GÜNÜN EN POPÜLER BLOG YAZILARI:

Çocuklarda Kaka Yapma Korkusu Nedir? Nasıl Geçer?

cocuklarda-kaka-yapma-korkusu-nedir-nasil-giderilir

Çocuklarda Kaka Yapma Korkusu Nedir? Nasıl Geçer?

Pek çok çocuk, tuvalet alışkanlığını kazandığı ilk dönemlerde bir kaç ayı huzursuz ve problemli geçirir. Normal şartlar altında, tuvalet alışkanlığının yerleşmesi için çalışmaların başlaması 18 ay ile 4 yaş arasında bir yerde olmalıdır. Ancak burada çocuğunuzun hazır olup olmadığını iyi gözlemlemelisiniz. Çocuklar bazen bu durumda kendi vücutlarından bir parçanın ayrıldığını ve bunun onları inciteceğini düşünerek korkabilirler, ya da bu durumdan utanabilirler. Bu sebeplerden dolayı da tuvaletlerini tutma eğiliminde olabilirler. Aşağıda da açıkladığımız gibi bunun dışında ebeveynlerin tutumları da oldukça önemlidir. Çocuklar asla bu konu ile ilgili utandırılmamalı ve incitilmemelidir. Bununla birlikte tuvalette konforlu bir alanları var mı, sakinler mi kontrol edilmelidir. Sorun yaşanmaya devam ediliyorsa sağlık problemlerine fırsat vermeden uzman bir çocuk psikoloğu ile süreç yürütülmelidir.


Çocuklarda kaka yapma korkusu birden farklı sebepten kaynaklı meydana gelebilen korku türlerinden biridir ve doğru şekilde yaklaşıldığı takdirde tedavisi elbette mümkündür. Kaka yapma davranışı ve bunun bilincinde olma durumu çocuklarda yavaş yavaş gelişen etkinliklerden birisidir. 

Kaka yapma korkusu yaşayan çocuklara baskı yapılmaması ve bu aşamada sorunun kaynağının anlaşılması için bir uzmandan destek alınması önemlidir. Bu tarz korkuların kaynağında çocuğun aileden bilinçsiz şekilde edindiği yanlış bir kabul ya da bir rahatsızlık bulunabilir. Durumun tam olarak anlaşılması için terapist ve hekim desteğine danışmak gerekir.

Çocuklarda Kaka Yapma Korkusu Çeşitleri Nelerdir?

Çocuklarda kaka yapma korkusu çeşitleri farklı başlıklar altında incelenmez çünkü bu rahatsızlık tek bir olgudan korkma yoluyla meydana gelir. Yani özgül fobilerde olduğu gibi birden fazla korku kaynağına bağlı olarak gelişmeyen ve belli bir rahatsızlığa işaret eden fobilerden biridir. Dolayısıyla çocuklarda kaka yapma korkusu tek başına değerlendirilmesi ve çözümlenmesi gereken rahatsızlıklardandır.

Çocuklarda Kaka Yapma Korkusu Belirtileri Nelerdir?

Çocuklarda kaka yapma korkusu belirtileri incelenirken farklı pek çok farklı etkenden söz etmek mümkündür. Aşağıda kaka yapma korkusunun bazı temel belirtileri yer almaktadır:

  • Kontrolcü ebeveyn tutumu çocuk üzerinde etki-tepki mekanizması yaratabilir ve çocuk kontrol ihtiyacını dile getirmek için kaka tutma davranışını gösterebilir. Bu davranış genellikle 2-4 yaş arasında gözlenen mevcut sorunun yansımalarından biridir. Çocuk bu şekilde bir bağımsızlık ihtiyacı iletiyor olabilir.
  • Aynı zamanda yaş aralığı ya da psikolojik olarak henüz tuvalet eğitimine hazır olmayan çocukların eğitimine başlanmasında da benzer sorunlar yaşanabilir.
  • Tuvalet eğitimine başlandığı sırada çocuğun yaşamında onu etkileyebilecek farklı değişimlerin varlığı da kaka tutma sorununa yol açabilir. Bu durum ev değişikliği ya da boşanma gibi birbirinden farklı etkenler olabilir.
  • Özellikle çocukla yoğun olarak ilgilenen ebeveynin mükemmeliyetçi bir yapıda olması çocuğun tuvalet eğitimi sırasında zorlanmasına ve böyle tepkiler vermesine sebep olabilir.
  • Çocuğun bakımı ile ilgilenen kişilerin tuvalet eğitimi ile ilgili birbirinden farklı tutum geliştirmesi çocuğun kafasının karışmasına ve bu konuda tepki göstermesine zemin hazırlayabilir.
  • OKB, kaygı bozukluğu ya da depresyon gibi sorunlarda da çocuklarda kaka yapma korkusu meydana gelebilir.

 

Çocuklarda Kaka Yapma Korkusu Atakları Nasıl Olur?

Çocuklarda kaka yapma korkusu atakları; çocuğun tuvalete gitmediği ya da gidemediği için rahatsızlanması ve karın ağrısı şeklinde kendini gösterebilir. Çocuğun kaka yaparken ağlaması ya da tuvaletteyken korkması gibi tepkilere rastlamak da olasıdır. 

Hem mevcut atakların önüne geçmek hem de sorunun kabızlık gibi fiziksel bir etkenden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için öncelikle bir çocuk doktoruna danışılması tavsiye edilir.  

Bu aşamada fiziksel bir rahatsızlık tespit edilmemesi durumunda sorunun kaynağının psikolojik olma ihtimali yüksektir. Ardından uzman terapist desteğine başvurularak korkunun temel kaynağının anlaşılması söz konusu olur.

Online Çocuklarda Kaka Yapma Korkusu Tedavisi Öncesi Nasıl Hazırlanılmalı?

Online çocuklarda kaka yapma korkusu tedavisi öncesi mevcut ya da benzeri özgül fobiler alanında çalışmış bir uzman desteğine başvurulabilir. Aynı zamanda çocuk psikolojisi üzerinde bilgi ve deneyim sahibi bir uzman yardımı araştırılabilir. Terapistin alanında yetkin olması, tedavinin olumlu ve sağlıklı ilerlemesi açısından önemlidir. 

Aynı zamanda tedavi öncesinde çocuğa herhangi bir baskı uygulanmamalı ve fiziksel ya da psikolojik belli kaynakların varlığı göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuğun kendini rahat hissettiği herhangi bir ortam üzerinden online tedavi desteği alması mümkün olduğu için terapi süreci çok daha rahat sürdürülebilir.

Online Çocuklarda Kaka Yapma Korkusu Tedavisi Amaçları Nelerdir?

Online çocuklarda kaka yapma korkusu tedavisi amaçları incelendiğinde öncelikle çocuğun mevcut sorunu somut bir biçimde aşması hedeflenir. Çünkü kaka yapma korkusu bulunan çocukta fiziksel ya da psikolojik olumsuz etkenlerin varlığı yorucu olabilir. 

Hem vücudun işlevini doğru şekilde sürdürmesini sağlamak hem de çocuğun sağlıklı ve olumlu bir şekilde yetişmesine yardımcı olmak için kaka yapma korkusunun tamamen ortadan kaldırılması amaçlanır. Bunun için uzman terapist ve ebeveynin iş birliği şarttır.

Çocuklarda Kaka Yapma Korkusu Tedavisi Teknikleri Nelerdir?

Çocuklarda kaka yapma korkusu tedavisine dair teknikler çocuğun mevcut durumuna göre uzman tarafından belirlenir. 

Öncelikle çalışılan yaş aralığı göz önünde bulundurularak yöntemler belirlenir. Bu konuda yaş aralığının düşük olması nedeniyle oyun terapisi ya da diğer pedagoji yöntemlerine başvurulması söz konusudur.

Çocuklarda Kaka Yapma Korkusu Tedavisi Ayırıcı Özellikleri Nelerdir?

Çocuklarda kaka yapma korkusu tedavisinde duruma çocuğun gözünden bakmak önemlidir. Çocuklar doğumlarından itibaren tuvalet alışkanlığını kendiliğinden gerçekleştirmeye başlar ve tuvalet sırasında rahatlarlar. Fakat bir gün ebeveyn tarafından bu rahatlıktan vazgeçmeleri talep edilir ve tuvalet alışkanlığı edinilmesi amaçlanır. 

Çocuk açısından bakıldığında bu durum zorlu ve aşılması gereken önemli bir meseledir. Bu süreçte çocuğun değişime direnmesi normaldir ve tuvalet alışkanlığının baskı ile yapılamayacağının bilinmesi gerekir. Tedavi aşamasında duruma çocuğun açısından yaklaşmak ve bu şekilde ilerleyerek çözüm hedeflemek oldukça önemlidir.

Çocuklarda Kaka Yapma Korkusu Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Çocuklarda kaka yapma korkusu tedavisi uzman terapist desteğine başvuru yoluyla gerçekleşir. Çocuğun yaş aralığına uygun terapi desteğinin yanı sıra doktor kontrolüne yönlendirilmesi gerekli olabilir.  

Kaka yapma korkusunun kaynağında fiziksel bir etken olup olmadığı değerlendirilir ve gerek duyulduğu takdirde doktor ile terapist görüşmeleri birlikte yürütülebilir. Genellikle psikolojik kaynaklı olduğu bilinen kaka yapma korkusunun terapi seansları sonunda çözüme kavuşturulması söz konusu olur.

Çocuklarda Kaka Yapma Korkusu Tedavisi Avantajları & Faydaları Nelerdir?

Çocuklarda kaka yapma korkusunun tedavisi değerlendirilirken öncelikli avantajlardan biri olarak çocuğun sağlıklı yapısının korunması hedefi gelir. 

Çocuğu gerek psikolojik gerek fiziksel olarak etkileme kapasitesine sahip kaka yapma korkusunun en kısa sürede çözümlenmesi önemlidir. Bu sayede çocuğun hem fiziksel hem de ruhsal anlamda yorulmadan durumu uygun şekilde kabullenmesi sağlanır. 

Genellikle tuvalet alışkanlığı sırasında gözlenen kaka yapma korkusunun farklı etkenlerle bir araya gelerek de oluşması olasıdır. Bu koşullar altında da mutlaka bir uzman desteğine başvurmak gerekir.

Çocuklarda Kaka Yapma Korkusu Nasıl Yenilir?

Çocuklarda kaka yapma korkusunu yenmek için ebeveyn ve terapistin iş birliği çok önemlidir. Öncelikle ebeveynlerin sabırlı olması ve duruma anlayışlı şekilde yaklaşması gerekir. Ayrıca çocukta kaka yapma korkusunun mevcudiyetine dair farkındalık kazanmak ve bu durumu terapiste yönlendirmek de ebeveynin görevi olarak öne çıkar. 

Oldukça küçük yaşlarda rastlanabilen kaka yapma korkusunun çocuk tarafından ifade edilmesi ve bilinçli olarak yansıtılması zordur. Bu durumda rahatsızlığın çözümü için çocuğun yaşına uygun terapi süreçleri başlatılır.

Online Çocuklarda Kaka Yapma Korkusu Tedavisi Sonrası Ne Yapmalıyım?

Online çocuklarda kaka yapma korkusu tedavisinin ardından ebeveynlerin çocuğun tuvalet durumunu onu rahatsız etmeden kontrol etmesi gerekir. Kaka yapma korkusunun ya da bu yönde endişenin devam edip etmediği anlaşılmalıdır. Genellikle sorunun anlaşılmasının ardından tedavi başarılı şekilde sonlandırılsa da belli bir süre çocuğun bu yöndeki davranışlarını gözlemlemekte fayda vardır. 

Çocuklarda kaka yapma korkusu ve tedavisi ile ilgili öğrenmek istediğiniz her şey için HiDoctor’ın online psikologlarına danışarak bilgi alabilirsiniz. Online psikolog hizmeti ile başta çocuklarda kaka yapma korkusu olmak üzere tüm korkular ve fobi türleri için alanında uzman psikologlara erişebilir, ev ortamında online terapi desteğine rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Çocuklarda Kaka Yapma Korkusu Tedavisi Yasal mı?

Çocuklarda kaka yapma korkusu tedavisi; mevcut yaş aralığında çalışmaya yetkili uzmanlar tarafından sunulduğunda yasaldır.

Çocuklarda Kaka Yapma Korkusu Tedavisi Kaç Seans Olur?

Çocuklarda kaka yapma korkusu tedavisi seans sayısı; çocuğun yaşadığı korkunun şiddetine ve çözüm yöntemlerine bağlı olarak farklılık gösterir.

Çocuklarda Kaka Yapma Korkusu Tedavisi Zararları Nelerdir?

Çocuklarda kaka yapma korkusunun tedavi edilmemesi halinde fiziksel ve psikolojik zararlara yol açabileceği öngörülmekle birlikte tedavinin herhangi bir zararı olması beklenmez.

Çocuklarda Kaka Yapma Korkusu Tedavisi Fiyatları Hangi Kriterlere Göre Değişir?

Çocuklarda kaka yapma korkusu tedavisinin fiyat aralığı; çocuğun ihtiyaç duyduğu terapi yöntemi, seans sayısı ve kurumun hizmet politikasına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Çocuklarda Kaka Yapma Korkusu Tedavisi Hizmeti Sunan En İyi Online Psikoloğu Nasıl Seçerim?

Çocuklarda kaka yapma korkusu tedavisi hizmeti sunan en iyi online psikoloğu seçerken öncelikle bu yaş aralığında çalışmaya uygun ve fobiler ile ilgili deneyim sahibi olan bir terapist tercih edilmelidir.

5 1 Oy
Bu Yazıyı Puanla!
Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm Yorumları görüntüle