GÜNÜN EN POPÜLER BLOG YAZILARI:

Akıllı Telefon Bağımlılığı Nedir? Nasıl Geçer?

akilli-telefon-bagimliligi-nedir-nasil-gecer

Akıllı Telefon Bağımlılığı Nedir? Nasıl Geçer?

Her birimizin gün geçtikçe daha fazla şeyi cep telefonlarımızdan halletmeye başlamamızla birlikte akıllı telefon bağımlılığı küresel olarak artmaya başladı. Bir bireyin akıllı telefonunu aşırı derecede kullanmasına pek çok şey sebep olabilir. Düşük özgüven, dışa bağımlı karakter yapısı… Bununla birlikte akıllı telefon bağımlılığı ile birlikte gelen bazı problemler de olur. Sosyal fobi, sosyal anksiyete, panik bozukluk bunlardan birkaçıdır. Bu bireyler, oynadıkları oyuna ya da yeni bildirimlere aşırı derecede hassaslaşmaya başlarlar. Öyle ki telefonlarını başka bir odada kısa bir süre için dahi bırakamazlar. Sürekli olarak bildirimlerini kontrol etme ihtiyacı hissederler ve kontrol edemedikleri zamanlarda ise aşırı huzursuz olurlar. Ellerinden telefonlarını bırakmak onlar için tamamen imkansız bir eyleme dönüşür. Diğer spesifik bağımlılıklarda olduğu gibi, burada da davranışçı terapiler kullanılır ve belirli bir sürecin ardından bu bağımlılıktan büyük oranda kurtulunabilinir. Siz veya bir yakınınız böyle bir problemle baş etmeye çalışıyorsa, uzmanlarımızla görüşerek bu durumu ortadan kaldırabilirsiniz.


Telefon bağımlılığı, özellikle akıllı telefonlar aracılığıyla hayatımıza girdiği için akıllı telefon bağımlılığı olarak da bilinir. Bu bağımlılık çeşidi, teknoloji bağımlılığının bir alt türü olarak ifade edilir. 

Günümüzde yaygın şekilde telefon kullanan her kişi elbette bağımlı sayılmaz. Ancak her geçen gün farklılaşan teknoloji eşliğinde bu alandaki bağımlılıkların da arttığını söylemek mümkündür. Akıllı telefon bağımlılığı normalden çok daha fazla telefon kullanımı neticesinde meydana gelen bir çeşit dürtü kontrol bozukluğu şeklinde tanımlanır.

Telefon Bağımlılığı (Akıllı Telefon Bağımlılığı) Çeşitleri Nelerdir?

Telefon bağımlılığı çeşitleri genel olarak akıllı telefon türlerine yönelik tüm bağımlılık davranışlarını kapsar. Dolayısıyla teknoloji bağımlılığının bir alt dalı olarak nitelendirilen telefon bağımlılığı başlı başına bir tedavi yöntemi içerir. Günümüzde telefon bağımlılığının kıstasları hakkında bilgi sahibi olmak; bu davranışı anlama konusunda önemli bir ipucudur.

Telefon Bağımlılığı (Akıllı Telefon Bağımlılığı) Nasıl Başlar?

Telefon bağımlılığı uluslararası literatüre girmiş bir hastalıktır. Son dönemlerde mobil oyun çeşitleri ve sosyal medya etkinliğinin artması ile birlikte bu bağımlılık çeşidinde de ciddi oranda artış meydana gelmiştir. 

Teknoloji bağımlılığı (dijital bağımlılık) kapsamında değerlendirilen bu rahatsızlıkta PUBG bağımlılığı gibi çeşitli oyun bağımlılığı (dijital oyun bağımlılığı) türlerini görmek mümkündür. Ayrıca teknolojik içerikli tüm aşırı bağlanma durumları internet bağımlılığı kapsamında değerlendirilebilir.

Telefon Bağımlılığı (Akıllı Telefon Bağımlılığı) Nasıl Anlaşılır?

Telefon bağımlılığı genel olarak kişinin telefonu elinden bırakamaması ile kendini belli eder. Belli bir süre telefonla ilgilenmediğinde boşluk duygusu yaşama ve devamlı olarak telefonda vakit geçirme gibi sorunlarla karakterizedir. 

Devamlı olarak telefonu kontrol etme güdüsü ve diğer insanlarla kıyaslandığında çok daha fazla telefon kullanımı gibi belirli sorunlar telefon bağımlılığının anlaşılması açısından ayırt edicidir.

Telefon Bağımlılığı (Akıllı Telefon Bağımlılığı) Belirtileri Nelerdir?

Telefon bağımlılığı belirtileri yaşanan rahatsızlığa özgü semptomlarla ifade edilir. Aşağıdaki temel durumlar telefon bağımlılığının karakteristik özellikleri arasında yer alır:

  • Telefonun yüz yüze görüşmenin yerini alması ve daha çok tercih edilmesi
  • Telefonla vakit geçirme nedeniyle okul ve iş veriminde düşüş
  • Telefona ulaşılamadığı takdirde baş dönmesi, baş ağrısı ve mide bulantısı gibi fiziksel semptomlar
  • Telefondan mahrum kalındığında yoksunluk belirtileri görülmesi ve hayata küsme
  • Çok uzun süreler telefon kullanımı ve devamlı telefon kontrolü
  • Sosyal yaşamdan kaçınma
  • Telefon kullanımı nedeniyle yeme ve uyku düzeninde meydana gelen bozukluklar
  • Her fırsatta telefonla ilgilenme ve yüz yüze görüşmelerde dahi telefonla uğraşma

Telefon Bağımlılığı (Akıllı Telefon Bağımlılığı) Olan Birine Nasıl Davranılmalı?

Telefon bağımlılığı, tıpkı televizyon bağımlılığı ve bilgisayar bağımlılığı gibi teknoloji kaynaklı ve psikolojik etkenlerden dolayı ortaya çıkan bir durumdur. 

Telefon bağımlılığı olan birine karşı kendini düzeltmesini söylemek ya da suçlayıcı tavırlar sergilemek fayda sağlamaz. Bağımlılıklar kişinin iradesini sınırlandıran ve tedavi edilmesi gereken sorunlardır. Dolayısıyla telefon bağımlılığı da ciddiye alınmalı ve tedavi yollarına başvurulmalıdır.

Online Telefon Bağımlılığı (Akıllı Telefon Bağımlılığı) Tedavisi Öncesi Nasıl Hazırlanılmalı?

Online telefon bağımlılığı tedavisi öncesi kişinin mevcut tedaviye psikolojik olarak hazırlanması faydalı olabilir. Ayrıca tedavi öncesinde teknoloji bağımlılıkları konusunda hizmet vermiş bir psikolog araştırmak uygun olacaktır. Online sunulan terapiler aracılığıyla kişinin telefon bağımlılığının altındaki temel nedeni anlaması ve buna bağlı olarak çözüm geliştirilmesi mümkündür.

Online Telefon Bağımlılığı (Akıllı Telefon Bağımlılığı) Tedavisi Amaçları Nelerdir?

Online telefon bağımlılığı tedavisi her şeyden önce kişinin sağlıklı ve özgür bir iradeye sahip olmasını amaçlar. Bağımlılık türü ne olursa olsun bireyin irade gücünü sınırlandıran bu rahatsızlıklar kaliteli yaşamı engelleyen önemli unsurlardır. Dolayısıyla akıllı telefon bağımlılığının tedavisi, bireysel ve sosyal yaşantı itibariyle kaliteli bir yaşam dengesine sahip olunmasını hedefler. 

Telefon bağımlılığı genelde kişinin kendi isteğiyle oluşan bir durummuş gibi görülse de kişinin iradesi dışında meydana gelir. Bu sebeple tedavisi mümkün olan ancak ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır.

Telefon Bağımlılığı (Akıllı Telefon Bağımlılığı) Tedavisi Teknikleri Nelerdir?

Telefon bağımlılığı tedavisi teknikleri konusunda bazı özel yöntemler dikkat çeker. Bu yöntemlerin başında; bilişsel davranışçı terapi teknikleri gelir. Aynı zamanda bilinçli farkındalık yöntemleri aracılığıyla telefon bağımlılığını önlemek mümkündür. 

Bilişsel davranışçı terapiler; düşünce, davranış ve duyguların yeniden kontrol altına alınarak onarılması sürecini kapsar. Bilinçli farkındalık teknikleri ise telefon bağımlılığına sebep olan alt nedeni inceleyerek kaygı ve stres gibi unsurları ortadan kaldırmayı amaçlar.

Telefon Bağımlılığı (Akıllı Telefon Bağımlılığı) Tedavisi Ayırıcı Özellikleri Nelerdir?

Yapılan bazı araştırmalara göre Türk toplumu olarak günde ortalama 78 defa telefonlarımızı kontrol ediyoruz. Bu durum aynı zamanda ekran bağımlılığı gibi farklı bağımlılıklarımızın da olduğunu ifade eden bir gerçektir. 

Telefon bağımlılığının tedavi süreci bu açıdan da oldukça değerlidir. Farklı sosyal medya bağımlılığı (Instagram bağımlılığı) gibi rahatsızlıkların oluşmasının önüne geçmek için telefon bağımlılığı tedavisinden yola çıkılabilir.

Ergenlerde Telefon Bağımlılığı (Akıllı Telefon Bağımlılığı) Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Günümüz şartlarında ve teknolojiyle iletişim göz önünde bulundurulduğunda ergenlerde telefon bağımlılığı süreçlerinin daha yoğun gözlendiğini söylemek mümkündür. Ek olarak diğer teknolojik bağımlılıkların da sıklıkla görüldüğü genç bireyler için uygulanan başarılı tedavi teknikleri bulunur. 

Yaş aralığı göz önünde bulundurularak yetişkinlerde kullanılan tedavi yöntemlerinin gençlerde de uygulanması söz konusudur. Bu yöntemlerin başında bilinçli farkındalık ve davranışçı terapi yöntemleri gelir.

Yetişkinlerde Telefon Bağımlılığı (Akıllı Telefon Bağımlılığı) Tedavisi Nasıl Uygulanır? 

Yetişkinlerde akıllı telefon bağımlılığı sıklıkla gözlenen bağımlılık türlerinden biridir. Kişinin rahatsızlığının boyutuna bağlı değişmekle birlikte tedavide temel psikoterapi teknikleri değerlendirilir. Bireyin hangi duygudurumdan kaçmak için telefon bağımlılığına yöneldiğinin anlaşılması açısından psikoterapi uygulamaları oldukça önemli bir yer tutar.

Hamilelikte Telefon Bağımlılığı (Akıllı Telefon Bağımlılığı) Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Hamilelerde telefon bağımlılığı tedavi süreci hem anne hem de bebek sağlığı açısından oldukça önemlidir. Hamilelik döneminde akıllı telefon bağımlılığının önüne geçmek için yine ergenlik ve yetişkinlik süreçlerinde uygulanan terapi teknikleri kullanılır. 

Telefon bağımlılığı için hamilelik sürecinde ve diğer tüm tedavi alan bireylerde psikoterapi seanslarının ağırlığı gözlenmekle birlikte ilaç tedavisi genellikle tercih edilmez.

Telefon Bağımlılığı (Akıllı Telefon Bağımlılığı) Tedavisi Avantajları & Faydaları Nelerdir?

Akıllı telefon bağımlılığı tedavisi kişinin yemek yeme ve uyku gibi ihtiyaçları başta olmak üzere tüm yaşam kalitesini olumlu şekilde etkiler. Tedavinin başarılı bir biçimde sonuçlanması bireyin zamanını daha verimli değerlendirmesine ve yönetmesine olanak tanır. Ayrıca devamlı olarak telefon ekranına bakmanın getirdiği bel ve boyun sorunları, göz rahatsızlıkları gibi fiziksel bazı sıkıntıların ortadan kalkması sağlanır. 

Telefon Bağımlılığı (Akıllı Telefon Bağımlılığı) Nasıl Yenilir?

Akıllı telefon bağımlılığını yenmek için mevcut durumun bir rahatsızlık olduğunun anlaşılması ve kabul edilmesi gerekir. Ardından kişinin mümkün olduğu kadar kendine süre sınırı koyması ve mümkünse uzman desteğine başvurması önemlidir. 

Birey, tedavi yöntemlerine ek olarak yemekte, uykudan önce ya da tuvalete giderken telefon kullanımını tercih etmemelidir. Bu sayede telefona maruz kalma derecesi azalır. Ayrıca bağımlılık oluşturma riski taşıyan ve kişinin sık sık telefona bakmasına sebep olan uygulama ya da oyunların kaldırılması faydalı olacaktır. Yatarken telefonu başka bir odada bırakmak ve uyanınca ilk iş telefona bakmamak, bağımlılığı yenme konusunda faydalı uygulamalardır.

Online Telefon Bağımlılığı (Akıllı Telefon Bağımlılığı) Tedavisi Sonrası Ne Yapmalıyım?

Online telefon bağımlılığı tedavisi sonrası birey telefona bağlanmasının arka planındaki sebebi daha net fark ederek bunu ortadan kaldırabilir. Özellikle uzman terapist yardımıyla sorunun kaynağına inilmesi ve gerektiği noktada farklı alışkanlıkların devreye girmesi sağlanabilir. 

Telefon bağımlılığı tedavisi sonrasında kişinin yaşamında ilgilenebileceği farklı şeyler için daha fazla zaman açılır. Spor ve sanat gibi alanlara yönelmek, tekrar telefona bağlanma riskini düşürür. 

Her bağımlılık türünde olduğu gibi telefon bağımlılığı için de uzman terapist desteği büyük önem arz eder. Online psikolog hizmeti veren HiDoctor ile telefon bağımlılığı için evinizin konforunda terapi destekleri alabilirsiniz. HiDoctor’da hizmet veren psikologların bilgilerini ve değerlendirmelerini inceleyerek seçim yapabilir, dilediğiniz uzmandan online psikolog hizmeti almaya başlayabilirsiniz. 


Widget not in any sidebars
5 1 Oy
Bu Yazıyı Puanla!
Abone Ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm Yorumları görüntüle