğaz ve solunum yolu hücrelerinde bir yığılma yaşar. Bu sebeple korona taşıyanların en yüksek bulaş oranı bu evrede yaşanır. Çünkü virüslü hücreler solunum bölgelerine yakındır ve her nefes alışverişinde ya da hapşırıkta ortama kolayca yayılırlar.

Yayılım sırasında tükürük ve mikro kabarcıkların içindeki virüs yoğunluğu en fazla kuluçka evresinde gerçekleşir. Çünkü tükürük bezlerinin olduğu ve solunum yollarından gelen sıvıların bulunduğu bölgelerde virüs yığılmış durumdadır.

Korona Virüsü (Covid-19) İlk Evre Bulaşıcılık Oranı

Covid-19’un kuluçka dönemi tamamlandıktan sonra bağışıklık sistemi tarafından vücuttaki antijen varlığı fark edilir. Antijenlerin etiketleme işlemleri için savunma sisteminin koruyucuları olan antikorlar üretilir ve antijenlerin tespitine başlarlar. Bu tespitin ardından hastalık için ilk evre (2-7. gün) başlamış olur. Bağışıklık sistemi vücuda giren bu yabancı varlıklardan kurtulmak adına çeşitli tepkimelerde bulunur. Bunlar arasında yüksek ateş, hapşırık ve öksürük gibi belirtiler Covid-19’un en yaygın belirtileri olarak yer alır.

Korona Virüsü (Covid-19) hastalığında ilk evre, en fazla öksürük ve ateşin yaşanması dolayısıyla kabarcık içindeki virüsün daha çok ortama bırakıldığı evrelerden biridir. Bu sebeple virüs yoğunluğuyla birlikte hasta vücuttan çıkan bu kabarcıklar havada süzülür veya cisimlerin üzerine yapışır. Sonuç olarak aynı havayı soluyan bir başkası için veya yüzeye yapışan virüslere temas anında yeni bir bulaş gerçekleşmiş olur. İlk evreden itibaren bulaş oranının azalma eğilimi gösterdiği orta evre başlar.

Covid-19 Orta Evre Bulaşıcılık Oranı

Hastalıkların tümünde olduğu gibi Korona Virüsü (Covid-19) için de bir ilerleyiş ve çoğalma evresi bulunur. Bireysel olarak pozitif olan kişinin en yoğun şekilde hastalığı hissettiği evre orta (7-12. gün) evredir. Bu evrede boğaz ve solunum yolunda yığılan virüsler, tedavi süreçlerine bağlı olarak ve bağışıklık sisteminin direncine göre alt kısımlara yani ciğerlere doğru ilerler. Bu ilerleyişte tedavi adımları doğru uygulanırsa orta evre tamamlanır. Eğer kişi tedavi olmazsa veya müdahaleler sonuç vermezse orta evrede virüsler ciğerlere ve hava kanallarına yayılır.

Orta evre bulaştırıcılık oranı hastalığın ilk evrelerine oranla daha düşüktür. Çünkü boğaz ve solunum yollarında yığılma yapan virüsler artık alt kısımlara doğru ilerlemeye başlar. Bu durumda korona olan kişilerin dışarı yaydığı damlacıklardaki virüs yükü de azalmış olur.

Orta evre hastalığı yayma bakımından en aza yakın eğilimin olduğu evrelerden biri olmakla beraber, hastalığı geçiren kişiler için en kritik evredir. Çünkü bu evrede hastalığın seyri ya tedaviyle yavaşlatılabilir ya da bağışıklık sistemini yenen virüsler ciğerleri ele geçirir.

Covid-19 Tedavi Sonrası ve İyileşme Süreci Bulaş Oranı

Tedavi uygulamaları sonrasındaki evrede bulaş oranının en düşük seviyelerde seyrettiği gözlemlenmiştir. Bunun sebebi artık virüse karşı bağışıklık sistemi önlemlerinin ya da tedavi uygulamalarının başarılı sonuçlarının alınmaya başlamasıdır.

Bu evre hastalığa yakalanışın ardından geçen 15. günden sonra başlar ve 30 güne kadar devam edebilir. Herhangi bir risk almamak adına iyileşme evresinden sonra da bireyler kişisel izolasyona dikkat ederek düşük riskli bile olsa yayılım olmamasını sağlamalıdır.

5 1 Oy
Bu Yazıyı Puanla!
Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm Yorumları görüntüle

HiDoctor'un hizmet verdiğini; Online Psikolog, Online Diyetisyen ve daha birçok tedavide, ilk görüşmede geçerli:

%50'ye varan İndirim!

*Bu açılır pop-up'u kapattığınızda tekrar görüntüleme şansınız olmayacak.