GÜNÜN EN POPÜLER BLOG YAZILARI:

Korona Virüsü Antikor Testi Nedir? Plazma Tedavisi Nedir?

coronavirus-covid-19-korona-hizli-antikor-testi-fiyati

Korona Virüsü Antikor Testi Nedir? Plazma Tedavisi Nedir?

Antikor testleri kişide oluşan antikorları, daha önce enfeksiyonu geçirip geçirmediğini, virüsle mücadelenin hangi döneminde olduğunu ve bağışıklık gelişip gelişmediğini gösterdiğinden Covid-19 hastalığı geçiren ve geçirmeyen birçok kişi bağışıklık kazanıp kazanmadığını öğrenmek istiyor. Ayrıca çoğu kurumsal firma da çalışanlarının Covid-19 bağışıklık oranlarını tespit ederek, normal hayata dönüş adımlarını ona göre belirliyor…


Antikor, diğer adıyla immünglobulin olarak bilinen ve vücuda giren yabancı maddelerin tespitinde bağışıklık sistemi için etiketleme işlemi yapan moleküllerdir. Bu moleküllerin yaptığı etiketleme işlemi sayesinde bağışıklık sistemi için yabancı maddelerle savaşmanın ya da vücuttan atılması için gerekli tepkimenin oluşturulmasının zemini hazırlanır.

Antikorlar Y şekilli proteinlerdir ve tutunma özellikleri bulunur. Bu tutunma özelliği virüs veya bakteri gibi vücuda zararı olabilecek organizmaların konakçı adı verilen hücrelere girişinin ardından gerçekleşir.

İnsan vücudunda koruma sistemlerinin bağlı olduğu ve temel savunma mekanizması olarak işleyen sisteme “bağışıklık sistemi” denir. Bağışıklık sisteminin tespit timleri antikorlardır. Vücutta tespiti gereken virüs ve bakterilerin olduğu hücrelere tutunarak onları bağışıklık sistemi için işaretleyen antikorlar sayesinde; bağışıklık sisteminde bir savaş stratejisi geliştirilir ve çeşitli yollarla virüs ya da bakterilerden kurtulmak için gerekli tepkimeler oluşturulur.

Korona Virüsü (Covid-19) hastalığı için bağışıklık sistemi tarafından antikor değerlerine göre verilen tepkimelerden birkaçı şunlardır:

• Yüksek ateş
• Koku-tat kaybı
• Boğaz ağrısı
• Halsizlik-ishal
• Kuru öksürük
• Baş ağrısı
• Bulantı-kusma (Seyrek tepkime)

Antikor testi çeşitli virüs, bakteri veya zararlı organizmaların vücuda girişinin ardından koruma sistemleri tarafından tespit için gönderilen antikorları ölçmeye yarayan bir testtir. Hastalıkların tipi, ilerleme düzeyi ve bulunduğu seviye hakkında tedavi için bilgi toplanmasını sağlayan bu testler; temelde vücudun söz konusu virüs ya da bakteri için ürettiği antikorlarla hastalığın varlığını ispat etmek üzerine kuruludur.

Hastalık tespitinde kullanılan iki temel testten antikor testleri, genel olarak hastalık takibinde kullanılan test tipidir. Tedavi sürecinde ve sonrasında vücuttaki antikor oranının ölçümlenmesi, vücutta virüs varlığına karşı bağışıklık sisteminin hala antikor üretip üretmediğini ortaya koyar. Antikor testleri aracılığıyla tedavi süreci sonunda hala antikor varlığı tespit edilirse, ilerleyiş kademeleri ve hızları baz alınarak ölçümleme yapılabilir.

Korona Virüsü (Covid-19) antikor testi pozitiflik oranı değerlendirmeleri; tespitte %100 oran vermesinden dolayı “test sonucu pozitif” için %100 olarak tanımlanır. “Test sonucu negatif” için antikor testlerinin özgüllük değeri %99 olarak açıklanmıştır. Farklı virüs testlerine kıyasla en güvenilir test yöntemleri arasında antikor testi yer alır. Onu aynı oranda izleyen diğer test çeşidi antijen testleridir. Her iki test çeşidi de son dönem korona antikor testi ve antijen tespit çalışmalarında; tedavi sonrası değerlendirmelerde en sık tercih edilen test tipleridir.

Korona Virüsü (Covid-19) salgını sonrasındaki ilk dönem hastalığa karşı geliştirilen en etkili tedavi yöntemlerinden biri plazma tedavisi olmuştur. Covid-19’a yakalanan ve iyileşme sürecini tamamlayan kişilerin antikor testi pozitif ise hala bağışıklık sisteminin virüsü aramak için antikor ürettiği varsayılır.

Korona salgınının başlarında hastalığı atlatan kişilerden alınan antikorlar, ağır hastalara enjekte edilerek tedavi süreci hızlandırılmıştır. Plazma tedavisi adı verilen bu yöntemde belli bir virüse karşı üretilen antikorlar bir kişiden diğerine transfer edilerek o virüse karşı güçlü bağışıklık sağlanmaya çalışılır.

Korona Antikor Testi Nasıl Yapılır? Acı Verir Mi?

Korona Virüsü (Covid-19) salgını sonrasında hastalık tespitinin yapılması için kullanılan test tiplerinden biri olan ve güvenilirlik bakımından tatmin edici oranlar sunan antikor testleri, kan örnekleri üzerinden yapılmaktadır.

Bağışıklık sisteminin etiketleme çalışmasını yürüten antikorların kandaki değerleri; yani antikor testi değerleri, hastalığın durumuna dair net bir bilgilendirme kaynağıdır. Uygulama sırasında kan alma işlemi dışında bir işlem yapılmaz ve acı hissedilmez. Kan örneğinin incelenmesi sonucu monoklonal antikor da dahil olmak üzere tüm değerlendirmeler raporlanır.

Korona Antikor Testi Nerede Yapılır? Kimlere Yapılabilir?

Covid-19 virüsünün hızlı yayılımını önlemek ve çeşitli tedaviler geliştirilebilmesi açısından pek çok tespit yöntemi salgının başından itibaren kullanılmaya devam etmektedir. Bu yöntemler arasında en güvenilir sonuçları veren test tiplerinden biri olarak Korona Virüsü (Covid-19) antikor testi de kullanılır.

Bu test çeşidi devlet hastaneleri, özel sağlık kuruluşları ve özel sağlık laboratuvarlarında uygulanabilir. Hastalığı geçiren ve kandaki antikor seviyesinin ölçülmesi gereken herkes antikor testini yaptırabilir. Antikor testi sonucu yorumlama işlemleri de yine işlemin uygulandığı kuruluşlarca gerçekleştirilmektedir.

Korona Antikor Testi Zorunlu Mu?

Korona Virüsü (Covid-19) salgını sürecinde hastalığın çeşitli ağırlık dereceleriyle atlatılması ve buna bağlı olarak test yaptırma eğiliminin daha çok semptomlu vakalarda görülmesi, verilerin kısırlaşmasına yol açmaktadır.

Dolayısıyla hastalığı semptomsuz şekilde atlatan ve herhangi bir belirti olmadığından PCR testi de yaptırmayan kişilerin bu hastalığa yakalanıp yakalanmadığı ancak antikor testi değerleri ile belirlenebilir. Bu yönüyle güçlü bir tavsiye olarak antikor testi yapılması önerilir ancak antikor test uygulamaları için herhangi bir zorunluluk söz konusu değildir.

Korona Antikor Testi Ne Zaman/Ne Kadar Sürede Çıkar?

Korona Virüsü (Covid-19) vakalarında bilhassa herhangi bir belirti göstermeyen kişilerin, hastalık sürecinde ürettiği antikorlar aracılığıyla virüs tespiti sağlayan test tipine Covid-19 antikor testi adı verilir. Bu testlerin uygulanış şekli kan örneği incelemeleri ile yapılır. Laboratuvar testlerinin ardından ortalama 24-48 saat aralığında antikor testi sonucu alınabilmektedir.

İlk salgın sürecinde yoğun talep ve hastalık yayılımının yüksekliği sebebiyle test sonuçları 3-5 gün arasında açıklanmaktaydı. Ancak özel sağlık kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve daha yaygın test yapma imkanının doğmasıyla bu bekleme süreleri minimum 24 saate gerilemiştir.  Antikor test kiti uygulamaları için bu süre daha kısa olmaktadır.

Korona Antikor Testi Ücreti/Fiyatı Nedir?

Antikor testi fiyat alternatifleri uygulayıcı kuruluşlara göre farklılık göstermektedir. Devlet hastanelerinde salgının ilk dönemlerinde uygulanan testler için ücret bulunmamaktaydı. Sonrasında test yapma yetkilerinin özel sağlık kuruluşlarına da verilmesiyle antikor testi fiyatı tarifeleri ortaya çıkmıştır. Bu tarifelerde uygulanan testin tipi ve niteliği önemli bir faktördür.

Öyle ki her testte tespiti hedeflenen kategori farklılık gösterir ve yöntem değişebilir. Bu durumda fiyatlandırma farkları doğar. Antikor testi yapan hastaneler resmi siteleri vasıtasıyla veya iletişim kanalları üzerinden fiyat bilgilendirmesi yapmaktadır.

HiDoctor aracılığıyla yapılan antikor testlerinin fiyatları 219 TL-249 TL arasında değişmektedir. Diğer test çeşitlerine ve covid antikor testi fiyat değerlerine web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Korona Antikor Testinin Antijen ve PCR testinden farkı nedir?

Antijenler vücudun hücrelerine virüslerin konakçı mantığıyla yerleşmesi sonucu oluşan bileşenlere verilen addır. Antikorlar ise bu bozuk hücre yapılarının bağışıklık sistemi tarafından fark edilmesini sağlayan koruma muhafızlarıdır. Bu koruma görevini üstlenen proteinler olarak virüsün yerleştiği hücrelere yapışır ve onları etiketlerler. Böylece vücutta hastalığa karşı bir alarm oluştururlar.

Antikor testleri bu savaşta koruyucu rol alan antikorların sayısal değerini kan örneği yoluyla incelerken; antijen testlerde virüsün varlığı ispatlanmaya çalışılır. Aralarındaki en temel farklardan biri birinin tespit, diğerinin gözlem ve sonuç odaklı olmasıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Korona Antikor Testini Neden Yapmalısınız?

Korona Virüsü (Covid-19) temaslısı olanlar veya herhangi bir semptom göstermemesine rağmen risk grubunda yer alanların önlem amaçlı antikor testi yaptırmaları süreç müdahaleleri için oldukça önemlidir.

Korona Antikor Testini Ne Zaman Yapmalısınız?

Hastalığa yakalanan kişiler için tedavi sonrası durum tespiti için ya da şüpheli/temaslı durumlarda bir semptom olmamasına rağmen antikor testi yaptırılmalıdır.

Korona Antikor Testi İçin Gerekli Numune Nedir?

Antikor değeri ölçümlerinde kullanılan testler için kan örnekleri kullanılmaktadır.

Korona Antikor Testi İçin Hazırlık Gerekiyor Mu?

Test öncesi kimyasal içeren herhangi bir madde alınmaması ve doktor onaylı olanlar dışında ilaç içilmemesi tavsiye edilmektedir. Bunun dışında kan verme işlemi için ön hazırlık gerekmez.

Korona Antikor Testinde Neyi Test Ediyor Olacaksınız?

Korona Virüsü (Covid-19) vakalarında antikor seviyesi kaç olmalı ise o oranda antikor üretimi yapılmış mı ya da bağışıklık sistemi daha önce Covid-19 virüsü için antikor üretmiş mi; korona antikor testleriyle anlaşılabilmektedir.

5 1 Oy
Bu Yazıyı Puanla!
Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm Yorumları görüntüle

HiDoctor'un hizmet verdiğini; Online Psikolog, Online Diyetisyen ve daha birçok tedavide, ilk görüşmede geçerli:

%50'ye varan İndirim!

*Bu açılır pop-up'u kapattığınızda tekrar görüntüleme şansınız olmayacak.