Kapalı Alan Korkusu (Klostrofobi) Nedir?

kapali-alan-korkusu-klostrofobi-nedir-klostrofobi-nasil-yenilir

Kapalı Alan Korkusu (Klostrofobi) Nedir?

Klostrofobi, basitçe kapalı ve sıkışık alanlarda gelen aşırı korku olarak karakterize edilir. Tüneller, soyunma kabinleri ve uçaklar en bilinen tetikleyici yerlerdendir. Bazı kişiler bu mekanlarda ortalama bir endişe yaşarken bazıları aşırı derecede stres yaşar ve panik atak semptomları gösterir. En yaygın korku, kontrolü kaybetme korkusudur. Kapalı Alan korkusu da davranışçı terapilerle tedavi edilebilir. Günlük hayatınızda ciddi problemlere sebep olabilir ve tedavi edilmedikçe daha da zor bir durum alabilir. Siz veya çevrenizden biri böyle bir durumla mücadele veriyorsa hemen destek almaya başlayın.


Kapalı alan korkusu, kişinin herhangi kapalı bir alanda bulunması durumunda ciddi kaygı ve rahatsızlık yaşamasına sebep olan ve fizyolojik belirtilere de yol açan psikolojik bir rahatsızlıktır. 

Klostrofobi bir kaygı bozukluğu türü olarak öne çıkar ve semptomlarının genelde ergenlik ya da çocukluk döneminde meydana gelmesi söz konusu olur. 

Klostrofobik kişilerin genelde uçak, kilitli oda, asansör ya da mağara gibi alanlarda bulunması çok zordur. Farklı duygu ve durumların klostrofobiyi tetikleyebildiği bilinmektedir. Ayrıca bazı fobi türlerinde yalnızca mevcut durumu düşünmenin dahi tetikleyici etken olduğu bilinmektedir.

Kapalı Alan Korkusu (Klostrofobi) Çeşitleri Nelerdir?

Klostrofobi çeşitleri kaygı bozukluğu yaratan kapalı alanlara göre farklılık göstermekle birlikte genelde aynı başlık altında değerlendirilir. Çünkü kapalı alan korkusu yaşayan kişilerde birden fazla alanda yoğun kaygı durumu gözlenir. Bu alanların başında asansör, tünel, kalabalık alanlar, toplu taşıma araçları, küçük araçlar, halka açık tuvaletler, uçaklar, döner kapılar, bodrum katlar ya da dar giysiler dahi sayılabilir. Mağaza kabinlerinden MR cihazlarına varana kadar pek çok etken kapalı alan korkusunu tetikleyici olabilir.

Kapalı Alan Korkusu (Klostrofobi) Belirtileri Nelerdir?

Kapalı alan korkusu belirtileri kişiden kişiye değişmekle birlikte genelde ortak tepkiler şeklinde kendini gösterir. Kapalı alan korkusu belirtileri genellikle diğer kaygı bozukluğu belirtileri ile benzerlik gösterir. Öncelikle titreme, nefes almada zorluk, kalp çarpıntısı gibi fizyolojik sorunların görülmesi olasıdır. Rahatsızlığın kaynağı psikolojik olmakla birlikte fiziksel belirtilere neden olabilir. 

hidoctor-online-psikolog-terapi-randevu-al-min

Klostrofobinin en yaygın belirtisi ise kontrolü kaybetme duygusu ya da korkusudur. Şiddetli klostrofobi yaşayan kişilerin günlük yaşam kalitelerinin düşmesi olasıdır ve bunun için bir uzman desteği faydalı olabilir. Bununla birlikte kapalı alan korkusu bulunan kişilerde panik atak oluşması ihtimali daha yüksektir. 

Panik atak ise aniden meydana gelen korku ve endişe atakları olarak kendini belli eder. Terleme, boğulma hissi, hızlı kalp atışı hızlanması, göğüs ağrısı, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi önemli belirtilere sahiptir. Ayrıca kapalı alan korkusunu şiddetli biçimde yaşayan kişilerin çeşitli psikolojik rahatsızlıkları göstermesi söz konusu olabilir. Bunların başında şiddetli korku tepkileri, bayılma korkusu, kontrol kaybı ve ölüm korkusu gibi durumlar gelir.

Kapalı Alan Korkusu (Klostrofobi) Atakları Nasıl Olur?

Kapalı alan korkusu atakları temel olarak yukarıdaki belirtilerle ve panik atak durumuyla karakterizedir. Genelde belirtiler birbiriyle ilişkili şekilde devam eder ve hem psikolojik hem de fiziksel semptomlar halinde ortaya çıkar. Kulak çınlaması, kafa karışıklığı, ağız kuruluğu, vücutta uyuşma, baygınlık hissi ve titreme gibi yoğun ataklar klostrofobiyi tanımlayan diğer belirtiler olarak kendini gösterir.

Online Kapalı Alan Korkusu (Klostrofobi) Tedavisi Öncesi Nasıl Hazırlanılmalı?

Online sunulan kapalı alan korkusu tedavisi öncesinde talep edilmediği takdirde özel bir hazırlık süreci gerekli olmaz. Kişinin rahatsızlığının farkında olması ve tedaviye istekli olması sürecin başarısı açısından faydalı olabilecek etkenler arasında yer alır. Bununla birlikte online sunulan tedavi yöntemlerinin yüz yüze tekniklerle benzer şekilde ilerlemesi söz konusu olur ve farklı bir hazırlık talep edilmez.

Online Kapalı Alan Korkusu (Klostrofobi) Tedavisi Amaçları Nelerdir?

Online sunulan klostrofobi tedavisinin amaçları yüz yüze yapılan yöntemlerle benzerlik gösterir. Temel amaç kişinin rahatsızlığının tespitinin yapılması, kaynaklarının anlaşılması ve çözüm yöntemlerinin geliştirilerek uygulanmasıdır. Bu sayede bireylerin günlük yaşamlarının sekteye uğramaması ve mutlu bir hayat sürmeleri amaçlanır. Ayrıca online sunulan tedavilerde herkesin tedaviye rahatlıkla erişim sağlaması hedeflenir. Bu sayede kapalı alanda bulunmakta zorlanan kişiler kendi seçtikleri mekanlardan rahatlıkla tedavi desteği alabilir. 

Kapalı Alan Korkusu (Klostrofobi) Tedavisi Teknikleri Nelerdir?

Kapalı alan korkusu yaşayan bir kişi kalabalık yerlerde, asansör ya da uçak gibi alanlarda paniğe kapılabilir. Günlük yaşamı zorlaştıracak bu fobinin tedavisi için farklı teknikler uygulanır. Bunlardan biri bilişsel davranışçı terapi yöntemleridir. Psikolojide geleneksel olarak uygulanan ve güncel yöntemlerin denendiği bir tedavi şekli olarak öne çıkar. 

Maruz kalma terapisi olarak da bilinen ve neredeyse tüm fobi türleri için yaygın şekilde uygulanan bir başka terapi yöntemi de mevcuttur. Bu teknik ile hastanın kademeli şekilde fobiye sebep olan uyaranlara maruz bırakılması söz konusu olur. Uygulamada temel amaç hastanın durumla başa çıkma becerisi kazanmasını sağlamaktır. 

Fobi uyaranlarına maruz kalan kişi yavaş yavaş korkusu ile yüzleştirilir ve çözüm yöntemleri geliştirilir. Bunun yanı sıra klostrofobi tedavisi noktasında en güncel ve teknolojik tedavi yöntemlerinden biri olarak öne çıkan sanal gerçeklik uygulamaları da dikkat çekmektedir. 

Sanal gerçeklik maruz kalma terapisinin bir başka versiyonu olarak düşünülebilir. Klostrofobiye sebep olan durumları kişinin gözünde canlandırmak ve bu ortamı kullanarak tedavi uygulamak esastır. Sanal gerçeklik uygulamasının tercih edilme sebeplerinin başında güvenli olması ve tedavinin istenilen şekilde sürdürülebilmesi avantajı gelir.

Kapalı Alan Korkusu (Klostrofobi) Tedavisi Ayırıcı Özellikleri Nelerdir?

Kapalı alan korkusu tedavisi için sanal gerçeklik yöntemleri başta olmak üzere güncel teknikler değerlendirilir. Bu durum klostrofobi tedavisinin ayırıcı özelliklerinden birini oluşturur. Aynı zamanda kapalı alan korkusu taşıyan kişileri tedavi etmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır ve amaçları buna bağlı olarak ortaya çıkar. 

Uzman terapist tarafından klostrofobiyi yönetmek amacıyla derin nefes egzersizleri, sakinleştirici iç konuşma ve sayı sayma gibi egzersizler önerilebilir. Bu durum tamamen bireyin ihtiyaç haline ve klostrofobinin özgün tedavi yöntemlerine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Kapalı Alan Korkusu (Klostrofobi) Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Kapalı alan korkusu tedavisinin uygulanması için öncelikle teşhisin doğru ve net bir biçimde konulması gerekir. Dolayısıyla alanında uzman psikoloğa danışmak önemlidir. 

Günlük hayatta yaşadığımız pek çok korku fobi olarak tanımlanmaz. Fobiler genellikle gerçeğe aykırı ve aşırı endişe durumunu kapsar. Bu nedenle rahatsızlığın fobi olarak tanımının yapılması ve buna bağlı olarak tedavi yöntemlerinin izlenmesi şarttır. 

Klostrofobi tedavisinin uygulanması noktasında yukarıda sunulan farklı terapi teknikleri göz önünde bulundurulur. Danışan için en uygun terapi yöntemi belirlendikten sonra karşılıklı iletişime dayalı bir süreç başlar. Ardından terapilerin düzenli ve doğru bir şekilde uygulanması ile çözüm hedeflenir.

Kapalı Alan Korkusu (Klostrofobi) Tedavisi Avantajları & Faydaları Nelerdir?

Kapalı alan korkusunun yenilmesi noktasında önemli desteklerden biri olarak dikkat çeken klostrofobi tedavisinin pek çok faydası bulunur. Her şeyden önce kişinin günlük yaşam konforunu elinden alabilecek bir rahatsızlık olması en önemli göstergelerden birisidir. 

Uçak, toplu taşıma aracı ya da kalabalık alanlarda bulunmamak bireylerin sosyal yaşam içindeki durumlarını olumsuz etkileyebilir ve psikolojik olarak da yorabilir. Dolayısıyla tedavinin bu sorunların aşılması noktasında etkili bir unsur olduğu bilinmelidir. Ayrıca kişinin kendi çabalarının yeterli olmadığı durumda bir uzman eşliğinde ve doğru yöntemlerle tedavi uygulanması rahatsızlığın çözümü noktasında yardımcıdır. 

Kapalı Alan Korkusu (Klostrofobi) Nasıl Yenilir?

Kapalı alan korkusu sorununu yenmek için kişinin rahatsızlığının farkında olması ve elbette bu alanda bir tanı konulması şarttır. Fobi tanısının konulması ile birlikte bireyin konu ile ilgili farkındalık geliştirmesi önemlidir. 

Gerçeğe aykırı fobi kaynaklı atakların bilincinde olmak ve doğru çözüm yollarını uygulamak önemlidir. Kişi bu bilinçle tek başına çözüm üretemediği noktalarda uzman desteği alarak klostrofobiyi yenme yoluna gidebilir.

Online Kapalı Alan (Klostrofobi) Korkusu Tedavisi Sonrası Ne Yapmalıyım?

Online kapalı alan korkusu tedavisi sonrası bireylerin edindiği bilgileri günlük yaşamda tatbik etmesi faydalı olabilir. Herhangi bir korku, endişe ya da atak durumu söz konusu olduğunda uzman terapist tarafından sunulan öneriler göz önünde bulundurularak günlük yaşama dahil edilebilir. Tedavi sonrasında kişinin zihnini rahatlatması ve çözüm konusunda en büyük destekçisinin kendi olduğunu bilmesi önemlidir. 

Fobiler genellikle korku ve kaygıların yoğun yaşandığı rahatsızlıklar olduğu için bireyin tek başına çözümlemesi her zaman mümkün olmayabilir. Bu aşamada bir uzman desteği almak çok önemlidir. HiDoctor, alanında deneyimli ve uzman psikologlarıyla etkin terapi hizmetleri sağlamaktadır. Klostrofobi başta olmak üzere tüm fobi türleri için online psikolog desteği almak ve hemen terapilere başlamak için uzman psikologlar arasından seçim yapabilir, uygun olduğunuz gün ve saat için randevu oluşturabilirsiniz. 

[do_widget id=custom_html-3]
Yorum yok

Yorum Gönder