Kaybetme Korkusu Nedir? Nasıl Geçer?

kaybetme-korkusu-nedir-kaybetme-korkusu-nasil-yenilir

Kaybetme Korkusu Nedir? Nasıl Geçer?

Kişinin bir nesne, kişi ya da duyguyu kaybetmekten yoğun korku duyması ile karakterize olan kaybetme korkusu, çocukluk travmaları, aşırı bağlanma, kaygılı bağlanma biçimleri ile ilgili olabilir. Kaybetme korkusundan tamamen yoksun olmanın da sağlıklı bir durum olmadığını biliyoruz. Bununla birlikte sağlıklı sınırların dışına taşan kaybetme korkusu, kişilerin hayatını olumsuz yönde etkiler. Aşırı düşünmeye, objektif olmayan davranışlara sebep olabilir. Yaşanan yoğun stres ve kaygı, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Davranış terapileri ile tedavi edilebilen bu durum, tamamen ortadan kalkabilir. Siz de HiDoctor üzerinden ulaşabileceğiniz uzmanlarımızla, bu problemi online olarak çözebilirsiniz.


Kaybetme korkusu, kişinin yaşamındaki herhangi bir kişiyi, bir nesneyi ya da duyguyu farklı sebeplere bağlı olarak kaybetmekten korkması durumudur. Aslında bu korkuya neden olan aşırı ve yoğun endişenin eşlik ettiği bir fobiyi tanımlar. 

Farklı fobi çeşitlerindeki gibi kaybetme korkusu durumunda da aşırı bağlanma ve endişe hali söz konusudur. Bu bağlanma duygusunun eşlik ettiği travmalara bağlı olarak kaybetme korkusunun ortaya çıkması olasıdır. 

Yaşam içerisinde her insanın kendine has bağlılıkları ve sahiplenme duygusu vardır. Bir annenin çocuğunu sahiplenmesi ya da bir iş insanının çalıştığı yeri sahiplenmesi insana dair bir duygudur. Kişiler sahiplendiği duygu, durum ya da insanı kaybetmek istemeyeceği için kaybetme korkusu bu noktada devreye girer. 

Kaybetme korkusu belli bir seviyeye kadar olağan bir duygu olarak karşımıza çıkarken aşırı ve mantık dışı kaygıların eşlik ettiği korku halinde fobi üzerinde durmakta fayda vardır.

Kaybetme Korkusu Çeşitleri Nelerdir?

Kaybetme korkusu çeşitleri incelendiğinde bu alanda yoğunluktan söz etmek olanaklıdır. Çünkü her bireyin kendine ait bir sahiplenme duygusu vardır. Buna bağlı olarak gelişen kaybetme korkusu çeşitleri de özgünlük kazanır. 

hidoctor-online-psikolog-terapi-randevu-al-min

Aşağıda en fazla karşılaşılan kaybetme korkusu çeşitlerini görmek mümkündür:

 • Anneyi kaybetme korkusu
 • Sevilen bir insanı kaybetme korkusu
 • Mutluluğunu kaybetme korkusu
 • Kontrolü kaybetme korkusu
 • Mevcut işi kaybetme korkusu
 • Değerli bir eşyayı kaybetme korkusu

 

Yukarıdaki kaybetme korkusu çeşitleri çoğaltılabilir. Kişinin yaşamının bir döneminde bağlılık duyduğu bir unsuru kaybetmesi ya da kaybetme riski taşıması durumunda kaybetme korkusunun ortaya çıkması olasıdır. Bu sebeple kaybetme korkusu, kişiden kişiye değişen şekillerde gelişebilen bir rahatsızlıktır.

Kaybetme Korkusu Belirtileri Nelerdir?

Kaybetme korkusu belirtileri genelde ruhsal süreçlere işaret eder. Aynı zamanda korkunun yoğun hale geldiği dönemlerde meydana gelen ruhsal semptomların fiziksel belirtilere de sebep olabileceği bilinmektedir. 

Kaybetme korkusunun temel bazı belirtileri aşağıdaki şekildedir:

 • Kaybetme korkusundan kaynaklı olarak ortaya çıkan kaygı bozukluğu ve aşırı panik
 • Bireyin kaybedeceği endişesi taşıdığı kişi, duygu ve nesneye karşı daha çok bağlılık duyması
 • Bireyin sevdiği ve bağlandığı şeyi kaybetme düşüncesi sırasında yaşanan yoğun huzursuzluk
 • Ruhsal sıkıntı ve düşüncelerin sebep olduğu kalp atışının hızlanması ve tansiyon yükselmesi gibi fiziksel belirtiler

 

Kaybetme Korkusu Atakları Nasıl Olur?

Kaybetme korkusu atakları ruhsal ve fiziksel belirtilerin ani şekilde gerçekleşmesi ile meydana gelir. Genellikle korku durumunu ve atakları başlatan tetikleyici bir unsur ile gelişir. Ataklar sırasında normal dışı bir korku ve panik hali hakimdir. Bu fobi türünde özellikle kişinin duygusal dünyası fazlaca etkilenebilir. Bu sebeple vakit kaybetmeden uzman desteğine başvurmak fayda sağlar.

Online Kaybetme Korkusu Tedavisi Öncesi Nasıl Hazırlanılmalı?

Kaybetme korkusu tedavisi öncesi uzman kontrolünde belli öneriler sunulabilir. Bunun yanı sıra birey kendi korkularının ve tedirginliğinin farkında olarak terapiye hazırlanabilir. Ayrıca danışanlar, tedavi öncesi terapi süreci hakkında uzmanla görüşebilir ve merak ettiği ayrıntılar ile ilgili bilgi sahibi olabilir. 

Online sunulan kaybetme korkusu tedavisinde temel olarak yüz yüze yapılan yöntemlerden temel bir farklılık bulunmaz. Yalnızca tedavi hizmetine erişim biçimi değişiklik gösterir.

Online Kaybetme Korkusu Tedavisi Amaçları Nelerdir?

Online kaybetme korkusu tedavisi amaçları incelendiğinde ilk olarak fobinin neden olduğu yoğun huzursuzluğun çözümlenmesi hedeflenir. Kaybetme korkusu kişiyi en çok düşünsel düzeyde yoran ve fiziksel belirtilerle de kendini gösteren bir rahatsızlıktır. 

Tedavinin amaçları arasında belirtilerin yok edilmesi ve günlük yaşam konforunun sağlanması sayılabilir. Ancak tek amaç bu değildir; temel olarak bireyin yaşadığı sorunun kaynağının anlaşılması ve çözümlenmesi hedeflenir.

Kaybetme Korkusu Tedavisi Teknikleri Nelerdir?

Kaybetme korkusu tedavisi teknikleri birden fazla yöntemi içerir. İlk olarak danışan ve terapist arasında karşılıklı iletişime dayanan terapi yöntemlerinin uygulanması söz konusu olur. 

Oldukça başarılı sonuçlar vermesi nedeniyle tercih edilen bilişsel davranışçı terapi yöntemleri başta olmak üzere çok sayıda farklı teknik uygulanabilir. Bunun yanı sıra gerek duyulması halinde uzman tarafından ilaç desteği önerilebilir. Her iki yöntem birlikte uygulanabileceği gibi tek tek uygulanması da tercih edilebilir.

Kaybetme Korkusu Tedavisi Ayırıcı Özellikleri Nelerdir?

Kaybetme korkusu tedavisinin ayırıcı özelliklerinin başında duygu dünyasına dair farklı yöntemler sunması gelir. Temel amacı yönüyle de diğer psikolojik tedavi yöntemlerinden ayrılması söz konusudur. 

Her şeyden önce farklı duygu, kişi ya da nesneyi kaybetmeye dair duyulan korkuyu sonlandırmayı amaçlar. Bu açıdan bireyin günlük yaşamını ve duygu dünyasını sağlıklı bir şekilde yönetebilmesine yardımcı olmak temel hedefidir.

Kaybetme Korkusu Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Kaybetme korkusu tedavisinin uygulamalarına dair çevrim içi ve yüz yüze yapılan görüşmeler öne çıkar. Her iki yöntemde de tedavinin uygulanma aşaması benzerlik gösterir. 

İlk olarak kişiye kaybetme korkusuna dair tanı konur ve kaybedilme endişesi taşınan şeyin ne olduğu net bir şekilde anlaşılır. Tedavinin uygulanması sırasındaki diğer adım; bireyi duygusal, düşünsel ve fiziksel olarak yoran korkunun belirtilerinin azaltılmasıdır. 

Günlük yaşamın daha konforlu hale gelmesi ile birlikte kaybetme korkusunun temelleri anlaşılmaya çalışılır. Bu sayede sorunun kaynağına inilmesi ve çözümlenmesi söz konusu olur. Kaybetme korkusunun belirtilerinin ya da varlığının ciddi oranda azalması yahut kaybolması durumunda terapi seansları sonlandırılır.

Kaybetme Korkusu Tedavisi Avantajları & Faydaları Nelerdir?

Kaybetme korkusunun psikolojik açıdan zorlayıcı ve kişilerin günlük yaşamları ve kararları gibi çok sayıda süreç üzerinde etkili bir rahatsızlık olduğu bilinmektedir. Mevcut tedavinin başarılı şekilde uygulanması ile belirtilerin ve hatta rahatsızlığın tamamen ortadan kaldırılması mümkündür. 

Kaybetme korkusu tedavisinin en büyük avantajı sorunun kaynağının anlaşılması ve çözümlenmesi ile kişinin sağlıklı bir ruh haline kavuşmasıdır. Devamlı fobilerin tetiklediği ataklarla mücadele etmek zorunda kalmayan birey, çok daha mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilir.

Kaybetme Korkusu Nasıl Yenilir?

Kaybetme korkusunu yenmek için kişinin kendinde var olan sorunu kabullenmesi çok önemli bir adımdır. Her rahatsızlıkta olduğu gibi bu psikolojik hastalıkta da çözüm üretmek için öncelikle kişinin istekli olması gerekir. 

Kaybetme korkusu başta olmak üzere tüm fobilerin yaşanması sırasında bireyin çözümü tek başına üretmesi mümkün olmayabilir. Çünkü fobiler gerçek dışı ve aşırı tepkilerin eşlik ettiği psikolojik kaynaklı rahatsızlıklardır. Ancak bu durum rahatsızlığın çözümsüz olduğu anlamına gelmez ve kişinin mevcut fobisinin bilincinde olarak uzmana başvurması rahatsızlığı yenmesi açısından çok değerlidir. Bu aşamadan sonra terapist desteği ile birlikte hangi adımların izleneceği ve hangi yöntemlerle çözüm üretileceği hakkında bilgi sahibi olunur.

Online Kaybetme Korkusu Tedavisi Sonrası Ne Yapmalıyım?

Online sunulan kaybetme korkusu tedavisi sonrasında kişinin fobisinden kurtulmuş bir şekilde sağlıklı yaşamına devam etmesi söz konusu olur. Özellikle rahatlıkla ulaşılabilen online tedavinin ardından uzmanla birlikte alınan kararların günlük yaşama aktarılması fobinin tekrarlamaması adına önemlidir. Tedavi sonrasında atakların geri gelmesi halinde uzman desteğini sürdürmek ya da terapist tarafından önerilen yöntemleri uygulamak faydalı olabilir. 

Kaybetme korkusunu çözüme kavuşturmak ve bu rahatsızlıktan kurtulmak için HiDoctor tarafından sunulan online psikolog desteğine başvurabilirsiniz. HiDoctor pek çok psikolojik süreç için uzman ve deneyimli psikologları ile online psikolog hizmeti almanızı sağlar. Ev konforunda psikolog desteğine erişmek için HiDoctor’da hizmet veren psikologlar arasından seçim yapabilir ve uygun olduğunuz gün ve saat için randevu oluşturabilirsiniz. 

[do_widget id=custom_html-3]
6 Yorumlar
 • Yağmur Dağıtan
  gönderildi 10:36h, 22 Ağustos Cevapla

  babamı çok küçük yaş ta kaybettiğim için vedalardan çok kolay etkileniyorm. Arkadaşım, kardeşim veya sevgilim kim evden çıkacak olsa ağlama isteğimi kontrol edemiyorm. Ne yapağım blmyorum

  • HiDoctor Editör Ekibi
   gönderildi 10:43h, 22 Ağustos Cevapla

   Merhabalar,
   Öncelikle kaybınız için çok üzgünüz. Vedalardaki travmanızı bababınızın kaybına bağlamak oldukça olası görünse de vedalaşma probleminizin ardında yatan çok başka sebepler olabilir. Durumu kontrol altına almak ve yaşam standartlarınızı yükseltmek adına terapiye başlamanızı kesinlikle öneriyoruz. HiDoctor internet sitesi üzerinden alanında uzman psikologlarımıza ulaşarak bu konuda ilk adımı atabilirsiniz.

 • Pelin Güctüten
  gönderildi 10:45h, 22 Ağustos Cevapla

  Eski sevgilim benden hiçbeklemediğim bir anda ayrıldıği için hayatımdaki diğer insanlarıda onun gibi kaybedeceğimden korkuyorum ve bu durumu onlara çok fazla yansıtıyorum. Bu durumu yansıttığım için sıkılıp benden uzaklaşmalarından korkuyorum ama korkamdanda duramıyorum. Kısır bir döngü içinde kendimi sıkışmış hissediyorum. Bana yardımcı olabilir misiniz?

  • HiDoctor Editör Ekibi
   gönderildi 10:53h, 22 Ağustos Cevapla

   Merhabalar,
   Öncelikle sizi ve hissetiklerinizi anlayabildiğimizi söylemek isteriz. Yaşadığınız kaybetme korkusu ve kaygılarınız için en kısa sürede bir terapistle konuşup kendinizi dilediğiniz gibi anlatmak size yardımcı olacaktır. Dahası korkularınızı yüksek sesle dile getirdikçe çevrenizi daha iyi gözlemleme fırsatı bulacaksınız. HiDoctor internet sitesi üzerinden alanında uzman psikologlarımızdan size en uygun olan psikoloğu kolaylıkla bulup online görüşmelere başlayabilirsiniz.

 • Kader Seslican
  gönderildi 10:55h, 22 Ağustos Cevapla

  Sahip olduğum en küçük maddi veya manevi şeyibırakmak istemiyorm bu sebeple evşm neredeyse çöp eve dönüşmek üzere .. Arkadaşlarımla bu konuyu konuştuğumda bağlanma problemim olduğunu düşündüklerini söylediler. Bana bağlanmaktan ziyade geride bırakmakdaha zor geliyor. Ne derdiminolduğunu nasıl anlayabilirim?

  • HiDoctor Editör Ekibi
   gönderildi 10:56h, 22 Ağustos Cevapla

   Merhabalar,
   Yaşadığınız probleme yönelik daha net bir saptama yapabilmek için alanında uzman bir psikologla terapi seanslarına başlamanızı tavsiye ederiz. Seanslar ilerledikçe paylaştığınız şeyler kafanızdaki soruların cevaplanmasına yardımcı olabilir.
   Alanında uzman psikologlarımızdan size en uygun olanını bulmak için HiDoctor internet sitesini ziyaret etmeyi unutmayın.

Yorum Gönder