GÜNÜN EN POPÜLER BLOG YAZILARI:

İntihar Nedir? İntihar Düşüncesi Nasıl Geçer?

intihar-kendini-oldurme-nedir-intihar-dusuncesi-nasil-gecer-min

İntihar Nedir? İntihar Düşüncesi Nasıl Geçer?

Bazı durumlarda bazı problemler, içerisinden asla çıkılamayacakmış gibi görünür. Böyle zamanlarda da hayatın anlamsızlığı düşüncesi ön plana gelir ve merkeze yerleşerek, bireyleri çaresizlik ve umutsuzluğa sürükler. Bazen de yoğun hüzün veya çaresizlik getirdiği algılanan bazı ani ve baş etmesi zor olaylar yaşanır. Mücadele edilmekten yorulunulduğu zamanlarda, kişiler problemleri çözebileceklerine olan inançlarını yitirip, intiharı bir çıkış yolu olarak algılarlar. Oysa hissettikleri çaresizlik ve hüznün de tamamen kendi algılama biçimlerinin bir sonucu olduğunu göremezler. Yani problem de çözüm de bireyin algısına bağlıdır. Bir problemi kendiniz çözemediğinizde bu konuda uzman olan bir başkasından yardım istemeniz gerekir. Aynen bu durumda da olması gerektiği gibi. Siz veya tanıdığınız bir başkası intihar düşüncelerine sahipse hiç vakit kaybetmeden bizlere ulaşın.


İnsanların özgür iradeleri ile sonucunda ölüm olduğunun bilincinde olarak ve bu amaçla gerçekleştirdiği eylemlere “intihar” adı verilir. İntihar; kişinin kendi hayatına son verme kararına uygun biçimde, bedenine zarar vererek ölümüne yol açması olarak tanımlanabilir.

Kendini öldürme eylemi için yapılan araştırmalar neticesiyle belirlenen birtakım risk faktörleri söz konusudur. Bunlar arasında depresif bozukluk, bipolar bozukluk, şizofreni, zihinsel hastalık türleri ve madde bağımlılığı bulunur.

Kişinin kendi için geliştirdiği saldırganlık halinin bir sonucu olan intihar girişimi; yapılan eylemin sonunda ölümün gerçekleşmese bile kendi hayatına kasteden kişileri ifade eder. İntihar ise bu girişimin sonucunda kişinin hayatını kaybetmesine verilen addır.

İntiharın risk faktörleri genel olarak psikolojik temelli hastalıklara veya bozukluklara dayanır. Ancak bu durumun haricinde travmatik olay veya durumlar sonucunda ani kararlara dayalı intihar girişimleri de gerçekleşebilir.

hidoctor-online-psikolog-terapi-randevu-al-min

İntihar etmek nedenleri belirli kalıplarla sınırlanabilen davranışlar arasında yer almaz. Çünkü bu eylemin evrensel tek bir nedenle açıklanması mümkün değildir. Her psikolojik rahatsızlık ya da sendromun sonucu intihar eylemi ya da düşüncesi gelişmeyeceği gibi intihar eğilimleri çoğunlukla psikiyatrik rahatsızlıklara bağlı olarak gerçekleşebilir.

Bazı vakalarda ise kişinin herhangi bir psikolojik hastalığı olmamasına rağmen intihar eğilimi veya düşüncesi geliştirmesi mümkündür. Dolayısıyla intihar eyleminin/düşüncesinin tek nedene, hastalığa ya da olaya bağlanması mümkün değildir.

Zaman zaman insanların yaşadığı zorluklarla mücadele etmekten yorulduğu, hayatın rutininden bunaldığı, ani bir kayıp sonrası travma yaşadığı veya yoğun baskı altında kalması sonucu ölümü bir kurtuluş olarak gördüğü durumlar yaşanabilir.

hidoctor-online-psikolog-terapi-randevu-al-min

İntihar eğiliminin ortaya çıkışı genellikle belirli bir sürecin sonucudur. Yaşanan hastalıkların derinleştiği, hissedilen baskının tahammül edilemez boyutlara ulaştığı, yaşam döngüsünün anlamsızlaştığı hallerde insanların intihar etmek üzerine düşünceler geliştirmesi olasıdır.

İntihar Düşüncelerinin Belirtileri Nelerdir?

Kendini öldürme fikri zaman zaman beklenmedik travmalar karşısında oluşsa da genel anlamda sürekli psikolojik bozukluklar ya da psikiyatrik hastalıklarla ilişkilidir. Dolayısıyla belirtilerin ortaya çıkışı ve eylemi tetikleyen kararın alınması belirli bir zaman dilimine yayılabilir.

İntihar düşüncelerinin belirtileri arasında sayılabilecek birkaç semptom şu şekilde sıralanabilir:

hidoctor-online-psikolog-terapi-randevu-al-min

• Kendine fiziki zararlar verme
• Sürekli ölüm ve ölmek üzerine konuşmalar yapma
• Hayatın anlamsızlığına odaklanan düşünceler
• Yaşanan zorlukların aşılamayacağına inanma
• Sosyal hayattan ve ilişkilerden kaçınma
• Cinsel ilgisizlik/soğukluk
• Sürekli duygu değişimleri/duygusal dengesizlik
• Ölüm temalı konuşmalara, filmlere, kitaplara ve düşüncelere yoğun ilgi

İntihar düşüncesi bireylerin travmatik olay ve durumlar haricinde zamanla beslediği bir düşüncedir. İntiharı betimlemek, hayal etmek, gerçekleştirme alternatifleri üretmek, sonrasındaki sürece dair tahmin yürütmek gibi komplike bir zihinsel çalışma söz konusu olabilir. Bu durum bireyin yaşadığı problemlere karşı bulduğunu düşündüğü çözümü yüceltme biçimi olarak tanımlanır.

Çaresizlik ve umutsuzluk odağında gerçekleşen intiharların oranı oldukça fazladır. İçinde bulunduğu şartlara ayak uyduramadığını, karşılaştığı zorlukları asla aşamayacağını düşünen kişiler intihar düşünceleri geliştirerek yaşadıkları çıkmazdan bir kurtuluş yolu yaratmaya çalışır. Geleceğe dair umutları tükenmiş olan ya da sahip olduğu psikolojik hastalıklar sebebiyle yaşamında geleceğe dair bir zemin bulamayan kişilerin intihar eğilimi yüksektir.

İntihar Düşünceleri İçin Hangi Doktora Gidilir?

Kendini öldürme isteği hangi nedene bağlıysa ya da hangi hastalıktan kaynaklıysa; kişinin çevresi tarafından fark edildiğinde tıbbi yardım alması sağlanmalıdır.

Bireyler bazen bu düşüncelere kapıldıklarını kendileri de fark edebilir. Eğer intihar düşüncesi eğilimlerini tehlikeli buluyor ve bu durumun derinleşmesini istemiyorlarsa onların da profesyonel desteğe başvurması önemlidir.

İntihar düşünceleri için psikiyatri bölümüne başvurulmalı, alanında uzman hekimlerin görüşleri alınmalıdır. Sonrasındaki süreçte kendini öldürme isteği nedenleri ortaya çıkabilsin ve yaşanan sorunlar aşılabilsin diye psikolog desteği ve terapi seansları kritik rol oynar.

Yaşlılıkta İntihar Düşünceleri Neden Olur?

İleri yaştaki bireylerin kendini öldürme isteği nedenleri farklı olan durumlardır. Bazen hayatın zorluklarına karşı bir çıkış yolu olarak görülen intihar fikrinin bazen de psikiyatrik hastalıklar nedeniyle ortaya çıkması mümkündür.

Yaşlılıkta hayattan zevk alma, geleceğe umutla bakma ya da gelecek günlerde yeni mutluluklar yaşama ihtimali azalmışsa veya yok olmuşsa; intihar etme düşünceleri ağırlık kazanabilir.

İntihar Düşüncesi Tedavisinde Neler Yapılır? İntihar Düşüncesi Nasıl Tedavi Edilir?

İntihar düşüncesinin ortaya çıkışındaki sebepler ve bağıl hastalıklar tedavi sürecinin şekillenmesi için oldukça önemlidir. Bireyin intihar eğilimine yol açan travmatik olay ve durumların tespiti, sahip olduğu fiziki hastalıklar sebebiyle çektiği acı, psikolojik hastalıklarından kaynaklanan karamsarlık, mutsuzluk gibi etkenler intihar fikrinin ortaya çıkışını besleyebilir.

Dolayısıyla tedavi süreci planlanırken bireyin intihar düşüncesi geliştirmesindeki etkenler belirlenmeye çalışılır. Altta yatan sebeplerin belirlenmesi o sebeplerin ortadan kaldırılması için çalışılmasını mümkün kılar.

Psikolojik destek terapileri, intihar eğilimi olan hastaların desteklenmesinde kritik bir rol oynar. Çeşitli psikiyatri ilaçlarıyla sağlanmaya çalışılan kimyasal denge, psikolojik destek terapileriyle bütüncül bir tedavi uygulanarak etkin hale getirilir. İntihar düşüncesi, tedavileri ilaç kullanımı ve terapi uygulamalarından oluşan disiplinlerarası bir planlama gerektirebilir.

Hastanın psikiyatrik hastalıklarının bir belirtisi olarak ortaya çıkan umutsuzluk, mutsuzluk, karamsarlık, yoğun korku ve kaygılar psikiyatri tedavileriyle önlenmeye çalışılır. Bununla birlikte psikolojik destek seanslarıyla ruh sağlığının verimli tedavisi için planlamalar yapılır. Bu ikili çalışmalar sonucunda kişinin kendini çıkmazda hissettiği ve ölümü bir kurtuluş olarak gördüğü bakış açısı değiştirilmeye çalışılır.

İntihar Düşüncelerinden Nasıl Kurtulunur? İntihar Düşünceleri Nasıl Giderilir?

İntihar etme düşüncelerinden kurtulmak isteyen kişiler için en etkili yöntem profesyonel tıbbi desteğe başvurmaktır. Yapılan incelemeler, muayene ve tetkikler sonrasında uygulanan tedavilerle bu düşüncelerin azalarak yok olması mümkündür.

Ayrıca psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanarak bu düşüncelerin zihni ele geçirmesi önlenebilir. İntihar eğiliminin ve bu odaktaki düşüncelerin derinleşerek eyleme geçmemesi adına profesyonel yardımın önemi büyüktür.

Tıbbi desteğe başvuran kişilerin intihar düşüncelerini azaltmak, bu düşünceler karşısında güçlü bir irade geliştirebilmek için danışmanlarının önerilerine uymaları gerekir. Aldıkları destek doğrultusunda öz denetimini sağlayan, önerileri uygun davranışlarla odağını farklı noktalara eviren kişiler için intihar düşüncelerinden kısa sürede kurtulmak mümkündür.

Ayrıca bu öz denetimi kendi gerçekleştiremeyen, intihar düşüncelerini sürekli dile getirerek çevresine sinyal veren bireyler için de yakınında bulunan kişilerin tıbbi destek alınmasını sağlaması gerekir.

İntihar Etme Düşüncesi Ne Zaman Geçer?

İnsanların ölüme ve kendini öldürmeye dair fikirler geliştirmesi genellikle bir sürecin sonucu olarak gerçekleşir. Ani olaylar karşısında travmatik olarak ortaya çıkan kendini öldürme eğilimlerine rastlansa da intihar eğilimi belli bir zamanın sonucunda çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla bu düşüncelerin azaltılması ve sonlandırılması için de belirli bir zamana ihtiyaç vardır. Tedaviden alınan verime bağlı olarak intihar etme düşüncesinden kurtulmak farklı zamanlarda gerçekleşir.

Psikolojik desteğin olmazsa olmaz bir ihtiyaç olduğu intihar eğilimlerinde danışmanlık hizmetlerinden alınan verim oldukça mühimdir. HiDoctor online psikolog hizmeti ile ihtiyaç duyduğunuz her an ve dilediğiniz yerden uzman desteği almanız mümkündür.

Online platform üzerinden alanında uzman psikologlarla terapi seansları hizmetine HiDoctor ile erişebilir; tüm tıbbi tetkik, takip ve teşhis hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular:

1) İntihar Düşünceleri Nasıl Anlaşılır? & İntihar Düşüncesi Tanısı Nasıl Konur?

Psikiyatri hekimleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu hastanın belirtilerinin de uyması halinde intihar düşüncesine yönelik tanı konur.

2) İntihar Etme İsteği Ne Kadar Sürer?

Altta yatan hastalıklardan bireyin yaşam şartlarına değin pek çok faktör intihar düşüncelerini etkileyebilir. Dolayısıyla tedaviden alınan verime göre bu düşüncenin ne kadar süreceği değişkenlik gösterebilir.

3) İntihar Düşünceleri Geçmezse Ne Olur?

İntihar düşüncesi geçmezse bireyin eyleme geçme olasılığı artabilir ve intihar girişiminde bulunabilir.

4) İntihar Düşüncesinin Zararları Nelerdir?

İntihar düşüncesi kişinin hayatını hem özel hem de sosyal anlamda olumsuz etkiler ve ruh sağlığının bozulmasına yol açabilir.Bu içerik, HiDoctor Sağlık Uzmanları tarafından hazırlanmıştır.5 1 Oy
Bu Yazıyı Puanla!
Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm Yorumları görüntüle