Dijital İlişki Şiddeti Nedir?

Dijital-İliski-siddeti-Nedir

Dijital İlişki Şiddeti Nedir?

Dijital şiddet, teknolojinin hayatımıza bu denli dahil olması ile gündeme gelen ve bilinçli olunması gereken bir kavrama işaret ediyor. Bu yazıda teknolojik gelişmeleri küçümsemeyeceğiz ya da ne kadar yozlaştırıcı etkilere sahip olduğunu kesinlikle savunmayacağız. Çünkü var olan bir unsuru değerli ya da değersiz kılmak bizim elimizde.

Bu nedenle hayatımızda pek çok açıdan değer katan teknoloji desteğini daha da işlevsel hale getirerek lehimize işlemek mümkün. Ancak tüm bu gelişmelerin iki kutuplu her unsur gibi olumsuz tarafları olabileceğini de göz önünde bulundurmak ve önlem almak önemlidir.

Önlem alınması gereken temel konuların başında da “dijital şiddet” kavramı gelir. Peki, dijital şiddet tam olarak nedir ve kendimizi bu durumdan nasıl koruyabiliriz?

Sosyal Medyanın Günümüz İlişkilerine Etkisi

Söz konusu sosyal medya olduğunda sağduyulu bir yoruma rastlamak gittikçe daha zor hale gelmeye başladı. Sosyal medya; ya tamamen karalanıyor ve günah keçisi ilan ediliyor ya da eşi benzerine rastlanmayacak bir nimet olarak el üstünde tutuluyor. Her iki uç bakış açısı da gerçeği yansıtmaktan uzak görünüyor.

Sosyal medya kullanımında iletişim kolaylığı başta olmak üzere pek çok avantajdan söz edebiliriz. Benzer şekilde yanlış kullanımı ve kötü niyetli olabilecek insanların mecralarda bulunmasına bağlı olarak olumsuz yönlerinden de bahsetmeden geçmek olmaz. Aslında bizim yapmamız gereken en önemli unsur bu iki bakış açısını sağlıklı kılmak adına sosyal medyayı doğru şekilde kullanmaktır.

Peki, sosyal medyanın günümüz ilişkilerine etkisi nasıldır? Bu soru oldukça önemli çünkü iletişim yaygınlığı ile birlikte ilişkilerimizin de tarzını belirleyen önemli etkenlerden birisi sosyal medya haline geldi.

Günümüz ilişki biçimini tanımlarken önemli bir araç olan sosyal medyayı nasıl kullandığımız, hala diğer gelişmelerden bağımsız ve bizim belirleyebileceğimiz bir unsurdur. Bu nedenle sosyal medya günümüz ilişkilerinin iletişim biçimini değiştiren bir aracı olsa da tek başına ilişkileri belirleyen yapı taşı değildir. Bunun bilincinde olarak ve sağlıklı ilişkiler geliştirme çabasını sosyal medyaya taşıyarak hakimiyeti ele alabiliriz.

Dijital Şiddet Nedir?

Gelelim artık sık sık dile getirilen dijital şiddet kavramına. Esasen dijital şiddet, farklı şekillerde karşımıza çıkabilen ve toplumların yaşadığı temel sorunlardan birisi olan şiddetin teknolojik unsurlara yansımış halidir.

Dijital şiddet, teknolojik ulaşılabilirlik üzerinden sosyal medya araçları vasıtasıyla ekonomik, cinsel ve psikolojik boyutta zarar verme amacıyla gerçekleştirilen saldırı türleridir.

hidoctor-online-psikolog-terapi-randevu-al-min

Sanal ortamda gerçekleşmesi veya somut olarak gözlemlenemeyen türlerinin varlığı, dijital şiddeti asla masum kılmaz. Dolayısıyla dijital şiddetin var olduğu her ortamda uygun şekilde tepki göstermemiz ve gerekli olduğu noktalarda yetkililerle iletişime geçmemiz elzemdir.

Dijital şiddet, içerikleri neticesinde çok farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Bu nedenle konunun çok yönlü incelenmesi ve herkesin dijital şiddetle ilgili bilinç kazanması önemlidir. Konuyu bir başka boyuttan ele alırsak “dijital ilişki şiddeti” adı verilen bir kavram da türemiştir. Aslında bu durumun ortaya çıkışı da tesadüf değildir.

Dijital partner şiddeti olarak da bilinen bu durumda en çok rastlanan sıkıntılardan birisi çiftlerden birisinin diğeri tarafından devamlı kontrol altında tutulmasıdır. Bu durum somut şekilde gerçekleşebileceği gibi dijital ortamlar üzerinden de sürdürülebilir.

Örnek olarak devamlı mesajla, arama yoluyla ya da videolu arama gibi unsurlarla denetleme yapmak, belli bahanelerle ya da doğrudan konum talep etmek gibi davranışlar tam anlamıyla bir dijital ilişki şiddetidir. Ancak dijital partner şiddeti ne yazık ki bu tarz örneklerle sınırlı değildir ve farklı boyutları mevcuttur.

Dijital ilişki şiddeti; cinsel içeriğe sahip olan mesajların ifşası ya da çiftlerin birbirine gönderdiği çıplak fotoğraf ve video gibi görüntülü içeriklerin bireyin rızası ve haberi dışında paylaşımı şeklinde olabilir. Tüm bu örnekler çok ciddi kişilik hakkı ihlalidir ve hem psikolojik hem de hukuki destek süreci ile yönetilmesi önemlidir.

Sağlıklı Bir İlişki İçin Partnerimizle Nasıl Bir İletişim Gerçekleştirmeliyiz?

Dijital dünya; günümüzde ilişkilerimizi kurmamıza olanak tanıyan bir aracı olmakla birlikte aslında hala bir araçtır; tabii siz bu yönde tercih yaptığınız takdirde. Şimdi, olumlu ve sorunsuz bir ilişki için doğru iletişim seçeneklerine göz atalım:

  • Dijital araçları bizi yöneten birer unsur haline getirmemeli ve sağlıklı bir ilişki için bu kanalları doğru kullanmayı önemsemeliyiz.
  • Dijital ilişki şiddeti gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak bilinçsiz olarak bunları uygulamanın ötesinde yapılan şiddeti fark ederek önlem almak açısından da gereklidir.
  • Çiftlerin birbirine duyduğu karşılıklı saygı ve güven duygusu tüm bu sorunların üstesinden gelme noktasında en önemli konulardır. Özellikle çiftlerin güven ve saygı konularını önemsemesi ve bunlara değer vermesi gerekir.

Sonuç

Dijital şiddet; sanıldığı gibi tek başına teknolojinin sorumlu olduğu bir konu değil, yanlış toplumsal davranışların teknolojik unsurlara yansımış halidir. Dijital şiddet farklı şekillerde ortaya çıkabilir ve bireyin kendisini hem psikolojik hem de hukuki olarak savunmasını gerekli kılar. Bu nedenle soyut bir ortamda gerçekleştiği için dijital şiddet kesinlikle yok sayılmamalı ve dijital şiddet yaşandığında gerekli önlemler alınmalıdır.

Özellikle psikolojik destek süreçleri, dijital ilişki şiddeti gibi uzun vadeli zararların önlenmesi açısından önemlidir. HiDoctor alanında uzmanlıkla hizmet veren online psikologlar eşliğinde dijital şiddet ve dijital ilişki şiddetine dair destek almanızı sağlar.

[do_widget id=custom_html-15]
Yorum yok

Yorum Gönder