GÜNÜN EN POPÜLER BLOG YAZILARI:

Belirtisiz Korona Virüsü (Covid-19) Nasıl Anlaşılır?

coronavirus-covid-19-belirtisiz-korona-nasil-anlasilir

Belirtisiz Korona Virüsü (Covid-19) Nasıl Anlaşılır?

Korona Virüsü (Covid-19) toplumda en yoğun 20-49 yaş grubu geçiriyor. Ancak bu grubun sadece yüzde 15-20’sinde hastaneye başvuracak şiddette belirtiler oluyor. Hastalığı hafif belirtiler veya tamamen belirtisiz geçirenlerde bir hafta sonra antikor çıkmaya başlıyor ve 2 hafta sonra tespit edilebiliyor. Belirtisiz geçirenler, evinde pozitif çıkan bir hasta olduğu zaman yapılan taramalarda tespit ediliyor. Bu hastalarda antikor gelişip bağışıklık oluyor.

Korona Virüsü (Covid-19) akut solunum yolu enfeksiyonuna sebep olan bir virüstür ve 2019 yılında Çin’de ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkışının hemen ardından küresel çapta yayılan ve pandemi ilanına neden olan bu virüsün bulaş ve yayılım oranı son derece yüksektir.

Yaygın semptomları arasında yüksek ateş, kuru (gıcık) öksürük, boğaz ağrısı, bel ve boyun ağrısı, sırt ve eklem ağrısı gibi belirtiler bulunur. Bu belirtilerin yoğunluğu sonradan ortaya çıkan varyantlarla birlikte değişkenlik göstermiştir.

Korona Virüsü (Covid-19) belirtileri arasında en yaygın olanı yüksek ateş ve öksürüğün bir arada seyretmesidir. Hastaların çoğunluğunda varyant ne olursa olsun bu iki semptomun bir arada görüldüğü saptanmıştır. Ancak son dönemde ortaya çıkan bazı varyantlarda semptomların ayrı ayrı görülmesine veya hiç görülmediği durumlara da rastlanmaktadır. Özellikle belirtisiz Korona Virüsü (Covid-19) vakaları, bulaş oranını en çok artıran hastalık türleri arasında yer alır.

Yapılan araştırmalara göre belirtisiz Korona Virüsü (Covid-19) olarak tanımlanan vakalarda bireyler çoğu zaman korona olduklarını fark edemediklerinden bireysel karantina ve izolasyon uygulamalarına uygun şekilde hareket etmiyorlar. Bu durum bulaş oranının artmasına ve hastalığın yayılmasına sebep oluyor. Dolayısıyla Korona Virüsü (Covid-19) belirtilerinin tamamına hâkim olarak hafif de olsa bu belirtilerin ne olduğunu anlamak ve test yaptırmak, salgınla mücadelenin önemli bir parçası olarak görülüyor.

Belirtisiz Korona Virüsü (Covid-19) olup olmadığını anlamak isteyenlerin Covid-19’a ait genel semptomlardan haberdar olmaları gerekir. Korona Virüsü (Covid-19) hastalarında yaygın olan semptomlar şu şekilde sıralanabilir:

• Kuru öksürük (gıcık öksürük)
• Ateş yüksekliği
• Sırt ağrısı
• Bel ve eklem ağrısı
• Halsizlik/yorgunluk
• İshal (seyrek)
• Bulantı (seyrek)

Korona Virüse (Covid-19) dair yaygın belirtilere hâkim olmak, bu belirtileri hafif de olsa gösterdiğinde bireylerin önlem almasını kolaylaştırır. Bu sayede izolasyon sağlanır ve bulaş oranı azaltılabilir. Ancak bir grup Korona Virüsü (Covid-19) hastasında yapılan araştırmaya göre bazı varyantlarda hiç belirti görülmemiştir. Bu durum hastalığın şüphe evresine bile girmeden atlatılmasına ancak bulaş oranının maksimum seviyeye ulaşmasına sebep olur.

Hiçbir belirti olmaksızın Covid-19‘u atlatan kişilerin fiziki gözlemle bunu anlama şansları bulunmaz. Onun yerine Korona Virüsü (Covid-19) teşhisi için kullanılan tanı kitlerinden faydalanılır. Herhangi bir pozitif bireyle teması bulunan ya da yoğun temas ortamına girdiği için Korona Virüse (Covid-19) yakalandığını düşünen kişiler, belirti göstermemelerine rağmen tanı testi yaptırmalıdır.

Belirtisiz Korona Virüsü (Covid-19) geçiren bireyler HiDoctor güvencesiyle sunulan antijen ve antikor testleri aracılığıyla Korona Virüsü (Covid-19) olup olmadığını öğrenebilir. Ancak bu şekilde klinik ve kesin sonuçlar elde edilebilir. Bu süreçte her ihtimale karşı bulaş oranını artırmamak adına bireysel izolasyon kurallarına uygun şekilde hareket edilmesi gerekir. HiDoctor aracılığıyla adresinizden ayrılmadan Korona Virüsü (Covid-19) testi yaptırabilir, test sonucunuza göre önlem alabilirsiniz.

Belirtisiz Korona Virüsü (Covid-19) Nedir?

Korona Virüsü (Covid-19) ilk ortaya çıkışından itibaren yüksek ölüm riskli hastalıklar grubunda yer alan bir virüstür. Hastalık bazı vücutlar için ağır seyrederken, bazı bireylerin antikor geliştirme hızı ve yoğunluğu fazla olduğundan hafif atlatılmaktadır. Bu durum ağır solunum yolu hastalıklarına sebep olan Korona Virüsü (Covid-19) hastaları olduğu gibi belirtisiz Korona Virüsü (Covid-19) hastalarının da oranını artırmıştır. Vücudun savunma mekanizmalarının işleyişi ve yaş durumu antikor seviyesini yakından etkiler. Böylece özellikle genç bireylerde antikor üretim oranı yüksektir ve hastalık belirtisiz atlatılabilir.

Bağışıklık sisteminin antijenlere karşı antikor üretebilmesi özellikle genç yaştaki bireyler için daha kolay ve yoğun gerçekleşen bir durumdur. Antikorlar, antijenlerin vücuttan atılması ve etiketleme işlemlerinin yapılması için gerekli mikro proteinlerdir. Bu hücresel proteinler vücudun savunma askerleri olarak hızlı ve yoğun bir şekilde üretildiklerinde antijenlerin vücuttan atılması kolaylaşır ve hızlanır.

Genç bireylerde belirtisiz Covid-19’un yaygın olmasının sebebi bağışıklık sistemindeki antikor üretim hızı ve miktarının ileri yaştaki bireylere oranla daha yüksek olmasıdır. Bu sebeple belirtisiz Korona Virüsü (Covid-19) vakalarına genç yaştaki bireylerde daha sık rastlanır. Zaten Covid-19 salgınının başlarında da en yaygın bulaş oranı çocuklar arasında gerçekleşmiştir. Çünkü çocuklar hastalığa karşı antikor üretiminde süper hızlı bir performans geliştirerek, herhangi bir belirti olmadan hastalığı atlatmış; ancak bu belirtisizlik yüzünden takip zorlaştığı için en fazla taşıyıcılık çocuklarda olmuştur.

Korona Virüsü (Covid-19) Belirtileri Nelerdir?

Korona Virüsü (Covid-19) hastalığı akut solunum yolu enfeksiyonuyla sonuçlanan bir sürece sahiptir. Bu süreç tamamlanmadan evvel bağışıklık sisteminin antijenlerden kurtulma çabaları bazı tepkimeleri yani belirtileri ortaya çıkarır.

Covid-19’un en yaygın belirtileri arasında yüksek ateş yer alır. Yüksek ateş aslında bağışıklık sisteminin tespit ettiği antijenleri yüksek ısı yoluyla eritmesine yönelik çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Virüs etiketlemesi yapılan bölümde virüs varlığını yok etmek adına vücut ısısı yükselir ve yüksek ateş belirtisi ortaya çıkar.

Öksürük, Korona Virüsü (Covid-19) hastalığının en belirgin diğer semptomudur. Kuru öksürük adıyla bilinen balgamsız gıcık öksürük, oldukça şiddetlidir. Akut solunum yolu enfeksiyonuna sebep olan bir virüs olduğundan öksürük belirtisine Korona Virüsü (Covid-19) hastalığında yaygın olarak rastlanır. Seyrek durumlarda kişinin yatkınlığı ve kronik hastalıklarına bağlı olarak balgamlı öksürük şikayetleri söz konusu olsa da genel olarak Korona Virüsü (Covid-19) için tanımlanan belirti kuru öksürüktür.

Belirtisiz Korona Virüsü (Covid-19) Nasıl Tedavi Edilir?

Korona Virüsü (Covid-19) ilk ortaya çıktığı günden bu yana sürekli tedavi yöntemleri keşfedilmeye çalışılan bir hastalıktır. Özellikle ağır seyreden vakalar için yoğun bakım ve entübe tedavi yöntemleri denenmiştir. Başarılı sonuçlar alınan bu tedavi yöntemlerine yeni araştırmalar sonrasında ilaçla tedavi yönteminin eklenmesi beklenmektedir.

Belirtisiz Korona Virüsü (Covid-19) tedavisi için öncelikle belirtisiz olmasına karşın şüpheyle dahi olsa kesin test sonucu almış ve pozitif olan hastaların söz konusu olması gerekir. Böylece Covid-19 tanısı konur ve rutin tedaviye başlanır.

Covid-19 rutin tedavisi belirtisiz Korona Virüsü (Covid-19) vakaları için de geçerlidir ve içeriğinde çeşitli hap takviyeleri ve karantina uygulaması bulunur. Bu süreçte bireylere doktor onaylı haplar verilir ve filyasyon ekiplerinin kontrolünde ikamet alanı içerisinde kalmaları sağlanarak bulaşıcılık önlenir.

Belirtisiz Korona Virüsü (Covid-19) süreçlerinde de tıpkı normal seyir süreçlerinde olduğu gibi bağışıklık güçlendirme uygulamaları yapılmalıdır. Bu sayede hastalık hafif atlatılsa bile iyileşme süreci hızlandırılır.

Belirtisiz Korona Virüsü (Covid-19) Olanlar Tekrar Covid-19’a Yakalanır mı?

Covid-19 vakalarında yeniden virüse yakalanma oranı son araştırmalar sonrası %27 olarak açıklanmıştır. Bu bağlamda belirtisiz Covid-19 vakaları için de aynı oran söz konusudur. Ancak ilk Covid-19’a yakalanışlarında hafif belirtilerle atlatan ya da belirti göstermeyen kişilerin, ikinci yakalanışlarında belirti gösterme ihtimalleri daha da düşer. Bu durum hastalığın farkındalığını olumsuz yönde etkiler.

Belirtisiz korona olanlar tekrar Covid-19’a yakalanabilir. İkinci yakalanışları sırasında vücutlarında antikor üretimi söz konusu olduğu için yine belirti göstermeyebilirler. Bu sebeple ikinci kez belirtisiz korona olduklarına yönelik şüphesi bulunan kişilerin bireysel izolasyon ve karantina önlemlerini tekrar almalarında fayda vardır. Aksi halde taşıyıcı konumda yer alarak yakın çevreleri başta olmak üzere hastalığın bulaşmasına sebep olabilirler.

Belirtisiz Korona Virüsü (Covid-19) Hastasının İyileştiği Nasıl Anlaşılır?

Korona Virüsü (Covid-19) ağır seyirli, hafif ve belirtisiz olmak üzere tepkimeleri 3 grupta incelenen bir hastalıktır. Ağır ve hafif seyirli süreçlerde varyant fark etmeksizin Korona Virüsü (Covid-19) semptomlarına rastlanır. Bu sayede hastalığa karşı önlemlerin alınması mümkün olur.

Belirtisiz Korona Virüsü (Covid-19) seyrinde kişi kendi hastalığını bile fark edemeyeceğinden çok büyük bir potansiyel tehlike söz konusudur. Çünkü hastalığının farkında olmayan kişiler taşıyıcılık yoluyla hastalığı yayabilir. Belirtisiz Korona Virüsü (Covid-19) hastaları hastalığın iyileştiğini antikor testi yaptırarak anlayabilmektedir.

5 1 Oy
Bu Yazıyı Puanla!
Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm Yorumları görüntüle

HiDoctor'un hizmet verdiğini; Online Psikolog, Online Diyetisyen ve daha birçok tedavide, ilk görüşmede geçerli:

%50'ye varan İndirim!

*Bu açılır pop-up'u kapattığınızda tekrar görüntüleme şansınız olmayacak.