İnternet Bağımlılığı Nedir? İnternet Bağımlılığı Nasıl Geçer?

internet-bagimliligi-nedir-internet-bagimliligi-nasil-gecer

İnternet Bağımlılığı Nedir? İnternet Bağımlılığı Nasıl Geçer?

Geçmişte hayatlarımızın yalnızca bir bölümü internet ile bağlantılıyken, artık hayatlarımızın yalnızca küçük bir bölümü internetle bağlantılı değil. Bu da beraberinde çeşitli psikolojik ve fizyolojik sonuçları getiriyor. Bugün, internet üzerinden ulaşabileceğiniz pek çok şey mevcut. Bu da aslında pek çok şeye bağımlı olabilmeniz anlamına geliyor. Kullanıcıların kimisi, internet üzerinden sosyalleşmeye bağımlı oluyor, kimisi sürekli olarak internet üzerinden bilgi akışına ihtiyaç duyuyor, bir başkası ise pornografik web sitelerine bağımlılık geliştirebiliyor. Her halükarda bu durum, bireylerin hayatının işlevsizleşmesine ve oldukça zor bir hale gelmesine sebep olabiliyor. Psikolojik anlamda, internetin olmadığı ya da bağlantının kesildiği durumlara bu bireyler aşırı bir endişe ile tepki verebiliyorlar. Zamanlarının oldukça büyük bir kısmını çevrimiçi kalarak geçirmeye çalışabiliyorlar. Diğer bağımlılıklarda olduğu gibi internet bağımlılığı da davranışçı terapilerle tedavi edilebiliyor. Siz veya bir başkası böyle bir durumla karşı karşıya ise bir uzmandan destek alarak tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.


İnternet bağımlılığı, internetin farklı kaynaklar üzerinden yoğun kullanımı sonucu kişinin günlük yaşamının sekteye uğratacak boyutta olan bir bağımlılık türüdür. Genel anlamda internet kullanımına dair aşırı isteğin engellenememesi, internet bağlantısı olmadan geçen zamanın anlamsız kabul edilmesi ve yoksunluk belirtileri ile karakterizedir.

İnternet Bağımlılığı Çeşitleri Nelerdir?

İnternet bağımlılığı günümüz teknolojik unsurlarının yaygın hale gelmesiyle ortaya çıkan yeni bir bağımlılık çeşididir. İnternet bağımlılığı çeşitlerini incelerken farklı açılardan değerlendirmek gerekir. Örneğin internetin yoğun kullanımına neden olan her bağımlılık türü internet bağımlılığı olarak tanımlanmaz. 

Kişinin sosyal medya bağımlılığı, oyun bağımlılığı ya da ekran bağımlılığı gibi unsurlar nedeniyle interneti sık kullanması da söz konusu olabilir. Psikolojide incelenen teknoloji bağımlılığı çeşitlerini doğru değerlendirmek için bir uzman desteği almakta fayda vardır.

İnternet Bağımlılığı Nasıl Başlar?

İnternet bağımlılığı genelde internette geçirilen sürenin artış göstermesi ile başlar. Bağımlılık yaşayan kişi bir süre sonra yoksunluk belirtileri yaşar ve buna bağlı olarak internet kullanımı süresi gün geçtikçe artar. İnternet bağımlılığının meydana gelme sebebi kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

İnternet Bağımlılığı Nasıl Anlaşılır?

İnternet bağımlılığı, dikkate alınması gereken ve tedavisi mümkün olan bir rahatsızlıktır. Bu sorunun tedavisine odaklanmak için öncelikle bağımlılık olduğunun anlaşılması gerekir. Bu konuda sunulan çeşitli tanı ölçütleri mevcuttur ve kişinin kendini ölçmesi mümkündür. 

hidoctor-online-psikolog-terapi-randevu-al-min

İnternet bağımlılığı belirtileri rahatsızlığın anlaşılması noktasında önemli unsurlardır. Bunun yanı sıra kişinin duygu ve düşünce dünyasını olumsuz etkileyen ve günlük yaşamını sekteye uğratan her ilginin bağımlılık şüphesi taşıdığını söylemek mümkündür.

İnternet Bağımlılığı Belirtileri Nelerdir?

İnternet bağımlılığı belirtileri kişinin internete olan ilgisinin bağımlılık boyutunda olup olmadığının anlaşılması açısından dikkate değerdir. Aşağıdaki semptomlar temel olarak internet bağımlılığının göstergeleri arasında sayılır:

  • İnternet kullanımından kaynaklı olarak günlük rutinleri ve sorumlulukları aksatma
  • İnternet başında geçen zamanın kontrolü konusunda zorluk yaşama veya kontrolü kaybetme
  • Sosyal izolasyonun devreye girmesi ve çevreden kopuş
  • Çeşitli ruhsal ve duygusal sorunlardan kaçmak için interneti kullanma
  • İnternet kullanımı ile ilgili kendini savunma ya da suçluluk davranışları
  • Uyku sorunları
  • Ellerde, gözlerde ve sırt bölgesinde sorunlar
  • Halsizlik ve baş ağrısı

İnternet Bağımlılığı Olan Birine Nasıl Davranılmalı?

İnternet bağımlılığı olan kişiyi suçlayarak hareket etmek sorunun çözümü noktasında faydalı olmaz. Bağımlılıktan kurtulmak için kişinin uygun şekilde uzman desteğine yönlendirilmesi oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra kişinin günlük yaşamına spor ve sanat gibi yeni faydalı aktiviteler dahil etmesine yardımcı olmak iyi bir destek yöntemidir. 

Bağımlılıkla ilgili destek alırken kişinin günlük yaşamını düzenlemesi önemlidir ve bu açıdan çevresinin yardımı da değerlidir. Günlük internet kullanımının sınırlandırılması ve uyku kalitesi gibi etkenlere de dikkat etmek gerekir.

Online İnternet Bağımlılığı Tedavisi Öncesi Nasıl Hazırlanılmalı?

Online internet bağımlılığı tedavisi öncesi bağımlılıklar alanında çalışmış yetkin bir terapistle iletişime geçmek faydalı olacaktır. Ayrıca online kanallar üzerinden yardım sunulduğu için kişinin kendini en rahat hissettiği ortamda terapi hizmetine başvurması mümkündür. Bu nedenle özel bir hazırlık süreci gerekli olmamakla beraber kişinin rahatsızlığının farkında olması ve tedaviye istekli olması önemlidir.

Online İnternet Bağımlılığı Tedavisi Amaçları Nelerdir?

Online internet bağımlılığı tedavisi amaçlanırken bireyin bağımlılık tedavisinin en etkili ve başarılı şekilde sürdürülmesi hedefi öne çıkar. Özellikle bağımlılık konusunda kişi, yaşadığı tedirginlik ya da endişe durumu nedeniyle tedaviden uzak durmayı tercih edebilir. Ancak uygun tedavi yöntemleri tüm bağımlılık türlerinde olduğu gibi internet bağımlılığı için de en etkili adımdır. 

Çevrim içi kanallar üzerinden sunulan internet bağımlılığı tedavisinin öncelikli amacı kişinin bağımlılıktan kurtulmasını sağlayacak tedaviye en rahat şekilde ulaşımını desteklemektir. Ardından tedavi sürecinin başarıyla gelişmesi ve bireyin mevcut bağımlılığından tamamen kurtulması hedeflenir.

İnternet Bağımlılığı Tedavisi Teknikleri Nelerdir?

Günümüzde bilgisayar bağımlılığı ve internet bağımlılığı başta olmak üzere çeşitli teknolojik kaynaklı bağımlılıkların her yaşı etkileyen sorunlar olduğu bilinir. Buna bağlı olarak teknolojiye erişim imkânı nedeniyle gençlerin ve çocukların bilinçli bir internet kullanımı ile yetiştirilmesi gerekir. 

İnternet bağımlılığı tedavisine dair teknikler kişinin yaş aralığı göz önünde bulundurularak ve diğer etkenlere bağlı olarak belirlenir. İnternet bağımlılığı tedavi yaklaşımları bireyin bağımlılık geliştirmesine sebep olan temel sorununu anlamaya odaklanır. 

Gerek çocuklarda gerek yetişkinlerde bağımlılık konusunda psikoterapi ve özellikle bilişsel davranışçı terapi tekniklerinin önemi yadsınamaz. Bunun yanı sıra kişinin uzman denetiminde internetten belirli bir süre uzak kalması önerilebilir. Mevcut yöntemin amacı bireyin durumuna dışarıdan bakmasını sağlamak ve yoksunluk belirtilerini azaltmaktır.

İnternet Bağımlılığı Tedavisi Ayırıcı Özellikleri Nelerdir?

İnternet bağımlılığı tanısı diğer pek çok psikolojik kavrama göre çok daha yeni bir duruma işaret eder. Bu nedenle bağımlılığın tedavi yöntemleri de yeni yeni belirlenmekte ve her geçen gün farklı teknikler öne sürülmektedir. 

Psikoloji alanında faydaları ile dikkat çeken psikoterapi yöntemleri internet bağımlılığı için de kullanılmaktadır. İnternet bağımlılığına dair tedavilerle ilgili güncellenen yaşam şartları ile birlikte tedavi imkân ve olanaklarının da gelişmesinden söz edilebilir. 

Ergenlerde İnternet Bağımlılığı Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Ergenlerde internet bağımlılığı konusunu ciddiye almak ve bu konuda gençlere yol gösterici olmak önemlidir. İnternet kullanımının ülkemizde ve dünyada özellikle gençlerde yaygınlığının artış göstermesi; bilinçli bir internet kullanımını zorunlu kılmaktadır. 

Ergenlerde internette erişimin oldukça kolay olması ve hem gençlerin hem de çocukların internetteki zararlı içeriklere karşı belirli ölçüde savunmasız olması nedeniyle bu konuda farkındalık sahibi olmak gerekir. 

Gençlerin sosyal ve psikolojik gelişim süreçlerini olumsuz etkileyen internet bağımlılığının tedavi yaklaşımlarının başında psikoterapi seansları ve belli ayrıntılı tedavi yöntemleri gelir. Örneğin internet tatilleri oluşturmak, bilgisayarın ortak alana nakledilmesi ve bir internet günlüğü oluşturarak bu süreçteki duyguların kaydedilmesi gibi teknikler kullanılır.

Yetişkinlerde İnternet Bağımlılığı Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Yetişkinlerde internet bağımlılığı tedavisi uygulamaları gençlere yönelik sunulan tedavi yaklaşımlarından çok da farklı değildir. İnternet tatilleri ve sosyalleşmeye odaklı tedavi yöntemleri ön plandadır. Gevşeme egzersizlerinin yapılması, kişinin bağımlılığını gizlememesi ve kabul etmesi gibi belirli adımlarla ilerlenir.

Hamilelikte İnternet Bağımlılığı Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Hamilelerde internet bağımlılığı tedavisi bilişsel davranışçı terapi yöntemlerinin rehberliğinde ilerler. Anne adayının ve bebeğin sağlığı için internet kullanımına belli bir düzen getirilmesi ve bu konuda uzman terapist tarafından sunulan etkili yöntemler tedavide söz konusu olur. 

İnternet bağımlılığı belli duygu ve düşüncelerden kaçınma gibi tetikleyiciler nedeniyle meydana gelebilir. Sorunun kaynağının anlaşılması ile birlikte bağımlılığın terapilerle çözülmesi hedeflenir.

İnternet Bağımlılığı Tedavisi Avantajları & Faydaları Nelerdir?

Diğer bağımlılık türleri gibi internet bağımlılığı da kişinin yaşam kalitesini düşüren ve zamanını değerli bulduğu şeylere ayırmasının önüne geçen bir sorundur. İnternet bağımlılığı konusunda tedavi uygulamalarının neticesinde bireyin kendine, ailesine ve sosyal çevresine çok daha fazla vakit ayırması mümkün olur. 

Ayrıca sürekli ekrana bakmaktan doğan çeşitli fiziksel ve psikolojik semptomların önüne geçmeyi sağlayan internet bağımlılığı tedavisi pek çok yönden avantajlıdır.

İnternet Bağımlılığı Nasıl Yenilir?

İnternet bağımlılığını yenmek için çift taraflı destek sürecinden söz etmek mümkündür. Danışan ve terapist eşliğinde bağımlılığın etkin tedavisi yürütülür ve kısa süre içinde olumlu sonuç alınır. 

İnternet bağımlılığı süreci kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte bu rahatsızlığı yenmek için öncelikle kişinin durumun farkında olması ve iradesine sahip çıkması gerekir. Bağımlılıkla ilgili bireylerin tek başına çözüm elde etmesi zor olabilir. Bu nedenle uzman terapistle birlikte ilerlemekte fayda vardır.

Online İnternet Bağımlılığı Tedavisi Sonrası Ne Yapmalıyım?

Online sunulan internet bağımlılığı tedavisinin ardından kişinin özgürlüğünün tadını çıkarması ve internet başında fazla geçirilen sürenin çok daha etkin bir şekilde kullanılması mümkündür. Özellikle tedavinin kalıcı olması için boş zamanları sevilen işlerle yönetmek oldukça faydalı bir yöntemdir. Ayrıca tedavi sonrası belirlenen günlük internet limitinin üzerine çıkmamak gerekir. 

HiDoctor online psikolog hizmeti ile evinizin konforunda veya dilediğiniz ortamdan internet bağımlılığı için online terapi almanızı sağlar. Başta internet bağımlılığı olmak üzere teknoloji odaklı ve diğer tüm bağımlılık çeşitlerinin tedavisi için hizmet veren psikologların yorum ve değerlendirmelerini inceleyerek seçim yapabilir, bağımlılık tedavisine hemen başlayabilirsiniz. 

[do_widget id=custom_html-3]
Yorum yok

Yorum Gönder