Bağımlılık Nedir? Bağımlılık Nasıl Geçer?

bagimlilik-nedir-bagimlilik-nasil-gecer

Bağımlılık Nedir? Bağımlılık Nasıl Geçer?

Bağımlılık, pek çok bileşenin bir araya gelerek oluşturduğu bir durumdur. İnsanlar doğdukları andan itibaren, dış dünyanın etkilerine açık hale gelmeye başlarlar. Bu süreçte ise kendilerini savunmak için belli mücadele yöntemleri geliştirmeleri gerekir. Fakat bu baş etme yöntemleri her zaman sağlıklı olmaz. Aile, toplum, çocukluk gibi pek çok etken bu durumu şekillendirir. Yani bağımlılık süreci, bütüncül bir süreçtir.


Çoğu şey bağımlılık yapabilir. Bu bir nesne, bir davranış ya da bir madde olabilir. Genel itibariyle de kişi bağımlılığa sebep olan öge her neyse üzerinde kontrolünü kaybetmeye başladığında, bu ögenin kullanım ya da davranış sıklığı azaldığında kişinin huzursuzluk, uykusuzluk, öfke gibi yoksunluk belirtileri göstermesi ile bağımlılık başlamış olur.

Bir şeyin bağımlılık olduğunu belirli kriterlere göre anlayabiliyoruz, bunlar; tasarlandığından daha uzun süreli kullanım, zamanın çoğunu bağımlılık ögesini bulmak ve kullanmak için harcama, söz konusu bağımlılık ögesine karşı aşırı istek, bağımlılık ögesi olmadığında gösterilen yoksunluk belirtileri, geçmişte başarısız bağımlılığı bırakma girişimleri, olumsuz etkilere ve zarar görmeye rağmen kullanıma devam etme, zaman içerisinde bağımlılık ögesinin yeterli gelmemesi sebebiyle giderek arttırma (tolerans geliştirme).

Amerikan Psikiyatri Derneği’nin de belirttiği üzere; bağımlılık durumunda beynin yapı ve işlevlerinde bazı değişiklikler ortaya çıkar. Bu değişikliklere bağlı olarak, kişinin duygu durumunda, düşünce ve davranışlarında bozulmalar görülür. Beyin görüntüleme çalışmaları, beynin özellikle yargılama, karar verme, öğrenme, hafıza ve davranışsal kontrol ile ilgili alanlarında bağımlılığa bağlı olarak sorunlar olduğunu gösterir.

Genel anlamda bağımlılık ögesiyle oluşturulan sağlıksız bir ilişki olarak özetleyebileceğimiz bağımlılık, bu ilişkinin daha sağlıklı bir hale getirilmesi ile ortadan kalkabilir. Bu süreçte danışanın kararlı olması, psikoterapi sürecini aksatmaması oldukça önemlidir.

Unutmayın, bağımlılık sizin tercihiniz değildir. Ancak ondan kurtulmak sizin tercihinizdir. En kısa sürede uzmanlarımızla iletişime geçerek kendinizi özgür kılabilirsiniz.

Bağımlılık; kişinin bir davranış, madde ya da nesne üzerindeki kontrolünü kaybetmesi ile meydana gelen durumdur. Kontrolü aşan her davranış ya da maddenin bağımlılık oluşturma tehdidi vardır. Oldukça geniş bir tanıma işaret etmesi nedeniyle farklı bağımlılık türlerinden söz edilebilir. Bağımlılık türlerinin başında kumar, alkol, sigara, madde kullanımı ve teknoloji bağımlılığı gibi unsurlar yer alır.

Bağımlılık Çeşitleri Nelerdir?

Bağımlılık çeşitleri çok sayıda alt kategoriden oluşan genel bir kavramdır. Bunun yanı sıra ana kategori olarak madde kullanımı, davranış ve nesne bağımlılıklarından söz etmek mümkündür.

Aşağıdaki örnekler yaygın şekilde rastlanan bağımlılık türleri olarak karşımıza çıkar:

 • Alkol bağımlılığı
 • Kumar bağımlılığı
 • Tütün ve sigara bağımlılığı
 • Esra, eroin ve kokain gibi uyuşturucu maddelere yönelik bağımlılıklar
 • Uçucu madde bağımlılığı
 • İlişki bağımlılığı
 • Seks bağımlılığı
 • Alışveriş bağımlılığı
 • Yeme bağımlılığı
 • İnternet bağımlılığı

Bağımlılık Nasıl Başlar?

Bağımlılık çeşitleri farklı farklı olmakla birlikte genellikle bağımlılığa giden süreç benzerlik gösterir. Bağımlılığın başlangıcında ilk aşama deneme ve merak evresi olarak bilinir. Örnek olarak madde bağımlılığı sürecinde kişinin merak unsurunun yanı sıra madde etkilerine karşı duyduğu korku da belirgindir. Merakın baskın hale gelmesi ve “bir defadan bir şey olmaz” anlayışıyla kullanıma başlanması sonucu kısa süre içinde bağımlılık gelişir. Benzer bağımlılık süreçleri diğer türler için de geçerlidir.

Bağımlılık Nasıl Anlaşılır?

Bağımlılığın anlaşılması hem kişinin kendi farkındalığı hem de çevrenin dikkati açısından önemlidir. Bağımlılık sürecinin devreye girmesi ile kişide bağımlılık bilincine dair bir direnç oluşabilir ve kendini bağımlı olmadığına ikna etmeye çalışır. Ancak durumun kabul edilmesi ve destek almak için istekli olmak çözümün en önemli aşamasıdır. Bağımlılık beyni etkileyen ve tedavisi mümkün olan bir rahatsızlıktır.

Bağımlılık durumunun anlaşılması için bazı etkenleri göz önünde bulundurmakta fayda vardır. Aşağıdaki davranışların gözlenmesi halinde bağımlılık şüphesi ve uzman desteği gerekli olabilir:

 • Yalnız kalma eğiliminde artış
 • Sorumluluklara dair yetersiz ilgi
 • Yeni sosyal ortamlara girme ve eski tanıdıkları devre dışı bırakma
 • Duyguları uçlarda ve aşırı şekilde yaşama
 • Aşırı ve kontrolsüz para harcama
 • Evde bulunmakta zorluk çekme ya da tam tersi devamlı odaya kapanma
 • Yalan söyleme eğilimi ve bahane üretme
 • Öz bakım eksikliği ve çevreden gelen uyarılara dair aşırı tepkiler

Bağımlılık Belirtileri Nelerdir?

Bağımlılık belirtileri, mevcut bağımlılık türüne göre değişiklik gösterse de belli ortalık özellikler taşıyabilir. Özellikle fiziksel ve psikolojik belirtilerin bir arada gözlenmesi söz konusu olur. Bağımlılık durumunda eğilimin gerçekleştiği davranış ya da maddeye karşı aşırı bağlanma ortaya çıkar. Dolayısıyla bağımlılığın gözlendiği durumun yoksunluğunda bazı belirtilerden söz edilebilir.

Bağımlılık belirtileri ile ilgili bazı semptomlar aşağıda sunulmuştur:

 • Uyku düzeninin bozulması
 • Titreme, terleme ve huzursuzluk gibi semptomlar
 • Ruhsal ve bedensel çöküntü hali
 • Konsantrasyon eksikliği ve isteksizlik
 • Sinir hali, yorgunluk
 • Baş ve eklem ağrısı
 • Hafızada meydana gelen sorunlar
 • Bedensel ve sözel aktiviteleri gerçekleştirmede zorluk
 • Cümlelerin bağlantısız olması

Bağımlılık, herhangi bir maddeye karşı gerçekleşebileceği gibi bir olguya bağlı olarak davranış boyutunda da meydana gelebilir. Dolayısıyla yukarıdaki belirtiler değişik bağımlılık çeşitleri için farklılık gösterecektir.

Bağımlılığı Olan Birine Nasıl Davranılmalı?

Bağımlılık, oldukça zorlayıcı ve psikolojik açıdan destek alınmasını gerekli kılan bir rahatsızlıktır. Kişinin yaşadığı bağımlılık durumundan kurtulması ve günlük yaşamına sağlıklı bir şekilde geri dönmesi için bağımlı kişiye davranış biçimi oldukça önemlidir.

Herhangi bir bağımlılığı olduğu fark edilen kişiye karşı suçluluk duygusu meydana getirecek söz ve davranışlardan kaçınmak gerekir. Bu durumun bir rahatsızlık olduğu bilinmeli ve uzman desteğine başvurması için kişi desteklenmelidir. Uzman desteği önerirken bağımlı bireye onu anladığını hissettiren ve destekleyen bir tavır sunmak önemlidir.

Online Bağımlılık Tedavisi Öncesi Nasıl Hazırlanılmalı?

Online bağımlılık tedavisi günümüzde sıklıkla tercih edilen etkin çözüm yöntemlerinden biridir. Özellikle bağımlılıklara dair konuşmakta zorlanan ve kendini ifade etme konusunda sıkıntı çeken kişilerin online yöntemler üzerinden bir uzmana danışması söz konusu olabilir.

Bu sayede kişi kendini rahat hissettiği ortam üzerinden terapi desteği alabilir. Bağımlılık tedavisi öncesinde, bu alanda çalışmış ve başarılı bir psikolog desteğine başvurmakta yarar vardır. Gerekli görüldüğü takdirde bağımlılığın türüne göre hekim desteği de sağlanabilir.

Online Bağımlılık Tedavisi Amaçları Nelerdir?

Bağımlılık, her şeyden önce bu sorunu yaşayan kişiyi ciddi bir kaos içine sürükler ve birey bağımlılığa dair suçluluk duygusuyla kendini çaresiz hissedebilir. Ancak durum asla böyle değildir ve hangi aşamada olursa olsun bağımlılık için tedaviye başvurmak en iyi çözüm yöntemidir.

Online bağımlılık tedavisi kişinin mevcut rahatsızlığından kurtularak tamamen özgür ve bağımsız şekilde hayatına devam etmesini sağlamayı amaçlar. Fiziksel ya da davranışsal boyutta bağımlılığı meydana getiren unsura ne derece ve hangi kaynaklar nedeniyle bağlanıldığı anlaşılmaya çalışılır. Bu sayede mevcut bağımlılığın kalıcı şekilde çözümlenmesi hedeflenir.

Bağımlılık Tedavisi Teknikleri Nelerdir?

Günümüzde çok sayıda bağımlılık türünden söz edilmektedir ve her bir rahatsızlığın kendine has çözüm yöntemi bulunur. Bu nedenle bağımlılığın türüne göre özel tedavi teknikleri uygulanması söz konusudur. Ancak genel olarak başta psikoterapi olmak üzere çeşitli terapi desteklerinin varlığından söz edilebilir.

Terapi desteği sunulmasındaki asıl amaç kişinin hangi alt nedenlerden kaynaklı olarak bağımlılığa yöneldiğidir. Bununla birlikte fiziksel bazı özelliklere ve yatkınlıklara bağlı gelişen bağımlılıkların çözümü için hekim desteğine başvurulması gerekebilir. Terapi yöntemlerinde bilişsel davranışçı terapi, aile terapisi ve grup terapisi gibi yöntemler sıklıkla tercih edilir.

Bağımlılık Tedavisi Ayırıcı Özellikleri Nelerdir?

Bağımlılık kişinin irade gücünü kısıtlayan ve mantıklı hareket etme yetisini sınırlandıran bir rahatsızlıktır. Bu nedenle bağımlılık tedavisinin her şeyden önce bireyin sağlıklı düşünme ve davranma özgürlüğüne katkısı bulunur.

Bağımlılıktan kurtulmak isteyen kişiler için sunulan bağımlılık tedavisi ve bireyin kendi istek ve özverisi doğrultusunda mevcut sorunun çözümlenmesi mümkündür.

Ergenlerde Bağımlılık Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Ergenlerde bağımlılık faktörüne dikkat etmekte ve ebeveynlerin bu konuda farkındalık sahibi olmasında yarar vardır. Özellikle arkadaş çevresinden etkilenme ya da belli bir sosyal çevre içinde kendini ispat etme gibi kaygılar nedeniyle gençlerde çeşitli bağımlılıkların gözlenmesi söz konusu olabilir.

Ergenlerde bağımlılığın anlaşıldığı an uzman desteği ile tedavi edilmesi oldukça önemlidir. Sürecin ilerlememesi ve gencin yaşamının sağlıklı bir şekilde devam etmesi adına erken teşhis ve tedavi aile desteği ile sürdürülmelidir.

Ergenlerde uygulanan bağımlılık tedavisi bu yaş aralığında çalışma yetkisine sahip uzmanlar tarafından yürütülür ve çeşitli psikoterapi süreçleri söz konusu olur.

Yetişkinlerde Bağımlılık Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Yetişkinlerde bağımlılık olgusu erken dönemlerden taşınan ya da yeni ortaya çıkan bir sürece işaret edebilir. Ortaya çıkış aşaması farklılık gösterse de genellikle temel psikolojik tedavi yöntemleri uygulanır.

Uzun süredir devam eden ve bireyi hem fiziksel hem de psikolojik açıdan zorlayan bağımlılıkların varlığında hekim ve psikolog desteği eş zamanlı yürütülebilir. Yetişkinlerde uygulanan bağımlılık tedavisinin yöntemleri mevcut bağımlılığının türüne ve aşamasına bağlı olarak şekillenir.

Hamilelikte Bağımlılık Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Hamilelerde bağımlılık tedavisi dikkate alınması ve uygun şekilde sürdürülmesi gereken bir olgudur. Özellikle hamilelik psikolojisi alanında çalışma deneyimine sahip bir uzman desteğine ihtiyaç duyulur. Gerek hamilelik öncesinde başlayan gerekse hamilelik sürecinde ortaya çıkan bağımlılıkların çözümü hem anne hem bebeğin sağlığı açısından çok önemlidir.

Özellikle hamilelik sürecinde madde ya da alkol kullanımı gibi fiziksel bağımlılıkların çok daha tehlikeli olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle vakit kaybetmeden bir uzman desteğine başvurulmalı ve uygun tedavi yöntemi hakkında konuşulmalıdır. Hamilelikte bağımlılık tedavisi hassas sürece uygun şekilde ve psikoterapi ağırlıklı uygulanır.

Bağımlılık Tedavisi Avantajları & Faydaları Nelerdir?

Bağımlılık tedavisi, kişiyi bağımlı olduğu unsur ve suçluluk duygusu arasında çaresiz bırakan rahatsızlığın çözümünü hedefler. Mevcut bağımlılığın etkin ve kalıcı şekilde çözümlenmesi kişinin yaşamını çok daha kaliteli ve sağlıklı sürdürmesine yardımcı olan önemli bir unsurdur. Bağımlılıklar genelde nörolojik etkenlere ya da kişilerin yaşadığı yıkıcı duygulara bağlı olarak gelişir.

Dolayısıyla bireyin duyguları ile bağ kurması ve bir uzman desteği ile tedaviye başvurması sorunun kaynağının anlaşılması açısından ayırt edicidir. Ayrıca tedavi sürecinde çeşitli nörolojik rahatsızlıkların tespiti halinde hekim yardımıyla ilerlenebilir. Bağımlılık tedavisi kişinin kendisi ve çevresiyle olan bağını zayıflatan rahatsızlığın çözüme kavuşturulmasını sağlar.

Bağımlılık Nasıl Yenilir?

Bağımlılık, mevcut durumun tabiatı itibarıyla kişinin irade gücünü belli bir aşamaya kadar zayıflatabilir fakat asla sonlandıramaz. Dolayısıyla kişi bu bağımlılıktan kurtulmayı gerçekten istediği takdirde inancıyla kendisini toplayabilir ve bağımlılığın çözümü için net bir adım atabilir. Bu adımların en önemli parçası doğru bir uzmana başvurmaktır. Bağımlılığın yenilmesi noktasında uzman desteği ve bireyin inancı en önemli yardımcılardır. Elbette bağımlılığın çözümü noktasında aile ve çevre desteğinin de öneminden söz etmek gerekir.

Online Bağımlılık Tedavisi Sonrası Ne Yapmalıyım?

Günümüzde insanların yalnızlaşması ve belli noktalarda kendilerini çaresiz hissetmesi farklı bağımlılıkların gelişmesine zemin hazırlayan unsurlar arasında yer alır. Ancak bireyin bağımsızlığını elde edebilmesi için mevcut durumun farkına varması ve kabullenmesi gerekir. Ardından çözüm için istekli olmak ve sorunun aşılabileceğine dair inanç çok önemlidir. Ayrıca başvurulan tedavi etkili ve kalıcı çözüm sunacaktır.

Online sunulan bağımlılık tedavisinin ardından kişinin kendine yeni ve olumlu alışkanlıklar katması faydalı olabilir. Yeni deneyimlere açık olmak, eski ve olumsuz çevreden uzaklaşarak yeni bir arkadaş çevresi edinmek etkili olacaktır.

Bağımlılık tedavisi ve farklı bağımlılık türleri ile ilgili profesyonel bir uzmana başvurmak ve geç kalmadan tedavilere başlamak çok önemlidir. HiDoctor online psikolog hizmeti ile dilediğiniz yerden terapi ve seanslara katılmanızı sağlar. Ev konforunda terapi desteğine başvurmak için HiDoctor’da hizmet veren psikologların deneyimlerini inceleyebilir, dilediğiniz uzmanla tedavi sürecini planlayabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Bağımlılık Tedavisi Yasal mı?

Bağımlılık tedavisi alanda çalışmaya yetkili psikolog tarafından sunulduğu takdirde yasal bir süreçtir.

Bağımlılık Tedavisi İçin Nereye Başvurulur?

Bağımlılık tedavisi için uzman psikolog desteğine başvurulabilir.

Bağımlılık Tedavisi Kaç Seans Olur?

Bağımlılık tedavisinin seans sayısı; bağımlılığın türüne ve kişinin ihtiyaç duyduğu terapi hizmetine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Bağımlılık Tedavisi Fiyatları Hangi Kriterlere Göre Değişir?

Bağımlılık tedavisi fiyatları; ihtiyaç duyulan terapinin türüne ve hizmet veren kurumun tedavi yöntemlerine göre farklılık gösterir.

Bağımlılık Tedavisi Hizmeti Sunan En İyi Online Psikoloğu Nasıl Seçerim?

Bağımlılık tedavisi hizmeti sunan en iyi online psikoloğu seçerken öncelikle bağımlılıklarla ilgili çalışmış olması ve deneyimleri göz önünde bulundurulmalıdır.

[do_widget id=custom_html-3]
Yorum yok

Yorum Gönder